главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Сучасні технології розвивального навчання в початкових класах

Освітня система-соціальний інститут, створений для цілеспрямованого формування особистості. Розвиток творчої особистості. Початківці технології розвивального навчання та результати їх досліджень. Способи реалізації технології розвивального навчання.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Сучасні технології розвивального навчання в початкових класах"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Сучасні технології розвивального навчання в початкових класах" можно здесьПодобные документы


1. Сучасні технології навчання, методи та форми навчання
Поняття про форми навчання. Типи і структура уроків. Теоретичні аспекти організації уроку історії. Методи і засоби навчання на уроці на прикладі теми: "Внутрішня та зовнішня політика князя Данила Романовича". Творчий підхід до процесу вивчення історії.
курсовая работа

2. Системи модульно-розвивального навчання
Однією з найрезультативніших технологій формування компетентностей учня вважається технологія модульно-розвивального навчання, засобом реалізації якої є лекційно-практична форма. Модульна система викладання математики в Козівській гімназії ім. В. Герети.
курсовая работа

3. Психологічні проблеми розвивального навчання
Ретроспективний аналiз проблеми розвивального навчання та реалiзацiї концепцiї сучасних технологiй освiти. Експериментальне дослiдження iндивiдуальних особливостей розвитку молодшого школяра в результатi використання засобiв розвивального навчання.
курсовая работа

4. Психологічні проблеми розвивального навчання молодших школярів
Суть, передумови, етапи становлення системи розвивального навчання молодших школярів. Фактори, що впливають на особливості розвитку навчання учнів. Науковий аналіз впровадження ідей розвивального навчання у сучасну педагогічну практику початкової освіти.
курсовая работа

5. Реалізація розвивального принципу навчання на уроках у початковій школ
Поняття, сутність, проблеми та основні технології розвивального навчання у педагогічній теорії і практиці. Розвивальний компонент сучасного уроку в початкових класах. Питання реалізації принципу розвивального навчання у масовому педагогічному досвіді.
дипломная работа

6. Сучасні технології навчання географії
Сутність понять "освітні технології", "педагогічні технології", "технології навчання". Характеристика окремих технологій навчання географії. Методичні рекомендації із застосування інноваційних технологій навчання в процесі викладання географії.
курсовая работа

7. Сучасні технології професійного навчання
Підготовка учнів робітничих професій за дуальною системою в Німеччині. Характеристика технології блочно-модульного навчання. Забезпечення ефективності модульно-рейтингової технології навчання та контроль засвоєння знань. Методи інтерактивних занять.
реферат

8. Сучасні технології навчання у викладанні історії
Науково-теоретичний аналіз проблеми розвитку сучасних технологій навчання у викладанні історії. Сполучення сучасних і традиційних технологій у навчанні історії. Ідеї гуманізму в науці і освіті. Модульні, проектні, лекційно-семінарські технології навчання.
курсовая работа

9. Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі
Метод гри у розвитку усного мовлення на уроках іноземної мови в початковій школі. Підсистема вправ для інтерактивного навчання англійського діалогічного мовлення учнів. Комп'ютерні навчальні програми. Використання мережі Інтернет у навчанні учнів.
курсовая работа

10. Технології навчання у грі
Гра у навчальному процесі. Зміщення акцентів в організації гри з драматизації (форм, зовнішніх ознак гри) на внутрішню сутність (моделювання події, виконання певних ролей). Етапи ігрової моделі навчання. Дискусія як засіб пізнавальної діяльності учнів.
контрольная работа

11. Інтерактивні технології навчання
Створення психологічного клімату. Активні методи навчання. Парадоксальна розповідь. Бліц-інтерв`ю. Інтерактивні технології навчання: колективно-групового навчання, кооперативного навчання, опрацювання дискусійних питань. Гра як інтерактивний метод.
курсовая работа

12. Технології навчання як дослідження
Цілі і задачі дослідницької діяльності в сучасній освіті, навчальне та наукове дослідження. Організація індивідуальної роботи з дітьми за рамками базисного навчального плану. Розходження дослідницької і проектної діяльності, розрізнення творчих робіт.
контрольная работа

13. Інноваційні технології навчання
Необхідність підвищення якості професійно-технічної освіти та зацікавленості учнів з метою диференціації та індивідуалізації процесу навчання. Формування внутрішньої мотивації студентів до активного сприйняття, засвоювання та передачі інформації.
краткое изложение

14. Інтерактивні технології навчання
Сучасні підходи до організації навчання в початковій школі. Дослідження процесу запровадження інтерактивних технологій в навчальний процес в зарубіжній і вітчизняній педагогіці. Технології колективно-групового навчання та опрацювання дискусійних питань.
курсовая работа

15. Розробка методики формування в учнів системи знань і вмінь з технології обробки металу не верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі (профіль "Металообробка")
Педагогічна сутність системи знань і вмінь з технології обробки металу на верстатах. Методичний аналіз програми. Робота на токарному, фрезерному верстаті. Планування занять з трудового навчання. Експериментальна перевірка розробленої методики.
курсовая работа

16. Особливості технології індивідуального навчання
Характерні особливості технології індивідуального навчання. Техніка комп'ютерного навчання. Ефективність особистісно-зорієнтованго навчання. Метод проектів і навчання в співробітництві. Технологія різнорівневого навчання. технологічні явища в педагогіці.
реферат

17. Методи та технології інтерактивного навчання
Застосування різних варіантів організації роботи груп залежно від мети навчання. Практика "Діалогу" і "Cинтезу думок" у пошуку узгодженого рішення. Ефективність метода "Коло Ідей". Організація роботи "Мозкового штурма" й інших фронтальних технологій.
контрольная работа

18. Інноваційні технології та методи навчання
Поняття, категорії й принципи сучасних педагогічних технологій. Технологія інтерактивного навчання у викладанні математики. Форми групової роботи. Електронні навчальні програми. Основний принцип та можливості використання пакета "Динамiчна геометрiя".
презентация

19. Уроки в інтегральній технології навчання за В. Гузеєвим
Педагогічна технологія. Укрупнення дидактичних одиниць. Планування результатів навчання, методичный роботи школи в цілому. Застосування інтегральної технології В.В. Гузеєва. Індивідуальні рекомендації вчителям по їх самоосвіті. Управління самоосвітою.
реферат

20. Інноваційні, виховні та педагогічні технології навчання
Здоров'я людини як цінність і фактори, що його визначають, можливості коректування. Фізичні навантаження студентів. Збереження і зміцнення дихальної функції організму. Програмна побудова курсу фізичного виховання, використовувані інформаційні технології.
реферат

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Сучасні технології розвивального навчання в початкових класах"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Сучасні технології розвивального навчання в початкових класах" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов