Управління фінансами підприємства

Характеристика загальної системи управління підприємства. Комплексне обстеження підприємства, оцінка ефективності його комунікативної, товарної та цінової політики. Загальна оцінка ефективності і перспектив діяльності підприємства, що вивчається.

Подобные документы

 • Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища, показників фінансово-господарської діяльності, портфеля пропозицій підприємства. Визначення факторів впливу на його конкурентоспроможність. Вибір стратегії стабілізації та оцінка її економічної ефективності.

  магистерская работа, добавлен 01.04.2015

 • Загальні відомості про підприємство, показники його фінансового стану. Аналіз установчих документів та організаційної структури. Класифікація і структура персоналу та його характеристика. Розрахунок економічної ефективності системи управління персоналом.

  отчет по практике, добавлен 14.09.2014

 • Визначення можливих напрямів реалізації внутрішніх і зовнішніх чинників управління діяльністю підприємства і розробка заходів для впровадження з метою удосконалення організації управління виробництвом для підвищення ефективності на ФГ "Часовенко А.А.".

  курсовая работа, добавлен 04.12.2010

 • Визначення поняття і загальна характеристика організаційної структури управління підприємством у вугільній промисловості. Комплексний аналіз структури управління на ДВАТ Шахта "Комсомольська". Дерево цілей і оцінка ефективності управління підприємством.

  курсовая работа, добавлен 16.07.2011

 • Роль кадрової політики на сучасному етапі розвитку економіки України. Основні елементи та аспекти кадрової політики на підприємстві, аналіз її ефективності на прикладі Акумуляторного заводу "Сада". Взаємодія кадрової політики та стратегії підприємства.

  дипломная работа, добавлен 27.05.2009

 • Конкурентна поведінка підприємства - сутність, види, чинники впливу, принципи формування. Особливості формування моделі та системи управління конкурентною поведінкою підприємства для підвищення рівня його конкурентоспроможності на промисловому ринку.

  курсовая работа, добавлен 15.04.2013

 • Формування системи менеджменту на підприємстві і оцінка її ефективності. Розроблення механізму прийняття управлінських рішень, пропозицій з удосконалення керівництва і проектів оптимальних комунікацій. Формування механізмів управління групами працівників.

  курсовая работа, добавлен 28.12.2013

 • Характеристика системи планування фірмою. Аналіз управління в організації. Підвищення якості надання туристичних послуг. Активізація маркетингового забезпечення розвитку підприємства. Використання світового досвіду у підвищенні ефективності управління.

  дипломная работа, добавлен 15.09.2014

 • Розробка стратегії підприємства в системі координат матриці SPACE. Методика оцінки стратегічного потенціалу і конкурентного статусу підприємства. Поняття диверсифікації діяльності. Оцінка конкурентної позиції підприємства і обґрунтування поведінки.

  курсовая работа, добавлен 08.12.2013

 • Теоретичні основи управління реальними інвестиціями. Реальні інвестиції та їх структура. Особливості управління реальними інвестиціями. Оцінка ефективності реальних інвестицій. Управління реальними інвестиціями підприємства з переробки металобрухту "Укрр

  дипломная работа, добавлен 17.10.2005

 • Загальні процеси мотивації та управління персоналом. Характеристика готельного підприємства "Писанка", аналіз середовища його діяльності та економічних показників господарювання. Шляхи вдосконалення використання персоналу із застосуванням коучінгу.

  дипломная работа, добавлен 23.03.2012

 • Сутність, поняття і характерні риси організаційного розвитку підприємства. Аналіз фінансової діяльності та визначення стратегічного простіру розвитку торгового підприємства ТОВ "Класс-Лайн". Оцінка ефективності проекту "Інтернет – Дизайн інтер’єрів".

  дипломная работа, добавлен 07.07.2010

 • Загальна характеристика та оцінка діяльності ТОВ "ДніпроНафтаСервіс", організаційна структура управління підприємства. Визначення стійких конкурентних переваг організації. Сутність та шляхи впровадження стратегії диференціації, умови її ефективності.

  контрольная работа, добавлен 24.05.2014

 • Організаційна структура управління підприємством. Принципи делегування повноважень. Оцінка внутрішнього та зовнішнього середовищ підприємства. Аналіз сильних і слабких сторін фірми. Шляхи ефективного використання організаційної структури підприємства.

  дипломная работа, добавлен 06.04.2012

 • Аналіз господарчо-економічної діяльності підприємства, його внутрішнього і зовнішнього середовища. Оцінка платоспроможності, слабких та сильних сторін, суть організаційно-правової форми та місії. Особливості розробки фінансової стратегії підприємства.

  курсовая работа, добавлен 29.02.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.