главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 Датчики

Датчик як найважливіший елемент системи автоматичного регулювання, його призначення та основні сфери використання. Різновиди датчиків та їх відмінні властивості, вимоги. Передаточна функція термометра. Визначення початкового електричного опору датчика.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Датчики"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Датчики" можно здесьПодобные документы


181. Разработка микропроцессорной системы на базе микроконтроллера для терморегулятора аквариума
Функциональная спецификация и преимущества термометрического датчика. Структурная схема микроконтроллера РIС16F84A. Алгоритм работы программы, описание функциональных узлов, выбор элементной базы и принципиальная схема терморегулятора для аквариума.
курсовая работа

182. Техническая реализация САУ (система автоматического управления) технологическим параметром (уровень воды) в котле Е-50
Система автоматизированного управления технологическим процессом в котле малой мощности модели Е-50 на основе программируемого контроллера; модули и датчики для снятия показаний уровня воды в котле; обеспечение надежности функционирования котлоагрегата.
курсовая работа

183. Моделирование устройства передачи по бинарному каналу связи
Структурная схема и модель устройства передачи данных. Моделирование датчика температуры, АЦП И ЦАП в Matlab и OrCAD. Модель кода с удвоением. Расчет кодовых комбинаций и пример исправления ошибки. Программирование ПЛИС для циклического кодирования.
курсовая работа

184. Основні поняття теорії сигналів
Роль сигналів у процесах обміну інформацією між окремими підсистемами складних систем різного призначення. Передача повідомлення через його перетворення в електричні сигнали у кодуючому пристрої. Класифікація та способи математичного опису повідомлень.
реферат

185. Разработка цифрового блока управления
Разработка цифрового блока управления с датчиком формирователя импульсов, счетчиком импульсов с предустановкой, командным триггером и импульсным усилителем мощности. Формирование сигнала сброса, схема принципиальная фотоэлектрического импульсного датчика.
контрольная работа

186. Мікропроцесорні пристрої
Характеристика мікроконтролера, особливості його структурної схеми, організація пам'яті, види регістрів та лічильник команд. Програмування РІС–мікроконтролерів. Правила запису та перетворення початкового тексту робочої програми у об'єктний модуль.
методичка

187. Матеріали конденсаторів
Конденсатори як незамінний елемент будь-яких електронних схем, від простих до самих складних. Вимоги до матеріалу з точки зору радіоелектроніки. Конденсатори з неорганічним, органічним та оксидним діелектриком. Види діелектриків, вихідні показники.
курсовая работа

188. Проектування низькоомного опору
Огляд конструкцій видів проволочних підстроювальних резисторів з коловими переміщеннями контактів. Розрахунок резистивного елемента, контактів пружини, частотних характеристик з метою проектування резистору змінного опору по заданим вихідним параметрам.
курсовая работа

189. Вибір й оцінка ефективності процедур кодування даних
Кодування - елемент сфери телекомунікацій, захисту інформації. Навички вибору й оцінки ефективності процедур кодування даних. Аналіз можливостей багаторівневої амплітудної маніпуляції гармонічних сигналів. Потенційна пропускна спроможність каналу зв'язку.
курсовая работа

190. Совершенствование системы контроля длины заготовки установки для гибки прутков
Конструкция установки для гибки прутков, недостатки системы управления. Конструкторская и технологическая подготовка производства, затраты на проектирование и изготовление установки. Выбор и описание счетчика импульсов и датчика наличия заготовки.
дипломная работа

191. Вплив легування цинком на властивості МОН-структур
Методи вирощування плівок термічного SiO2. Основні властивості диоксиду кремнію та меж розділу з напівпровідником та металом. Дослідження пористості плівок термічного SiO2. Електрофізичні характеристики структур.
дипломная работа

192. Випадкові процеси та одновимірні закони розподілу ймовірностей
Сигнали як носії інформації і випадкові функції часу, їх сутність. Випадкова функція - математична модель випадкового сигналу. Статистичні характеристики, властиві випадкового процесу. Одновимірна функція розподілу ймовірностей випадкового процесу.
реферат

193. Електротехніка і спецтехнологія електромонтерів
Визначення несправності, придатності та захисту електродвигуна. Ознайомлення із призначенням заземлюючих пристроїв сільского електрообладнання, розрахунок їх опору та напруги. Розгляд захисних заходів в мережі з ізольованою та глухозаземленою нейтраллю.
курсовая работа

194. Синтез и моделирование промышленной системы автоматического управления
Проектирование промышленной системы автоматического регулирования на основе заданных параметров объекта регулирования. Вычисление передаточной функции объекта управления. Выбор исполнительного механизма совместно с регулирующим органом, датчика уровня.
курсовая работа

195. Проектування схеми автоматичного ПІД-регулятора
Специфіка розробки структурної, функціональної і принципової схеми автоматичного ПІД-регулятора за допомогою сучасних пакетів (OrCAD9.2). Блоки інтегральної та диференціальної складових і їх розрахунок. Схема суматора складових закону керування.
курсовая работа

196. Проектування перетворювача індуктивності в напругу
Техніка конструювання і застосування датчиків. Структурна побудова автоматизованого пристрою. Розрахунок та визначення основних технічних параметрів схеми перетворювача індуктивність-напруга. Можливі області застосування індуктивних перетворювачів.
курсовая работа

197. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту
Призначення бортових навігаційних комплексів для GPS-навігації наземних транспортних засобів. Типові види електронних навігаційних карт. Інтелектуальні транспортні системи. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту та їх характеристика.
контрольная работа

198. Інтегруючі кола (фільтр низьких частот)
Визначення інтегруючого кола (інтегратора) і його призначення. Відфільтрування високочастотної складової для виконання операції інтегрування. Принцип роботи інтегруючого кола. Проходження імпульсів через інтегруючі RC-кола. Приклад роботи інтегратора.
реферат

199. Системи на кристалі
Поняття про системи на кристалі, їх структура, переваги перед системами на друкованій платі, призначення, області застосування. Архітектура процесора OMAP-L138. Сучасні методи відладки, контролю і діагностики СНК. Засоби розробки програмного забезпечення.
курсовая работа

200. Розробка електронних моделей пристроїв автоматики
Принцип дії лічильника імпульсів, пропорційно-інтегральних регуляторів на операційних підсилювачах замкнутої системи автоматичного управління, аналого-цифрового перетворювача, стабілізатора напруги. Розрахунок силового трансформатора джерела живлення.
курсовая работа

Страница:   «    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Датчики"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Датчики" можно здесь
база знанийглобальная сеть рефератов