главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Поняття глобальної екологічної кризи ХХІ століття

Екологічна криза-порушення взаємозв'язків в системі географічної оболонки або незворотних явищ у біосфері. Поняття глобальної екологічної кризи ХХІ століття та її причини. Основні екологічні проблеми, зумовлені науково-технічних прогресом й людиною.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Поняття глобальної екологічної кризи ХХІ століття"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Поняття глобальної екологічної кризи ХХІ століття" можно здесьПодобные документы


1. Поняття екологічної безпеки та її правові форми
Екологічна безпека - стан навколишнього середовища, при якому забезпечується попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров’я. Екологічна безпека регулюється Законом "Про охорону навколишнього природного середовища".
реферат

2. Екологічні кризи в історії людства
Екологічні кризи епохи палеоліту, неоліту, великих географічних відкриттів. Помилки деяких цивілізацій. Проблема Аралу, способи її вирішення. Антропогенний вплив на природу. Екологічної наслідки від діяльності людини в найдавніших землеробських країнах.
курсовая работа

3. Сучасна екологічна криза: причини її виникнення та шляхи подолання
Виникнення сучасної екологічної кризи пов’язане як з природними так і антропогенними чинниками. Розв’язання екологічних криз, а також турботливе ставлення людини до довкілля пов’язане з формуванням нових світоглядних орієнтацій – проекологічних.
реферат

4. Еволюція взаємин людини і природи. Найперші глобальні екологічні кризи
Розвиток першої глобальної екологічної кризи. Інтенсивний розвиток землеробства. Розвиток скотарства. Інтенсивне використання мінеральних та енергетичних ресурсів літосфери, розвиток промисловості. Розвиток другої глобальної екологічної кризи.
реферат

5. Ядерна та радіаційна (радіоекологічна) безпека в системі екологічної безпеки
Йдеться про атомну радіацію як джерело підвищеної небезпеки. Об’єкти потенційної ядерної та радіаційної небезпеки (АЕС, дослідницькі реактори, підприємства по видобуванню та переробці урану). Перелічені українські підприємства, що відповідають визначенню.
реферат

6. Актуальні проблеми у сфері екологічної безпеки
Поняття і сутність нанотехнології, безпека наноматеріалів. Прогнозування небезпеки забруднення навколишнього середовища для людей, тварин, рослин і екосистем. Дослідження механізму токсичності та розробка критеріїв оцінки шкідливості дії екотоксикантів.
реферат

7. Екологічні проблеми: причини, діагностика та принципи їх розв'язання
Вплив людини на навколишнє природне середовище. Ефект сумації забруднення різних техногенних речовин. Екологічні наслідки рекреації, виробництва продукції тваринництва. Активізація стихійних явищ діяльністю людини. Природоохоронні ініціативи розвитку.
презентация

8. Екологічні права громадян: поняття, форми і види
Екологічні права громадян — закріплені і гарантовані системою права можливості у сфері охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки, використання природного середовища. Право на безпечне для життя навколишнє середовище є основним правом.
реферат

9. Основні проблеми соціально-економічного розвитку України та їх екологічні наслідки
Аналіз сучасного стану навколишнього природного середовища світу і України. Загальний стан природних ресурсів України, еколого-економічні проблеми їх використання. Вивчення основних причин розростання екологічної кризи. Охорона природно-заповідного фонду.
реферат

10. Екологічна криза
Поняття, основні компоненти екологічної кризи, пошук грамотних і дієвих науково-технічних рішень для виходу з неї. Причини забруднення довкілля. Найважливіші екологічні проблеми сучасності, їх тенденції. Причини деградації земель в різних регіонах світу.
реферат

11. Екологічна криза сучасності
Класифікація екологічних криз. Наслідки шторму у Керченській затоці. Антропогенні та природні екологічні кризи. Можливість катастрофи, подібної до голодомору в Україні. Глобальні катастрофи в історії людства. Вибух на хімічному підприємстві в Україні.
реферат

12. Фактори екологічної небезпеки
Складові глобальної системи "людина - природа". Екологічна безпека: поняття, система, суб'єкти і об'єкти. Основи концепції екологічної безпеки в світі, її фактори, джерела і наслідки. Зони екологічного лиха, напрямки оздоровлення навколишнього середовища.
контрольная работа

13. Система екологічної сертифікації
Екологічна сертифікація природних ресурсів, принципи та основні функції екологічного аудиту. Форми державної звітності для обліку надходження коштів, які отримані за забруднення довкілля. Державне управління в галузі охорони навколишнього середовища.
контрольная работа

14. Гарантії екологічної експертизи
Економічний механізм екологічної експертизи, джерела її фінансування. Рекомендації до підвищення її ефективності. Еколого-експертна процедура вивчення, дослідження, аналізу та оцінки різноманітних об'єктів. Напрями проведення та її складові елементи.
статья

15. Історія взаємовідносин людини і природи. Основні поняття популяційної екології людини
Визначення поняття "екологія людини". Етапи та стадії взаємодії людства та природи. Ознаки глобальної, планетарної екологічної кризи. Динаміка кількості та розміщення населення на Землі. Демографічні показники, що характеризують стан людської популяції.
лекция

16. Право на одержання екологічної інформації
Право вільного доступу до інформації про стан довкілля, якість харчових продуктів та предметів побуту згідно Конституції України. Що відносить законодавство до екологічної інформації? Право громадян на отримання достовірної екологічної інформації.
реферат

17. Методика проведення екологічної експертизи
Граничнодопустимі викиди для проектованих підприємств, недоліки галузевих нормативів. Обгрунтування норм ГДВ населених пунктів в процесі попередньої екологічної експертизи. Еколого-експертна оцінка проектів гідротехнічних і рибогосподарських споруд.
реферат

18. Аналіз екологічної ситуації території
Стан здоров’я населення як показник якості навколишнього середовища. Характеристика природних умов, ресурсів та екологічної ситуації в місті Кременчук. Особливості демографічної ситуації та розповсюдження хвороб серед дитячого та дорослого населення.
курсовая работа

19. Порядок проведення екологічної експертизи
Визначення ступеня екологічного ризику і безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності. Організація комплексної, науково обґрунтованої оцінки об'єктів екологічної експертизи. Оцінка ефективності заходів щодо охорони навколишнього природного середовища.
курсовая работа

20. Людина і світ. Вступ до екологічної психології
Екологічна психологія як наука та її прикладні аспекти, усвідомлення результатів впливу людини на довкілля, екологічні кризи. Екологічна свідомість, її формування і розвиток. Розвиток екологічної свідомості в процесі соціогенезу та екологія культури.
учебное пособие

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Поняття глобальної екологічної кризи ХХІ століття"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Поняття глобальної екологічної кризи ХХІ століття" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов