главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Сучасні технології навчання, методи та форми навчання

Поняття про форми навчання. Типи і структура уроків. Теоретичні аспекти організації уроку історії. Методи і засоби навчання на уроці на прикладі теми: "Внутрішня та зовнішня політика князя Данила Романовича". Творчий підхід до процесу вивчення історії.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Сучасні технології навчання, методи та форми навчання"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Сучасні технології навчання, методи та форми навчання" можно здесьПодобные документы


1. Історичні форми і методи організації навчання
Поняття про методи навчання та їх класифікація. Організація і самоорганізація навчально-пізнавальної діяльності, стимулювання і мотивація учіння, контроль і самоконтроль в навчанні. Поняття про форми навчання. Урок - основна форма організації навчання.
реферат

2. Основні форми організації та методи навчання суспільних дисциплін у вищій школі
Основні напрямки вдосконалення форм організації навчання у сучасній школі України. Контроль та оцінка навчальних та наукових досягнень студентів. Види навчання у вищій школі. Техніка викладу лекції. Особливості поліпшення ефективності якості лекції.
лекция

3. Сучасні технології навчання у викладанні історії
Науково-теоретичний аналіз проблеми розвитку сучасних технологій навчання у викладанні історії. Сполучення сучасних і традиційних технологій у навчанні історії. Ідеї гуманізму в науці і освіті. Модульні, проектні, лекційно-семінарські технології навчання.
курсовая работа

4. Форми організації процесу навчання в загальноосвітній школі
Поняття форм організації навчання. Переваги та недоліки індивідуального навчання. Зародження концепції колективного навчання в школах Білорусії та України. Дослідно-експериментальна робота з використання форм організації навчання в загальноосвітній школі.
курсовая работа

5. Форми організації навчання природознавству в початковій школі
Урок як основна форма організації процесу навчання. Характеристика позаурочної і позакласної роботи з природознавства в початковій школі. Стан проблеми дослідження у практиці педагогічної діяльності, творчий підхід до процесу вивчення природознавства.
дипломная работа

6. Методи та технології інтерактивного навчання
Застосування різних варіантів організації роботи груп залежно від мети навчання. Практика "Діалогу" і "Cинтезу думок" у пошуку узгодженого рішення. Ефективність метода "Коло Ідей". Організація роботи "Мозкового штурма" й інших фронтальних технологій.
контрольная работа

7. Інноваційні технології та методи навчання
Поняття, категорії й принципи сучасних педагогічних технологій. Технологія інтерактивного навчання у викладанні математики. Форми групової роботи. Електронні навчальні програми. Основний принцип та можливості використання пакета "Динамiчна геометрiя".
презентация

8. Основні методи та засоби професійного навчання інженерів-педагогів
Сутність і специфіка, становлення та розвиток системи професійної підготовки інженерів-педагогів під час навчання у вищому учбовому закладі. Форми і методи організації навчального процесу. Цілі, пов'язані з формуванням європейської зони вищої освіти.
курсовая работа

9. Методика організації навчання учнів на уроках технічної праці на матеріалі вивчення теми «Екскурсії на підприємство»
Завдання трудового виховання, виховання відповідального ставлення учнів до праці на уроках. Екскурсія як складна форма навчально-виховної роботи, методика її проведення. Конспект урока-експеремента з трудового навчання, аналіз результатів експерименту.
курсовая работа

10. Гра на уроках історії як активна форма навчання
Підлітковий вік - період розвитку критичного мислення дитини. Ігровий компонент на уроках історії. Гра як засіб всебічного розвитку особистості дитини. Інтелектуальна діяльності учнів середнього шкільного віку. Використання нетрадиційних уроків.
курсовая работа

11. Сучасні технології навчання географії
Сутність понять "освітні технології", "педагогічні технології", "технології навчання". Характеристика окремих технологій навчання географії. Методичні рекомендації із застосування інноваційних технологій навчання в процесі викладання географії.
курсовая работа

12. Сучасні технології професійного навчання
Підготовка учнів робітничих професій за дуальною системою в Німеччині. Характеристика технології блочно-модульного навчання. Забезпечення ефективності модульно-рейтингової технології навчання та контроль засвоєння знань. Методи інтерактивних занять.
реферат

13. Психолого-педагогічні умови організації уроку з трудового навчання
Урок як основна форма занять. Ознайомлення з елементами організації праці і виробництва. Розвиток якостей особистості, які потрібні для успішної участі в трудових процесах. Організація та обладнання шкільних майстерень як важлива педагогічна умова.
курсовая работа

14. Методи навчання
Елементи методу навчання і їх взаємозв'язки. Основні вимоги до використання методу проектів. Особливості використання телекомунікаційних проектів. Основні правила мозкового штурму. Частково-дидактичні, частково-пошукові та репродуктивні методи навчання.
реферат

15. Суть процесу навчання та засоби його активізації
Циклічний характер навчання. Теоретичне обґрунтування сутності процесу навчання та засоби його активізації. Трактування поняття "процес навчання" у науковій літературі. Вивчення стану проблеми активізації процесу вивчення біології у середній школі.
курсовая работа

16. Сучасні технології розвивального навчання в початкових класах
Освітня система-соціальний інститут, створений для цілеспрямованого формування особистості. Розвиток творчої особистості. Початківці технології розвивального навчання та результати їх досліджень. Способи реалізації технології розвивального навчання.
курсовая работа

17. Методи виробничого навчання
Поняття методів виробничого навчання, їх загальна характеристика. Словесні методи навчання. Система практичних методів та їх особливості. Способи використання на уроках виробничого навчання наочного приладдя. Вправи - основний метод виробничого навчання.
реферат

18. Процес і методи навчання
Сутність процесу навчання та його структура. Методи, прийоми і засоби навчання як дидактичні категорії. Класифікація методів навчання. Особливості основних та активних методів, їх значення та практичне використання. Специфіка засобів навчання, їх види.
реферат

19. Проблемні методи навчання
Місце проблемного навчання в педагогічних концепціях. Теорії побудови системи розумової активності. Концептуальні основи та функції проблемного навчання. Проблемні ситуації: типи, способи і правила створення. Методика організації, етапи та роль педагога.
дипломная работа

20. Інтерактивні методи навчання
Теоретичні засади та особливості інтерактивного навчання у порівнянні з традиційним. Технологія інтеракцій: загальнопедагогічні та психологічні вимоги. Основні психологічні принципи проведення тренінгу. Технологія навчальної психодрами та соціограми.
курсовая работа

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Сучасні технології навчання, методи та форми навчання"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Сучасні технології навчання, методи та форми навчання" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов