главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини

Спалювання горючих речовин у побуті, на транспорті, у промисловості в процесі життєдіяльності людини. Застосування нафтопродуктів, вугілля і природного газу. Як позбутися шкідливих забрудників, що утворюються в результаті використання палива і пального.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини" можно здесьПодобные документы


101. Концепція ризику у сучасній екології та гігієні
Виявлення причинно-наслідкових зв`язків між впливом факторів навколишнього середовища та можливими змінами стану здоров`я людини. Ознаки екологічної природи захворювання. Аналіз показників смертності, захворюваності, середньої тривалості життя.
реферат

102. Очищення води за допомогою озонування
Методи очищення води від органічних сполук. Хімічні властивості озону. Принципові технологічні схеми та ефективність спільного вживання озону і активного вугілля на водоочисних станціях. Застосування технології озонування і сорбційного очищення води.
курсовая работа

103. Екологічний аналіз виробничої діяльності заводу ГТВ ЗАТ "Росава" в м. Біла Церква при промисловому виробництві продукції
Опис виробничих підрозділів як джерел забруднення навколишнього середовища. Аналіз викидів забруднюючих речовин підприємства. Характеристика газоочисних споруд ЗАТ "Росава". Шляхи охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах.
дипломная работа

104. Екологічні проблеми спиртової промисловості
Процеси, що включає технологія спирту. Одержання солоду та мікробних ферментних препаратів. Приготування та зброджування сусла з крохмалевмісної сировини. Виділення спирту з бражки та його очистка. Використання побічних продуктів та відходів виробництва.
курсовая работа

105. Екологічний стан території смт. Недригайлів Сумської області
Огляд природних умов території Сумської області. Оцінка екологічного стану різних компонентів навколишнього природного середовища, які зазнають антропогенного впливу. Дослідження ґрунту і рослинної сільськогосподарської продукції на вміст важких металів.
курсовая работа

106. Утилізація хімічної промисловості
Огляд соціально-економічного розвитку технологій. Основні види відходів хімічної промисловості. Проблема утилізації відходів хімічної промисловості. Використання осадів стічних вод хімічної промисловості. Методи утилізації вуглецевовмісних відходів.
курсовая работа

107. Забруднення навколишнього середовища України промисловими відходами
Екологічна ситуація у Львівській області та центральних областях. Викиди забруднюючих речовин київських ТЕЦ. Забруднення Донбасу промисловими відходами. Техногенний вплив на оточуюче середовище. Навантаження на природне середовище Запорізької області.
реферат

108. Екологізація техніки та технологій в місті Донецьк
Загальна характеристика міста і його складових: будинків і споруд, транспорту, промисловості, енергетики, сільського господарства і рекреаційних зон. Інженерний захист навколишнього середовища. Шляхи екологізації техніки і технологій в місті Донецьк.
курсовая работа

109. Біоіндикація як метод оцінки стану навколишнього середовища
Фітоіндикація як наукова екологічна проблема та біоіндикацiя. Фітоіндикація: iсторiя розвитку, діагностичні характеристики, підходи. Адаптація рослин до умов техногеннозабрудненого середовища. Криптоіндифікаційна оцінка середовища, ліхеноіндикація.
курсовая работа

110. Людина і навколишнє середовище
Середовище існування людини та його компоненти. Типологія (класифікація) поняття "навколишнє середовище". Властивості навколишнього середовища (довкілля). Енвайроментологія як наука про навколишнє середовище.
реферат

111. Рослинний світ та його охорона
Лісова рослинність, її поширеність на земній кулі та роль в природі. Значення рослин у біосфері і житті людини. Антропогенний вплив на рослинний світ. Охорона рослинного світу, боротьба з лісовими пожежами, шкідниками і хворобами деревних порід.
реферат

112. Процеси викидів та міграції в атмосфері шкідливих речовин по ТОВ "Дунаєвецький арматурний завод"
Екологія та екологічні проблеми в Україні. Характеристика та екологічна оцінка Хмельницької області. Вербальний опис ТОВ "Дунаєвецький арматурний завод". Умови забруднення атмосферного повітря. Інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферу.
дипломная работа

113. Екологічні проблеми України
Рівень негативних екологічних наслідків виробничої діяльності в Україні. Проблеми охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів. Забрудння повітря та ґрунту, промислові підприємства як основні забруднювачі довкілля.
презентация

114. Абіотичні фактори середовища
Поняття, предмет і завдання екології, основні екологічні фактори. Характеристика абіотичних чинників середовища: світло і вологість, а також температура, радіація, хімічне забруднення. Підтримка нормальної життєдіяльності в несприятливих умовах.
реферат

115. Утилізація відходів харчової промисловості
Харчова промисловість як одна з найбільш матеріалоємних галузей. Проблема та шляхи раціоналізації використання сировини та утилізації відходів. Способи біологічного знешкодження стоків та відходів, причини їх низької ефективності, шляхи усунення.
реферат

116. Атомна енергетика та її вплив на довкілля
Характеристика стану навколишнього середовища України. Аналіз негативних та позитивних наслідків атомної енергетики для екології та їх вплив на здоров’я людини. Оцінка радіаційного забруднення населених пунктів Чернівецької та Тернопільської областей.
реферат

117. Розрахунок рівней викидів шкідливих речовин з відпрацьованими газами автомобільних двигунів та рівней екокомпенсацій
Методики розрахунку викидів речовин з відпрацьованими газами в атмосферу автомобільним транспортом. Оцінка рівнів екокомпенсацій за забруднення атмосфери. Розрахунок доцільності впровадження на автомобілях типу ГАЗ-31 системи каталітичної нейтрації.
контрольная работа

118. Підстави юридичної відповідальності за екологічні правопорушення
Підставою застосування юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства є правопорушення, вчинені у галузі природокористування, відновлення і охорони навколишнього середовища. За екологічне правопорушення законом встановлені санкції.
реферат

119. Виробництво вінілхлориду
Виробництво вінілхлориду в Україні та країнах СНД. Характеристика сировини, матеріалів та напівпродуктів. Фізико-хімічні основи технологічного процесу, охорона довкілля. Аналіз потоків відходів. Технологічний розрахунок основного апарату, гідрохлорування.
курсовая работа

120. Атмосфера
Атмосфера, як частина природного середовища. Атмосферне повітря. Склад атмосфери. Баланс газів в атмосфері. Природне й штучне забрудненя атмосфери. Наслідки забруднення атмосфери людством. Заходи щодо охорони атмосферного повітря від забруднення.
реферат

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов