главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини

Спалювання горючих речовин у побуті, на транспорті, у промисловості в процесі життєдіяльності людини. Застосування нафтопродуктів, вугілля і природного газу. Як позбутися шкідливих забрудників, що утворюються в результаті використання палива і пального.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини" можно здесьПодобные документы


101. Платежі за забруднення, їх види та критерії нарахування
Платежі за забруднення навколишнього середовища як складова частина фінансового механізму охорони довкілля. Визначення платежів за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, у водне середовище. Їх класифікація за токсичністю, розрахунок розміру платежів.
реферат

102. Проект оцінки впливу на навколишнє середовище облаштування Кулічихівської фабрики УКПГіН
Загальна характеристика навколишнього середовища Полтавської області. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Фізико-географічна характеристика та метеокліматичні умови майданчику будівництва. Оцінка впливу діяльності на ґрунтовий покрив.
курсовая работа

103. Аграрно-тваринницький комплекс та його вплив на навколишнє середовище
Специфіка підприємств з вирощування, відгодівлі та утримання тварин. Джерела забруднення навколишнього середовища тваринницького комплексу. Правове регулювання раціонального природокористування в процесі сучасного сільськогосподарського виробництва.
реферат

104. Сучасний стан та тенденції розвитку українських екологічних організацій
Проблеми охорони навколишнього природного середовища. Характер роботи вітчизняних та міжнародних екологічних організацій. Недостатнє правове регулювання діяльності екологічних організацій, що перешкоджає налагодженню міжнародної екологічної співпраці.
реферат

105. Організація управління у сфері охорони навколишнього природного середовища
Державна система управління у сфері природокористування та природоохоронної діяльності. Сутність екологічної політики. Критерії сталого розвитку. Функції Міністерства екології та природних ресурсів України. Екологічна політика на рівні підприємства.
презентация

106. Моніторинг якості ґрунтів на околицях м. Шепетівка
Аналіз моніторингу навколишнього середовища (ґрунтів та рослинної продукції), який проводив Хмельницький обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції. Фактори накопичення та міграції радіонуклідів в ґрунті.
курсовая работа

107. Концепція ризику у сучасній екології та гігієні
Виявлення причинно-наслідкових зв`язків між впливом факторів навколишнього середовища та можливими змінами стану здоров`я людини. Ознаки екологічної природи захворювання. Аналіз показників смертності, захворюваності, середньої тривалості життя.
реферат

108. Очищення води за допомогою озонування
Методи очищення води від органічних сполук. Хімічні властивості озону. Принципові технологічні схеми та ефективність спільного вживання озону і активного вугілля на водоочисних станціях. Застосування технології озонування і сорбційного очищення води.
курсовая работа

109. Екологічний стан території смт. Недригайлів Сумської області
Огляд природних умов території Сумської області. Оцінка екологічного стану різних компонентів навколишнього природного середовища, які зазнають антропогенного впливу. Дослідження ґрунту і рослинної сільськогосподарської продукції на вміст важких металів.
курсовая работа

110. Екологічний аналіз виробничої діяльності заводу ГТВ ЗАТ "Росава" в м. Біла Церква при промисловому виробництві продукції
Опис виробничих підрозділів як джерел забруднення навколишнього середовища. Аналіз викидів забруднюючих речовин підприємства. Характеристика газоочисних споруд ЗАТ "Росава". Шляхи охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах.
дипломная работа

111. Утилізація хімічної промисловості
Огляд соціально-економічного розвитку технологій. Основні види відходів хімічної промисловості. Проблема утилізації відходів хімічної промисловості. Використання осадів стічних вод хімічної промисловості. Методи утилізації вуглецевовмісних відходів.
курсовая работа

112. Екологічні проблеми спиртової промисловості
Процеси, що включає технологія спирту. Одержання солоду та мікробних ферментних препаратів. Приготування та зброджування сусла з крохмалевмісної сировини. Виділення спирту з бражки та його очистка. Використання побічних продуктів та відходів виробництва.
курсовая работа

113. Забруднення навколишнього середовища України промисловими відходами
Екологічна ситуація у Львівській області та центральних областях. Викиди забруднюючих речовин київських ТЕЦ. Забруднення Донбасу промисловими відходами. Техногенний вплив на оточуюче середовище. Навантаження на природне середовище Запорізької області.
реферат

114. Вплив атомних електростанцій на навколишнє середовіще
Необхідність захисту навколишнього середовища. Види радіоактивного випромінювання. Шляхи проникнення радіації в організм людини. Обмеження небезпечних впливів АС на екосистеми. Знищення небезпечних відходів. Нормування рівня забруднення природи.
контрольная работа

115. Екологізація техніки та технологій в місті Донецьк
Загальна характеристика міста і його складових: будинків і споруд, транспорту, промисловості, енергетики, сільського господарства і рекреаційних зон. Інженерний захист навколишнього середовища. Шляхи екологізації техніки і технологій в місті Донецьк.
курсовая работа

116. Біоіндикація як метод оцінки стану навколишнього середовища
Фітоіндикація як наукова екологічна проблема та біоіндикацiя. Фітоіндикація: iсторiя розвитку, діагностичні характеристики, підходи. Адаптація рослин до умов техногеннозабрудненого середовища. Криптоіндифікаційна оцінка середовища, ліхеноіндикація.
курсовая работа

117. Людина і навколишнє середовище
Середовище існування людини та його компоненти. Типологія (класифікація) поняття "навколишнє середовище". Властивості навколишнього середовища (довкілля). Енвайроментологія як наука про навколишнє середовище.
реферат

118. Рослинний світ та його охорона
Лісова рослинність, її поширеність на земній кулі та роль в природі. Значення рослин у біосфері і житті людини. Антропогенний вплив на рослинний світ. Охорона рослинного світу, боротьба з лісовими пожежами, шкідниками і хворобами деревних порід.
реферат

119. Екологічні проблеми України
Рівень негативних екологічних наслідків виробничої діяльності в Україні. Проблеми охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів. Забрудння повітря та ґрунту, промислові підприємства як основні забруднювачі довкілля.
презентация

120. Процеси викидів та міграції в атмосфері шкідливих речовин по ТОВ "Дунаєвецький арматурний завод"
Екологія та екологічні проблеми в Україні. Характеристика та екологічна оцінка Хмельницької області. Вербальний опис ТОВ "Дунаєвецький арматурний завод". Умови забруднення атмосферного повітря. Інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферу.
дипломная работа

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов