Управління фінансами підприємства

Характеристика загальної системи управління підприємства. Комплексне обстеження підприємства, оцінка ефективності його комунікативної, товарної та цінової політики. Загальна оцінка ефективності і перспектив діяльності підприємства, що вивчається.

Подобные документы

 • Поняття та сутність корпоративної власності підприємства, її відмінність від інших форм власності. Дослідження управління корпоративною власністю на прикладі представництва Американської Торгівельної Палати в Україні. Шляхи підвищення його ефективності.

  дипломная работа, добавлен 12.09.2010

 • Організаційно-економічна характеристика підприємства. Управління матеріально-технічною, виробничо-технологічною, соціально-психологічною та фінансово-економічною підсистемами. Управління стратегічним розвитком підприємства та його конкурентоспроможністю.

  отчет по практике, добавлен 16.11.2014

 • Оптимізація організаційної структури як фактор підвищення ефективності управлінської діяльності підприємства. Систематичний аналіз функціонування організації і її середовища. Напрямки оптимізації організаційної структури в сучасних умовах господарювання.

  курсовая работа, добавлен 07.08.2012

 • Маркетингова діяльність підприємства. Управління трудовими ресурсами в ТД "Ніжин". Дослідження можливості впровадження концепції стратегічного управління. Прогноз діяльності підприємства на короткострокову перспективу. Організаційна культура підприємства.

  отчет по практике, добавлен 12.03.2015

 • Мотивація в системі управління персоналом, підходи до її формування. Методи оцінки ефективності мотивації. Аналіз та оцінка системи мотивації персоналу в управлінні підприємством, шляхи її вдосконалення за рахунок оптимальної системи оплати праці.

  дипломная работа, добавлен 24.10.2012

 • Управління інноваціями як передумова розвитку підприємства. Особливості підходів до інноваційної діяльності залежно від напрямів бізнесу підприємства. Загальна характеристика бізнесу ВАТ "Житомирський маслозавод". Управління виробничими інноваціями.

  дипломная работа, добавлен 14.09.2016

 • Поняття стратегії, стратегічного планування і стратегічного управління. Загальна характеристика діяльності приватного підприємства "АНСЕАЛ". Аналіз фінансового стану та середовища підприємства. Форми стратегічного контролю та реалізації стратегії.

  дипломная работа, добавлен 04.12.2010

 • Види і задачі операційної системи підприємства в умовах конкурентного середовища і методи управління організації діяльності. Аналіз функціонування, шляхи удосконалення системи операційного управління в умовах конкуренції і стратегія діяльності банку.

  магистерская работа, добавлен 14.10.2010

 • Аналіз теоретичних аспектів міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Сутність стратегій за класифікаційними ознаками та особливості їх вибору в даній сфері. Оцінка рівня міжнародної конкурентоспроможності підприємства, визначення проблем.

  дипломная работа, добавлен 28.10.2014

 • Порядок розробки загальної стратегії управління персоналом крупного підприємства на 5-річний період. Кваліфікаційна характеристика спеціаліста сучасної служби персоналу. Розрахунок необхідної чисельності виробничого персоналу, його ділова оцінка.

  контрольная работа, добавлен 24.07.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.