главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Бесіди з дітьми на різні теми

Етапи проведення бесід та ігор з дітьми на різноманітну тематику: "Хто ми?", "Ми — різні", "Чепуруни й чепурушки", "Що я можу І мрію". Спорт і здоров'я, загадки. Особливості проведення бесіди на тему "Гігієна". Розвиток творчості дитини під час бесіди.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Бесіди з дітьми на різні теми"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Бесіди з дітьми на різні теми" можно здесьПодобные документы


1. Застосування бесіди в екологічному вихованні школярів
Дидактика словесних методів навчання і виховання у початковій школі. Зміст та види бесіди у навчально-виховному процесі початкової школи. Особливості використання бесіди в екологічному вихованні молодших школярів. Практичні аспекти застосування бесіди.
курсовая работа

2. Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу "Я і Україна"
Проблеми та методика використання бесіди як методу навчання в теорії та практиці в початковій школі, стан використання бесіди на уроках курсу "Я і Україна". Реалізація педагогічних умов організації бесіди у 3 класі; результати експериментальної роботи.
дипломная работа

3. Використання методу бесіди як засобу удосконалення навичок естетичного сприймання мистецьких творів у початкових класах
Педагогічна сутність і оцінка ефективності методу бесіди, особливості його використання як засобу естетичного сприймання творів мистецтва у початкових класах. Форми використання бесіди у процесі ознайомлення школярів з творами образотворчого мистецтва.
дипломная работа

4. Бесіда як особливий метод виховання особистості
Сутність та основні види бесід. Моральне виховання як цілеспрямований вплив на морально-емоційний розвиток учнів. Значення етичної бесіди у вихованні підлітків. Варіанти послідовності її проведення. Діалог як засіб формування етичної культури школярів.
контрольная работа

5. Методика проведення дидактичних ігор
Сутність та поняття дидактичних ігор. Основні види дидактичних ігор та технологія їх проведення. Психолого-педагогічні особливості методики проведення дидактичних ігор для школярів різного віку на уроках економіки. Етапи підготовки до проведення гри.
курсовая работа

6. Технології профорієнтаційної роботи соціального педагога з дітьми молодшого шкільного віку
Форми профорієнтаційної роботи з дітьми молодшого шкільного віку. Дослідження уявлень дітей про професійну діяльність. Способи оптимізації знань дітей молодшого шкільного віку щодо світу професій. Методика проведення уроків, бесід, ігор, вправ та занять.
курсовая работа

7. Розвиток рухових якостей дітей в дошкільних закладах
Особливості організму дитини дошкільного віку. Значення забезпечення рухової активності в системі проблем, пов'язаних зі здоров'ям дитини. Особливості роботи з дітьми дошкільного віку з метою забезпечення здоров’я. Організація активного відпочинку дітей.
курсовая работа

8. Бесіда на уроках у початкових класах
Словесні методи навчання як проблема педагогічної науки. Сутність і структура, дидактичні особливості методу навчання. Використання бесіди на уроках у початковій школі. Основні умови вибору та успішного застосування бесіди як словесного методу на уроках.
курсовая работа

9. Форма навчання як категорія дидактики
Історія виникнення та використання шкільної лекції у навчальному процесі. Мета та завдання застосування методу бесіди. Принципи професійного навчання. Виявлення ролі повідомлювальної бесіди у практиці діяльності професійно-технічних навчальних закладів.
курсовая работа

10. Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у сучасній початковій школі
Наукові основи проблеми розвивального потенціалу методів навчання, дидактична сутність словесних методів навчання як педагогічна проблема. Бесіда як метод навчання молодших школярів. Забезпечення розвивального потенціалу бесіди у навчальному процесі.
магистерская работа

11. Особливості фізичного виховання дітей з особливими вадами
Особливості проведення занять з дітьми-інвалідами. Заняття з фізичної культури з дітьми дошкільного віку, що мають фонетико-фонематичні вади мови. Напрямки корекційно-педагогічної роботи фізичного і моторного розвитку дітей з порушеннями слуху.
курсовая работа

12. Екскурсія як вид заняття з дітьми дошкільного віку
Освітньо-виховне значення екскурсій у природу. Види, зміст екскурсій у природу, їхня структура. Методика організації і проведення екскурсій з дітьми дошкільного віку. Підготовка вихователя і дітей до проведення екскурсії - ознайомлення з природою.
курсовая работа

13. Особливості організації роботи педагога-дефектолога з батьками дитини з порушеннями психофізичного розвитку
Соціальні проблеми конфліктів у системі "діти – батьки". План роботи з батьками. Роль психологічного клімату у формуванні особистості дитини. Бесіди з батьками, які виховують дитину з обмеженими психофізичними можливостями. Умови успішного виховання.
реферат

14. Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності молодших школярів
Метод бесіди у структурі розвитку пізнавальної активності молодших школярів: теоретичні основи, історіографія проблеми. Сутність, зміст і види бесіди як методу навчання. Дидактичні умови оптимального використання методу для активізації діяльності учнів.
дипломная работа

15. Дослідницький метод опитування та методологічна основа його проведення
Характеристика методів анкетування, інтерв'ю, соціометричного тестування, дослідження (суцільного і вибіркового) і телефонної бесіди. Ознайомлення із особливостями видів експертного опитування: дискусією, дельфійською технікою та "мозковим штурмом".
контрольная работа

16. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями
Загальна характеристика психофізичного розвитку дітей дошкільного віку з порушенням когнітивної функції. Значення використання музикотерапії та психогімнастики під час проведення рухливих ігор та індивідуальної роботи з такими дітьми, їх ефективність.
курсовая работа

17. Допрофільна підготовка з іноземної мови: сутність, зміст і функції
Значення, мета, завдання та структура допрофільної підготовки з іноземної мови, форми її проведення. Приклади анкетування учнів з метою визначення сфери їхніх інтересів у філологічному профілі. Перелік тем для бесіди з учнями щодо вибору профілю.
статья

18. Своєрідність роботи шкільного соціального педагога з гіперактивними дітьми
Основні причини і фактори ризику у процесі розвитку дитини з гіперактивною поведінкою. Особливості соціально-педагогічної та корекційної роботи з гіперактивними дітьми у шкільному просторі, висвітлення її практичних аспектів та розробка рекомендацій.
курсовая работа

19. Методика використання дидактичних ігор при викладанні основ економічних знань
Психолого-педагогічні особливості методики проведення дидактичних ігор для школярів різного віку на уроках економіки. Етапи розробки ділової гри. Вивчення досвіду використання навчальних ігор. Основні фактори ефективності економічних ігрових ситуацій.
курсовая работа

20. Роль гри в розвитку творчості дітей дошкільного віку
Погляди сучасних педагогів на роль і місце гри у формуванні особистості дитини. Основні види ігор та їх характеристика. Теоретичні основи проблеми творчості. Особливості діагностики та дослідження рівня творчих навиків дитини в дошкільному віці.
магистерская работа

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Бесіди з дітьми на різні теми"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Бесіди з дітьми на різні теми" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов