Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини

Спалювання горючих речовин у побуті, на транспорті, у промисловості в процесі життєдіяльності людини. Застосування нафтопродуктів, вугілля і природного газу. Як позбутися шкідливих забрудників, що утворюються в результаті використання палива і пального.

Подобные документы

 • Рівні циркуляції інформації усередині антропоекосистеми. Забруднення навколишнього середовища. Безпека в екології людини. Вплив якості питної води на населення міста Пенза. Чинники, що впливають на здоров'ї городян. Екологічно небезпечні речовини.

  реферат, добавлен 19.06.2010

 • Негативні соціальні та економічні наслідки змін природного середовища в результаті антропогенних дій. Забруднення атмосфери, ґрунтів, водних об’єктів нафтою і нафтопродуктами під час видобутку нафти, виділення супутніх газів і води, транспортування.

  презентация, добавлен 10.11.2010

 • Розрахунок масових викидів забруднюючих речовин від автомобільного транспорту. Вибір значень коефіцієнтів, що враховують вплив технічного стану автомобілів на вміст шкідливих речовин. Огляд економічної ефективності запровадження природоохоронних заходів.

  курсовая работа, добавлен 03.05.2012

 • Аспекти взаємодії в системі людина – природне середовище. Основні причини виникнення екологічної кризи. Наслідки забруднення навколишнього середовища токсичними речовинами. Фактори, методи та витоки забруднення гідросфери, літосфери та атмосфери.

  реферат, добавлен 13.12.2013

 • Основні чинники негативного впливу мінеральних добрив на біосферу. Проблеми евтрофікації природних вод. Шляхи можливого забруднення навколишнього середовища добривами і заходи щодо його запобігання. Вплив надмірного внесення добрив на властивості ґрунтів.

  курсовая работа, добавлен 12.01.2011

 • Антропогенез як забруднення навколишнього середовища внаслідок людської діяльності. Екологічна ситуація на планеті, основні джерела забруднення навколишнього середовища, гідросфери, атмосфери, літосфери, проблема радіоактивного забруднення біосфери.

  реферат, добавлен 04.09.2009

 • Поняття й властивості екосистем. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні. Державний контроль дотримання природоохоронного законодавства. Стандартизація та нормування у галузі охорони навколишнього природного середовища.

  контрольная работа, добавлен 22.02.2008

 • Джерела викидів в атмосферу. Основна маса забруднень повітря. Хімічні реакції, які відбуваються в повітрі. Головні задачі при створенні методів комплексного радіаційного моніторингу. Стратегія і техніка пробовідбору, вимірювання питомої активності.

  контрольная работа, добавлен 24.05.2015

 • Транспорт як великий споживач палива та джерело забруднення довкілля. Раціональне використання земельних ресурсів. Шумове забрудненнями від транспорту. Особливості розв'язання екологічних проблем на автомобільному, авіаційному та водному транспорті.

  контрольная работа, добавлен 15.11.2015

 • Характеристика наземного середовища існування людини, його особливостей в порівнянні з іншими середовищами. Вплив температури на життєві процеси організму людини, механізми терморегуляції. Класифікація біотичних факторів в залежності від видів організмів.

  реферат, добавлен 19.06.2010

 • Організація Об’єднаних Націй. Провідна роль в організації міжнародного екологічного співробітництва. Поточне управління діяльністю ЮНЕП. Процес розвитку міжнародного права навколишнього середовища. Проблеми сталого розвитку и екологізації сфер життя.

  реферат, добавлен 24.01.2009

 • Вплив джерел забруднень на екологічний стан природних компонентів та якість рослинної продукції. Поверхневі води, ґрунти, рослинність, тваринний світ та ландшафтні умови як фактори формування навколишнього середовища. Дослідження хімічного складу ґрунтів.

  дипломная работа, добавлен 07.10.2015

 • Шампунь як рідка лікарська форма, його структура та головні елементи. ТОП-5 шкідливих речовин, що зазвичай містяться в них. Дослідження найпопулярніших марок шампунів. Головні рекомендації щодо безпечного користування даними косметичними продуктами.

  презентация, добавлен 22.04.2014

 • Ерозія - один з головних чинників формування рельєфу земної поверхні. Характеристика водної та вітрової ерозії. Ефективні способи боротьби з нею. Типи і види меліорації. Шляхи потрапляння шкідливих з’єднань, що знаходяться в ґрунті в організм людини.

  реферат, добавлен 25.11.2015

 • Схема очищення стічних вод та регенерування активованого вугілля. Розрахунок адсорберу, визначення об'єму подачі хлороформу і водяної пари з урахуванням витрати стічних вод, швидкості фільтрування, питомої ваги вугілля, концентрації забруднюючих речовин.

  контрольная работа, добавлен 01.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.