главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Виникнення та сутність маржиналізму

Об'єктивна зумовленість появи маржиналізму - нові історичні реалії розвитку капіталізму. Маржинальна революція. Йоган Генріх Фонтюнен. Антуан Огюстен Курно. Австрійська школа граничної корисності. Теоретичні здобутки Карла Менгера. Класифікація благ.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Виникнення та сутність маржиналізму"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Виникнення та сутність маржиналізму" можно здесьПодобные документы


1. Теорія граничної корисності
Вивчення економічної природи теорії граничної корисності та її значення для розвитку економічної науки. Дослідження праць та поглядів представників австрійської школи політекономії. Визначення цінності товарів на базі суб'єктивних оцінок людських потреб.
курсовая работа

2. Теорія граничної корисності
Поняття потреби та її види. Сутність та класифікація благ. Корисність як мотив споживацького вибору. Кардиналістська та ординалістська концепції. Рівновага споживача. Внутрішні збуджуючі стимули діяльності людини. Поняття корисності та її функції.
презентация

3. Маржинальна революція
Дослідження граничних економічних величин як взаємопов’язаних явищ економічної системи. "Революційна" особливість маржиналізму та етапи "маржинальної революції". Основоположники неокласичної теорії. Сутність законів Госсена. Економічне вчення К. Менгера.
реферат

4. Теорія граничної корисності і поведінка споживача
Потреби як суб’єктивні бажання, які людина намагається задовольнити, аналіз класифікації. Розгляд основних особливостей теорії граничної корисності і поведінки споживача. Загальна характеристика піраміди потреб за А. Маслоу. Знайомство з видами благ.
презентация

5. Маржинальна революція та її особливості
Виникнення маржинальної економічної теорії як напряму економічної думки в руслі переоцінки цінностей "класичної школи". Суть маржинальної революції та її особливості. Сучасний монетаризм та його представники. Мілтон Фрідмен та представники монетаризму.
контрольная работа

6. Заробітна плата: сутність, форми та теоретичні концепції
Теорії заробітної плати: фонду, граничної продуктивності, змінюваної форми вартості робочої сили. Економічні закони як механізм регулювання розподільчих відносин. Контроль за додержанням законодавства про працю. Взаємозалежність оплати праці та мотивації.
курсовая работа

7. Гроші: сутність, функції та теорія виникнення
Історія виникнення та походження грошей, зміст раціоналістичної та еволюційної концепцій. Особливості еволюції форм грошей. Сучасні гроші, їх роль та функції у ринковій економіці. Суть монетарної політики, характеристика та основні види грошових засобів.
курсовая работа

8. Історичні віхи у розвитку макроекономічної теорії
Питання праці як джерело багатства, вартості і доходів. Питання капіталу, його накопичення і застосування. Розвиток економіки Европи в епоху середньовіччя і зародження капіталізму. Проблеми фінансово-податкової політики держави, його доходів і витрат.
курсовая работа

9. Передумови виникнення та розвитку багатонаціональних підприємств
Історія та правові фактори виникнення Багатонаціональних корпорацій (БНК). Попередницями БНК були багатонаціональні організації, які займалися міжнародною торгівлею. Закон про мильні пузирі "Bubbles-Act". Закон про обмежену відповідальність. Сучасні БНК.
реферат

10. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки
Генетичні корені регіональної економіки. Класичні теорії та концепції регіонального розвитку. Сучасні теорії та концепції регіонального розвитку. Теорії економічного районування. Принципи соціально-економічного районування. Компонентна структура.
реферат

11. Приватна власність: природа виникнення, еволюція розвитку
Сутність поняття та історичні аспекти розвитку приватної власності, її основні види: індивідуально-трудова, партнерська та корпоративна. Світова практика реформування приватної власності. Перспективи та пріоритети приватизаційних процесів в Україні.
курсовая работа

12. Теоретичні підходи щодо регіонального розвитку сфери туризму як складової економіки регіону
Сутність та особливості туризму як виду господарсько-економічної діяльності та складової економіки регіону. Цілі, завдання та необхідність державного регулювання туристичної галузі в Україні. Оцінка впливу туризму на економічний розвиток країни.
курсовая работа

13. Содержание теории Самуэльсона. Дуополия Курно-Чемберлена
Теория общественных расходов П.А. Самуэльсона: сущность и содержание, принципы и направления их практического применения на современном этапе. Олигополия как рыночная ситуация, при которой несколько крупных фирм доминируют в отрасли, понятие дуополии.
контрольная работа

14. Сутність стандартизації та її роль у розвитку економіки країни
Основна мета, принципи, сфера дії та застосування стандартизації для прискорення науково-технічного прогресу та підвищення ефективності виробництва. Повноваження та функції суб'єктів, проблеми функціонування і розвитку стандартизації та сертифікації.
реферат

15. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік
Вплив глобалізації на стан національної економіки України, необхідність розробки моделі участі у світовому процесі. Сутність процесу, його позитивні та негативні наслідки та відзеркалення на країнах світу в залежності від стану їх економічного розвитку.
реферат

16. Сутність, особливості розвитку та значення домогосподарства як суб'єкта дослідження економічної теорії
Сутність, економічні основи розвитку та джерела доходів домогосподарств. Можливості вибору домогосподарства та його переваги в мікроекономічному аналізі. Фінанси, мотиви та чинники формування заощаджень домогосподарств, оптимальний план споживання.
курсовая работа

17. Виробництво та виробнича функція. Закон спадної граничної продуктивності
Дослідження етапів формування і методик розрахунку за факторами виробничої функції, напрямки її впровадження у діяльність підприємств. Аналіз необхідності технічних змін у виробництві. Правила застосування ефекту масштабу та визначення зміни ізокванти.
курсовая работа

18. Государственное перераспределение благ
Регулирование государством социальных отношений. Установление величины оплаты труда в зависимости от его количества и качества. Стимулирование трудовой деятельности. Установление размера минимальной заработной платы. Фонды социального страхования.
реферат

19. Воспроизводство общественных благ
Состав процесса возобновления общественных благ: воспроизводство материальных благ, рабочей силы и производственных отношений. Четыре фазы воспроизводства: производство, распределение, обмен и потребление. Простое, суженое и интенсивное воспроизводство.
курсовая работа

20. Виробництво як основа створення матеріальних благ
Суспільне виробництво та його роль в житті суспільства. Виробництво як процес суспільної праці. Результативність виробництва. Структура суспільного виробництва і людина у ньому. Ефективність суспільної праці та розширення джерел багатства суспільства.
реферат

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Виникнення та сутність маржиналізму"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Виникнення та сутність маржиналізму" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов