главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Екологія і практична діяльність людини

Науково-технічний прогрес та проблеми екології. Джерела екологічної кризи та її вплив на біосферу. Техногенно-екологічна безпека України. Вплив промислового та сільськогосподарського виробництв на біосферу. Природні, техногенні небезпечні явища і процеси.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Екологія і практична діяльність людини"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Екологія і практична діяльність людини" можно здесьПодобные документы


201. Альтернативні джерела енергії: вітер
Енергія вітру. Проблеми навколишнього середовища. Використання будь-якого виду енергії і виробництво електроенергії супроводжується утворенням багатьох забруднювачів води і повітря. Перелік таких забруднювачів на диво довгий, а їхні кількості надзвичайно
реферат

202. Сукцесійні процеси в екосистемах
Сукцесії — послідовні зміни одних угруповань організмів іншими па певній ділянці середовища. В кліматичній зоні існує лише один істинний клімакс — кінцевий стабільний стан рослинного угруповання, що перебуває в рівновазі з оточуючим середовищем.
реферат

203. Джерела антропогенного забруднення та класифікація забруднень
Основні забруднення навколишнього середовища та їх класифікація. Головні джерела антропогенного забруднення довкілля. Роль галузей господарства у виникненні сучасних екологічних проблем. Вплив на здоров'я людини забруднювачів біосфери та атмосфери.
реферат

204. Джерела міжнародного права навколишнього середовища
Міжнародне право його сутність та поняття. Система джерел міжнародного права навколишнього середовища. Класифікація джерел та їх характеристика. Особливістю міжнародного екологічного права, та роль міжнародних нормативних актів (декларацій, стратегій).
реферат

205. Оцінка автомобільного транспорту як джерела шкідливих викидів
Розрахунок масових викидів шкідливих речовин при експлуатації транспорту, визначення витрати палива. Аналіз методів зниження забруднення навколишнього середовища. Оцінка ефективності переобладнання роботи автомобілів з бензину на стиснутий природний газ.
курсовая работа

206. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права
Йдеться про підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права: укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів, нормативно-правові акти міністерств і відомств, рішення державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.
реферат

207. Ерозійні процеси Красноградського району та заходи боротьби з ними
Характеристика ґрунтів Красноградського району, їх типи та відмінні особливості. Ерозійні процеси: їх форми та типи, лісомеліоративні заходи боротьби з даним негативним явищем. Еродованість ґрунтів Красноградського району та напрямки їх охорони.
научная работа

208. Процеси викидів та міграції в атмосфері шкідливих речовин по ТОВ "Дунаєвецький арматурний завод"
Екологія та екологічні проблеми в Україні. Характеристика та екологічна оцінка Хмельницької області. Вербальний опис ТОВ "Дунаєвецький арматурний завод". Умови забруднення атмосферного повітря. Інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферу.
дипломная работа

209. Вода в харчуванні людини
Поняття харчового статусу організму людини, якісний склад оптимального раціону. Роль та місце води як важливої харчової речовини. Наслідки надлишкового споживання води та зневоднення організму. Вимоги до якості та аналіз ресурсів питної води в Україні.
реферат

210. Хвороби серця людини
Будова і цикл роботи серця. Аналіз факторів, які впливають на нормальне функціонування серцево-судинної системи та порушення його фізіології. Симптоми, види та причини захворювання серця. Запобіжні заходи та клінічні рекомендації щодо їх попередження.
курсовая работа

211. Здоров’я людини та навколишнє середовище
Поняття навколишнього середовища. Людина є складовою, самоорганізованою, саморегульованою системою, функціонуваня якої значною мірою залежить від її взаємодії із зовнішнім середовищем. Екологія людини як міждисциплінарна наука. Завдання екології людини.
реферат

212. Навколишнє середовище та здоров’я людини
Вивчення залежності здоров’я населення від навколишніх чинників. Розгляд стану антропогенного забруднення природи, впливу енергетичних забруднювачів. Електромагнітна екологія та її види. Дія хімічних речовин на навколишнє середовище та організм людини.
презентация

213. Значення наземного середовища в житті людини
Характеристика наземного середовища існування людини, його особливостей в порівнянні з іншими середовищами. Вплив температури на життєві процеси організму людини, механізми терморегуляції. Класифікація біотичних факторів в залежності від видів організмів.
реферат

214. Забруднення атмосфери. Джерела та наслідки забруднення
Джерела і речовини хімічного забруднення атмосфери. Контроль за викидами в атмосферу. Забруднення від автотранспорта, літаків. Вплив оксидів вуглецю, азоту, діоксида сірки, сірчаного ангідрида, радіоактивних речовин на людину, рослинний і тваринний світ.
реферат

215. Екологічні наслідки гірничо-видобувної діяльності людини
Риси сучасного гірничого виробництва в Україні з боку екології. Гравітаційні процеси, викликані гірничою діяльністю людини. Забруднення довкілля: вина мінерально–промислового комплексу України. Екологічно виправдані шляхи ведення гірничих робіт.
реферат

216. Екологічні наслідки діяльності людини у Буковинських Карпатах
Європейські норми сталого розвитку в принципах Карпатської конвенції. Пріоритети запровадження збалансованого природокористування Буковинських Карпат на екосистемних принципах. Екомережа Карпат і ключові складові концепції сталого ведення господарства.
презентация

217. Проблема діагностики і оцінки стану організму і здоров'я людини
Принципи гігієнічного нормування: гарантованості і диференційованості, соціально-біологічної збалансованості, комплексності, динамічності. Встановлення норм організму здорової людини як основа преморбідної або донозологічної гігієнічної діагностики.
реферат

218. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів
Вплив умов водного живлення на формування озер і боліт, їх класифікація та температурний режим. Тирогенні відкладення, водна рослинність та цінні болотні ресурси Чернігівщини. Народногосподарське значення хемогенних та органогенних мінеральних ресурсів.
дипломная работа

219. Римський клуб, його діяльність та основні доповіді
Історія виникнення Римського клубу. Його сучасний стан та почесні члени - державні, політичні і громадські діячі, бізнесмени і науковці. Принципи діяльності організації. Праця в області рішення екологічних проблем. Тематика та основні ідеї доповідей.
контрольная работа

220. Глобальні проблеми сучасності
Аналіз глобальних проблем - сукупності найгостріших проблем, від вирішення яких залежить подальше існування людства. Особливості розрахунку індексу сталості розвитку світу, індексу соціально-економічної дисгармонії суспільства. Причини екологічної кризи.
реферат

Страница:   «    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Екологія і практична діяльність людини"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Екологія і практична діяльність людини" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов