главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи

Міжнародні принципи соціальної роботи. Міжнародна Декларація етичних принципів соціальної роботи. Етичні принципи фахової соціальної роботи. Методи розв'язання морально-етичних проблем. Міжнародні етичні стандарти поведінки соціальних працівників.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи" можно здесьПодобные документы


261. Електоральна соціологічна теорія: методи, функції та реальність
Теорії електоральної поведінки: соціологічна і соціально-психологічна, альтернативна та маніпулятивна. Методи досліджень електоральної соціології, її основні теоретичні та прикладні функції. Електоральні дослідження в Україні: проблеми та перспективи.
курсовая работа

262. Соціальні інститути, соціальні організації, їх роль у житті суспільства
Суть соціальних інститутів. Економіка, політика і сім’я як соціальні інститути. Зміст поняття "соціальна організація". Типи соціальних організацій. Роль соціальних інститутів і соціальних організацій у житті суспільства. Функції у суспільстві.
контрольная работа

263. Особистість в системі соціальних відносин
Дослідження поняття особистості, з точки зору соціології, яка розкриває механізми її становлення під впливом соціальних факторів, її участь у змінах та розвитку суспільних відносин, вивчає зв’язки особистості і соціальних груп, особистості і суспільства.
реферат

264. Демографічні аспекти відтворення трудового потенціалу
Сутність поняття "трудовий потенціал". Загальна чисельність населення, його структура, тривалість життя, рівень народжуваності та смертності. Співвідношення демографічних, соціальних, функціональних, професійних та інших характеристик груп працівників.
контрольная работа

265. Рольові теорії особистості
Статус, як позиція людини, що визначає її положення у суспільстві. Соціальний та особистісний статус. Ранги статуса. Приписаний і природжений статус. Теорії соціальних ролей. Систематизація соціальних ролей за Т. Парсонсом. Структура соціальних ролей.
реферат

266. Концепція Р. Мертона - явні та латентні функції соціальних інститутів
Сутність і функції соціальних інститутів. Соціальні відносини як основні елементи соціального зв'язку. "Явні" і "приховані" функції соціальних інститутів. Закріплення та відтворення суспільних відносин. Прийняття спеціальних законів або зведень правил.
реферат

267. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби
Діяльність центрів соціальних служб для молоді України: соціально-медична; психолого-педагогічна; правова; матеріальна (з розподілом на речову та грошову); інформаційна. Структура цінностей молоді та морально-психологічний стан: результати дослідження.
реферат

268. Особливості спілкування соціальних працівників і клієнтів
Спілкування - головний інструмент професійної діяльності соціального працівника. Структура та особливості професійного спілкування у соціальній роботі. Теоретичні засади. Комунікативний аспект спілкування в соціальній роботі. Моделі процесу комунікації.
реферат

269. Девіантна поведінка та суїцид
Типологія поведінки людини, що відхиляється. Статистичні дані, пов'язані з проявами девіантної поведінки. Суїцид як найбільш небезпечна форма девіантної поведінки. Основні причини і чинники суїциду. Статистика захворювань на наркоманію і алкоголізм.
курсовая работа

270. Безробіття серед молоді
Поняття та головні причини безробіття серед молоді, його головні соціальні та економічні наслідки для держави. Шляхи та підходи до вирішення проблеми збільшення зайнятості на сучасному етапі. Проблеми випускників на ринку праці та їх розв'язання.
реферат

271. Взаємодія у процесі професійного спілкуванняв соціальній роботі
Спілкування у соціальній роботі. Обговорення проблеми, яка цікавить і є актуальною. Розв'язання проблеми. Завершення контакту. Міжособистісне розуміння. Перцепція-процес і результат сприйняття, розуміння та оцінювання людиною явищ навколишнього світу.
реферат

272. Використання екзистенційної моделі у соціальній роботі з молоддю
Екзистенційний напрямок філософії XIX-XX ст. як теоретичне підґрунтя екзистенційної моделі в соціальній роботі. Принципи і методи дослідження використання екзистенційної моделі у соціальній роботі з молоддю. Використання логотерапії при роботі з молоддю.
курсовая работа

273. Соціологічний аналіз молодіжної наркоманії в Україні
Теорія девіантної поведінки. Форми і засоби соціального контролю корекції поведінки індивідів і груп. Основні форми девіантної поведінки. Фактори, що впливають на поширення наркоманії в Україні. Аналіз рівня поширення наркоманії у південному регіоні.
курсовая работа

274. Соціологія як наука
Соціологія як наукова дисципліна, предмет та методи її вивчення. Сутність "соціального" як ключової соціологічної категорії. Особливості соціологічного знання, рівні його формування. Класифікація та види соціальних законів.
шпаргалка

275. Основні концепції розвитку цивілізації (культури)
Зв'язок прискорення соціальних і технологічних змін та адаптації зовнішнього й внутрішнього середовища людини. Пояснення історичного розвитку, економічного прогресу, трансформацій у всіх надбудовних інститутах суспільства, розвитку соціальних відносин.
реферат

276. 3 "болезни" общества
Определение и сущность трех основных "болезней" современного общества: проституции, алкоголизма и наркомании. Оценка негативного влияния данных факторов на морально-духовное развитие каждого человека. Истоки данных проблем и причины их распространения.
презентация

277. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві
Дослідження соціальних конфліктів в соціології. Теоретичні підходи до дослідження конфліктогенності. Підхід К. Томаса до вивчення конфліктних явищ. Особливості інверсії профспілок у пострадянський період. Аспекти соціальних конфліктів на підприємстві.
дипломная работа

278. Социологический анализ этических проблем государственной службы
Государственная служба как особый вид организации субъекта управления, определенная система взаимоотношений государственных служащих по поводу исполнения ими своих обязанностей. Морально-нравственные характеристики государственных служащих, их мотивация.
реферат

279. Система соціальних послуг для малозабезпечених сімей
Державна і соціальна політика щодо допомоги малозабезпеченим сім’ям. Аналіз проблем, які виникають у малозабезпечених сімей. Основні причини бідності українських сімей. Зміст діяльності соціального працівника в роботі з малозабезпеченими сім'ями.
курсовая работа

280. Морально-этические проблемы в социальной работе
Проблемы формирования профессионально-этических качеств специалиста. Характеристика ценностно-этических оснований социальной работы как деятельности. Особенности формирования соответствующего морально-этического сознания специалистов социальной сферы.
курсовая работа

Страница:   «    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов