главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Екологія і практична діяльність людини

Науково-технічний прогрес та проблеми екології. Джерела екологічної кризи та її вплив на біосферу. Техногенно-екологічна безпека України. Вплив промислового та сільськогосподарського виробництв на біосферу. Природні, техногенні небезпечні явища і процеси.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Екологія і практична діяльність людини"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Екологія і практична діяльність людини" можно здесьПодобные документы


201. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів
Вплив умов водного живлення на формування озер і боліт, їх класифікація та температурний режим. Тирогенні відкладення, водна рослинність та цінні болотні ресурси Чернігівщини. Народногосподарське значення хемогенних та органогенних мінеральних ресурсів.
дипломная работа

202. Водні ресурси та екосистеми України
Основні джерела прісної води на території України. Основні причини забруднення поверхневих вод України. Системний аналіз сучасного екологічного стану басейнів річок та організація управління охороною і використанням та відтворенням водних ресурсів.
контрольная работа

203. Проблеми накопичення та переробки відходів
Поняття про відходи та їх вплив на довкілля. Проблема накопичення промислових та побутових відходів. Існуючі способи знешкодження, утилізації та поховання токсичних відходів. Шляхи зменшення небезпечності відходів. Альтернативне використання відходів.
доклад

204. Еколого-економічні проблеми будівництва в Україні
Соціо-екологічна залежність будівельної галузі, аналіз причин її неефективності в сучасній Україні. Еколого-економічний аналіз ЗАТ "Новгород-Сіверський завод будівельних матеріалів". Проблеми та перспективи розвитку "зеленого будівництва" в Україні.
курсовая работа

205. Оцінка впливу на довкілля виробництва магнезіальної добавки на ВАТ "Рівнеазот"
Сучасний стан та шляхи вирішення проблем забруднення довкілля відходами промислових виробництв. Оцінка впливу виробництва магнезіальної добавки в аміачну селітру на навколишнє середовище. Запобігання шкідливого впливу ВАТ "Рівнеазот" на екологію.
магистерская работа

206. Дослідження якості води в басейні річки Стир
Теоретичні основи дослідження якості води в річках, якість води та фактори, що її формують. Хімічний склад річкових вод, джерела та шляхи надходження забруднюючих речовин, вплив забруднень на екосистему річки. Методика дослідження якості води в річці.
курсовая работа

207. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище
Геоінформаційні технології, їх класифікація та місце в екології. Парадигми в технології обробки геопросторових даних. Концептуальна модель узагальненої ГІС, моделювання геопросторових даних. Геоінформаційні системи, дослідження земельних ресурсів.
курсовая работа

208. Озоновий шар
Ультрафіолетове випромінювання Сонця. Озонові діри, причини їх появи та наслідки. Вплив опромінення на живі організми. Стан озонової діри над південним полюсом. Міжнародне співробітництво України в сфері охорони атмосферного повітря та озонового шару.
реферат

209. Структура, функціонування, зональність та механізми стійкості макроекосистем
Розгляд поняття та характерних ознак екологічної макросистеми. Вивчення структури материка, його кліматичних зон і видового різноманіття флори та фауни. Екологічна зональність Світового океану. Особливості функціонування океанічної макросистеми.
курсовая работа

210. Вплив комунального господарства на довкілля на прикладі міста Чернігів
Поняття про житлово-комунальне господарство та його проблеми на сучасному етапі. Аналіз окремих складових комунального господарства, їх функціональні особливості. Характеристика впливу комунального господарства на довкілля, заходи боротьби з забрудненням.
курсовая работа

211. Охорона повітряного басейну. Мокрі пиловловлювачі. Скрубер Вентурі
Поняття, будова та основні характеристики атмосфери, проблеми її забруднення. Класифікація забруднень атмосфери, їх екологічний вплив. Парниковий ефект, озонова діра в атмосфері, кислотні дощі. Методи знешкодження викидів в атмосферу забруднюючих речовин.
курсовая работа

212. Загальна характеристика права користування рослинним світом України
Основні види природного рослинного світу. Правова основа, що регулює природокористування. "Корисні властивості лісів", які полягають у їх здатності зменшувати вплив негативних природних явищ. Ділення лісів на дві групи за своїм економічним і господарським
реферат

213. Адаптація природоохоронного законодавства України до природоохоронного законодавства ЄС
Фактори, що впливають на загальний стан навколишнього середовища, роль парламентських інструментів у формування екологічної політики держави. Порядок адаптації принципів та норм ЄС до законодавства сучасної України, подолання пов’язаних з цим проблем.
реферат

214. Екологічна система
Поняття про екосистему, біогеоценоз, трофічний ланцюг і трофічний рівень. Еволюція і класифікація екосистем. Синтез первинної органічної речовини. Агроценози сільськогосподарських культур і природні екосистеми. Характеристика прісноводної екосистеми.
реферат

215. Екологічні проблеми водоспоживання і водовідведення та шляхи їх подолання
Аналіз стану водопостачання та водовідведення Дніпропетровської області. Методики фільтрації води та їх використання при водоспоживанні та водовідведенні. Екологічні проблеми водного середовища України та шляхи їх подолання. Водні ресурси України.
дипломная работа

216. Проблеми питного водопостачання та забезпечення питною водою населення України
Роль питної води для здоров'я населення. Відповідність органолептичних, хімічних, мікробіологічних і радіологічних показників води вимогам державних стандартів України і санітарного законодавства. Проблеми питного водопостачання та контролю його якості.
доклад

217. Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення
Еколого-географічна характеристика озера Сиваш, вплив зрошення та забруднення поверхневих і підземних вод. Моніторинг сучасного екологічного стану унікальної гідробіологічної екосистеми, шляхи її збереження. Створення об'єктів природно заповідного фонду.
дипломная работа

218. Основи екології
Основні методи та структура екологічних досліджень. Еволюція та склад біосфери. Джерела забруднення довкілля. Види та рівні екологічного моніторингу. Характеристика основних показників екологічного нормування. Екологічні права та обов'язки громадян.
шпаргалка

219. Екологічні проблеми озера Сасик
Географічне розташування озера Сасик (Кундук), його екологічні проблеми та негативні наслідки перебудови водойми. Стан води та біоти у водосховищі Сасик, його природно–рекреаційний потенціал. Напружений та нестабільний стан озера та шляхи його спасіння.
реферат

220. Екологічна безпека мастильно-охолоджувальних рідин
Характеристика мастильно-охолоджувальних рідин (МОР) та їхній склад. Вимоги до розробки, застосування та роботи з МОР. Ефективність використання МОР на вторинній сировині при механічний обробці сталі. Охорона навколишнього середовища при використанні МОР.
дипломная работа

Страница:   «    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Екологія і практична діяльність людини"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Екологія і практична діяльність людини" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов