главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Персонажі повісті, проблематика твору. Народознавство у творі. Мовне багатство повісті. Інсценування уривків повісті "Кайдашева сім'я"

Визначення на уроці жанру "Кайдашевої сім’ї", коментування основних проблем, характеристика та порівняння людських якостей головних персонажів. Переказ тексту повісті та аналіз образів героїв. Розвиток порядності, взаємоповаги і почуття родинності.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Персонажі повісті, проблематика твору. Народознавство у творі. Мовне багатство повісті. Інсценування уривків повісті "Кайдашева сім'я""
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Персонажі повісті, проблематика твору. Народознавство у творі. Мовне багатство повісті. Інсценування уривків повісті "Кайдашева сім'я"" можно здесьПодобные документы


1. Вивчення повісті М.В. Гоголя "Тарас Бульба" на уроках зарубіжної літератури
Програма із зарубіжної літератури для середньої загальноосвітньої школи. Методичний коментар до системи уроків за творчістю М. Гоголя, розрахованих на різну кількість годин. Рекомендації для вчителя, історичний коментар, паралелі з іншими творами Гоголя.
методичка

2. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти
Полікультурна освіта як вид цілеспрямованої соціалізації. Засвоєння зразків і цінностей світової культури, культурно-історичного та соціального досвіду різних країн і народів. Формування ціннісно-орієнтаційної схильності до міжкультурної комунікації.
статья

3. Розвиток творчих здібностей школяра на уроці читання
Основні педагогічні напрями, форми і методи розвитку творчих здібностей молодших школярів. Формування і розвиток мотивації на уроках читання. Методика стимулювання словесної творчості та навчання дітей творчої розповіді. Підвищення емоційного тонусу учня.
курсовая работа

4. Розвиток музичної творчості підлітків на уроці музики і позакласній роботі
Розробка змісту завдань, форми роботи з розвитку музичної творчості підлітків на уроці музики і позакласній роботі. Методика проведення уроку музики у 8 класі за темою "Музика серйозна й музика легка" (знайомство з творчістю Г. Манчіні і Д. Елінгтона).
курсовая работа

5. Розвиток фізичних якостей у молодших школярів
Теоретичні основи фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку. Анатомо-фізіологічні особливості, розвиток фізичних якостей. Адаптація молодших школярів до фізичних навантажень. Засоби фізичного виховання, особливості розвитку рухових якостей.
реферат

6. Розвиток рухових якостей дітей в дошкільних закладах
Особливості організму дитини дошкільного віку. Значення забезпечення рухової активності в системі проблем, пов'язаних зі здоров'ям дитини. Особливості роботи з дітьми дошкільного віку з метою забезпечення здоров’я. Організація активного відпочинку дітей.
курсовая работа

7. Аналіз художнього твору на уроках читання у початкових класах
Методичні закономірності роботи з художніми творами у початкових класах. Особливості роботи над оповіданням, байкою, казкою, віршем, науково-пізнавальними статтями. Психологічні основи сприймання творів молодшими школярами, формування почуття дійсності.
дипломная работа

8. Розвиток проблем трудового виховання дітей в історії дошкільної педагогіки
Історія розвитку трудового виховання у системі дошкільної педагогіки. Ознайомлення дітей з працею дорослих. Стан проблеми на сучасному етапі. Ключові поняття теми "Трудове виховання дошкільників". Бесіда з батьками "Як привчати дошкільника до праці".
курсовая работа

9. Характеристика основних груп методів навчання
Поняття методів навчання та їх класифікація. Методи організації і здійснення учбово-пізнавальної діяльності: дискриптивні, наочні і практичні, індуктивні і дедуктивні, репродуктивний і проблемно-пошуковий. Методи контролеві і самоконтролеві в навчанні.
контрольная работа

10. Народознавство: суть, принципи, функції та засоби
Народознавство як наука про життя, звичаї та обряди й духовну творчість народу. Вивчення українського народознавства у початковій школі у контексті неухильного дотримання принципу народності. Основні принципи народознавства в екологічному вихованні.
реферат

11. Дидактичний проект підготовки фахівця "економіст" з поглибленою розробкою технологій навчання по темі: "Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей"
Аналіз умов здійснення професійної діяльності фахівця "економіст", визначення програми його підготовки. Доцільність вибраного об'єму і послідовності викладу навчального матеріалу за темою: "Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей".
курсовая работа

12. Комп'ютер на уроці математики
Впровадження в навчальний процес нових інформаційних технологій навчання. Формування загальнонаукових умінь та навичок (організаційних, загально пізнавальних, контрольно-оцінювальних). Переваги і недоліки компьютерного навчання. Навчальні програми.
статья

13. Екологічне виховання школярів на уроці
Основні завдання екологічного виховання школярів в практиці сучасної школи. Основні напрямки екологічного виховання. Анкетування на тему "Поняття про екологію". Диспут на тему "Вплив людини на природу". Засоби реалізації екологічного виховання на уроці.
курсовая работа

14. Використання інтерактивних методів навчання на уроці
Основне освітнє завдання сучасного педагога: спрямування роботи на розумовий розвиток учнів для забезпечення формування їх творчих здібностей. Суть інтерактивних методів навчання та їх використання на уроках викладачами професійного гірничого ліцею.
курсовая работа

15. Вивчення пейзажного жанру на уроках образотворчого мистецтва у початковій школі
Історія виникнення пейзажного жанру, його види. Розвиток та досягнення українського живопису. Вікові особливості та здібності молодших школярів. Зміст, форми і методи роботи з дітьми по образотворчій діяльності та специфіка викладання уроків малювання.
дипломная работа

16. Пісня на уроці англійської мови в старшій школі
Вимоги до базового рівня володіння аудіюванням. Робота з аудіотекстом на трьох етапах (pre-listening, while-listening, post-listening). Методична розробка серії вправ на основі пісень для навчання аудіювання як виду мовленнєвої діяльності учнів 10-12 кл.
курсовая работа

17. Групові форми занять з учнями на уроці хімії
Зміст і функції групової навчальної діяльності. Тематичне планування урока по темі "Метали". Розгляд структури навчальних занять та методика проведення семінарського, нетрадиційного уроку та лабораторної роботи по хімії в умовах групової діяльності учнів.
курсовая работа

18. Позакласне заняття з виховання почуття патріотизму в дітей на тему "Державні символи України"
Національні традиції України, її символіка, патріотичні та духовні гімни. Акт проголошення незалежності України. Значення стягів, як святині. Український державний прапор. Відомості про кольори прапорів Київської Русі. Значення знаку тризуба в Україні.
конспект урока

19. Організація роботи з підручником на уроці як психолого-педагогічна проблема
Проблема формування в учнів уміння вчитися, самостійно оволодівати знаннями. Сутність підручника, його структура та функціональне забезпечення. Місце і роль книги у навчальному процесі. Робота з підручником. Результативність оволодіння знаннями.
доклад

20. Взаємодія суб’єктів навчального процесу на уроці іноземної мови
Загальні особливості педагогічної взаємодії. Зміст поняття "педагогічне спілкування". Особистості учня та вчителя іноземної мови. Психологічний клімат та педагогічна взаємодія на уроці іноземної мови. Аналіз педагогічної взаємодії вчителя з учнями.
курсовая работа

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Персонажі повісті, проблематика твору. Народознавство у творі. Мовне багатство повісті. Інсценування уривків повісті "Кайдашева сім'я""
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Персонажі повісті, проблематика твору. Народознавство у творі. Мовне багатство повісті. Інсценування уривків повісті "Кайдашева сім'я"" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов