главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 Екологія і практична діяльність людини

Науково-технічний прогрес та проблеми екології. Джерела екологічної кризи та її вплив на біосферу. Техногенно-екологічна безпека України. Вплив промислового та сільськогосподарського виробництв на біосферу. Природні, техногенні небезпечні явища і процеси.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Екологія і практична діяльність людини"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Екологія і практична діяльність людини" можно здесьПодобные документы


201. Структура, функціонування, зональність та механізми стійкості макроекосистем
Розгляд поняття та характерних ознак екологічної макросистеми. Вивчення структури материка, його кліматичних зон і видового різноманіття флори та фауни. Екологічна зональність Світового океану. Особливості функціонування океанічної макросистеми.
курсовая работа

202. Вплив комунального господарства на довкілля на прикладі міста Чернігів
Поняття про житлово-комунальне господарство та його проблеми на сучасному етапі. Аналіз окремих складових комунального господарства, їх функціональні особливості. Характеристика впливу комунального господарства на довкілля, заходи боротьби з забрудненням.
курсовая работа

203. Охорона повітряного басейну. Мокрі пиловловлювачі. Скрубер Вентурі
Поняття, будова та основні характеристики атмосфери, проблеми її забруднення. Класифікація забруднень атмосфери, їх екологічний вплив. Парниковий ефект, озонова діра в атмосфері, кислотні дощі. Методи знешкодження викидів в атмосферу забруднюючих речовин.
курсовая работа

204. Загальна характеристика права користування рослинним світом України
Основні види природного рослинного світу. Правова основа, що регулює природокористування. "Корисні властивості лісів", які полягають у їх здатності зменшувати вплив негативних природних явищ. Ділення лісів на дві групи за своїм економічним і господарським
реферат

205. Екологічна система
Поняття про екосистему, біогеоценоз, трофічний ланцюг і трофічний рівень. Еволюція і класифікація екосистем. Синтез первинної органічної речовини. Агроценози сільськогосподарських культур і природні екосистеми. Характеристика прісноводної екосистеми.
реферат

206. Адаптація природоохоронного законодавства України до природоохоронного законодавства ЄС
Фактори, що впливають на загальний стан навколишнього середовища, роль парламентських інструментів у формування екологічної політики держави. Порядок адаптації принципів та норм ЄС до законодавства сучасної України, подолання пов’язаних з цим проблем.
реферат

207. Екологічні проблеми водоспоживання і водовідведення та шляхи їх подолання
Аналіз стану водопостачання та водовідведення Дніпропетровської області. Методики фільтрації води та їх використання при водоспоживанні та водовідведенні. Екологічні проблеми водного середовища України та шляхи їх подолання. Водні ресурси України.
дипломная работа

208. Проблеми питного водопостачання та забезпечення питною водою населення України
Роль питної води для здоров'я населення. Відповідність органолептичних, хімічних, мікробіологічних і радіологічних показників води вимогам державних стандартів України і санітарного законодавства. Проблеми питного водопостачання та контролю його якості.
доклад

209. Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення
Еколого-географічна характеристика озера Сиваш, вплив зрошення та забруднення поверхневих і підземних вод. Моніторинг сучасного екологічного стану унікальної гідробіологічної екосистеми, шляхи її збереження. Створення об'єктів природно заповідного фонду.
дипломная работа

210. Екологічні проблеми озера Сасик
Географічне розташування озера Сасик (Кундук), його екологічні проблеми та негативні наслідки перебудови водойми. Стан води та біоти у водосховищі Сасик, його природно–рекреаційний потенціал. Напружений та нестабільний стан озера та шляхи його спасіння.
реферат

211. Основи екології
Основні методи та структура екологічних досліджень. Еволюція та склад біосфери. Джерела забруднення довкілля. Види та рівні екологічного моніторингу. Характеристика основних показників екологічного нормування. Екологічні права та обов'язки громадян.
шпаргалка

212. Екологічна безпека мастильно-охолоджувальних рідин
Характеристика мастильно-охолоджувальних рідин (МОР) та їхній склад. Вимоги до розробки, застосування та роботи з МОР. Ефективність використання МОР на вторинній сировині при механічний обробці сталі. Охорона навколишнього середовища при використанні МОР.
дипломная работа

213. Радіоактивне забруднення
Досвід протирадіаційного захисту військовослужбовців під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Попередження внутрішнього опромінення, контроль над станом здоров’я ліквідаторів. Головні природні джерела радіації.
курсовая работа

214. Екологічна експертиза агроландшафту Сумської області
Сучасний стан Сумської області: рівень забруднення атмосферного повітря, використання водних ресурсів, охорона біоресурсів. Основні етапи проведення екологічної експертизи, підготовка висновку. Характеристика фізико-кліматичних умов Сумської області.
реферат

215. Екологічна мережа Донецької області
Вивчення предмету природно-заповідної справи - резервування, проектування та функціонування територій та об'єктів природно-заповідного фонду, їх мережі й екологічної мережі. Стан проектування екомережі Донецької області. Головні відомості про біоту.
курсовая работа

216. Психологічні аспекти екології
Розвиток суспільства і його взаємодія з навколишнім середовищем. Екопсихологія та предмет і об’єкт її вивчення. Еколого-психологічне трактування особистості. Психологічні аспекти у дослідженні впливу екологічних факторів та катастроф на психологію людини.
реферат

217. Отримання енергії за рахунок спалювання твердих побутових відходів
Сучасні аспекти проблеми твердих побутових відходів, можливість одержання альтернативної енергії. Ефективність поелементного збирання відходів та вивозу ТПВ до санітарних зон. Принцип роботи сміттєспалювального заводу. Вплив роботи ССЗ на довкілля.
реферат

218. Оцінка стану екологічної системи басейну річки Інгул
Фізико-географічні умови розташування басейну річки Інгул. Характеристика біотичної складової екосистеми: рослинного, тваринного світу. Екологічна структура популяцій. Оцінка стану поверхні водозбору і оптимізації її структурно-функціональної організації.
курсовая работа

219. Агроекологія як наука
Історія екології та агроекології, визначення та об'єкт досліджень. Екологічні терміни, поняття та закони. Методи досліджень екології та агроекології. Перші ботаніко-географічні повідомлення екологічного характеру. Теофраст Ерезійський - "батько ботаніки".
реферат

220. Актуальні проблеми поводження з твердими побутовими відходами на території Львівської області
Поводження з комунальними відходами на території Львівської області. Моніторинг біогазу полігонів твердих побутових відходів Львівської області, їх вплив на навколишнє середовище. Кіотський протокол: механізми та заходи щодо зменшення парникових газів.
контрольная работа

Страница:   «    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Екологія і практична діяльність людини"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Екологія і практична діяльність людини" можно здесь
база знанийглобальная сеть рефератов