главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи

Міжнародні принципи соціальної роботи. Міжнародна Декларація етичних принципів соціальної роботи. Етичні принципи фахової соціальної роботи. Методи розв'язання морально-етичних проблем. Міжнародні етичні стандарти поведінки соціальних працівників.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи" можно здесьПодобные документы


261. Особливості спілкування соціальних працівників і клієнтів
Спілкування - головний інструмент професійної діяльності соціального працівника. Структура та особливості професійного спілкування у соціальній роботі. Теоретичні засади. Комунікативний аспект спілкування в соціальній роботі. Моделі процесу комунікації.
реферат

262. Безробіття серед молоді
Поняття та головні причини безробіття серед молоді, його головні соціальні та економічні наслідки для держави. Шляхи та підходи до вирішення проблеми збільшення зайнятості на сучасному етапі. Проблеми випускників на ринку праці та їх розв'язання.
реферат

263. Взаємодія у процесі професійного спілкуванняв соціальній роботі
Спілкування у соціальній роботі. Обговорення проблеми, яка цікавить і є актуальною. Розв'язання проблеми. Завершення контакту. Міжособистісне розуміння. Перцепція-процес і результат сприйняття, розуміння та оцінювання людиною явищ навколишнього світу.
реферат

264. Використання екзистенційної моделі у соціальній роботі з молоддю
Екзистенційний напрямок філософії XIX-XX ст. як теоретичне підґрунтя екзистенційної моделі в соціальній роботі. Принципи і методи дослідження використання екзистенційної моделі у соціальній роботі з молоддю. Використання логотерапії при роботі з молоддю.
курсовая работа

265. Соціологічний аналіз молодіжної наркоманії в Україні
Теорія девіантної поведінки. Форми і засоби соціального контролю корекції поведінки індивідів і груп. Основні форми девіантної поведінки. Фактори, що впливають на поширення наркоманії в Україні. Аналіз рівня поширення наркоманії у південному регіоні.
курсовая работа

266. Соціологія як наука
Соціологія як наукова дисципліна, предмет та методи її вивчення. Сутність "соціального" як ключової соціологічної категорії. Особливості соціологічного знання, рівні його формування. Класифікація та види соціальних законів.
шпаргалка

267. 3 "болезни" общества
Определение и сущность трех основных "болезней" современного общества: проституции, алкоголизма и наркомании. Оценка негативного влияния данных факторов на морально-духовное развитие каждого человека. Истоки данных проблем и причины их распространения.
презентация

268. Основні концепції розвитку цивілізації (культури)
Зв'язок прискорення соціальних і технологічних змін та адаптації зовнішнього й внутрішнього середовища людини. Пояснення історичного розвитку, економічного прогресу, трансформацій у всіх надбудовних інститутах суспільства, розвитку соціальних відносин.
реферат

269. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві
Дослідження соціальних конфліктів в соціології. Теоретичні підходи до дослідження конфліктогенності. Підхід К. Томаса до вивчення конфліктних явищ. Особливості інверсії профспілок у пострадянський період. Аспекти соціальних конфліктів на підприємстві.
дипломная работа

270. Социологический анализ этических проблем государственной службы
Государственная служба как особый вид организации субъекта управления, определенная система взаимоотношений государственных служащих по поводу исполнения ими своих обязанностей. Морально-нравственные характеристики государственных служащих, их мотивация.
реферат

271. Система соціальних послуг для малозабезпечених сімей
Державна і соціальна політика щодо допомоги малозабезпеченим сім’ям. Аналіз проблем, які виникають у малозабезпечених сімей. Основні причини бідності українських сімей. Зміст діяльності соціального працівника в роботі з малозабезпеченими сім'ями.
курсовая работа

272. Морально-этические проблемы в социальной работе
Проблемы формирования профессионально-этических качеств специалиста. Характеристика ценностно-этических оснований социальной работы как деятельности. Особенности формирования соответствующего морально-этического сознания специалистов социальной сферы.
курсовая работа

273. Закономірності функціонування злочинності
Структурно-функціональні закономірності злочинності як системи. Соціальне відхилення і стабільність соціальних систем. Головні риси стабільності. Становлення соціальних класів у Російській соціальній державі. Соціальна держава за А.Ф. Храмцовим.
реферат

274. Проблема типології особистості в соціології
Поняття особистості в соціології - цілісності соціальних якостей людини, продукту суспільного розвитку та включення індивіда в систему соціальних зв’язків у ході активної діяльності та спілкування. Вплив типу особистості на адаптацію людини у суспільстві.
курсовая работа

275. Натовп як соціальний феномен
Поняття натовпу як суб'єкта масових форм внеколлектівної поведінки, її характерні особливості, емоційний настрій та розуміння. Організовані соціальні форми натовпу та їх переход у стихійні. Методи контролю над стихією натовпу та правила виживання в ній.
презентация

276. Процес попередження адиктивної поведінки дітей і підлітків
Особливості залежності від наркогенних речовин. Фактори, які впливають на початок уживання наркотиків. Профілактика адиктивної поведінки. Практика впровадження методів профілактики наркозалежності. Профілактика наркотизму як соціальна технологія.
курсовая работа

277. Сім'я XXI століття
Сім'я — об'єднання людей на основі шлюбу або кровної спорідненості, які пов'язані між собою спільністю побуту та взаємною відповідальністю. Поняття християнського подружжя, принципи його існування. Розуміння та основні сполучники ідеальної сім’ї.
презентация

278. Теорії розвиненого індустріального суспільства середини XX століття
Теорії розвиненого індустріального суспільства Макса Хоркхаймера й Теодора Адорно. Науково-технічний прогрес як основа соціальних трансформацій у розвиненому індустріальному суспільстві. Сплав індустріально-економічних, соціальних і культурних інститутів.
реферат

279. Соціологія молоді – як важлива складова соціології
Теоретико-методологічні аспекти соціології молоді: концептуальні підходи до вивчення її проблем. Молодіжна проблематика з позиції психології, фізіології демографії. Роль соціології молоді в суспільстві та специфіка молодіжної свідомості та поведінки.
курсовая работа

280. Неформальні об’єднання як осередок формування протиправної поведінки підлітків
Потреба у спілкуванні з однолітками, яких не можуть замінити батьки. Вплив однолітків на процес соціалізації дитини. Особливості поведінки підлітків у колективі. Підлітковий тип спілкування. Формальні, неформальні та антисоціальні підліткові угрупування.
реферат

Страница:   «    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов