главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Управління фінансами підприємства

Характеристика загальної системи управління підприємства. Комплексне обстеження підприємства, оцінка ефективності його комунікативної, товарної та цінової політики. Загальна оцінка ефективності і перспектив діяльності підприємства, що вивчається.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Управління фінансами підприємства"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Управління фінансами підприємства" можно здесьПодобные документы


81. Вдосконалення управління виробничо-збутовою діяльністю підприємства в умовах розвитку ЗЕД (на прикладі ВАТ "Охтирський сиркомбінат"
Оцінка стану молокопереробної галузі в Сумській області. Організаційно-економічна характеристика ВАТ "Охтирський сиркомбінат". Аналіз стану виробничо-збутової та зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Основні пропозиції щодо її удосконалення.
магистерская работа

82. Управління конкурентоспроможністю Державного підприємства Міністерства оборони України "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон"
Аналіз теоретичних аспектів міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Сутність стратегій за класифікаційними ознаками та особливості їх вибору в даній сфері. Оцінка рівня міжнародної конкурентоспроможності підприємства, визначення проблем.
дипломная работа

83. Розробка заходів щодо удосконалення управління персоналом підприємства харчової промисловості у системі соціального трипартизму
Сутність системи соціального трипартизму, значення управління персоналом організації. Аналіз системи управління персоналом мережі ресторанів "Швидкий кухар", рентабельність закладів. Впровадження заходів щодо вдосконалення системи управління персоналом.
дипломная работа

84. Розробка заходів щодо удосконалення управління персоналом підприємства харчової промисловості у системі соціального трипартизму
Поняття й сутність системи соціального трипартизму. Сутність, значення й зміст управління персоналом організації. Вибір методики й розрахунок економічної й соціальної ефективності від удосконалювання управління персоналом в умовах соціального трипартизму.
дипломная работа

85. Система управління персоналом комунального підприємства "Служба Єдиного Замовника Київського району міста Донецька"
Світовий досвід в управлінні персоналом. Аналіз організаційної структури підприємства. Впровадження сучасних методів з удосконалення управління. Заходи по зниженню плинності кадрів на підприємстві, атестація та формування висококваліфікованого персоналу.
дипломная работа

86. Оцінка ефективності інновацій та інноваційних нововведень в процесі запровадження "Проекту розвитку системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві"
Мета та заплановані результати Проекту запланованих інновацій та інноваційних нововведень. Орієнтовний план та ресурси, які потрібні для підготовки та реалізації даного Проекту. Орієнтовний графік фінансування реалізації Проекту запланованих інновацій.
реферат

87. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності фірми
Принципи оцінювання і показники ефективності інноваційної діяльності. Підвищення конкурентоспроможності підприємств. Показники економічної ефективності інноваційних проектів. Ступінь вирішення властивих регіону соціально-економічних і екологічних проблем.
реферат

88. Розробка кадрової політики на рівні підприємства (СУТСП ТОВ "Ел-Тур")
Поняття, типи та етапи побудови кадрової політики. Загальна характеристика підприємства СУТСП ТОВ "Ел-Тур". Аналіз якісного складу і плинності персоналу в організації. Використання зарубіжного досвіду формування кадрової політики на підприємстві.
курсовая работа

89. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою
Обґрунтування необхідності формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління. Моделі, здійснення постійного оцінювання діяльності органів управління освітою.
статья

90. Персонал підприємства та ефективність його використання
Сутність, класифікація, структура персоналу підприємства, особливості його формування, планування, показники ефективного використання та розвиток. Програма організаційно-економічних заходів щодо підвищення ефективності діяльності персоналу підприємства.
дипломная работа

91. Планування діяльності підприємства
Основні методи планування. Результати і показники виробничої програми підприємства. Розрахунок повної трудоємності робіт. Планування незавершеного виробництва, середньої заробітної плати, зниження собівартості продукції по техніко-економічних факторах.
курсовая работа

92. Безпека діяльності підприємства
Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства (організації) за ринкових умов господарювання. Безпека - стан корпоративних ресурсів із запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним загрозам. Її основні напрямки та складові.
контрольная работа

93. Організація діяльності підприємства
Законодавче регулювання реєстрації підприємств. Порядок відкриття рахунку у національній та іноземній валютах. Система прийняття працівників на роботу. Формування структури підприємства, штатного розкладу, посадових інструкцій і трудового контракту.
контрольная работа

94. Планування діяльності підприємства
Розроблення виробничої програми у натуральному та квартальному виразі. Розрахунок трудомісткості виробничої програми та нормованої заробітної плати. Розрахунок собівартості продукції. Визначення планових фінансових результатів діяльності підприємства.
курсовая работа

95. Вдосконалення системи менеджменту підприємства
Сутність процесу управління ресурсами підприємства, його основні види. Аналіз системи управління ресурсами КП "Івано-Франківськводоекотехпром". Розрахунок ефекту від впровадження запропонованих заходів з покращення системи менеджменту підприємства.
курсовая работа

96. Оцінка ефективності консалтингових проектів
Розрахунок економічного ефекту від управлінського консультування для забезпечення довгострокового стратегічного розвитку компанії. Формула ефективності консалтингового проекту: мозковий штурм, сесія разом з клієнтом, науковий пошук та експертні групи.
контрольная работа

97. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"
Тип організації, її структура на прикладі ТМ "Фанні". Характеристика роботи фінансового менеджера. Дерева цілей та схема документообігу. Баланс та фотографія робочого часу. Вибір пріоритетних справ менеджера. Оцінка результативності діяльності персоналу.
курсовая работа

98. Аналіз господарської діяльності підприємства
Загальна інформація про Марилівський спиртовий завод. Вивчення функції планування діяльності. Оцінка виробничої структури підприємства. Реінжиніринг бізнес-процесу. Аналіз системи поточного контролю. Матриця відповідальності з виробництва спирту.
контрольная работа

99. Аналіз господарської діяльності підприємства
Аналіз виробничої, господарської, фінансової, збутової та комерційної діяльності на прикладі Стахановського управління МРУЕГГ ПАТ "Луганськгаз". Характеристика систему управління персоналом на підприємстві, умови організації й мотивації праці робітників.
отчет по практике

100. Поняття диверсифікації діяльності підприємства
Диверсифікація - розширення галузевого діапазону діяльності підприємства, розробка різних напрямків бізнесу, створення нових продуктів і висування їх на ринки. Мета диверсифікації, основні види, стратегії; економічні фактори, що обумовлюють їх вибір.
реферат

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Управління фінансами підприємства"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Управління фінансами підприємства" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов