главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 Біографія та творчий шлях С.О. Єсеніна

Повна біографія Сергія Єсеніна - найвідомішого та найпопулярнішого російського поета ХХ століття. Автобіографі життя, написана самим Єсеніним. Хронологічна таблиця основних періодів життя поета. Коротка характеристика творчості та поезії Сергія Єсеніна.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Біографія та творчий шлях С.О. Єсеніна"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Біографія та творчий шлях С.О. Єсеніна" можно здесьПодобные документы


221. Оспівування кохання в лицарській літературі
Зародження й розвиток літератури Середньовіччя. Становлення лицарської літератури. Типологічні риси куртуазної поезії як поезії трубадурів. Особливості немецької рицарської лірики. Найпопулярніший лицарський роман усіх часів "Трістан та Ізольда".
курсовая работа

222. Становлення модернізму у 50-60 роках
Антидрама: фарси Іонеску, образ небуття в театрі Беккета. Життєвий і творчий шлях Джерома Девіда Селінджера. Сатира у трилогії Івлін Артур Сент–Джона Во "Шпага честі". Філософія та естетичні погляди Сартра. Проза та публіцистика А. де Сент-Екзюпері.
контрольная работа

223. Магічний реалізм у творах Г. Маркеса "100 років самотності"
Література латиноамериканського культурного регіону, модерністські течії. Життєвий та творчий шлях видатного прозаїка і журналіста Хосе Габріеля Гарсія Маркеса; композиційна специфіка його творів. Риси магічного реалізму у романі "Сто років самотності".
курсовая работа

224. Гуманістична спрямованість у казці "Маленький принц" Антуана де Сент-Екзюпері
Біографія французького письменника Антуана де Сент-Екзюпері. Символічна основа твору "Маленький принц". Гуманістична спрямованість казки. Поетична меланхолія "Маленького принца". Моральні повчання, сказані простою мовою. Гімн світосприйманню дитини.
реферат

225. Образ Прометея у трагедії Есхіла
Трагедія Есхіла "Прометей закутий" як найбільш суперечлива в давньогрецькій літературі, її історична основа та короткий зміст. Творчий шлях Есхіла, його погляди та інтерпретація стародавніх міфів. Основні риси образу Прометея, причини його непокори богам.
реферат

226. Рослинна символіка в календарно-обрядовій поезії
Філософське, мистецьке та релігійне розуміння символу. Дослідження символіки у працях сучасних мовознавців. Особливості календарно-обрядових традицій і поезії українського народу. Значення рослинної символіки у віруваннях та її використання у фольклорі.
курсовая работа

227. Іван Багряний
Життєвий шлях Івана Багряного. Літературна спадщина письменника, головні теми та мотиви творчості. Публіцистичні статті, доповіді, рефлексії та памфлети письменника. Дієслівна синоніміка у прозових творах. Кольористий епітет як ознака тоталітарної доби.
курсовая работа

228. Образний світ поезії шістдесятників
Образний світ патріотичної лірики Симоненка, особливості поетики Миколи Вінграновського, сонячні мотиви поезії Івана Драча. Розглядаючи характерні ознаки поетичного процесу 60-х років, С.Крижанівський писав: "У зв'язку з цим розширилась сфера поетичного."
курсовая работа

229. Образ Сомса Форсайта в романі Джона Голсуорсі "Власник"
Життєвий і творчий шлях Джона Голсуорсі. Висвітлення проблем шлюбу, сім'ї і подружніх стосунків в англійській прозі ХХ ст. на прикладі роману "Власник". Розкриття образу Сомса Форсайта як уособлення власництва через призму сімейних відносин його родини.
курсовая работа

230. Вираження жіночих образів мовними засобами у Еріха Марії Ремарка
Своєрідність стилю Е.М. Ремарка, його творчий шлях. Мовні засоби художніх творів, експресивні засоби вираження образу жінки у його творах. Жінки у особистому житті письменника і їх прототипи у жіночих образах романів, використання експресивних засобів.
реферат

231. Своєрідність роману Гюстава Флобера "Саламбо" як історичного твору
Характеристика жанру історичного роману в англійській та французькій літературі ХІХ століття. Роман "Саламбо" як історичний твір. Жанр роману у творчості Флобера. Своєрідність та джерело подій, співвідношення "правди факту" та художньої правди у романі.
курсовая работа

232. Українська література в другій половині ХХ століття
Національний характер, схильний до надмірних емоцій, ліризму та романтизму як основний предмет уваги емігрантів із Нью-Йоркської групи. Основні представники Нью-Йоркської групи ("п’ятидесятники"). Поява "шістдесятників" та особливості їх творчості.
реферат

233. Роман Дж. Д. Селінджера "Над прірвою в житі"
Життєвий шлях Дж. Д. Селінджера, формування та становлення особистості письменника, особливості творчості. Проблематика роману "Над прірвою в житі". Моральні шукання та складний характер головного героя твору. Зарубіжна і вітчизняна критика про роман.
реферат

234. Бароко у західноєвропейському та українському мистецтві
Характеристика жанрових особливостей бароко, причини його зародження. Вплив історичних умов на свідомість європейського суспільства XVII ст., розвиток барокового стилю в Західній Європі та Україні, відмінні риси. Аналіз драми "Життя – це сон" Кальдерона.
курсовая работа

235. Тема мистецтва в романі Ліона Фейхтвангера "Гойя, або тяжкий шлях пізнання"
Короткі біографічні відомості про Л. Фейхтвангера, шлях письменника до критичного реалізму. Ф. Гойя: від рококо до перших передвісників зрілого романтизму. Відображення картини сприйняття мистецтва художником у романі "Гойя, або тяжкий шлях пізнання".
курсовая работа

236. Розвиток літератури середньовіччя
Органічне поєднання героїзму, слабкості, трагізму і комізму героїв в "Дон Кіхоті" Сервантеса поклало початок розвитку "роману великої дороги". Характеристика комічного жанру середньовічного театру фарс. Історія написання сонета Данте "Нове життя".
контрольная работа

237. Артур Конан Дойл, його життя та творчість
Детективні твори про Шерлока Холмса, науково-фантастичні про професора Челленджера, історичні романи, п'єси та вірші Артура Ігнатіуса Конан Дойла. Характеристика та історія його персонажів. Пригоди сищика Шерлока Холмса, характеристика його прототипу.
реферат

238. Символізм китайської літератури. Система образів та символів "Шицзін"
Загальна характеристика символізму та ролі символу у китайській літературі та у світобаченні китайців. Аналіз багатозначності образів у поетичній творчості китайського народу. Дослідження основних особливостей символіки першої поетичної збірки "Шицзін".
курсовая работа

239. Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю
Проблема світоглядної моделі в художній творчості. Специфіка моделювання ідентичності героя та провідні типи характерів як стилетворчих чинників. Аксіологічні концепти в системі світомислення жіночої прози. Вплив системотвірних філософем на твори.
автореферат

240. Проблема жіночої емансипації в творах Шарлотти Бронте
Місце Шарлотти Бронте в розвитку англійської літератури ХІХ століття. Еволюція жіночих романтичних образів у творчості Шарлотти Бронте. Погляди Шарлотти Бронте на жіночу емансипацію та їх висвітлення в романі "Джейн Ейр". Жіночі образи роману "Містечко".
курсовая работа

Страница:   «    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Біографія та творчий шлях С.О. Єсеніна"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Біографія та творчий шлях С.О. Єсеніна" можно здесь
база знанийглобальная сеть рефератов