Ефективне здійснення зовнішньоекономічної діяльності

Реалізація стратегічного менеджменту ВАТ "АМК", аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства. Конкуренція (аналіз галузі і пропозиції). Клієнт (аналіз попиту), канали збуту. Планування стратегії зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "АМК".

Подобные документы

 • Вибір стратегічного профілю зовнішньоекономічної діяльності. Розробка стратегії поведінки підприємства на зовнішньому ринку. Місія і цілі організації, аналіз зовнішнього середовища, сильних та слабких сторін організації. Cтратегії експорту та імпорту.

  реферат, добавлен 27.10.2011

 • Місце, роль та основні інструменти стратегічного менеджменту персоналом. Аналіз ефективності управління персоналом при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності ПП "Промен". Обгрунтування впровадження методів оцінювання ефективності роботи працівників.

  дипломная работа, добавлен 02.07.2010

 • Поняття стратегії, стратегічного планування і стратегічного управління. Загальна характеристика діяльності приватного підприємства "АНСЕАЛ". Аналіз фінансового стану та середовища підприємства. Форми стратегічного контролю та реалізації стратегії.

  дипломная работа, добавлен 04.12.2010

 • Реалізація стратегії підприємства: основні завдання, етапи. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища діяльності підприємства. Стратегічне бачення та основні стратегії ТОВ "Екопласт". Оцінка ефективності маркетингової стратегії розвитку підприємства.

  дипломная работа, добавлен 12.10.2012

 • Загальна характеристика підприємства ПАТ "Укртелеком". Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища на ринку телекомунікацій. Проведення SWOT-аналізу. Визначення стратегій і місії підприємства зв'язку. Формулювання та визначення цілей організації.

  курсовая работа, добавлен 24.08.2014

 • Теоретико–методичні аспекти кредитування зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Аналіз фінансово-господарської діяльності ДП ВАТ "Київхліб" Хлібокомбінату № 10. Проект заходів щодо кредитування зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

  курсовая работа, добавлен 28.09.2009

 • Розвиток експортно-імпортної діяльності в кондитерській галузі на прикладі діяльності АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика". Аналіз ЗЕД підприємства в сучасних умовах господарювання. Існуючі стратегії просування й збуту - проблеми та перспективи.

  дипломная работа, добавлен 20.09.2008

 • Роль стратегічного менеджменту в організації. Об'єкти стратегічного управління. Процес планування стратегії организації. Спеціалізація підприємства ПАТ "Автотранспортне підприємство №2562". Цілі і задачі функціонування. Аналіз внутрішнього середовища.

  дипломная работа, добавлен 19.03.2014

 • Теоретично-методичні підходи щодо стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Маркетингова стратегія як засіб виходу на зовнішній ринок. Основні техніко-економічні показники підприємства та фінансово-господарська діяльність.

  курсовая работа, добавлен 28.09.2009

 • Еволюція розвитку стратегічного менеджменту. Аналіз господарсько-фінансової діяльності ЗАТ "Пологівський олійноекстракційний завод". Вплив факторів зовнішнього середовища на формування його позицій. Розробка стратегій окремих бізнесів для підприємства.

  дипломная работа, добавлен 27.03.2011

 • База виробничої практики, аналіз зовнішнього середовища організації, аналіз проміжного середовища, аналіз внутрішнього середовища та SWOT-аналіз. Місія підприємства.

  реферат, добавлен 12.07.2003

 • Історія створення ТОВ "Рубікон". Види діяльності досліджуваного підприємства. Статутний капітал товариства, структура управління. Цілі та місія організації. Аналіз зовнішнього середовища: основні конкуренти, структура наданих послуг, SWOT-аналіз.

  контрольная работа, добавлен 29.10.2012

 • Аналіз сутності стратегічного управління. Вивчення теоретичних аспектів міжнародного ринку та основних етапів стратегії виходу підприємства на ринок. Особливості застосування стратегій в зовнішньоекономічній діяльності підприємства ТОВ "Вітмарк Україна".

  дипломная работа, добавлен 21.08.2010

 • Загальна характеристика ТОВ "Аllbiz". Короткий аналіз та оцінка впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища. SWOT і PEST аналіз діяльності. Ефективність маркетингової роботи на туристичного підприємстві. Організація діяльності менеджера.

  отчет по практике, добавлен 09.05.2016

 • Сутність, процес створення та значення в організації корпоративної культури. Особливості засобів аналізу впливу ринкової стратегії на прибуток (метод PIMS). Комплексний аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища його діяльності способом SWOT- аналізу.

  контрольная работа, добавлен 08.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.