главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Екологія і практична діяльність людини

Науково-технічний прогрес та проблеми екології. Джерела екологічної кризи та її вплив на біосферу. Техногенно-екологічна безпека України. Вплив промислового та сільськогосподарського виробництв на біосферу. Природні, техногенні небезпечні явища і процеси.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Екологія і практична діяльність людини"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Екологія і практична діяльність людини" можно здесьПодобные документы


201. Суб’єкти права власності на природні ресурси
Суб’єктами права власності на природні ресурси виступає народ, державної власності на природні ресурси є держава, комунальної власності на природні ресурси є територіальні громади сіл та міст, а приватної власності на землю є громадяни та юридичні особи.
реферат

202. Основні принципи нормування радіаційного впливу
Формування дози опромінення біологічного середовища. Вплив радіації на організм людини. Генетичні наслідки опромінення рослин. Загальний принцип встановлення гранично допустимого скиду. Розрахунковий метод визначення класу небезпеки промислових відходів.
курсовая работа

203. Екологічна оцінка впливу діяльності ЗАТ "Юрія" м. Черкаси на довкілля
Технічна оснащеність та стан розвитку галузей харчової промисловості. Проблеми харчової галузі України. Характеристика джерел забруднення на підприємстві ЗАТ "Юрія" м. Черкаси. Розрахунок плати за забруднення та категорії небезпечності підприємства.
курсовая работа

204. Природоохоронні технології на ВАТ "Житомирський комбінат сілікатних виробів"
Екологічний вплив підприємств металообробної промисловості на довкілля. Характеристика ВАТ "Житомирський комбінат силікатних виробів" як джерела утворення і викидів забруднюючих речовин. Шляхи вирішення існуючих проблем у природоохоронній сфері.
курсовая работа

205. Моделювання і прогнозування стану водного об’єкта внаслідок антропогенного впливу
Водні ресурси та їх використання. Фізичні властивості води. Забруднення природних вод важкими металами, органікою, нафтопродуктами, пестицидами, синтетичними поверхневоактивними речовинами. Теплове забруднення водойм. Особливості моделювання в екології.
курсовая работа

206. Шкідливий вплив на атмосферу підприємств переробної галузі АПК, на прикладі "Миронівського заводу по виготовленню круп і комбікормів"
Агропромисловий комплекс України, його галузева структура та територіальна організація. Переробні галузі в системі АПК України. Аналіз впливу підприємств переробної галузі агропромислового комплексу на довкілля, зокрема, на атмосферу, шляхи очищення.
курсовая работа

207. Абіотичні фактори середовища
Предмет і завдання екології. Закономірності життєдіяльності різних співтовариств живих істот. Контроль стану середовища. Найвпливовіші хімічні, фізичні фактори. Абіотичні чинники середовища: світло і вологість, температура, радіація, хімічне забруднення.
реферат

208. Екологічний стан городньої продукції, вирощеної на території Червонозаводського району м. Харкова
Характеристика джерел забруднення, їх вплив на екологічний стан природних компонентів території району. Екологічна ситуація і охорона природно-територіальних і природно-антропогенних комплексів території. Визначення екологічного стану городньої продукції.
дипломная работа

209. Оцінка рівня забруднення автотранспортом повітря оксидом вуглецю м. Черкаси
Проблеми екології автомобільного транспорту України, застосування альтернативних видів палива. Сполуки у вихлопних газах автомобілів. Заходи по зниженню забруднення чадним газом. Оцінка рівня забруднення повітря оксидом вуглецю ділянок в м. Черкаси.
курсовая работа

210. Екологічні основи природокористування
Методи стимулювання раціонального використання природних ресурсів. Ліцензування, страхування та система екологічної сертифікації. Раціональне і нераціональне природокористування. Причини виникнення "озонових дірок", шляхи покращення стану атмосфери.
курсовая работа

211. Модель ландшафтно-екологічної оптимізації земельних угідь Києва
Підтримання екологічної рівноваги в регіоні за допомогою раціонального співвідношення перетворених і збережених ландшафтів. Положення концепції узгодженого розвитку. Етапи ландшафтно-екологічної оптимізації. Розроблення системи економічних стимулів.
презентация

212. Плата за природні ресурси
Дослідження екологічної ситуації Одеської області: аналіз стану навколишнього середовища, водних, лісових та земельних ресурсів, скидів стічних вод в системи каналізації населених пунктів. Оцінка ефективності впровадження природоохоронних заходів.
курсовая работа

213. Ліхенофлора мішаних лісів м. Котовська та ліхеноіндикація зон відпочинку жителів міста
Анатомічна будова лишайників та способи їх розмноження. Їх значення у природі та для людини. Класифікація та методи визначення. Видовий склад ліхенофлори мішаних лісів. Їх вплив на екологічне становище. Ліхеноіндикація чистоти атмосферного повітря.
курсовая работа

214. Вплив транспорту на водні об’єкти міста
Водні об’єкти в міській зоні. Характеристика різних видів палива. Продукти згорання палива. Стан питної води в Україні. Покращення якості питної води в Україні. Способи зниження токсичності вихлопних газів. Вплив транспорту на навколишнє середовище.
курсовая работа

215. Система екологічної сертифікації
Екологічна сертифікація природних ресурсів, принципи та основні функції екологічного аудиту. Форми державної звітності для обліку надходження коштів, які отримані за забруднення довкілля. Державне управління в галузі охорони навколишнього середовища.
контрольная работа

216. Ефективність заходів по покращенню якості води
Екологічна характеристика "Житомирського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства" та дослідження стану забруднення довкілля. Оцінка та планування стандартних вимог і правил спостереження та контролю за станом довкілля на об’єкті.
курсовая работа

217. Роль і значення ґрунтів в боротьбі з забрудненням. Екологічне нормування техногенних забруднень
Характеристика техногенного забруднення ґрунтового покриву: джерела, речовини, їх значення та вплив на оточуюче середовище. Особливості підходів щодо нормування техногенних забруднень у ґрунті. Наукове обґрунтування гранично допустимих концентрації.
реферат

218. Рослинний світ та його охорона
Лісова рослинність, її поширеність на земній кулі та роль в природі. Значення рослин у біосфері і житті людини. Антропогенний вплив на рослинний світ. Охорона рослинного світу, боротьба з лісовими пожежами, шкідниками і хворобами деревних порід.
реферат

219. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів
Вплив умов водного живлення на формування озер і боліт, їх класифікація та температурний режим. Тирогенні відкладення, водна рослинність та цінні болотні ресурси Чернігівщини. Народногосподарське значення хемогенних та органогенних мінеральних ресурсів.
дипломная работа

220. Водні ресурси та екосистеми України
Основні джерела прісної води на території України. Основні причини забруднення поверхневих вод України. Системний аналіз сучасного екологічного стану басейнів річок та організація управління охороною і використанням та відтворенням водних ресурсів.
контрольная работа

Страница:   «    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Екологія і практична діяльність людини"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Екологія і практична діяльність людини" можно здесь

база знанийглобальная сеть рефератов