главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 Бесіди з дітьми на різні теми

Етапи проведення бесід та ігор з дітьми на різноманітну тематику: "Хто ми?", "Ми — різні", "Чепуруни й чепурушки", "Що я можу І мрію". Спорт і здоров'я, загадки. Особливості проведення бесіди на тему "Гігієна". Розвиток творчості дитини під час бесіди.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Бесіди з дітьми на різні теми"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Бесіди з дітьми на різні теми" можно здесьПодобные документы


1. Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу "Я і Україна"
Проблеми та методика використання бесіди як методу навчання в теорії та практиці в початковій школі, стан використання бесіди на уроках курсу "Я і Україна". Реалізація педагогічних умов організації бесіди у 3 класі; результати експериментальної роботи.
дипломная работа

2. Використання методу бесіди як засобу удосконалення навичок естетичного сприймання мистецьких творів у початкових класах
Педагогічна сутність і оцінка ефективності методу бесіди, особливості його використання як засобу естетичного сприймання творів мистецтва у початкових класах. Форми використання бесіди у процесі ознайомлення школярів з творами образотворчого мистецтва.
дипломная работа

3. Розвиток рухових якостей дітей в дошкільних закладах
Особливості організму дитини дошкільного віку. Значення забезпечення рухової активності в системі проблем, пов'язаних зі здоров'ям дитини. Особливості роботи з дітьми дошкільного віку з метою забезпечення здоров’я. Організація активного відпочинку дітей.
курсовая работа

4. Бесіда на уроках у початкових класах
Словесні методи навчання як проблема педагогічної науки. Сутність і структура, дидактичні особливості методу навчання. Використання бесіди на уроках у початковій школі. Основні умови вибору та успішного застосування бесіди як словесного методу на уроках.
курсовая работа

5. Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у сучасній початковій школі
Наукові основи проблеми розвивального потенціалу методів навчання, дидактична сутність словесних методів навчання як педагогічна проблема. Бесіда як метод навчання молодших школярів. Забезпечення розвивального потенціалу бесіди у навчальному процесі.
магистерская работа

6. Особливості фізичного виховання дітей з особливими вадами
Особливості проведення занять з дітьми-інвалідами. Заняття з фізичної культури з дітьми дошкільного віку, що мають фонетико-фонематичні вади мови. Напрямки корекційно-педагогічної роботи фізичного і моторного розвитку дітей з порушеннями слуху.
курсовая работа

7. Особливості організації роботи педагога-дефектолога з батьками дитини з порушеннями психофізичного розвитку
Соціальні проблеми конфліктів у системі "діти – батьки". План роботи з батьками. Роль психологічного клімату у формуванні особистості дитини. Бесіди з батьками, які виховують дитину з обмеженими психофізичними можливостями. Умови успішного виховання.
реферат

8. Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності молодших школярів
Метод бесіди у структурі розвитку пізнавальної активності молодших школярів: теоретичні основи, історіографія проблеми. Сутність, зміст і види бесіди як методу навчання. Дидактичні умови оптимального використання методу для активізації діяльності учнів.
дипломная работа

9. Дослідницький метод опитування та методологічна основа його проведення
Характеристика методів анкетування, інтерв'ю, соціометричного тестування, дослідження (суцільного і вибіркового) і телефонної бесіди. Ознайомлення із особливостями видів експертного опитування: дискусією, дельфійською технікою та "мозковим штурмом".
контрольная работа

10. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями
Загальна характеристика психофізичного розвитку дітей дошкільного віку з порушенням когнітивної функції. Значення використання музикотерапії та психогімнастики під час проведення рухливих ігор та індивідуальної роботи з такими дітьми, їх ефективність.
курсовая работа

11. Допрофільна підготовка з іноземної мови: сутність, зміст і функції
Значення, мета, завдання та структура допрофільної підготовки з іноземної мови, форми її проведення. Приклади анкетування учнів з метою визначення сфери їхніх інтересів у філологічному профілі. Перелік тем для бесіди з учнями щодо вибору профілю.
статья

12. Своєрідність роботи шкільного соціального педагога з гіперактивними дітьми
Основні причини і фактори ризику у процесі розвитку дитини з гіперактивною поведінкою. Особливості соціально-педагогічної та корекційної роботи з гіперактивними дітьми у шкільному просторі, висвітлення її практичних аспектів та розробка рекомендацій.
курсовая работа

13. Роль гри в розвитку творчості дітей дошкільного віку
Погляди сучасних педагогів на роль і місце гри у формуванні особистості дитини. Основні види ігор та їх характеристика. Теоретичні основи проблеми творчості. Особливості діагностики та дослідження рівня творчих навиків дитини в дошкільному віці.
магистерская работа

14. Вплив сімейного виховання на розвиток здібностей дитини
Розвиток комунікативних функцій дошкільників у процесі творчих ігор. Поняття про сюжет і зміст сюжетно-рольової гри. Характеристика творчих ігор. Спілкування дитини з дорослими і однолітками, з батьками. Вплив дорослих на розвиток особистості дошкільника.
курсовая работа

15. Вплив стилю поведінки батьків на соціальний розвиток дитини
Поняття про родину як один з факторів розвитку особистості. Класифікація сімей за особливостями міжособистісних відносин між батьками та дітьми. Характеристика та вплив стилю поведінки батьків на соціальний розвиток дитини у повній та неповній родинах.
курсовая работа

16. Особливості роботи з ліворукими дітьми
Зразки дзеркального письма в учнів першого класу. Психофізіологічні особливості ліворуких дітей. Специфіка правил при навчанні. Підготовка руки до написання тексту. Особливості навчання письма ліворуких дітей. Попередження графічних помилок дітьми.
курсовая работа

17. Рухливі ігри в дошкільному навчальному закладі
Оздоровча спрямованість навчально-виховного процесу у дошкільних закладах. Значення рухливих ігор гармонійного всебічного розвитку дитини. Основні функції рухливих ігор у сучасних умовах. Розвиток у дитини м'язової сили. Виховне значення народних ігор.
дипломная работа

18. Особливості творчого розвитку дошкільників
Визначення мислення, творчості і креативності дошкільників, зміст їх естетичного виховання. Сутність і особливості розвиваючих ігор, значення площинного моделювання для загального розвитку дітей дошкільного віку. Проведення діагностики творчих здібностей.
дипломная работа

19. Проведення уроків
Приклади схем проведення уроків за темами: ступені порівняння якісних прикметників, вживання апострофа, творчість Івана Франка, Леся Українка "Тиша морська", виразне читання віршів Т.Г. Шевченка, прикметник як частина мови та ін. теми.
курсовая работа

20. Методи виховання
Сутність методів, прийомів і засобів виховання. Особливості формування суспільної поведінки за допомогою бесіди, лекції та диспуту. Методи стимулювання діяльності та поведінки: змагання, заохочення, покарання. Дослідження й оцінка ефективності виховання.
реферат

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Бесіди з дітьми на різні теми"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Бесіди з дітьми на різні теми" можно здесь
база знанийглобальная сеть рефератов