главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Метод проектів як один із сучасних методів навчання

Розвиток теорії методів навчання у дидактиці. Класифікація методів навчання та критерії їх оптимального вибору. Сутність проектної технології та її значення. Проектування як метод особистісно орієнтованого навчання. Загальні поради до структури проекту.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Метод проектів як один із сучасних методів навчання"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Метод проектів як один із сучасних методів навчання" можно здесьПодобные документы


1. Класифікація методів навчання
Проблема методів навчання як одна з найважливіших у дидактиці, її сутність і особливості, актуальність на сучасному етапі розвитку. Класифікація активних методів навчання, їх різновиди та характеристика, відмінні риси. Особливості дискусійних методик.
контрольная работа

2. Класифікація інтерактивних методів навчання
Дослідження сутності та класифікації інтерактивних методів навчання. Особливості дискусійних (діалог, групова дискусія, розбір ситуацій з практики); ігрових (дидактичні творчі, ділові, рольові, організаційно-діяльнісні ігри); тренінгових методів навчання.
реферат

3. Застосування інтерактивних методів навчання як один із шляхів підвищення ефективності уроку
Пошук шляхів "навчати навчатися". Формування творчої особистості, її ключових компетенцій. Створення ситуації успіху. Адаптація дитини до умов життя. Сприяння розкутості психофізичного апарату учня, надання впевненості під час публічних виступів.
презентация

4. Застосування інтерактивних методів навчання як один із шляхів підвищення ефективності уроку рідної мови
Формування та розвиток творчої особистості. Загальна суть інтерактивного навчання. Шляхи вдосконалення сучасного уроку української мови завдяки інтерактивним технологіям. Структура і методи інтерактивного уроку. Технології колективно-групового навчання.
реферат

5. Інваріантні характеристики методів навчання
Сучасна психолого-педагогічна наука і виховна практика щодо вдосконалення процесу формування і розвитку підростаючої особистості. Реалізація особистісно орієнтованого підходу до виховання дитини. Утвердження педагогом позитивної особистості учня.
контрольная работа

6. Використання інтерактивних методів навчання на уроці
Основне освітнє завдання сучасного педагога: спрямування роботи на розумовий розвиток учнів для забезпечення формування їх творчих здібностей. Суть інтерактивних методів навчання та їх використання на уроках викладачами професійного гірничого ліцею.
курсовая работа

7. Характеристика основних груп методів навчання
Поняття методів навчання та їх класифікація. Методи організації і здійснення учбово-пізнавальної діяльності: дискриптивні, наочні і практичні, індуктивні і дедуктивні, репродуктивний і проблемно-пошуковий. Методи контролеві і самоконтролеві в навчанні.
контрольная работа

8. Застосування методів активного навчання при викладанні програмування
Роль активних методів навчання у навчально-виховному процесі. Підходи до їх застосування під час вивчення шкільного курсу інформатики. Сутність методу проектів та розробка методичних рекомендацій щодо його використання при навчанні програмування.
курсовая работа

9. Використання інтерактивних методів навчання на уроках інформатики
Сутність інтерактивного навчання: мотивація навчальної діяльності; готовність до самовдосконалення; критичне мислення. Групи інтерактивних технологій: кооперативне та колективно-групове навчання; ситуативне моделювання та опрацювання дискусійних питань.
презентация

10. Використання методів інтерактивного навчання біології в навчальному процесі
Класифікація методів інтерактивного навчання як форми організації пізнавальної діяльності на уроках біології. Характеристика ігрових методів навчання і виховання. Роль ігор на заняттях при використані наукового колекційного матеріалу кабінету біології.
курсовая работа

11. Використання нетрадиційних методів та засобів навчання на уроках фізичної культури
Дослідження сучасної класифікації уроків фізичної культури та характеристика їх особливостей. Аналіз нетрадиційних форм проведення та застосування сучасних технологій на уроках фізичної культури, використання яких сприяє розвитку інтересу учнів до занять.
курсовая работа

12. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання
Виникнення популярного у педагогічній науці та практиці методу проблемного навчання. Характеристика періодів розвитку методу, що досліджується, сутність поняття "проблемні ситуації", правила та прийоми їх створення та шляхи впровадження у практику.
курсовая работа

13. Формування позитивної мотивації студентів засобами активних методів навчання
Особливості впливу активних методів навчання на формування позитивної мотивації студентів вищих навчальних закладів. Характеристика місця і сутності змагальних методів навчання у системі активних методів навчання при вивченні курсу "Політична економія".
курсовая работа

14. Використання інноваційних методів навчання при вивченні теми "Вади розвитку"
Методична розробка написана на актуальну тему, адже інноваційний шлях розвитку суспільства можливо забезпечити, сформувавши покоління людей, які мислять і діють інноваційно. В розробці викладено традиційні і нетрадиційні методи навчання ветеринарії.
методичка

15. Використання активних методів навчання у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації
Аналіз різних методів навчання. Методи активізацйії навчально-пізнавальної діяльності. Загальні питання організації та проведення експерименту, аналіз результатів. Хід практичного заняття "Загальна характеристика країн: Україна, Великобританія, США".
дипломная работа

16. Пізнавальний ефект методів ігрового навчання із дисципліни: "Історія земельних відносин"
Сутність поняття "гра" у психолого-педагогічній літературі. Основні підходи щодо класифікації методів навчання. Вплив методів ігрового навчання на пізнавальну активність студентів. Методика проведення гри з дисципліни "Історія земельних відносин".
курсовая работа

17. Особливості поєднання інтерактивних методів навчання з традиційними на уроках у початковій школі
Сутність інтерактивних методів навчання, особливості їх поєднання з традиційними на уроках освітньої галузі "Людина і світ". Організація групової навчальної діяльності та міжособистісного діалогу. Використання інформаційних технологій на уроках музики.
курсовая работа

18. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини
Особливості навчальної діяльності молодших школярів. Спільна навчальна робота молодших школярів як чинник їх розумового та соціального розвитку. Темперамент в індивідуальному стилі діяльності молодшого школяра. Розвиток пізнавальних інтересів дітей.
курсовая работа

19. Використання інтерактивних методів навчання при вивченні рівнянь та нерівностей у курсі алгебри 7 класу
Застосування інтерактивних методів навчання при вивченні рівнянь та нерівностей у курсі алгебри 7 класу. Сучасний стан використання інтерактивних методів на уроках алгебри у школі. Інтерактивні групові методи навчання та рекомендації щодо їх застосування.
курсовая работа

20. Використання методів активного навчання на семінарських заняттях при вивченні дисципліни "Семіотика культури"
Поняття та предмет семіотики культури як науки, основні її категорії. Характеристика системи культурологічних наук, зв’язок семіотики з культурологією. Основні методи активного навчання, ефективність застосування ігрових прийомів на етапах навчання.
практическая работа

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Метод проектів як один із сучасних методів навчання"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Метод проектів як один із сучасних методів навчання" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов