главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини

Спалювання горючих речовин у побуті, на транспорті, у промисловості в процесі життєдіяльності людини. Застосування нафтопродуктів, вугілля і природного газу. Як позбутися шкідливих забрудників, що утворюються в результаті використання палива і пального.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини" можно здесьПодобные документы


101. Екологія та проблеми забруднення середовища
Основні екологічні закони, принципи та правила. Забруднення атмосфери нафтопродуктами та шкідливими викидами автотранспорту. Охорона навколишнього природного середовища від забруднення відходами тваринництва. Технологічні втрати грунтів та водна ерозія.
отчет по практике

102. Антропогенний забруднення водного середовища
Екологічна оцінка якості сучасних поверхневих вод суші і естуаріїв України. Затвердження гранично допустимого скиду забруднюючих речовин у водотік з урахуванням лімітуючої спроможності водного об’єкта. Аналіз асимілюючої здатності водного об’єкта.
курсовая работа

103. Разнообразие природного мира Волынской области
Описание в историческом плане одного из наиболее ярких уголков украинской природы, обладающего красочной флорой и фауной, а именно о Волынской области. Разнообразие животного мира области. Редкие животные, занесенные в Красную книгу и природные парки.
реферат

104. Екологічні проблеми міського середовища і містобудування
Поява мегаполісів їх та стихійна реконструкція, вплив міського середовища на повітряний і водний басейни, зелені масиви. Структура антропогенних чинників забруднення повітря. Екологічні проблеми урбанізованих територій та можливі шляхи їх подолання.
реферат

105. Екологічна характеристика території природного заповідника "Кам'яні Могили"
Історія досліджень природних компонентів та об’єктів заповідника. Аналіз небезпечних чинників при проведенні польових досліджень. Екологічний стан природних компонентів заповідника "Кам’яні Могили" в умовах сучасного режиму охорони та збереження.
дипломная работа

106. Объекты Всемирного природного наследия Южной Америки
Критерии включения природных объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Памятники и достопримечательности Южной Америки, имеющие выдающуюся эстетическую ценность, природные ареалы, важные для сохранения биологического разнообразия флоры и фауны.
реферат

107. Комплексный мониторинг острова Ольхон как природного объекта
Проблема сохранения растительного и животного мира острова Ольхон. Оценка показателей состояния, функциональной целостности экосистем и среды обитания человека. Мониторинг живых организмов. Освоение туристских ресурсов района. Развитие браконьерства.
курсовая работа

108. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")
Екологічні ризики та шляхи їх подолання. Ступінь забрудненості атмосфери. ВАТ "Жашківський маслозавод" - сучасне підприємство переробної галузі. Екологічна характеристика підприємства як джерела забруднення атмосферного повітря, заходи по його охороні.
дипломная работа

109. Характеристика виробничої діяльності та вплив на навколишнє природне середовище підприємств галузі гірничовидобувної промисловості
Географія розміщення виробництв гірничовидобувної промисловості в Україні та світі. Загальна характеристика підприємства гірничовидобувної галузі. Аналіз впливу діяльності підприємств на навколишнє середовище. Заходи боротьби з шкідливим впливом.
реферат

110. Экологическое состояние Южно-Уральского государственного природного заповедника
Физико-географическая характеристика Южно-Уральского заповедника. Геологическое строение, полезные ископаемые. Современное состояние и перспективы развития особо охраняемых природных территорий Южно-Уральского заповедника. Памятник природы - гора Иремель.
дипломная работа

111. Основні середовища існування організмів. Наземно-повітряне середовище
Типи середовищ існування. Характеристика наземно-повітряного середовища. Спектр сонячного проміння. Ультрафіолетові, видимі та інфрачервоні промені. Екологічні групи рослин за потребами в освітленості. Підвищення рівня вуглекислого газу в атмосфері.
презентация

112. Ботаническая характеристика природного историко-архитектурного и рекреационного комплекса "Усадьба Воронцово"
Историческое развитие и современное состояние историко-архитектурного и рекреационного комплекса. Характеристика основных видов древесных, травянистых растений усадьбы, их ботаническое описание. Общая картина состояния насаждений "Усадьбы Воронцово".
курсовая работа

113. Проектирование экологических троп на территории Южно-Уральского государственного природного заповедника
Геологическое строение и полезные ископаемые Южно-Уральского заповедника. Климатические условия, поверхностные воды, почвенный покров, растительный и животный мир. Современное состояние и перспективы развития особо охраняемых природных территорий.
дипломная работа

114. Природопользование на территории Ивано-Арахлейского государственного природного ландшафтного заказника: состояние и тенденции
Исторический аспект необходимости создания Ивано-Арахлейского заказника, оценка его сегодняшнего состояния. Основные виды природопользования на территории изучаемого объекта. Разработка программы факультатива для детей об особо охраняемых территориях.
дипломная работа

115. Вплив природних та соціально-економічних умов на функціонування національного природного парку "Гомільшанські ліси"
Вплив різних джерел забруднення на екологічний стан природних компонентів території Зміївського району. Екологічні дослідження геологічної структури та рельєфу, клімату, водних об'єктів, ґрунтів, флори та фауни, як складових формування стану довкілля.
дипломная работа

116. Исследование популяций редких растений Кировской области на территории Государственного Природного Заказника "Пижемский"
Изучение природных условий на территории Государственного Природного Заказника "Пижемский": рельеф, гидросфера, климат, животный и растительный мир. Растения занесенные в Красную книгу Кировской области. Популяции редких растений на территории заказника.
курсовая работа

117. Особливості природного поновлення головних лісоутворювальних порід у безперервності розвитку лісового покриву буковинських Карпат
Характеристика факторів впливу на природне відновлення букових лісів Буковинських Карпат та Передкарпаття: рівномірно-поступові рубки головного користування, лісорослинні умови та вплив лісогосподарських заходів на появу і виживання сходів самосіву.
статья

118. Екологія людини
Екологія людини, її предмет і задачі. Зв'язок людини і природи. Залежність здоров'я людини від природного середовища. Демографія ресурсів і життєвого простору. Вплив радіоактивного й інших забруднень навколишнього середовища на захворюваність населення.
курсовая работа

119. Екологія в житті людини
Негативні наслідки інтенсифікації та глобалізації впливу людини на природне середовище. Сучасна екологічна ситуація. Екологічна проблема в сучасній енергетиці. Проблема екології, як негативна соціальна реальність. Екологічна свідомість й екологічна етика.
реферат

120. Вода в харчуванні людини
Поняття харчового статусу організму людини, якісний склад оптимального раціону. Роль та місце води як важливої харчової речовини. Наслідки надлишкового споживання води та зневоднення організму. Вимоги до якості та аналіз ресурсів питної води в Україні.
реферат

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов