главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Ефективне здійснення зовнішньоекономічної діяльності

Реалізація стратегічного менеджменту ВАТ "АМК", аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства. Конкуренція (аналіз галузі і пропозиції). Клієнт (аналіз попиту), канали збуту. Планування стратегії зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "АМК".

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Ефективне здійснення зовнішньоекономічної діяльності"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Ефективне здійснення зовнішньоекономічної діяльності" можно здесьПодобные документы


1. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства
Історія створення ТОВ "Рубікон". Види діяльності досліджуваного підприємства. Статутний капітал товариства, структура управління. Цілі та місія організації. Аналіз зовнішнього середовища: основні конкуренти, структура наданих послуг, SWOT-аналіз.
контрольная работа

2. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")
Місце, роль та основні інструменти стратегічного менеджменту персоналом. Аналіз ефективності управління персоналом при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності ПП "Промен". Обгрунтування впровадження методів оцінювання ефективності роботи працівників.
дипломная работа

3. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища ТзОВ "Агрокомпанія "Копійка"
Формування стратегій управління, розподілу ресурсів, адаптації до зовнішнього середовища, внутрішньої організації на підприємствах в умовах переходу до ринку. Напрями вдосконалення процесу стратегічного планування на ТзОВ "Агрокомпанія "Копійка".
курсовая работа

4. Аналіз впливу зовнішнього і внутрішнього середовища на державне підприємство "Універсал–Авіа"
Внутрішнє середовище організації, внутрішні змінні. Ситуаційні фактори в середині підприємства. Взаємозв'язок елементів внутрішнього середовища підприємства. Зміст та характеристика зовнішнього середовища організації. Управління фінансовою діяльністю.
курсовая работа

5. Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Теоретично-методичні підходи щодо стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Маркетингова стратегія як засіб виходу на зовнішній ринок. Основні техніко-економічні показники підприємства та фінансово-господарська діяльність.
курсовая работа

6. Визначення і аналіз ролі менеджменту у діяльності підприємства
Характеристика організаційно-управлінської діяльності підприємства ДП "Вінницяхліб" ПАТ "Концерн Хлібпром". Огляд технології виготовлення і розповсюдження хліба і хлібопродуктів. Аналіз ролі системи менеджменту при розробці нових товарів для споживачів.
отчет по практике

7. Аналіз зовнішнього середовища підприємства
Зовнішнє середовище підприємства, як сукупність чинників макро та мікросередовища. Характеристика макросередовища і мікросередовища. Комлексний підхід до оцінки зовнішнього середовища. Характеристика аналізуємого підприємства та його конкурентів.
курсовая работа

8. Аналіз стратегічного середовища підприємства
Стратегія підприємства як програма діяльності, спрямована на досягнення підприємством бажаної мети. Загальна інформація про ПАТ "БТА Банк". Організаційна структура банку, аналіз його середовища. Оцінка стратегічних можливостей та вибір напрямку розвитку.
курсовая работа

9. Впровадження конкурентної стратегії підприємства під впливом компонентів зовнішнього та внутрішнього середовища
Види та методи конкуренції. Характеристика сучасної тенденції розвитку хлібопекарної галузі. Оцінка конкурентоспроможності підприємства. Аналіз рівня продуктивності праці. Стратегія диверсифікації, орієнтована на розширення асортименту ПАТ "Поліссяхліб".
дипломная работа

10. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання
Етапи оцінки привабливості стратегічних зон господарювання. Оцінка змін у перспективі росту та рентабельності СЗГ. Оцінка привабливості СЗГ АТ "Азот" на ринку адипінової кислоти. Країни Північної Америки як найбільші виробники та споживачі АДК у світі.
контрольная работа

11. Аналіз зовнішнього середовища ЗАТ "АВК"
Сутність і необхідність проведення аналізу зовнішнього середовища підприємства. Характеристика господарської діяльності ЗАТ "АВК", аналіз факторів макрооточення і мезооточення та рівень їх впливу на організацію. Проведення SWOT-аналізу середовища.
контрольная работа

12. Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності
Планування бюджету фірми. План збуту. Графік очікуваних надходжень коштів. Виробничий план. Прогнозний балансовий звіт. Операційний аналіз виробничо-господарської діяльності фірми. Аналіз фінансового стану фірми.
курсовая работа

13. Аналіз дії факторів зовнішнього середовища
Коротка характеристика моделей зовнішнього середовища організації. Ієрархічна модель середовища діяльності фірми. Послідовність проведення аналізу. Відстеження поточної нової інформації. Прогнозування стану факторів. Технологія стратегічного управління.
реферат

14. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві
Визначення корпоративної, бізнесової та маркетингової стратегій та регіональної та матричної структур. Аналіз ринків збуту та шляхів виходу з кризового фінансового стану фірми "Трикотажне об'єднання" за допомогою матриці Бостонської консалтингової групи.
контрольная работа

15. Аналіз зовнішнього середовища в стратегічному менеджменті
Оцінка наявності умов та факторів, які впливають на функціонування фірми. Поняття внутрішнього та зовнішнього середовища. Сильні і слабкі сторони підприємства, ринкові можливості та загрози. Аналіз прогнозованих потреб фізичних осіб і організацій.
реферат

16. Кредитування зовнішньоекономічної діяльності підприємства: можливості та перспективи
Теоретико–методичні аспекти кредитування зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Аналіз фінансово-господарської діяльності ДП ВАТ "Київхліб" Хлібокомбінату № 10. Проект заходів щодо кредитування зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
курсовая работа

17. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"
Тип організації, її структура на прикладі ТМ "Фанні". Характеристика роботи фінансового менеджера. Дерева цілей та схема документообігу. Баланс та фотографія робочого часу. Вибір пріоритетних справ менеджера. Оцінка результативності діяльності персоналу.
курсовая работа

18. Аналіз господарської діяльності підприємства
Загальна інформація про Марилівський спиртовий завод. Вивчення функції планування діяльності. Оцінка виробничої структури підприємства. Реінжиніринг бізнес-процесу. Аналіз системи поточного контролю. Матриця відповідальності з виробництва спирту.
контрольная работа

19. Аналіз господарської діяльності підприємства
Аналіз виробничої, господарської, фінансової, збутової та комерційної діяльності на прикладі Стахановського управління МРУЕГГ ПАТ "Луганськгаз". Характеристика систему управління персоналом на підприємстві, умови організації й мотивації праці робітників.
отчет по практике

20. Взаємодія зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства
Характеристика "Корпорації Парус" як найбільшого в Росії розробника систем управління. Принцип роботи, внутрішнє середовище організації, процес реструктуризації компанії, її пріоритетні галузі. Цінова політика, якість та відношення до потреб клієнтів.
контрольная работа

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Ефективне здійснення зовнішньоекономічної діяльності"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Ефективне здійснення зовнішньоекономічної діяльності" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов