главнаяреклама на сайте База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Персонажі повісті, проблематика твору. Народознавство у творі. Мовне багатство повісті. Інсценування уривків повісті "Кайдашева сім'я" (разработка урока)

Визначення на уроці жанру "Кайдашевої сім’ї", коментування основних проблем, характеристика та порівняння людських якостей головних персонажів. Переказ тексту повісті та аналіз образів героїв. Розвиток порядності, взаємоповаги і почуття родинності.

поcмотреть текст Персонажі повісті, проблематика твору. Народознавство у творі. Мовне багатство повісті. Інсценування уривків повісті "Кайдашева сім'я" (разработка урока). Посмотреть текст.
скачать разработка урока Скачать документ (разработка урока) на тему "Персонажі повісті, проблематика твору. Народознавство у творі. Мовне багатство повісті. Інсценування уривків повісті "Кайдашева сім'я""Подобные документы


1. Викладання української літератури
Мотивація навчальної діяльності. Проблемно-тематичний аналіз повісті Григора Тютюнника "Климко". Всебічна характеристика віршу Т. Шевченка "Думи мої, думи мої…". Вдосконалення навичок виразно читати. Виховання в учнів естетичного смаку, почуття добра.
конспект урока

2. Повість "Перехресні стежки". Особливості композиції, сюжету
Ознайомлення зі змістом повісті, дві лінії сюжету. Розкриття своєрідності композиції, пояснення назви твору. Простежування головного героя, переборювання перешкоди на шляху до мети, розкриття проблеми вибору між особистим щастям і громадським обов'язком.
практическая работа

3. Вивчення повісті М.В. Гоголя "Тарас Бульба" на уроках зарубіжної літератури
Програма із зарубіжної літератури для середньої загальноосвітньої школи. Методичний коментар до системи уроків за творчістю М. Гоголя, розрахованих на різну кількість годин. Рекомендації для вчителя, історичний коментар, паралелі з іншими творами Гоголя.
методичка

4. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі
Основні об'єктивні закономірності навчання. Традиційні та нетрадиційні методи й принципи викладання українського народознавства в школі. Методики навчання, спрямовані на формування особистості. Організація інсценування на уроці та логічне мислення.
реферат

5. Сучасний урок
Роль та значення уроку. Недоліки, які уповільнюють інтелектуальний і духовний розвиток учителя і учня. Порівняння основних типів уроків. Створення ситуації успіху та поразки на уроці. Технології аналізу уроку як цілісної складної педагогічної системи.
курсовая работа

6. Літературознавчі основи аналізу художніх творів
Основи методики опрацювання художнього твору. Особливості аналізу твору на засоби виразності. Декілька підходів до аналізу літературного твору. Методичні рекомендації щодо стилістичного аналізу у початкових класах. Послідовність аналізу художніх образів.
реферат

7. Ознайомлення учнів з життям і творчістю М.П. Старицького
Коротка біографія, провідні ідеї творчості М.П. Старицького, оглядове ознайомлення з драматургією, розкриття глибини почуттів й саможертовності героїв. Визначення проблематики драми "Не судилось", характеристиками образів з точки зору сучасного читача.
лекция

8. Розвиток фізичних якостей у молодших школярів
Теоретичні основи фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку. Анатомо-фізіологічні особливості, розвиток фізичних якостей. Адаптація молодших школярів до фізичних навантажень. Засоби фізичного виховання, особливості розвитку рухових якостей.
реферат

9. Народознавство: суть, принципи, функції та засоби
Народознавство як наука про життя, звичаї та обряди й духовну творчість народу. Вивчення українського народознавства у початковій школі у контексті неухильного дотримання принципу народності. Основні принципи народознавства в екологічному вихованні.
реферат

10. Робота з підручником на уроках читання
Психолого-педагогічна робота з підручником. Текст у структурі підручника для початкової школи. Ознаки тексту та їх характеристика. Використання системи розвивальних завдань і вправ на аналіз текстового матеріалу. Підготовка учнів до сприймання твору.
курсовая работа

