главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи

Міжнародні принципи соціальної роботи. Міжнародна Декларація етичних принципів соціальної роботи. Етичні принципи фахової соціальної роботи. Методи розв'язання морально-етичних проблем. Міжнародні етичні стандарти поведінки соціальних працівників.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи" можно здесьПодобные документы


261. Закономірності функціонування злочинності
Структурно-функціональні закономірності злочинності як системи. Соціальне відхилення і стабільність соціальних систем. Головні риси стабільності. Становлення соціальних класів у Російській соціальній державі. Соціальна держава за А.Ф. Храмцовим.
реферат

262. Проблема типології особистості в соціології
Поняття особистості в соціології - цілісності соціальних якостей людини, продукту суспільного розвитку та включення індивіда в систему соціальних зв’язків у ході активної діяльності та спілкування. Вплив типу особистості на адаптацію людини у суспільстві.
курсовая работа

263. Натовп як соціальний феномен
Поняття натовпу як суб'єкта масових форм внеколлектівної поведінки, її характерні особливості, емоційний настрій та розуміння. Організовані соціальні форми натовпу та їх переход у стихійні. Методи контролю над стихією натовпу та правила виживання в ній.
презентация

264. Процес попередження адиктивної поведінки дітей і підлітків
Особливості залежності від наркогенних речовин. Фактори, які впливають на початок уживання наркотиків. Профілактика адиктивної поведінки. Практика впровадження методів профілактики наркозалежності. Профілактика наркотизму як соціальна технологія.
курсовая работа

265. Сім'я XXI століття
Сім'я — об'єднання людей на основі шлюбу або кровної спорідненості, які пов'язані між собою спільністю побуту та взаємною відповідальністю. Поняття християнського подружжя, принципи його існування. Розуміння та основні сполучники ідеальної сім’ї.
презентация

266. Теорії розвиненого індустріального суспільства середини XX століття
Теорії розвиненого індустріального суспільства Макса Хоркхаймера й Теодора Адорно. Науково-технічний прогрес як основа соціальних трансформацій у розвиненому індустріальному суспільстві. Сплав індустріально-економічних, соціальних і культурних інститутів.
реферат

267. Соціологія молоді – як важлива складова соціології
Теоретико-методологічні аспекти соціології молоді: концептуальні підходи до вивчення її проблем. Молодіжна проблематика з позиції психології, фізіології демографії. Роль соціології молоді в суспільстві та специфіка молодіжної свідомості та поведінки.
курсовая работа

268. Неформальні об’єднання як осередок формування протиправної поведінки підлітків
Потреба у спілкуванні з однолітками, яких не можуть замінити батьки. Вплив однолітків на процес соціалізації дитини. Особливості поведінки підлітків у колективі. Підлітковий тип спілкування. Формальні, неформальні та антисоціальні підліткові угрупування.
реферат

269. Аналіз відносин в сім'ї
Причини сімейного неблагополуччя, етапи та кризові періоди шлюбу, суть конфліктів в сучасній сім'ї. Значення аналізу ролевих відносин в сім'ї та основні принципи сумісного подружнього життя. Розлучення як соціально-психологічний феномен в суспільстві.
контрольная работа

270. Символічний інтеракціонізм
Важливі принципи інтеракционізма. Соціальний та радикальний біхевіоризм. Мід - засновник інтеракціонізма. Символічний інтеракціонізм - дослідження відношення між особистістю і суспільством як процесу символічного спілкування між соціальними діячами.
реферат

271. Мотиви споживання алкоголю в різному віці
Поняття алкоголізму як форми девіантної поведінки. Небезпека алкоголізму неповнолітніх. Дослідження А.Є. Личко і зв'язок девіантної поведінки з акцентуацією характеру. Алкоголізм в дитячому та зрілому віці. Мотиви підлітково-юнацького алкоголізму.
курсовая работа

272. Конфлікти в студентській групі
Проблема конфліктів у стосунках "батьки-діти". Соціологічний аналіз бунту молоді. Роль і місце освіти у розвитку особистості і суспільства. Принципи функціонування освіти. Виховання як процес систематичного і цілеспрямованого впливу на особистість.
реферат

273. Методологічні принципи етносоціологічного вивчення міграцій
Сутність поняття «міграція» населення. Сезонні переходи. Классіфіція міграційних потоків: внутрішні і зовнішні, вертикальні і горизонтальні. Методологія вивчення етоносоціологіі міграцій. Етносоціологіческій підхід вивчення міграційної рухливості.
реферат

274. Матеріалістичне вчення Карла Маркса
Матеріалістичне розуміння історії в теорії К. Маркса, аналіз його соціально-філософського вчення. Сутність понятійно-категоріального апарату історичного матеріалізму. Основні принципи матеріалістичного вчення про суспільство К. Маркса і Ф. Енгельса.
реферат

275. Система видатків на соціальний захист населення
Основні принципи системи соціального захисту населення, які закладені в Конституції України. Матеріальна підтримка сімей із дітьми шляхом надання державної грошової допомоги. Реалізація програми житлових субсидій. Індексація грошових доходів громадян.
реферат

276. Проблеми побудови толерантних відносин між владою та населенням у сучасному українському суспільстві
Характеристика феномену влади, причини недовіри до неї українських громадян. Поняття толерантності у політичному контексті. Принципи формування громадянського суспільства. Аналіз основних шляхів оптимізації відносин між владою та населенням в Україні.
статья

277. Расові класифікації
Головні принципи расових класифікацій. Визначення рас, ієрархічний принцип расових класифікацій. Класифікація Денікера, Штраца, Ейкштедта та Бунака. Расові етнічні та лінгвістичні класифікації. Морфологічна характеристика основних расових груп.
курсовая работа

278. Шляхи формування громадянського суспільства в Україні
Поняття, ознаки та принципи громадянського суспільства, особливості його становлення та формування в Україні. Порівняння конституційно-правових актів органів державної влади України та країн світу. Аналіз проблеми консолідації українського суспільства.
магистерская работа

279. Програма соціологічного дослідження
Поняття соціологічного дослідження, його функції, принципи та етапи проведення. Порядок формування програми соціологічного дослідження. Взаємодія структурних компонентів даної програми. Особливості програм у різних видах соціологічних досліджень.
реферат

280. Соціальна робота в Управлінні Пенсійного фонду України в Роменському районі
Кадрова політика в Управлінні Пенсійного фонду України в Роменському районі. Соціальний захист працівників та охорона праці в Управлінні. Діяльність профспілкової організації по соціальному захисту працівників Управління Пенсійного фонду України.
отчет по практике

Страница:   «    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи" можно здесь

Рекомендуем!

база знанийглобальная сеть рефератов