главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Бесіди з дітьми на різні теми

Етапи проведення бесід та ігор з дітьми на різноманітну тематику: "Хто ми?", "Ми — різні", "Чепуруни й чепурушки", "Що я можу І мрію". Спорт і здоров'я, загадки. Особливості проведення бесіди на тему "Гігієна". Розвиток творчості дитини під час бесіди.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Бесіди з дітьми на різні теми"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Бесіди з дітьми на різні теми" можно здесьПодобные документы


1. Застосування бесіди в екологічному вихованні школярів
Дидактика словесних методів навчання і виховання у початковій школі. Зміст та види бесіди у навчально-виховному процесі початкової школи. Особливості використання бесіди в екологічному вихованні молодших школярів. Практичні аспекти застосування бесіди.
курсовая работа

2. Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу "Я і Україна"
Проблеми та методика використання бесіди як методу навчання в теорії та практиці в початковій школі, стан використання бесіди на уроках курсу "Я і Україна". Реалізація педагогічних умов організації бесіди у 3 класі; результати експериментальної роботи.
дипломная работа

3. Використання методу бесіди як засобу удосконалення навичок естетичного сприймання мистецьких творів у початкових класах
Педагогічна сутність і оцінка ефективності методу бесіди, особливості його використання як засобу естетичного сприймання творів мистецтва у початкових класах. Форми використання бесіди у процесі ознайомлення школярів з творами образотворчого мистецтва.
дипломная работа

4. Бесіда як особливий метод виховання особистості
Сутність та основні види бесід. Моральне виховання як цілеспрямований вплив на морально-емоційний розвиток учнів. Значення етичної бесіди у вихованні підлітків. Варіанти послідовності її проведення. Діалог як засіб формування етичної культури школярів.
контрольная работа

5. Розвиток рухових якостей дітей в дошкільних закладах
Особливості організму дитини дошкільного віку. Значення забезпечення рухової активності в системі проблем, пов'язаних зі здоров'ям дитини. Особливості роботи з дітьми дошкільного віку з метою забезпечення здоров’я. Організація активного відпочинку дітей.
курсовая работа

6. Бесіда на уроках у початкових класах
Словесні методи навчання як проблема педагогічної науки. Сутність і структура, дидактичні особливості методу навчання. Використання бесіди на уроках у початковій школі. Основні умови вибору та успішного застосування бесіди як словесного методу на уроках.
курсовая работа

7. Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у сучасній початковій школі
Наукові основи проблеми розвивального потенціалу методів навчання, дидактична сутність словесних методів навчання як педагогічна проблема. Бесіда як метод навчання молодших школярів. Забезпечення розвивального потенціалу бесіди у навчальному процесі.
магистерская работа

8. Особливості фізичного виховання дітей з особливими вадами
Особливості проведення занять з дітьми-інвалідами. Заняття з фізичної культури з дітьми дошкільного віку, що мають фонетико-фонематичні вади мови. Напрямки корекційно-педагогічної роботи фізичного і моторного розвитку дітей з порушеннями слуху.
курсовая работа

9. Екскурсія як вид заняття з дітьми дошкільного віку
Освітньо-виховне значення екскурсій у природу. Види, зміст екскурсій у природу, їхня структура. Методика організації і проведення екскурсій з дітьми дошкільного віку. Підготовка вихователя і дітей до проведення екскурсії - ознайомлення з природою.
курсовая работа

10. Особливості організації роботи педагога-дефектолога з батьками дитини з порушеннями психофізичного розвитку
Соціальні проблеми конфліктів у системі "діти – батьки". План роботи з батьками. Роль психологічного клімату у формуванні особистості дитини. Бесіди з батьками, які виховують дитину з обмеженими психофізичними можливостями. Умови успішного виховання.
реферат

11. Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності молодших школярів
Метод бесіди у структурі розвитку пізнавальної активності молодших школярів: теоретичні основи, історіографія проблеми. Сутність, зміст і види бесіди як методу навчання. Дидактичні умови оптимального використання методу для активізації діяльності учнів.
дипломная работа

12. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями
Загальна характеристика психофізичного розвитку дітей дошкільного віку з порушенням когнітивної функції. Значення використання музикотерапії та психогімнастики під час проведення рухливих ігор та індивідуальної роботи з такими дітьми, їх ефективність.
курсовая работа

13. Дослідницький метод опитування та методологічна основа його проведення
Характеристика методів анкетування, інтерв'ю, соціометричного тестування, дослідження (суцільного і вибіркового) і телефонної бесіди. Ознайомлення із особливостями видів експертного опитування: дискусією, дельфійською технікою та "мозковим штурмом".
контрольная работа

14. Допрофільна підготовка з іноземної мови: сутність, зміст і функції
Значення, мета, завдання та структура допрофільної підготовки з іноземної мови, форми її проведення. Приклади анкетування учнів з метою визначення сфери їхніх інтересів у філологічному профілі. Перелік тем для бесіди з учнями щодо вибору профілю.
статья

15. Своєрідність роботи шкільного соціального педагога з гіперактивними дітьми
Основні причини і фактори ризику у процесі розвитку дитини з гіперактивною поведінкою. Особливості соціально-педагогічної та корекційної роботи з гіперактивними дітьми у шкільному просторі, висвітлення її практичних аспектів та розробка рекомендацій.
курсовая работа

16. Роль гри в розвитку творчості дітей дошкільного віку
Погляди сучасних педагогів на роль і місце гри у формуванні особистості дитини. Основні види ігор та їх характеристика. Теоретичні основи проблеми творчості. Особливості діагностики та дослідження рівня творчих навиків дитини в дошкільному віці.
магистерская работа

17. Вплив сімейного виховання на розвиток здібностей дитини
Розвиток комунікативних функцій дошкільників у процесі творчих ігор. Поняття про сюжет і зміст сюжетно-рольової гри. Характеристика творчих ігор. Спілкування дитини з дорослими і однолітками, з батьками. Вплив дорослих на розвиток особистості дошкільника.
курсовая работа

18. Вплив стилю поведінки батьків на соціальний розвиток дитини
Поняття про родину як один з факторів розвитку особистості. Класифікація сімей за особливостями міжособистісних відносин між батьками та дітьми. Характеристика та вплив стилю поведінки батьків на соціальний розвиток дитини у повній та неповній родинах.
курсовая работа

19. Особливості роботи з ліворукими дітьми
Зразки дзеркального письма в учнів першого класу. Психофізіологічні особливості ліворуких дітей. Специфіка правил при навчанні. Підготовка руки до написання тексту. Особливості навчання письма ліворуких дітей. Попередження графічних помилок дітьми.
курсовая работа

20. Рухливі ігри в дошкільному навчальному закладі
Оздоровча спрямованість навчально-виховного процесу у дошкільних закладах. Значення рухливих ігор гармонійного всебічного розвитку дитини. Основні функції рухливих ігор у сучасних умовах. Розвиток у дитини м'язової сили. Виховне значення народних ігор.
дипломная работа

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Бесіди з дітьми на різні теми"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Бесіди з дітьми на різні теми" можно здесь

Рекомендуем!

база знанийглобальная сеть рефератов