Історія створення и основні характеристики системи SWIFT

Історія створення и основні характеристики системи SWIFT, напрямки її діяльності та ефективність. Структура SWIFT, основні відділи та їх функції. Принципи створення автоматичних інформаційних систем. Призначення і можливості системи "клієнт-банк".

Подобные документы

 • Поняття та головні принципи створення системи управління базами даних, їх сутність, основні характеристики та складові елементи, функції та типова структура, типи. Вивчення проблеми та визначення необхідності використання даної системи в економіці.

  реферат, добавлен 03.12.2010

 • SWIFT – общество всемирных банковских коммуникаций, ее основные функции и принципы осуществления управления. Информационная технология SWIFT по обслуживанию межбанковских взаимодействий. Порядок передачи сообщений в формате SWIFT через Интернет.

  контрольная работа, добавлен 26.07.2009

 • Призначення та основні функції, типи та конструкція операційної системи. Історія розробки та вдосконалення основних операційних систем найбільшими виробниками (Unix, Linux, Apple). Порівняльні характеристики операційних систем. Покоління Windows та NT.

  курсовая работа, добавлен 28.02.2010

 • Особливості створення і призначення сучасних економічних інформаційних систем. Характеристика корпоративних інформаційних систем: системи R/3, системи управління бізнесом і фінансами SCALA 5та системи управління ресурсами підприємства ORACLE APPLICATION.

  курсовая работа, добавлен 19.05.2010

 • Складові системи "клієнт-банк", її призначення та необхідне апаратне забезпечення. Принцип роботи системи та основні етапи її реалізації. Порядок автоматизації касових розрахунків в ПТК ОДБ. Підтвердження платежів в системі електронних платежів банку.

  контрольная работа, добавлен 26.07.2009

 • Області застосування і реалізації інформаційних систем, вимоги до них. Призначення та класифікація систем управління базами даних. Основні достоїнства мови SQL. Програмний код додатку. Створення база даних "Мебельний магазин". Лістинг даної програми.

  курсовая работа, добавлен 19.04.2015

 • Призначення і основні характеристики систем автоматизації конструкторської документації. Основні методи створення графічних зображень і геометричних об’єктів. Методи побудови та візуалізація тривимірних об’єктів. Опис інтерфейсу користувача системи.

  дипломная работа, добавлен 26.10.2012

 • Підстава для створення системи Компас-3D. Характеристика розробленого програмного забезпечення. Призначення і характеристики систем автоматизації конструкторської документації. Дослідження методів створення динамічних бібліотек в середовищі Delphi.

  дипломная работа, добавлен 22.10.2012

 • Принципи організації баз даних (БД) при проектуванні клієнт-серверних додатків. Інструментальні засоби створення системи. Різновиди архітектур БД. Функції та програмна реалізація. Економічне обґрунтування доцільності розробки програмного продукту.

  дипломная работа, добавлен 22.10.2012

 • Основні визначення та опис UML. Опис основних компонентів, використаних у Microsoft Visio. Створення діаграми класів в Microsoft Visio 2010. Використання побудованої моделі при модифікаціях системи. Структура системи, її класи, їх атрибути та оператори.

  практическая работа, добавлен 07.05.2014

 • Порядок розробки автоматизованої системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України, її призначення та мета створення, загальний опис вхідної та вихідної інформації, основні функції. Вимоги до апаратної системи та архітектура СЕП-2.

  контрольная работа, добавлен 26.07.2009

 • Класифікація за характером, механізмом та технологією здійснення платежів. Системи міжбанківських розрахунків. Внутрішньобанківські платіжні системи. Системи масових платежів та типу "клієнт – банк". Основні учасники системи карткових розрахунків.

  контрольная работа, добавлен 26.07.2009

 • Приклади рішень від провідних компаній-розробників, що працюють у сфері автоматизації роботи з документами. Основні можливості систем електронного документообігу. Вибір програмного забезпечення для створення програмного продукту. Опис програмної системи.

  курсовая работа, добавлен 06.06.2011

 • Загальні характеристики та структура найпростішої бази даних. Режими роботи з нею. Основні властивості полів таблиць. Створення запиту, зв’язків, звіту та макросу. Програмне забезпечення для створення БД. Нові можливості макросів в Office Access 2007.

  дипломная работа, добавлен 01.03.2014

 • Особливості редактора принципових схем системи Protel 99. Основні недоліки та переваги системи. Проблема правильного виведення схем на друк. Розробка та редагування бібліотек елементів принципових схем. Перегляд існуючої бібліотеки та створення нової.

  контрольная работа, добавлен 20.06.2010

 • Інформаційні системи: характеристика, види і властивості. Інформаційно-правова система: поняття та основні елементи. Інформаційні системи цивільної оборони: призначення, вимоги, технічні засоби. Вимоги до збереження інформації при надзвичайних ситуаціях.

  контрольная работа, добавлен 29.12.2010

 • Структура системи "Інтернет" як джерело найрізноманітнішої інформації та її функції. Проблеми і перспективи її розвитку. Історія створення електронної пошти. Її характеристики, переваги та недоліки, правила роботи з нею. Технологія передачі даних.

  курсовая работа, добавлен 07.07.2013

 • Загальна структура автоматизованої інформаційної системи, особливості її технічного, програмного, правового та економічного забезпечення. Характеристика апаратної платформи сучасних інформаційних систем. Основні компоненти архітектури "клієнт-сервер".

  контрольная работа, добавлен 22.08.2011

 • Поняття та призначення технології скрінкастінгу. Огляд програм та сервісів для запису відео з екрану монітора. Основні концепції створення додатків у середовищі Wіndows. Особливості написання програм у середовищі Delphі. Програмна реалізація системи.

  дипломная работа, добавлен 22.10.2012

 • Робота з фінансово-аналітичною інформаційною системою Project Expert; основні функції та модулі системи, їхній опис. Використання системи для створення інвестиційних проектів, їх аналізу та формування бізнес-плану. Опис послідовності виконання завдання.

  лабораторная работа, добавлен 03.03.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.