главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Датчики

Датчик як найважливіший елемент системи автоматичного регулювання, його призначення та основні сфери використання. Різновиди датчиків та їх відмінні властивості, вимоги. Передаточна функція термометра. Визначення початкового електричного опору датчика.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Датчики"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Датчики" можно здесьПодобные документы


181. Розробка системи контролю кабельної симетричної мережі
Особливості побудови несиметричних і симетричних кабельних ліній. Характеристика категорій та типів кабелів. Аналіз існуючих систем діагностики та контролю кабельної мережі. Сутність та види методик тестування кабельних мереж обладнанням фірми Fluke.
дипломная работа

182. Дослідження операційної системи Android 4.2 Jelly Bean
Загальні відомості та системні вимоги до ОС Android. Апаратна складова, багатозадачність, інтерфейс користувача. Ініціалізація клієнта Repo. Завантаження дерева Android. Усунення проблем з мережею. Використання локального дзеркала. Перевірка Git тегів.
курсовая работа

183. Проектування системи передачі інформації з підстанції напругою 110 кВ
Склад і основні вимоги, які пред'являються до системи передачі інформації. Вибір апаратури перетворення і передачі телемеханічної інформації, її сполучення з апаратурою зв’язку. Розрахунок найбільшого можливого кілометричного згасання. Рознесення частот.
курсовая работа

184. Створення простої лазерної системи охоронної сигналізації
Розробка електричної схеми оптичної охоронної системи. Дослідження можливої реалізації структурних блоків. Вибір елементної бази та розрахунок параметрів елементів схеми. Характеристика особливостей сервісних датчиків і пристроїв охоронної сигналізації.
курсовая работа

185. Проектування та розрахунок системи холодного водопроводу та водовідведення
Загальна характеристика системи холодного водопостачання житлового будинку. Гідравлічний розрахунок системи, вибір лічильника. Визначення потрібного напору, випусків, стояків. Трасування квартальної мережі, розрахунок витрат і глибини закладення.
курсовая работа

186. Розрахунок елементів цифрової радіорелейної системи передачі
Розробка цифрової радіорелейної системи передачі на базі обладнання Ericsson mini-link TN. Створення мікрохвильових вузлів мереж безпроводового зв'язку. Розробка DCN для передачі інформації сторонніх систем управління. Дослідження профілів даної РРЛ.
контрольная работа

187. Розрахунок елементів цифрової радіорелейної системи передачі
Розробка ділянки цифрової радіорелейної системи на базі обладнання Ericsson Mini-Link TN. Дослідження профілів інтервалів даної системи. Дослідження сайтів Mini-Link TN, принципи передачі інформації, розрахунок в залежності від типу апаратури, рельєфу.
курсовая работа

188. Розрахунок елементів цифрової радіорелейної системи передачі
Розробка ділянки цифрової радіорелейної лінії на базі обладнання Ericsson Mini-Link TN. Дослідження профілів інтервалів лінії зв’язку. Статистика радіоканалу. Визначення параметрів сайтів на даній РРЛ. Розробка оптимальної мережі передачі даних DCN.
курсовая работа

189. Побудова системи передачі даних з розрахунком її структурних елементів
Загальні відомості про системи передачі інформації. Процедури кодування та модуляції. Використання аналогово-цифрових перетворювачів. Умови передачі різних видів сигналів. Розрахунок джерела повідомлення. Параметри вхідних та вихідних сигналів кодера.
курсовая работа

190. Розрахунок керованого випрямляча та системи імпульсно-фазового керування
Розрахунок основних параметрів випрямляча в керованому режимі. Вибір захисту тиристорів від перевантажень за струмом та напругою. Вибір схеми та розрахунок параметрів джерела живлення, вхідного кола генератора пилкоподібної напруги та пускових імпульсів.
курсовая работа

191. Розрахунок та оптимізація характеристик дискретної системи електрозв'язку
Структурна схема системи передачі. Розрахунок параметрів кодера і декодера простого коду. Інформаційні характеристики джерела повідомлень, завадостійкість демодулятора. Вибір коду, що коректує, і розрахунок завадостійкості системи зв'язку з кодуванням.
курсовая работа

192. Розрахунок радіоприймального пристрою цифрової системи передачі інформації
Розрахунок смуги пропускання приймача та спектральної щільності потужності внутрішніх шумів. Розрахунок чутливості приймача та бази сигналу. Принципова електрична схема підсилювача проміжної частоти радіоприймального пристрою, параметри мікросхеми.
курсовая работа

193. Пристрій контролю відходу гіроскопа ГА-6 курсової системи БСФК-4
Призначення бортової системи формування курсу, її технічні дані і режим роботи. Структурна схема каналу формування приведеного курсу. Аналіз похибки трансформаторної синхронної передачі осі гіроскопа. Визначення методу виміру сигналу, надійності пристрою.
дипломная работа

194. Системи масового обслуговування з очікуванням без обмеження на довжину черги
Багатоканальні систем масового обслуговування з обмеженою чергою. Використання формули Смолуховського-Чепмена. Властивості стаціонарності і ординарності простіших (пуассонівських) потоків. Характеристики систем масового обслуговування з очікуванням.
реферат

195. Інформаційний синтез інтелектуальної системи автофокусування електронного мікроскопа
Методи машинного навчання систем керування. Інформаційне забезпечення інтелектуальної системи автофокусування електронного мікроскопа. Реалізація алгоритму самонастроювання з оптимізацією контрольних допусків. Перевірка даних на електронограмі алюмінію.
дипломная работа

196. Системи стабілізації поля зору сучасних танкових прицілів
Особливості спостереження з об'єктів, що рухаються. Просторові коливання об'єкта регулювання: вплив на точність систем стабілізації. Методи стабілізації поля зору приладів спостереження (сучасних танкових прицілів на основі електромеханічних гіроскопів).
дипломная работа

197. Розробка автоматизованої системи керування об'єктом "Холодильна камера"
Конструкція та принцип роботи холодильної камери. Структурна схема автоматизованої системи керування, її проектування на основі мікроконтролера за допомогою сучасних програмно-інструментальних засобів розробки та налагодження мікропроцесорних систем.
курсовая работа

198. Синтез параметрів двоконтурної системи підпорядкованого керування електроприводом
Обґрунтування вибору функціональної схеми системи підпорядкованого керування електроприводом. Призначення і склад приводу ЕТ-6. Розрахунок основних параметрів електродвигуна. Аналіз статичних характеристик. Моделювання контуру швидкості електропривода.
курсовая работа

199. Реалізація системи цифрової фільтрації сигналів з використанням Labview
Математичний опис цифрових фільтрів, їх структурна реалізація, етапи розроблення. Візуалізація вхідного сигналу, методика та напрямки аналізу його частотного складу. Розробка специфікації та синтез цифрового фільтра. Фільтрація вхідного сигналу.
курсовая работа

200. Конструювання антенно-фідерної системи на базі симетричного вібратора
Розрахунок параметрів антени на резонансній, нижній і верхній частотах і двохпровідного фідера. Визначення величин елементів компенсації реактивної складової вхідного опору антени. Побудова діаграм напрямленості на крайніх частотах робочого діапазону.
курсовая работа

Страница:   «    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Датчики"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Датчики" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов