главнаяреклама на сайте База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Управління фінансами підприємства (отчет по практике)

Характеристика загальної системи управління підприємства. Комплексне обстеження підприємства, оцінка ефективності його комунікативної, товарної та цінової політики. Загальна оцінка ефективності і перспектив діяльності підприємства, що вивчається.

поcмотреть текст Управління фінансами підприємства (отчет по практике). Посмотреть текст.
скачать отчет по практике Скачать документ (отчет по практике) на тему "Управління фінансами підприємства"Подобные документы


81. Кадрова політика підприємства в сучасних умовах
Напрями кадрової політики. Елементи кадрової політики та їх характеристика. Вибір кадрової стратегії і тактики підприємства на прикладі ЗАТ "Коломийська швейна фабрика". Аналіз складу, структури та ефективності використання трудових ресурсів підприємства.
курсовая работа

82. Аналіз організаційної культури підприємства
Вплив рівня розвитку організаційної культури на систему діагностування, функції даного процесу. Джерела, методи отримання даних для здійснення діагностування об’єкта. Оцінка якості виконання функцій управління щодо виробничої діяльності підприємства.
контрольная работа

83. Проектування операційної системи малого підприємства
Основні типи операційних систем та оцінка їх ефективності. Методика розрахунку потрібної кількості устаткування, необхідної площі, кількості робітників та проектування оргструктури управління підприємством. Виробнича собівартість та форми оплати праці.
курсовая работа

84. Аналіз структури та ефективності використання потенціалу м’ясопереробного підприємства "Європа"
Загальна характеристика підприємства. Аналіз рівнів, динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства. Показники рентабельності, розподіл і використання прибутку. Виконання посадових обов’язків керівника структурного підрозділу.
отчет по практике

85. Кадрове забезпечення підприємства
Механізм формування кадрового потенціалу торговельного підприємства. Аналіз господарської діяльності, фінансово-майнового стану ТОВ "Регата": організаційно-правова характеристика, стан і проблеми кадрового забезпечення. Оцінка ефективності персоналу.
дипломная работа

86. Впровадження антикризового управління на сільськогосподарському підприємстві
Аналіз діяльності підприємства, трудові ресурси та оплата праці. Діагностика банкрутства, дослідження його фінансового становища. Створення антикризової групи на підприємстві з метою розробки програми управління підприємством, дослідження її ефективності.
курсовая работа

87. Менеджмент ВАТ "Донцемент"
Характеристика підприємства, видів діяльності, здійснювані на підприємстві. Аналіз плану виробництва продукції. Основні виробничі фонди підприємства. Доходи та витрати підприємства від здійснюваних видів діяльності. Оцінка фінансового стану.
отчет по практике

88. Системи управління та використання інформаційних технологій
Сутність системи управління підприємством. Оцінка інформаційних технологій підтримки процесів прийняття управлінських рішень. Внутрішнє середовище підприємства. Впровадження CRM-концепції управління ДП завод "Пожспецмаш". Стандарти моделі управління.
дипломная работа

89. Удосконалення управління конкурентним потенціалом вугільного підприємства (на прикладі Ш/у "Ровеньківське" ДП "Ровенькиантрацит")
Сутність конкуренції як рушійної сили зростання потенціалу організації. Аналіз економічних показників діяльності вугільного підприємства, оцінка його конкурентних переваг і партнерської надійності. Шляхи підвищення конкурентоспроможності потенціалу шахти.
дипломная работа

90. Основи управління персоналом підприємств
Дослідження персоналу підприємства, його класифікація, структура та сучасна система управління ним на прикладі підприємства ВАТ "Славутський солодовий завод". Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві та кадрове планування на майбутнє.
курсовая работа

91. Розробка та реалізація оптимальної стратегії конкурентної поведінки бізнесу на прикладі підприємства ПП "Спаркмаркетинг"
Стратегія підприємства та її види. Методологічний інструментарій стратегічного плану розвитку підприємства. Особливості функціонування ПП "Спаркмаркетинг". Аналіз конкурентних ринкових позицій підприємства. Впровадження моделі стратегічного управління.
дипломная работа

92. Антикризове управління машинобудівного підприємства
Технологія антикризового управління, етапи і методи діагностики кризи. Вибір концепції, модель менеджера антикризового управління. Дослідження виробничої й господарської діяльності підприємства. Організація антикризового менеджменту на ВАТ "Темп".
дипломная работа

93. Особливості системи управління стратегією диверсифікованого підприємства ТОВ "Комунтехсервіс"
Основи стратегічного управління диверсифікованими підприємствами. Удосконалення системи управління стратегією ТОВ "Комунтехсервіс" та підвищення рівня її ефективності. Розробка нової стратегії з формуванням моделі прийняття рішення про вибір стратегії.
дипломная работа

94. Управління соціальним розвитком підприємства (за матеріалами ДП мережа маркетів "Фуршет", м. Київ)
Концептуальні засади управління соціальним розвитком підприємства, методичні підходи до оцінки його рівня. Аналіз стану соціального розвитку ЗАТ "Фуршет". Ресурсне забезпечення реалізації програми соціального розвитку торговельного підприємства.
дипломная работа

95. Підвищення ефективності ризик-менеджменту на підприємстві (на прикладі ПАТ "Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів")
Сутність та види ризиків, способи їх оцінки. Еволюція, загальна схема та методи ризик-менеджменту. Аналіз фінансово-економічних показників діяльності підприємства. Дослідження ризиків, мінімізація їх впливу шляхом підвищення ефективності управління.
дипломная работа

96. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві
Цілі, види, методи, засоби, системи, функції та технологія управління в органах безпеки. Здійснення функцій адміністративно-організаційного та кадрово-ресурсного управління. Організаційна структура охоронного агентства, показники ефективності управління.
дипломная работа

97. Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах маркетингової орієнтації
Конкурентоспроможність підприємства: сутність і актуальність в умовах ринкової економіки, управління в системі маркетингового менеджменту. Діагностика системи управління підприємством, шляхи та стратегічний підхід до вдосконалення даного процесу.
дипломная работа

98. Оцінка ефективності управління персоналом підприємства
Управління персоналом на основі процесного підходу. Діагностика фінансово-економічних показників функціонування ТОВ "Персонал Плюс". Кадрові технології та проблеми їх впровадження. Методичні положення з подолання опору організаційним змінам персоналу.
дипломная работа

99. Управління інвестиційним потенціалом підприємства
Дослідження та розробка інструментарію удосконалення процесу управління інвестиційним потенціалом сучасних промислових підприємств України. Характеристика господарської діяльності ТОВ "Зіньківська цегла". Оцінювання ефективності запропонованих заходів.
курсовая работа

100. Аналіз господарської діяльності підприємства
Загальна інформація про Марилівський спиртовий завод. Вивчення функції планування діяльності. Оцінка виробничої структури підприємства. Реінжиніринг бізнес-процесу. Аналіз системи поточного контролю. Матриця відповідальності з виробництва спирту.
контрольная работа

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

поcмотреть текст отчет по практике на тему "Управління фінансами підприємства". Посмотреть текст.
скачать отчет по практике отчет по практике "Управління фінансами підприємства". Скачать.

база знанийглобальная сеть рефератов