главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи

Міжнародні принципи соціальної роботи. Міжнародна Декларація етичних принципів соціальної роботи. Етичні принципи фахової соціальної роботи. Методи розв'язання морально-етичних проблем. Міжнародні етичні стандарти поведінки соціальних працівників.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи" можно здесьПодобные документы


261. Міжнаціональні відносини в Україні
Етнонаціональна специфіка Україні. Міжетнічні відносини: методологічні принципи етносоціологічного аналізу. Стан міжетнічних відносин в Україні: фактори інтеграції й диференціації. Складність вивчення етнічних сукупностей. Різновид соціальних зв’язків.
курсовая работа

262. Вплив девіантної поведінки на взаємовідносини в сім'ї
Сутність і підходи до вивчення девіантної поведінки. Поняття та форми прояву протиправної, адиктивної та суїцидальної поведінки. Характеристика ризикованої поведінки щодо зараження на ВІЛ/СНІД. Аналіз впливу девіантної поведінки на стосунки в сім’ї.
курсовая работа

263. Поняття та принципи міграції робочої сили
Виїзд працездатного населення з території країни за її межі. Міжнародна міграція робочої сили. Причини еміграції населення з України. Соціальна напруженість в суспільстві. Аналіз наслідків міграції на ринку праці. Незадоволеність роботою та умовами праці.
презентация

264. Основні принципи формування політичної активності студентської молоді
Дослідження політичної активності в контексті принципів її розгортання у просторі та часі. Важливі напрями політичної соціалізації. Роль політичної активності молоді у культурній складовій державотворення. Причини низької зацікавленості молоді політикою.
статья

265. Планування економічного і соціального розвитку соціальних служб
Суть державного економічного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, його функції та принципи. Система загальнодержавних податків та розподіл коштів між бюджетами різних рівнів. Методологічні основи планування та стратегія розвитку установи.
лекция

266. Соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки серед школярів
Причини, чинники та сутність теорій (Ч. Ломброзо, У. Шелдон) виникнення девіантної поведінки. Типологія, специфічні ознаки та психологічні прояви девіантної поведінки. Особливості профілактики девіантної поведінки в умовах загальноосвітньої школи.
курсовая работа

267. Основні тенденції сучасного світового розвитку
Проблема соціальних змін, їх механізми. Різні типи механізмів соціальних змін та розвитку. Поняття "гемейншафт" і "гезельшафт". Система поділу праці в суспільстві. Причини становлення і розвитку цивілізацій. Єдність світу. Особливості глобальних проблем.
контрольная работа

268. Соціальне управління
Визначення терміну "соціальне управління", його характеристика, принципи, види, функції. Особливості управлінської діяльності. Сутність, функції, рівні, методи та стадії соціального управління у Збройних Силах. Напрями соціології управління в XX ст.
реферат

269. Форми, методи, та практичний досвід Літинського районного центру зайнятості по зміцненню взаємодії з роботодавцями відповідно до вимог ЄТОНН
Методологічні засади взаємодії служби зайнятості з роботодавцями. Покращення надання державних соціальних послуг. Перелік соціальних послуг, що надає центр зайнятості. Сприяння укомплектуванню кадрами підприємств шляхом надання роботодавцю дотацій.
реферат

270. Електоральна соціологічна теорія: методи, функції та реальність
Теорії електоральної поведінки: соціологічна і соціально-психологічна, альтернативна та маніпулятивна. Методи досліджень електоральної соціології, її основні теоретичні та прикладні функції. Електоральні дослідження в Україні: проблеми та перспективи.
курсовая работа

271. Соціальні інститути, соціальні організації, їх роль у житті суспільства
Суть соціальних інститутів. Економіка, політика і сім’я як соціальні інститути. Зміст поняття "соціальна організація". Типи соціальних організацій. Роль соціальних інститутів і соціальних організацій у житті суспільства. Функції у суспільстві.
контрольная работа

272. Особистість в системі соціальних відносин
Дослідження поняття особистості, з точки зору соціології, яка розкриває механізми її становлення під впливом соціальних факторів, її участь у змінах та розвитку суспільних відносин, вивчає зв’язки особистості і соціальних груп, особистості і суспільства.
реферат

273. Демографічні аспекти відтворення трудового потенціалу
Сутність поняття "трудовий потенціал". Загальна чисельність населення, його структура, тривалість життя, рівень народжуваності та смертності. Співвідношення демографічних, соціальних, функціональних, професійних та інших характеристик груп працівників.
контрольная работа

274. Інтелектуально-аналітична організація Римський клуб
Римський клуб як міжнародна неурядова організація, що об'єднує в своїх рядах вчених, громадських діячів і ділових людей. Коротка характеристика головних принципів та напрямків діяльності організації. Співпраця з ЮНЕСКО, ОЕСР, Globe International.
презентация

275. Рольові теорії особистості
Статус, як позиція людини, що визначає її положення у суспільстві. Соціальний та особистісний статус. Ранги статуса. Приписаний і природжений статус. Теорії соціальних ролей. Систематизація соціальних ролей за Т. Парсонсом. Структура соціальних ролей.
реферат

276. Концепція Р. Мертона - явні та латентні функції соціальних інститутів
Сутність і функції соціальних інститутів. Соціальні відносини як основні елементи соціального зв'язку. "Явні" і "приховані" функції соціальних інститутів. Закріплення та відтворення суспільних відносин. Прийняття спеціальних законів або зведень правил.
реферат

277. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби
Діяльність центрів соціальних служб для молоді України: соціально-медична; психолого-педагогічна; правова; матеріальна (з розподілом на речову та грошову); інформаційна. Структура цінностей молоді та морально-психологічний стан: результати дослідження.
реферат

278. Особливості спілкування соціальних працівників і клієнтів
Спілкування - головний інструмент професійної діяльності соціального працівника. Структура та особливості професійного спілкування у соціальній роботі. Теоретичні засади. Комунікативний аспект спілкування в соціальній роботі. Моделі процесу комунікації.
реферат

279. Девіантна поведінка та суїцид
Типологія поведінки людини, що відхиляється. Статистичні дані, пов'язані з проявами девіантної поведінки. Суїцид як найбільш небезпечна форма девіантної поведінки. Основні причини і чинники суїциду. Статистика захворювань на наркоманію і алкоголізм.
курсовая работа

280. Безробіття серед молоді
Поняття та головні причини безробіття серед молоді, його головні соціальні та економічні наслідки для держави. Шляхи та підходи до вирішення проблеми збільшення зайнятості на сучасному етапі. Проблеми випускників на ринку праці та їх розв'язання.
реферат

Страница:   «    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи" можно здесь

база знанийглобальная сеть рефератов