11. Порівняння фізичної підготовленості сільських і міських школярів
Особливості молодшого шкільного віку. Фізична підготовленість, як основа фізичного стану людини, характеристика фізичних якостей. Дослідження та порівняння рівня фізичної підготовленості та розвитку учнів початкових класів сільської та міської місцевості.
дипломная работа

12. Дидактичний проект підготовки робітника за фахом "Слюсар контрольно-вимірювальних приладів і автоматики" з поглибленою розробкою технологічного навчання по темі "Ремонт автоматичних регуляторів"
Проектування технології навчання по темі "Ремонт автоматичних регуляторів" з курсу "Електроавтоматика". Розробка бінарних дій викладача й учнів на уроці. Аналіз професійної діяльності фахівця. Визначення основних кваліфікаційних вимог і умов атестації.
курсовая работа

13. Формування професійно-значущих якостей майбутніх учителів
Предмет дослідження – процес формування професійно значущих якостей майбутніх учителів. Визначення таких якостей та шляхи формування. Гіпотеза дослідження – формування професійно-значущих якостей пов'язане з орієнтацією вчителя на власну самооцінку.
курсовая работа

14. Аналіз проблеми дидактики вищої школи
Характеристика загальних дидактичних принципів вищої школи та визначення їх основних проблем (відсутність розвитку творчих здібностей). Розгляд тенденцій індивідуалізації процесу навчання та виховання в умовах сучасних психолого-педагогічних процесів.
реферат

15. Аналіз художнього твору на уроках читання у початкових класах
Методичні закономірності роботи з художніми творами у початкових класах. Особливості роботи над оповіданням, байкою, казкою, віршем, науково-пізнавальними статтями. Психологічні основи сприймання творів молодшими школярами, формування почуття дійсності.
дипломная работа

16. Розвиток творчості старшого дошкільника
Виховання творчої особистості. Вплив педагога на творчу активність вихованців. Розгляд досвіду Людмили Шульги: "Пізнання себе і навколишнього світу відбувається через почуття". На її думку, малювання – благодатна діяльність для виховання почуттів.
практическая работа

17. Біологічні основи методу розвитку рухових якостей
Обґрунтування біологічних основ методики розвитку рухових якостей у дітей молодшого шкільного віку. Аналіз особливостей навчання рухових якостей у фізичному вихованні. Структура засобів та процесу навчання рухових дій: розучування, засвоєння, закріплення.
курсовая работа

18. Особливості проведення уроків природознавства з використанням плану і карти в сучасній початковій школі
Аналіз програми шкільного курсу природознавства у загальній і допоміжній школах. Характеристика основних методів навчання. Методика роботи з планами та картами на уроці у 4 класі. Використання комп'ютерних технологій при викладанні предмету "Я і Україна".
курсовая работа

19. Методика розвитку рухових якостей у дітей дошкільного віку
Основні фактори, які впливають на розвиток фізичних якостей у дітей дошкільного віку. Загальні відомості про методику розвитку фізичних якостей. Методика розвитку гнучкості, швидкості рухів, спритності, сили, витривалості у дітей дошкільного віку.
курсовая работа

20. Розвиток креативності молодших школярів
Поняття та головний зміст, характеристика та відміності основних концепцій креативності. Розвиток творчих здібностей учнів молодших класів. Експериментальне дослідження креативності учнів молодшого шкільного віку, аналіз та оцінка його результатів.
курсовая работа

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

поcмотреть текст разработка урока на тему "Персонажі повісті, проблематика твору. Народознавство у творі. Мовне багатство повісті. Інсценування уривків повісті "Кайдашева сім'я"". Посмотреть текст.
скачать разработка урока разработка урока "Персонажі повісті, проблематика твору. Народознавство у творі. Мовне багатство повісті. Інсценування уривків повісті "Кайдашева сім'я"". Скачать.

база знанийглобальная сеть рефератов