главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи

Міжнародні принципи соціальної роботи. Міжнародна Декларація етичних принципів соціальної роботи. Етичні принципи фахової соціальної роботи. Методи розв'язання морально-етичних проблем. Міжнародні етичні стандарти поведінки соціальних працівників.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи" можно здесьПодобные документы


261. Система видатків на соціальний захист населення
Основні принципи системи соціального захисту населення, які закладені в Конституції України. Матеріальна підтримка сімей із дітьми шляхом надання державної грошової допомоги. Реалізація програми житлових субсидій. Індексація грошових доходів громадян.
реферат

262. Проблеми побудови толерантних відносин між владою та населенням у сучасному українському суспільстві
Характеристика феномену влади, причини недовіри до неї українських громадян. Поняття толерантності у політичному контексті. Принципи формування громадянського суспільства. Аналіз основних шляхів оптимізації відносин між владою та населенням в Україні.
статья

263. Расові класифікації
Головні принципи расових класифікацій. Визначення рас, ієрархічний принцип расових класифікацій. Класифікація Денікера, Штраца, Ейкштедта та Бунака. Расові етнічні та лінгвістичні класифікації. Морфологічна характеристика основних расових груп.
курсовая работа

264. Шляхи формування громадянського суспільства в Україні
Поняття, ознаки та принципи громадянського суспільства, особливості його становлення та формування в Україні. Порівняння конституційно-правових актів органів державної влади України та країн світу. Аналіз проблеми консолідації українського суспільства.
магистерская работа

265. Програма соціологічного дослідження
Поняття соціологічного дослідження, його функції, принципи та етапи проведення. Порядок формування програми соціологічного дослідження. Взаємодія структурних компонентів даної програми. Особливості програм у різних видах соціологічних досліджень.
реферат

266. Соціальна робота в Управлінні Пенсійного фонду України в Роменському районі
Кадрова політика в Управлінні Пенсійного фонду України в Роменському районі. Соціальний захист працівників та охорона праці в Управлінні. Діяльність профспілкової організації по соціальному захисту працівників Управління Пенсійного фонду України.
отчет по практике

267. "Техніка тіла" Марсель Мосс
Антропологія як наука про походження і еволюцію людини, історія її зародження та основні етапи розвитку. Поняття техніки тіла та її відображення в науковій праці Марселя Мосса. Принципи класифікації техніки тіла, перерахування та опис її різновидів.
реферат

268. Громадське суспільство й соціально-трудові відносини
Розвиток громадянського суспільства. Становище людини у світі праці. Структурні складові соціально-трудових відносин. Предмети соціально-трудових відносин і їхня структура, принципи і типи. Рівноправне партнерство. Конфлікт, конфліктне співробітництво.
контрольная работа

269. Инновационная деятельность по решению социальных проблем
Историческая трансформация взглядов на решение социальных проблем в западных социологических школах. Взгляд России на глобальные проблемы общества. Современный опыт решения социальных проблем: инновационные подходы. Новаторство в российской социологии.
курсовая работа

270. Поняття вибірки, її аналіз і побудова
Поняття "вибірка", ймовірнісний підхід до її побудови. Одношаблева випадкова вибірка та багатошаблева комбінована. Принципи районування (стратифікації) і кластеризації ("гнізд"). Цілеспрямований підхід до побудови вибірки: принцип типовості, принцип квот.
контрольная работа

271. Разработка комплексных программ по решению актуальных социальных проблем
Процесс развития общества. Концептуальные подходы к социологическому исследованию социальных проблем, их диагностика. Критерии и методы обоснования программного решения социальных проблем. Методы формирования целевой структуры социальной программы.
дипломная работа

272. Глобальные проблемы современности и пути их преодоления
Особенности постановки глобальных проблем человечества. Причины и симптомы их проявления. Общая классификация глобальных проблем современности. Затраты на их решение. Проблема современного международного терроризма. Перспективы решения глобальных проблем.
эссе

273. Исследование и анализ проблем пенсионеров и социально-геронтологические концепции
Изучение проблем людей пожилого возраста и их обострения при выходе на пенсию. Выделение различных групп пенсионеров по образу жизни, состоянию здоровья и социальному статусу. Исследование основных теорий старения и профилактики социальных проблем.
контрольная работа

274. Особенности подходов к разрешению проблем пожилых людей
Изучение возрастных изменений в организме человека. Определение основных проблем людей преклонного возраста в материальной положении, социальной уязвимости, ухудшении здоровья, одиночестве. Практические подходы в разрешении проблем пожилых людей в России.
дипломная работа

275. Напрямки феміністичної соціології
Сутність фемінізму в соціології та формування трьох його напрямів: ліберального, радикального та марксистського (соціалістичного). "Декларація прав жінки та громадянки" як перший документ фемінізму. Розвиток та основні течії сучасної гендерної політики.
реферат

276. Опыт решения социальных проблем в зарубежных странах
Сущность социальных проблем и решение их государством. Мировые исторические корни решения социальных проблем. Типологизация услуг по их содержанию в Германии, Норвегии, Исландии и Соединенных Штатов Америки. Защита населения от негативных последствий.
курсовая работа

277. Матеріали і методи дослідження
Загальні критерії наукового дослідження в соціології. Систематичність при проведенні спостережень, обробці матеріалу і розгляді результатів. Способи і методи збору соціологічного матеріалу для отримання відповідей на питання. Типи соціологічних теорій.
реферат

278. Соціологічні методи дослідження у педагогіці
Загальні відомості про використання соціологічних методів. Поняття та сутність анкети, її значення у дослідженні. Методи усного опитування (інтерв'ю), їх класифікація та умови використання. Можливості вивчення особистості через оцінювання та самооцінку.
контрольная работа

279. Самоубийство как социальное явление. Проблемы бюрократизма
Темпоральные характеристики самоубийств. Исследование проблем временных закономерностей суицидального поведения и проблем производства суицидальных рисков. Отношение населения России к власти и ее распределению, эффективность бюрократии в его оценках.
контрольная работа

280. Глобальные проблемы современности
Основные причины формирования и содержание глобальных проблем современности, пути и возможности их решения. Взаимоотношения человека с окружающей средой, освоение природы и овладение ее стихийными силами. Классификация глобальных проблем человечества.
реферат

Страница:   «    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи" можно здесь
база знанийглобальная сеть рефератов