главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

Теоретичні основи наступності дошкільної і початкової освіти. Вікові особливості дітей шестирічного віку. Педагогічні умови забезпечення наступності у формуванні природничих знань у першокласників. Основи національної доктрини розвитку освіти в Україні.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку" можно здесьПодобные документы


1. Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку
Правове виховання молодших школярів як педагогічна проблема. Молодший школяр як суб'єкт и об'єкт правового виховання у сучасній школі. Забезпечечння єдності впливу родини і школи у правовому вихованні, результати пошуково-експериментальної роботи.
дипломная работа

2. Принцип наступності дошкільної та початкової освіти у фаховій підготовці
Фізичне виховання дітей у дошкільному закладі як базовий компонент освіти. Вимоги до підготовки фахівця з дошкільного виховання, необхідність оволодіння студентами інформаційним та діяльнісним компонентом навчальних дисциплін оздоровчого спрямування.
реферат

3. Особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку
Анатомо-фізіологічні та психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку. Характеристика вікових груп шкільного періоду дитинства. Вироблення у школярів життєво важливих фізичних якостей. Способи оцінки спритності, сили, швидкості, витривалості.
реферат

4. Теоретичні основи вивчення дослідницьких здібностей дітей старшого шкільного віку
Визначення поняття "дослідницькі здібності". Розробка проблематики дослідницьких здібностей у наукових дослідженнях та її відображення в практичному навчанні. Зв'язок дослідницьких здібностей дітей з особливостями інтелекту та ефективною мотивацією.
статья

5. Проблема естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у творчій спадщині В.О. Сухомлинського
Методи естетичного розвитку особистості дітей. Аналіз проблем естетичного розвитку дітей дошкільного і молодшого шкільного віку у спадщині В.О. Сухомлинського та досвіду творчого використання цієї спадщини в сучасних навчально-виховних закладах освіти.
дипломная работа

6. Теоретичні основи виховання емоційно-позитивного ставлення до природи у дітей дошкільного віку
Сутність поняття "емоційно-позитивне ставлення до природи" дітей-дошкільників. Дослідження сучасних проблем екологічного виховання. Експериментальна перевірка виховання емоційно-чуттєвої сфери особистості дітей дошкільного віку, їх ставлення до природи.
курсовая работа

7. Взаємозв'язок учбової і позакласної роботи у формуванні природничих знань молодших школярів
Педагогічні умови удосконалення засвоєння знань учнями шляхом використання взаємозв’язку позакласної та учбової діяльності. Методика формування природознавчих уявлень і понять у молодших школярів. Походи і свята - поширена форма позакласної роботи.
курсовая работа

8. Роль наочного матеріалу у формуванні часових уявлень у дітей середнього дошкільного віку
Психолого-педагогічні передумови формування часових уявлень у дітей дошкільного віку за допомогою використання наочного матеріалу. Аналіз методик вдосконалення формування часових уявлень з використанням наочностей (формуючий та контрольний експерименти).
курсовая работа

9. Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку
Патріотизм як основа сучасного виховання дітей. Шляхи та методи виховання у дошкільників любові до Батьківщини. Ознайомлення з рідним містом як засіб патріотичного виховання дітей дошкільного віку. Експериментальне вивчення рівня патріотизму у дітей.
курсовая работа

10. Соціальні умови морально-правової соціалізації дітей молодшого шкільного віку
Світоглядно-філософські концепції соціалізації як підґрунтя її соціально-педагогічного розуміння. Сутність соціалізації особистості, її етапи і фактори. Рекомендації щодо формування морально-правових якостей молодших школярів в учбово-виховному процесі.
дипломная работа

11. Педагогічні умови виховання у дітей старшого дошкільного віку почуття любові до рідного міста
Патріотизм як інтегральна моральна якість. Вивчення рівня знань дітей про своє місто. Аналіз практики й методика організації навчально–виховної роботи в старшій групі дошкільного навчального закладу м. Бердичева по вихованню любові до рідного міста.
курсовая работа

12. Психолого-педагогічні умови сенсорного розвитку дітей раннього віку
Розвиток сприйняття у дітей раннього віку за допомогою сенсорних систем. Гра як провідна діяльність в дошкільному віці. Методика планування проведення занять, психолого-педагогічні рекомендації по сенсорному розвитку дітей. Розробка відповідних занять.
дипломная работа

13. Психолого-педагогічні особливості формування самоконтроля у розумово відсталих дітей дошкільного віку
Визначення рівня сформованості самоконтроля і виявлення особливостей здійснення контрольних дій розумово відсталими дошкільниками різних років в умовах наявності опори на зразок. Психолого-педагогічні умови формування дії контроля в діяльності школярів.
дипломная работа

14. Значення розвитку психічної пізнавальної сфери дітей молодшого шкільного віку в процесі навчання
Соціальна ситуація розвитку молодшого школяра. Розвиток особистості у молодшому шкільному віці. Значення розвитку психічної пізнавальної сфери дітей в процесі навчання. Особливості процесів відчуття та сприймання. Роль уваги та пам'яті в житті дітей.
курсовая работа

15. Значення розвитку психічної пізнавальної сфери дітей молодшого шкільного віку в процесі навчання
Соціальна ситуація розвитку молодшого школяра. Виявлення рівня побутових знань другокласників; визначення показників їх самооцінки; дослідження зв'язку показників рівня загальних знань про навколишнє середовище та самооцінки учнів. Розвиток особистості.
курсовая работа

16. Особливості розвитку взаємин дітей старшого дошкільного віку
Розвиток особистості дошкільника. Адекватність поведінки встановленим соціальним еталонам. Орієнтація дитини на соціально схвалювані норми поведінки. Формування особистісних якостей у дитини-дошкільника. Емоційно-мотиваційна регуляція поведінки.
курсовая работа

17. Страхи дітей молодшого шкільного віку
Психологічні особливості прояву страхів у дітей молодшого шкільного віку, їх класифікація та характеристика. Комплекс корекційних та профілактичних методик. Аналіз стану проблеми на практиці. Визначення страху в психолого-педагогічній літературі.
курсовая работа

18. Трудове виховання дітей молодшого шкільного віку в сім’ї
Трудове виховання молодших школярів в умовах сім’ї в теорії педагогіки і психології. Перехід дитини з дошкільного в молодший шкільний вік і трудове виховання. Праця і її роль у всебічному розвитку особистості. Взаємозв’язок гри та трудового виховання.
дипломная работа

19. Фізичне виховання дітей молодшого шкільного віку
Анатомо-фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку. Особливості, засоби і форми фізичного виховання дітей в сім’ї; організація режиму дня. Оцінка показників стану здоров’я дітей 8 років за індексами Шаповалової, Скібінської, Руф’є, Кетле.
курсовая работа

20. Роль сім'ї у вихованні дітей молодшого шкільного віку
Сімейне виховання як соціально-педагогічна проблема. Видатні педагоги про роль сім'ї у вихованні дітей. Обґрунтування ролі сім'ї у вихованні дітей молодшого шкільного віку. Оцінка вагомості внеску сімейного виховання в становлення людини як особистості.
курсовая работа

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов