главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Біографія та творчий шлях С.О. Єсеніна

Повна біографія Сергія Єсеніна - найвідомішого та найпопулярнішого російського поета ХХ століття. Автобіографі життя, написана самим Єсеніним. Хронологічна таблиця основних періодів життя поета. Коротка характеристика творчості та поезії Сергія Єсеніна.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Біографія та творчий шлях С.О. Єсеніна"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Біографія та творчий шлях С.О. Єсеніна" можно здесьПодобные документы


221. Творчість Богдана-Ігора Антонича
Історія життя та творчого шляху українського письменника Богдана-Ігора Антонича. Шокуюча для письменницької спільноти промова Антонича. Тип світосприймання Антонича - мистецький плюралізм. Апатріотична слава письменника. Аналіз поетичної творчості.
реферат

222. Роман "Запахи" Патріка Зюскінда
Роман "Запахи. Історія одного вбивці" як класичний взірець постмодерністської прози. Вплив фаз дорослішання Гренуя на його ставлення до оточуючих запахів. "Темні генії" XVIII століття. Роман П. Зюскінда "Запахи" як історія життя і загибелі парфумера.
реферат

223. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність
Життя та шляхи творчості Олександра Довженка. Суспільна діяльність та філософськи думки О.П. Довженка. Публіцистика О.П. Довженка. Форми виразу Довженком свого світогляду. Філософськи думки О.П. Довженка.
курсовая работа

224. Біографія М. Вовчок
М. Вовчок як видатна українська письменниця, аналіз біографії. Загальна характеристика творчої діяльності великого прозаїка, аналіз цікавих робіт. Розгляд головних джерел та циклів "Народних оповідань", знайомство з прийомами літературного пейзажу.
курсовая работа

225. Фантом німецької розважальної літератури
Патрик Зюскінд – німецький письменник і драматург, один із найталановитіших представників літератури постмодернізму. Біографічні відомості про його життя. Огляд творчості. Сюжет роману "Парфумер", головний герой, провідна ідея та історія його екранізації.
презентация

226. Федерік Стендаль "Червоне і чорне" – правдива розповідь про тогочасну добу
Нарис життя великого французького письменника Федеріка Стендаля, шлях його особистісного та творчого становлення, причини невизнання. Історія створення роману "Червоне та чорне", його основна ідея та відтворення реальних подій післяреволюційної Франції.
реферат

227. Художній світ Чарлза Діккенса
Реалістичний метод в літературі Англії XIX ст.. Початок та періоди англійського реалізму. Ставлення реалістів Англії до романтизму. Періоди творчості Чарлза Діккенса – представника англійського реалізму. Критика раціоналістичного підходу до життя.
реферат

228. Формування світогляду Льва Толстого та втілення його ідеалів в образах головних героїв романів "Війна і мир" та "Анна Кареніна"
Особливості формування світоглядних концепцій Л. Толстого, доля і духовні пошуки російського письменника. Втілення ідей толстовських ідеалів у романі-епопеї "Війна і мир". Протиріччя та ідеали життя сімейного, пошуки сенсу буття у романі "Анна Кареніна".
курсовая работа

229. Українська література в другій половині ХІХ століття
Дослідження особливостей розвитку української літератури в другій половині ХІХ століття. Вивчення творчості письменників-патріотів: Лесі Українки, Марка Вовчка, Івана Нечуй-Левицького, Панаса Мирного, Івана Франка. Основні риси реалізму в літературі.
презентация

230. Генеза та функціонування числової символіки в поезії ХХ ст.
Розвиток символізму як літературного напряму в ХІХ ст. Специфіка російського символізму. Числова символіка у творах поетів-символістів ХХ ст. Образи і символи в поемі О. Блока "Дванадцять". "Поема без героя" А. Ахматової: символи і їх інтерпретація.
курсовая работа

231. Яновський Юрій Іванович
Яновський Юрій Іванович - український радянський письменник, лауреат Сталінської премії третьої міри. Повна характеристика найвизначнішого твору Яновського повоєнного часу "Жива вода". Аналіз романтичних новел раннього періоду творчості письменника.
презентация

232. Шевченківські музи
Революційна творчість Шевченка. Музи, які надихали поета, які любили його, яких любив він. Літературна спадщина, живопис і графіка, що дійшли до нас в оригіналах і частково у гравюрах та копіях. Шевченківська премія, нинішні лауреати та ушануваня пам'яті.
реферат

233. Прояв імматеріальності в характері головного героя в творчості Сомерсета Моема
Матеріальне і духовне в романі Сомерсета Моема "Місяць і гріш", імматеріальність світу. Перший етап життя Чарлза Стрікленда як модус володіння. Виклик матеріальному суспільству на шляху до успіху. Утвердження успіху у втіленні мистецьких мрій буття.
дипломная работа

234. Поняття саду в творчості Григорія Сковороди
Григорій Савич Сковорода як український філософ, гуманіст, митець та просвітитель. Життєвий шлях митця та його творча спадщина. Образ саду як символ у різні періоди розвитку світової літератури. Використання образу саду у творчості Григорія Сковороди.
реферат

235. Дослідження власницької психології на основі образу Сомса Форсайта (Дж. Голсуорсі "Сага про Форсайтів")
Аналіз реалістичних традицій англійської літератури на основі творчості Дж. Голсуорсі. Аналіз типу власника в романі "Власник" через призму відносин родини Форсайтів. Власницька психологія як відображення дійсності життя англійської буржуазної сім'ї.
курсовая работа

236. Тарас Шевченко про російську імперіалістичну політику
Вплив економічних, соціально-політичних процесів, поширення ідей західноєвропейської філософії в Росії на розпад і кризу феодально-кріпосницьких відносин. Формування політичних поглядів Т.Г. Шевченка. Концепція національної свідомості у творах поета.
курсовая работа

237. Оскар Уайльд і мораль Доріана Грея
Естетизм як провідний принцип світогляду й художньої творчості Оскара Уайльда. Роман О. Уайльда "Портрет Доріана Грея". Мотив таємничого зв'язку долі людини з її портретом. Історія життя і смерті молодого красеня Доріана Грея. Неповторний художній світ.
реферат

238. Етнографічно–побутове начало в реалізмі повісті І. Нечуя–Левицького "Кайдашева сім’я"
Етнографічно–побутове начало – одна із форм реалізму, яка заявляє про себе на початку ХІХ століття у зв’язку з формуванням літератури нового типу і пов’язана з увагою до життя народу. Етнографічно–побутове начало в реалізмі повісті "Кайдашева сім'я".
курсовая работа

239. Іван Величковський
Короткий опис життєвого шляху Івана Величковського - українського письменника, поета, священика кінця XVII і початку XVIII ст. Риси барокової української літератури. Значення бароко як творчого методу в українській літературі. Творчість І. Величковського.
презентация

240. Вживання неологізмів в поезії Василя Стуса
Види та функції неологізмів, способи їх творення у сучасній українській мові. Загальна характеристика новотворів в творчості Василя Стуса, причини переважання складних утворень. Вдавання автором до власного словотворення для влучнішого розкриття думки.
курсовая работа

Страница:   «    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Біографія та творчий шлях С.О. Єсеніна"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Біографія та творчий шлях С.О. Єсеніна" можно здесь

база знанийглобальная сеть рефератов