главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Управління фінансами підприємства

Характеристика загальної системи управління підприємства. Комплексне обстеження підприємства, оцінка ефективності його комунікативної, товарної та цінової політики. Загальна оцінка ефективності і перспектив діяльності підприємства, що вивчається.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Управління фінансами підприємства"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Управління фінансами підприємства" можно здесьПодобные документы


81. Аналіз господарської діяльності підприємства
Загальна інформація про Марилівський спиртовий завод. Вивчення функції планування діяльності. Оцінка виробничої структури підприємства. Реінжиніринг бізнес-процесу. Аналіз системи поточного контролю. Матриця відповідальності з виробництва спирту.
контрольная работа

82. Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах маркетингової орієнтації
Конкурентоспроможність підприємства: сутність і актуальність в умовах ринкової економіки, управління в системі маркетингового менеджменту. Діагностика системи управління підприємством, шляхи та стратегічний підхід до вдосконалення даного процесу.
дипломная работа

83. Управління інвестиційним потенціалом підприємства
Дослідження та розробка інструментарію удосконалення процесу управління інвестиційним потенціалом сучасних промислових підприємств України. Характеристика господарської діяльності ТОВ "Зіньківська цегла". Оцінювання ефективності запропонованих заходів.
курсовая работа

84. Персонал підприємства та ефективність його використання
Сутність, класифікація, структура персоналу підприємства, особливості його формування, планування, показники ефективного використання та розвиток. Програма організаційно-економічних заходів щодо підвищення ефективності діяльності персоналу підприємства.
дипломная работа

85. Кадрова політика підприємства ТОВ "Метал"
Значення та завдання кадрової політики. Основні елементи кадрової політики, її взаємодія зі стратегією підприємства. Характеристика організаційної структури управління та кадрової політики ТОВ "Метал". Виявлені перспективи та проблеми кадрової політики.
курсовая работа

86. Менеджмент персоналу (за матеріалами ДП "Городницький лісгосп")
Організаційно-економічна характеристика підприємства, основні напрями господарської діяльності. Загальна структура управління, структура та основні завдання кадрової служби. Заходи щодо покращення ефективності планування та професійного добору персоналу.
презентация

87. Управління процесами технічного розвитку підприємства
Характеристика та класифікація напрямків технічного розвитку підприємства, поняття і зміст категорії управління процесом. Організація технологічної підготовки виробництва. Характеристика системи управління процесами технічного розвитку ВАТ "Галактон".
курсовая работа

88. Вдосконалення системи управління персоналом на підприємстві
Особливості формування системи керування персоналом. Показники, що забезпечують моніторинг. Аналіз системи управління персоналом ООО "Юнігран". Місія комбінату за категоріями зацікавлених груп. Дослідження загальної кадрової політики підприємства.
дипломная работа

89. Особливості кадрової політики на підприємстві в сучасних умовах господарювання
Поняття кадрової політики: цілі і принципи. Світовий досвід організації управління кадрами. Аналіз виробничо-господарського стану та ефективності використання трудових ресурсів ТзОВ "Волиньагропродукт". Шляхи вдосконалення кадрової політики підприємства.
дипломная работа

90. Стратегія підприємства: сутність, еволюція, концепція
Особливості стратегії підприємства як системи правил і способів реалізації концепції розвитку підприємства. Характеристика концепцій стратегії підприємства. Етапи розвитку стратегічного управління в економічній сфері. Використання концепції синергізму.
презентация

91. Правова основа функціонування організації
Напрями діяльності, функції і соціальна структура комунального підприємства "Чернігівводоканал", правова основа його функціонування. Соціальні взаємодії в системі управління організацією. Зовнішнє оточення підприємства і його вплив на організаційні зміни.
реферат

92. Персонал підприємства та мотивація праці
Персонал підприємства як провідний мобілізуючий фактор виробництва. Поняття, класифікація і структура персоналу. Планування чисельності працівників. Мотивація праці на підприємствах. Проблеми сучасної кадрової політики і системи управління персоналом.
курсовая работа

93. Інформаційна система управління комплексу з вирощування свиней
Загальна характеристика підприємства та місця його розташування. Виявлені проблеми в інформаційній системі управління та задачі автоматизації системи. Обґрунтування необхідності розробки та рішення стосовно автоматизації управління свинокомплексом.
отчет по практике

94. Процес управління трудовими ресурсами в сервісній організації
Поняття й основні методи управління персоналом на підприємствах готельного господарства, оцінка його ефективності. Аналіз управління персоналом, його особливості на прикладі ГК "Oreanda". Умови для ефективного функціонування системи управління персоналом.
курсовая работа

95. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
Аналіз зовнішньоекономічної та фінансово-господарської діяльності підприємства. Форми здійснення експортних операцій в зовнішній торгівлі. Основні недоліки та система вдосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю ЗАТ КЗШВ "Столичний".
курсовая работа

96. Стратегія управління як основа менеджменту
Стратегія управління та його необхідність. Стратегічні альтернативи та необхідність розробки програми реалізації стратегії. Цілі та формування місії. Оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. Стратегічне і оперативне управління.
курсовая работа

97. Сучасні технології менеджменту
Нова соціальна система управління та значення технологій управління. Оцінка економічної ефективності використання інформаційних систем бухгалтерського обліку підприємства. Шляхи вдосконалення сучасних інформаційних технологій менеджменту на підприємстві.
курсовая работа

98. Управління оборотним капіталом ТОВ "Нива-Експо"
Поняття та економічна сутність оборотного капіталу підприємства, огляд головних джерел його формування, механізм управління в ринкових умовах. Стан галузі кондитерських виробів в Україні. Напрямки підвищення ефективності управління оборотним капіталом.
дипломная работа

99. Дослідження процесів формування та використання кадрового потенціалу в ВАТ "Стаханівський вагонобудівельний завод"
Загальна характеристика діяльності підприємства ВАТ "Стаханівський вагонобудівельний завод", специфіка та основні напрями його діяльності, історія розвитку та реквізити. Оцінка кадрового потенціалу даного підприємства, проблеми його використання.
курсовая работа

100. Професійне навчання і розвиток персоналу підприємства
Система управління персоналом організації та основні складнощі в керуванні людьми. Місце кадрової служби в структурі управління підприємством. Комплекс безперервного навчання співробітників підприємства, проблеми і напрямки вдосконалення його розвитку.
курсовая работа

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Управління фінансами підприємства"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Управління фінансами підприємства" можно здесь

Рекомендуем!

база знанийглобальная сеть рефератов