главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Біографія та творчий шлях С.О. Єсеніна

Повна біографія Сергія Єсеніна - найвідомішого та найпопулярнішого російського поета ХХ століття. Автобіографі життя, написана самим Єсеніним. Хронологічна таблиця основних періодів життя поета. Коротка характеристика творчості та поезії Сергія Єсеніна.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Біографія та творчий шлях С.О. Єсеніна"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Біографія та творчий шлях С.О. Єсеніна" можно здесьПодобные документы


221. Художній світ Чарлза Діккенса
Реалістичний метод в літературі Англії XIX ст.. Початок та періоди англійського реалізму. Ставлення реалістів Англії до романтизму. Періоди творчості Чарлза Діккенса – представника англійського реалізму. Критика раціоналістичного підходу до життя.
реферат

222. Формування світогляду Льва Толстого та втілення його ідеалів в образах головних героїв романів "Війна і мир" та "Анна Кареніна"
Особливості формування світоглядних концепцій Л. Толстого, доля і духовні пошуки російського письменника. Втілення ідей толстовських ідеалів у романі-епопеї "Війна і мир". Протиріччя та ідеали життя сімейного, пошуки сенсу буття у романі "Анна Кареніна".
курсовая работа

223. Генеза та функціонування числової символіки в поезії ХХ ст.
Розвиток символізму як літературного напряму в ХІХ ст. Специфіка російського символізму. Числова символіка у творах поетів-символістів ХХ ст. Образи і символи в поемі О. Блока "Дванадцять". "Поема без героя" А. Ахматової: символи і їх інтерпретація.
курсовая работа

224. Яновський Юрій Іванович
Яновський Юрій Іванович - український радянський письменник, лауреат Сталінської премії третьої міри. Повна характеристика найвизначнішого твору Яновського повоєнного часу "Жива вода". Аналіз романтичних новел раннього періоду творчості письменника.
презентация

225. Шевченківські музи
Революційна творчість Шевченка. Музи, які надихали поета, які любили його, яких любив він. Літературна спадщина, живопис і графіка, що дійшли до нас в оригіналах і частково у гравюрах та копіях. Шевченківська премія, нинішні лауреати та ушануваня пам'яті.
реферат

226. Прояв імматеріальності в характері головного героя в творчості Сомерсета Моема
Матеріальне і духовне в романі Сомерсета Моема "Місяць і гріш", імматеріальність світу. Перший етап життя Чарлза Стрікленда як модус володіння. Виклик матеріальному суспільству на шляху до успіху. Утвердження успіху у втіленні мистецьких мрій буття.
дипломная работа

227. Поняття саду в творчості Григорія Сковороди
Григорій Савич Сковорода як український філософ, гуманіст, митець та просвітитель. Життєвий шлях митця та його творча спадщина. Образ саду як символ у різні періоди розвитку світової літератури. Використання образу саду у творчості Григорія Сковороди.
реферат

228. Дослідження власницької психології на основі образу Сомса Форсайта (Дж. Голсуорсі "Сага про Форсайтів")
Аналіз реалістичних традицій англійської літератури на основі творчості Дж. Голсуорсі. Аналіз типу власника в романі "Власник" через призму відносин родини Форсайтів. Власницька психологія як відображення дійсності життя англійської буржуазної сім'ї.
курсовая работа

229. Тарас Шевченко про російську імперіалістичну політику
Вплив економічних, соціально-політичних процесів, поширення ідей західноєвропейської філософії в Росії на розпад і кризу феодально-кріпосницьких відносин. Формування політичних поглядів Т.Г. Шевченка. Концепція національної свідомості у творах поета.
курсовая работа

230. Оскар Уайльд і мораль Доріана Грея
Естетизм як провідний принцип світогляду й художньої творчості Оскара Уайльда. Роман О. Уайльда "Портрет Доріана Грея". Мотив таємничого зв'язку долі людини з її портретом. Історія життя і смерті молодого красеня Доріана Грея. Неповторний художній світ.
реферат

231. Етнографічно–побутове начало в реалізмі повісті І. Нечуя–Левицького "Кайдашева сім’я"
Етнографічно–побутове начало – одна із форм реалізму, яка заявляє про себе на початку ХІХ століття у зв’язку з формуванням літератури нового типу і пов’язана з увагою до життя народу. Етнографічно–побутове начало в реалізмі повісті "Кайдашева сім'я".
курсовая работа

232. Іван Величковський
Короткий опис життєвого шляху Івана Величковського - українського письменника, поета, священика кінця XVII і початку XVIII ст. Риси барокової української літератури. Значення бароко як творчого методу в українській літературі. Творчість І. Величковського.
презентация

233. Вживання неологізмів в поезії Василя Стуса
Види та функції неологізмів, способи їх творення у сучасній українській мові. Загальна характеристика новотворів в творчості Василя Стуса, причини переважання складних утворень. Вдавання автором до власного словотворення для влучнішого розкриття думки.
курсовая работа

234. Григорій Савич Сковорода
Вивчення життєвого шляху та творчої діяльності Г. Сковороди - українського просвітителя-гуманіста, філософа, поета, педагога. Роки здобуття освіти у Києво-Могилянській академії. Образ Сократа, як життєвий ідеал молодого Сковороди. Викладацька діяльність.
презентация

235. Григорій Михайлович Косинка
Життєва біографія Г. Косинки - українського і радянського письменника, одного з кращих українських новелістів XX ст. Його навчання та перші публікації. Активна творча діяльність. Арешт та загибель. Реабілітація художніх і публіцистичних творів літератора.
презентация

236. Боротьба Василя Стуса
Літературні критики намагаються витлумачити важкоприступність Стусової поезії, дошукуються причини свого нерозуміння Стуса. Розгублені дослідники творчості пояснюють це ускладненою образною системою, незвичною лексикою.
реферат

237. Рецепція античної та англійської історії в драматургії В. Шекспіра
Дослідження творчого доробку Шекспіра як поета Відродження. Вивчення історизму та його форм в художній літературі. Відображення соціальної історії античності в трагедіях "Коріолан" та "Тімон Афінський". Образи англійських королів в історичних драмах.
магистерская работа

238. Літературна спадщина Франческо Петрарки
Франческо Петрарка – видатний культурний діяч Відродження і один з засновників італійського гуманістичного руху. Розуміння ліричних творів поета сучасниками та нащадками. Співвідношення форми та змісту поезій Петрарки. Жанрові особливості його лірики.
реферат

239. Гомер — легендарний засновник європейської літератури
Короткий нарис біографії та творчого становлення Гомера як відомого древньогрецького поета. Оцінка місця та значення літератора в історії світової культури. Аналіз змісту та передумови написання творів, що прославили ім'я Гомера: "Іліада" і "Одіссея".
презентация

240. Візуальна (зорова) поезія
Особливості творення візуальної поезії. Творча діяльність Віктора Женченко, Миколи Мирошниченко, Анатолія Мойсієнко, Миколи Сарма-Соколовського. Сучасна поезія В. Барського, Ойгена Гомрингера, М. Довгалевського, Рьодзіро Яманаки, Сейтіті Ніікуні.
презентация

Страница:   «    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Біографія та творчий шлях С.О. Єсеніна"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Біографія та творчий шлях С.О. Єсеніна" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов