главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Властивості сірчаної кислоти, її виробництво та застосування

Сірчана кислота як один з основних багатотоннажних продуктів хімічної промисловості, її застосування в різних галузях народного господарства. Взаємодія сірчаної кислоти з металами та неметалами, солями та водою. Сировина для виробництва сірчаної кислоти.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Властивості сірчаної кислоти, її виробництво та застосування"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Властивості сірчаної кислоти, її виробництво та застосування" можно здесьПодобные документы


61. Азотная кислота
Структура азотной кислоты. Безводная азотная кислота. Дымящая азотная кислота. Строение кислоты с МВС. Нитроний-ион. Соли нитрония. С метода молекулярных орбиталей нитрония-иона.
курсовая работа

62. Методи ідентифікації пластичних мас
Визначення пластичних мас, їх склад, використання, класифікація, хімічні та фізичні властивості речовини. Вплив основних компонентів на властивості пластмас. Відношення пластмас до зміни температури. Характерні ознаки деяких видів пластмас у виробах.
контрольная работа

63. Магнетохімія. Магнітні властивості речовин
Залежність магнітної сприйнятливості різних речовин від температури. Ядерний магнітний момент. Додатні значення магнітної сприйнятливості парамагнітних матеріалів. Магнітні властивості електронів, ядер, атомів. Природа діа-, пара- і феромагнетизму.
реферат

64. Розчини електролітів
Характеристика поняття розчинів - гомогенних (однорідних) систем, що складаються з двох і більше компонентів і продуктів їх взаємодії. Теорія електролітичної дисоціації - розпаду електролітів на іони під час розчинення їх у воді. Теорії кислот і основ.
реферат

65. Бензойная кислота
Бензойная кислота C6H5СООН — простейшая одноосновная карбоновая кислота ароматического ряда: история; физические свойства и способы получения; лабораторный синтез; применение в калориметрии, в пищевой промышленности, медицине; воздействие на здоровье.
презентация

66. Виробництво алюмінію
Первинний алюміній і сплави на його основі. Розміщення підприємств галузі, її структура та головні об'єкти. Головні сучасні проблеми та місце серед них екологічної, методика та підходи до вирішення. Перспективні напрямки розвитку галузі та її значення.
контрольная работа

67. Получение азотной кислоты
Азотная кислота – одна из важнейших минеральных кислот. По объему производства в химической промышленности занимает 2 место после серной. Азотная кислота применяется для производства многих продуктов, используемых в промышленности и сельском хозяйстве.
курсовая работа

68. Корозія і захист кольорових металів та їх сплавів
Механізм протікання хімічної та електрохімічної корозії. Властивості міді, латуней і бронз. Види корозії кольорових металів. Основні принципи їх захисту способом утворення плівки, методом оксидування, з використанням захисних мастил та інгібіторів.
курсовая работа

69. Состав речовини й хімічні системи. Розвиток біологічних поглядів
Хімічні процеси, самоорганізація, еволюція хімічних систем. Молекулярно-генетичний рівень біологічних структур. Властивості хімічних елементів залежно від їхнього атомного номера. Еволюція поняття хімічної структури. Роль каталізатора в хімічному процесі.
контрольная работа

70. Алюміній
Отримання алюмінія в промисловості. Хімія метала. Алюміній - типовий амфотерний елемент. Фізичні властивості. Використання алюмінія. Різні сполуки з алюмінієм. Термодинамічний розрахунок.
реферат

71. Хімічні засоби гігієни і косметика
Історія косметики від античності до сучасності. Ароматичні речовини, що використовувались для натирання тіла та фарби для обличчя. Способи добування ефірної олії. Розвиток миловаріння, сучасні види мила. Сировина для виробництва кремів, шампунів.
реферат

72. Властивості нафти
Дослідження складу, оптичних, електричних властивостей нафти. Огляд особливостей використання в хімічній промисловості. Значення в'язкості для видобутку і транспортування нафтопродуктів. Технології перегонки нафти. Аналіз проблем забруднення середовища.
презентация

73. Физико-химические свойства безводной азотной кислоты
Чистая безводная азотная кислота - одноосновная кислота, существующая в трех агрегатных состояниях. Плотность, вязкость, температура кипения и стандартные термодинамические константы чистой безводной азотной кислоты, ее отличие от надазотной кислоты.
реферат

74. Отримання ніобію
Історія та основні етапи відкриття наобію, методика його отримання хімічним і механічним способом. Фізичні та хімічні властивості мінералу, правила та сфера його практичного використання в хімічній і металургійній промисловості на сучасному етапі.
реферат

75. Исследование совместной экстракции кислот в расслаивающихся системах ДАА–бензойная кислота–хлороводородная кислота–вода
Экстракция кислот реагентами группы диантипирилметана в органические растворители; свойства реагентов; закономерности экстракции минеральных и органических кислот. Исследование совместной экстракции хлороводородной и бензойной кислот диантипирилалканами.
дипломная работа

76. Принципи одержання та використання алкінів
Номенклатура, електронна будова, ізомерія, фізичні, хімічні й кислотні властивості, особливості одержання і використання алкінів. Поняття та сутність реакцій олігомеризації та ізомеризації. Специфіка одержання ненасичених карбонових кислот та їх похідних.
реферат

77. Технологія переробки шламів у виробництві кальцієвої селітри
Технології одержання кальцієвої селітри в Україні та в світі. Чинники які впливають на якість продукції. Шляхи її поліпшення та зниження витрат на виробництво. Шляхи утилізації шламів і відходів промисловості. Дослідження процесу кінетики сушки шламу.
магистерская работа

78. Проектирование ректификационной установки непрерывного действия для разделения смеси ацетон - уксусная кислота
Разработка ректификационной установки для непрерывного разделения смеси: ацетон - уксусная кислота. Расчет диаметра, высоты, гидравлического сопротивления ректификационной колонны. Определение теплового баланса и расхода греющего пара, охлаждающей воды.
курсовая работа

79. Амінокислоти: одержання, властивості, роль у біології
Значення амінокислот в органічному світі. Ізомерія. Номенклатура. Шляхи отримання амінокислот. Фізичні властивості. Хімічні властивості. Біосинтез амінокислот. Синтез незамінних амінокислот. Білкові речовини клітини: структурні білки, ферменти, гормони.
реферат

80. Склад та властивості нафти
Історія видобування, склад та фізичні властивості нафти (молекулярна маса, температура застигання, колір). Явища флуоресценції та люмінісценції як характерні властивості нафти. Продукти, які отримують з нафти, та проблема забруднення середовища.
презентация

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Властивості сірчаної кислоти, її виробництво та застосування"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Властивості сірчаної кислоти, її виробництво та застосування" можно здесь

Рекомендуем!

база знанийглобальная сеть рефератов