главнаяреклама на сайте База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Ефективне здійснення зовнішньоекономічної діяльності (курсовая работа)

Реалізація стратегічного менеджменту ВАТ "АМК", аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства. Конкуренція (аналіз галузі і пропозиції). Клієнт (аналіз попиту), канали збуту. Планування стратегії зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "АМК".

поcмотреть текст Ефективне здійснення зовнішньоекономічної діяльності (курсовая работа). Посмотреть текст.
скачать курсовая работа Скачать документ (курсовая работа) на тему "Ефективне здійснення зовнішньоекономічної діяльності"Подобные документы


1. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")
Місце, роль та основні інструменти стратегічного менеджменту персоналом. Аналіз ефективності управління персоналом при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності ПП "Промен". Обгрунтування впровадження методів оцінювання ефективності роботи працівників.
дипломная работа

2. Стратегії розвитку підприємства
Поняття стратегії, стратегічного планування і стратегічного управління. Загальна характеристика діяльності приватного підприємства "АНСЕАЛ". Аналіз фінансового стану та середовища підприємства. Форми стратегічного контролю та реалізації стратегії.
дипломная работа

3. Управління стратегіями підприємства ТОВ "Екопласт"
Реалізація стратегії підприємства: основні завдання, етапи. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища діяльності підприємства. Стратегічне бачення та основні стратегії ТОВ "Екопласт". Оцінка ефективності маркетингової стратегії розвитку підприємства.
дипломная работа

4. Аналіз стратегічного планування діяльності підприємства на прикладі ПАТ "Укртелеком"
Загальна характеристика підприємства ПАТ "Укртелеком". Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища на ринку телекомунікацій. Проведення SWOT-аналізу. Визначення стратегій і місії підприємства зв'язку. Формулювання та визначення цілей організації.
курсовая работа

5. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості
Розвиток експортно-імпортної діяльності в кондитерській галузі на прикладі діяльності АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика". Аналіз ЗЕД підприємства в сучасних умовах господарювання. Існуючі стратегії просування й збуту - проблеми та перспективи.
дипломная работа

6. Кредитування зовнішньоекономічної діяльності підприємства: можливості та перспективи
Теоретико–методичні аспекти кредитування зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Аналіз фінансово-господарської діяльності ДП ВАТ "Київхліб" Хлібокомбінату № 10. Проект заходів щодо кредитування зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
курсовая работа

7. Стратегія організації та її планування
Роль стратегічного менеджменту в організації. Об'єкти стратегічного управління. Процес планування стратегії организації. Спеціалізація підприємства ПАТ "Автотранспортне підприємство №2562". Цілі і задачі функціонування. Аналіз внутрішнього середовища.
дипломная работа

8. Аналіз господарсько-фінансової діяльності організацій
Еволюція розвитку стратегічного менеджменту. Аналіз господарсько-фінансової діяльності ЗАТ "Пологівський олійноекстракційний завод". Вплив факторів зовнішнього середовища на формування його позицій. Розробка стратегій окремих бізнесів для підприємства.
дипломная работа

9. Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Теоретично-методичні підходи щодо стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Маркетингова стратегія як засіб виходу на зовнішній ринок. Основні техніко-економічні показники підприємства та фінансово-господарська діяльність.
курсовая работа

10. Аналіз середовища господарської організації
База виробничої практики, аналіз зовнішнього середовища організації, аналіз проміжного середовища, аналіз внутрішнього середовища та SWOT-аналіз. Місія підприємства.
реферат

11. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства
Історія створення ТОВ "Рубікон". Види діяльності досліджуваного підприємства. Статутний капітал товариства, структура управління. Цілі та місія організації. Аналіз зовнішнього середовища: основні конкуренти, структура наданих послуг, SWOT-аналіз.
контрольная работа

12. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Аналіз сутності стратегічного управління. Вивчення теоретичних аспектів міжнародного ринку та основних етапів стратегії виходу підприємства на ринок. Особливості застосування стратегій в зовнішньоекономічній діяльності підприємства ТОВ "Вітмарк Україна".
дипломная работа

13. Основи стратегічного менеджменту
Сутність, процес створення та значення в організації корпоративної культури. Особливості засобів аналізу впливу ринкової стратегії на прибуток (метод PIMS). Комплексний аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища його діяльності способом SWOT- аналізу.
контрольная работа

14. Управління ПАФ "Селекціонер" в умовах започаткування зовнішньоекономічної діяльності
Суть, види та принципи зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Антисипативне управління підприємствами та державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Характеристика організаційної структури управління, системи менеджменту підприємства.
дипломная работа

15. Впровадження конкурентної стратегії підприємства під впливом компонентів зовнішнього та внутрішнього середовища
Види та методи конкуренції. Характеристика сучасної тенденції розвитку хлібопекарної галузі. Оцінка конкурентоспроможності підприємства. Аналіз рівня продуктивності праці. Стратегія диверсифікації, орієнтована на розширення асортименту ПАТ "Поліссяхліб".
дипломная работа

16. Основні елементи системи планування
Процес планування на підприємстві. Дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища організації. Стратегічний аналіз фірми. Стратегічний план діяльності. Загальнокорпоративні середньострокові плани. Зв’язок між цілями та різними рівнями управління.
контрольная работа

17. Стратегії розвитку підприємства ТОВ "Анатолівське"
Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища, показників фінансово-господарської діяльності, портфеля пропозицій підприємства. Визначення факторів впливу на його конкурентоспроможність. Вибір стратегії стабілізації та оцінка її економічної ефективності.
магистерская работа

18. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства
Структура, технологія та персонал організації. Загальна характеристика ПАТ "ВКФ". Зовнішнє середовище організації. Змінні внутрішнього середовища. Заходи щодо удосконалення системи управління. Загальні пропозиції щодо стратегічного розвитку підприємства.
курсовая работа

19. Аналіз та розробка фінансової стратегії організації на прикладі ВАТ ім. газ. "Известия"
Аналіз господарсько-економічної діяльності підприємства. Оцінка внутрішнього середовища організації. Місія і цілі організації, аналіз її сильних і слабких сторін. Розробка фінансової стратегії сільськогосподарського підприємства ВАТ ім. газ. "Известия".
курсовая работа

20. Планування експортних операцій на підприємстві
Експортні операції в системі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства, особливості планування та методи оцінки. Аналіз ефективності та розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності системи панування експортних операцій ДАХК "Артем".
курсовая работа

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

поcмотреть текст курсовая работа на тему "Ефективне здійснення зовнішньоекономічної діяльності". Посмотреть текст.
скачать курсовая работа курсовая работа "Ефективне здійснення зовнішньоекономічної діяльності". Скачать.

база знанийглобальная сеть рефератов