главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Історія створення и основні характеристики системи SWIFT

Історія створення и основні характеристики системи SWIFT, напрямки її діяльності та ефективність. Структура SWIFT, основні відділи та їх функції. Принципи створення автоматичних інформаційних систем. Призначення і можливості системи "клієнт-банк".

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Історія створення и основні характеристики системи SWIFT"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Історія створення и основні характеристики системи SWIFT" можно здесьПодобные документы


1. Інформаційна система як частина організаційної системи, її основні характеристики
Інформаційні системи: характеристика, види і властивості. Інформаційно-правова система: поняття та основні елементи. Інформаційні системи цивільної оборони: призначення, вимоги, технічні засоби. Вимоги до збереження інформації при надзвичайних ситуаціях.
контрольная работа

2. Основні характеристики і принципи функціонування універсальних МП
Мікропроцесором називають програмно-керований пристрій обробки інформації, виконаний на одній ВІС, чи на деякому наборі ВІС. Мікропроцесор (МП) є основним обчислювальним блоком комп'ютера. По призначенню розрізняють універсальні і спеціалізовані МП.
лекция

3. Структура, апаратне забезпечення системи "клієнт-банк"
Складові системи "клієнт-банк", її призначення та необхідне апаратне забезпечення. Принцип роботи системи та основні етапи її реалізації. Порядок автоматизації касових розрахунків в ПТК ОДБ. Підтвердження платежів в системі електронних платежів банку.
контрольная работа

4. Створення інформаційної системи "Cвиноферма"
Проектування бази даних: визначення об’єктів, структура таблиць, побудова схеми даних, забезпечення цілісності даних, створення певних відношень між таблицями, створення запитів, побудова форм, оформлення об’єктів. Розробка інструкції користувача.
курсовая работа

5. Створення мікропроцесорної системи обробки інформації
Місце мікропроцесора в структурі мікропроцесорних приладів, його функції. Інтегральні мікросхеми із великою ступінню інтеграції. Розробка структурної схеми мікропроцесорної системи обробки інформації на основі мікроконтролера ATmega128 та інших мікросхем.
курсовая работа

6. Створення системи технічого захисту інформації
Акт категоріювання. Акт обстеження. Наказ на контрольовану зону. Модель загроз. Технічний захист інформації. Комплексна система захисту інформації. Перелік вимог з захисту інформації. Об'єкти, що підлягають категоріюванню.
курсовая работа

7. Створення інформаційної системи "Видатні особистості Харківщини"
Фактори, що гальмують або обумовлюють впровадження інформаційних систем у навчально-виховний процес. Використання можливостей табличного процесору в процесі аналізу даних предметної області інформаційної системи "Видатні особистості Харківщини".
курсовая работа

8. Створення функціональної моделі системи у середовищі Microsoft Visio з використанням методології UML
Основні визначення та опис UML. Опис основних компонентів, використаних у Microsoft Visio. Створення діаграми класів в Microsoft Visio 2010. Використання побудованої моделі при модифікаціях системи. Структура системи, її класи, їх атрибути та оператори.
практическая работа

9. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс
Автоматизована система обробки економічної інформації, яка використовується на підприємстві АТ відкритого типу “Продукт-Сервіс". Технологічний процес обробки інформації конкретної задачі в системі. Створення таблиці "Фрукти", "Описання наборів".
контрольная работа

10. Історія та створення СУБД
Поняття та головні принципи створення системи управління базами даних, їх сутність, основні характеристики та складові елементи, функції та типова структура, типи. Вивчення проблеми та визначення необхідності використання даної системи в економіці.
реферат

11. Структура інформаційної системи. Декомпозиція інформаційних систем
Компоненти структурно-інформаційної системи. Розділення інформаційної системи (ІС) на окремі частини (декомпозиція) як метод проектування. Склад і зміст робіт на стадії робочого проектування ІС, його технологічна мережа. Система захисту інформації.
контрольная работа

12. Створення моделі системи підтримки прийняття рішень з оцінки живучості апаратури під впливом електромагнітних дій, що перевищують допустимі норми
Живучість в комплексі властивостей складних систем. Моделі для аналізу живучості. Аналіз електромагнітної сумісності. Характер пошкоджень елементної бази інформаційно-обчислювальних систем. Розробка алгоритму, баз даних та модулів програми, її тестування.
дипломная работа

13. Функции системы SWIFT
SWIFT – общество всемирных банковских коммуникаций, ее основные функции и принципы осуществления управления. Информационная технология SWIFT по обслуживанию межбанковских взаимодействий. Порядок передачи сообщений в формате SWIFT через Интернет.
контрольная работа

14. Основні характеристики оперативної пам'яті
Типи оперативної пам’яті: DDR, DDR2 і DDR3, їх порівняльна характеристика, оцінка переваг та недоліків, умови використання. Корпуси модулів пам’яті та її технічні характеристики: тип, об'єм, частота. Принципи тестування модулів та оцінка результатів.
контрольная работа

15. Основні функції операційних систем
Діалогові інтерфейси між користувачем і комп'ютером. Виділення файлів у вікні FAR Manager, приклади використання масок виключення. Пакет антивірусних програм Norton AntiVirus, перевірка умов в командному файлі, створення діалогових командних файлів.
контрольная работа

16. Класи технологій проектування. Поняття і основні системи кодування економічної інформації. Проектування процесу введення паперових документів
Типологія засобів проектування економічних інформаційних систем з використанням ЕОМ. Описання видів реєстраційних і класифікаційних систем кодування інформації. Операції автоматизованого введення паперових документів, етапи процесу їх сканування.
контрольная работа

17. Класи технологій проектування. Поняття і основні системи кодування економічної інформації. Проектування процесу введення паперових документів
Типологія засобів проектування економічних інформаційних систем з використанням ЕОМ. Описання видів реєстраційних і класифікаційних систем кодування інформації. Операції автоматизованого введення паперових документів, етапи процесу їх сканування.
контрольная работа

18. Основні функції операційних систем. Вбудований редактор FAR Manager
Сутність і функції операційних систем, принцип і особливості роботи з ними. Характеристика вбудованого редактора FAR Manager. Призначення програм для роботи з архівами інформації. Управління системними параметрами ПК за допомогою програми SetupUtility.
контрольная работа

19. Файлові системи і бази даних. Потреби інформаційних систем
Основні сфери застосування обчислювальної техніки та їх характеристика. Обмеження, притаманні файловим системам. Розділення та ізоляція даних, їх дублювання. Поняття несумісності форматів файлів. Недоліки традиційних файлових систем та їх усунення.
реферат

20. Структура й функції інтегрованої банківської інформаційної системи
Функції програмно-технологічного комплексу "Операційний день банку" (ОДБ). Створення інтегрованих банківських систем. Функції технолога щодо формування звітності за відповідний період часу. Обробка документів операційного дня в програмі "Оплата".
контрольная работа

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Історія створення и основні характеристики системи SWIFT"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Історія створення и основні характеристики системи SWIFT" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов