главнаяреклама на сайте База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Вплив сім’ї на формування особистості дитини (курсовая работа)

Сім’я як виховний інститут. Поняття соціалізації особистості. Психологічні механізми соціалізації, за допомогою яких батьки впливають на дітей. Батьківське ставлення, його вплив на формування дитячої особистості. Причини неадекватного ставлення до дитини.

поcмотреть текст Вплив сім’ї на формування особистості дитини (курсовая работа). Посмотреть текст.
скачать курсовая работа Скачать документ (курсовая работа) на тему "Вплив сім’ї на формування особистості дитини"Подобные документы


1. Формування людини як особистості в умовах цілеспрямованого впливу
Концепції психологічних основ виховання в сучасній педагогічній психології. Роль дитинства в становленні особистості. Поняття виховного впливу. Ефективність психогімнастики як засобу емоційного впливу на формування особистості дитини дошкільного вiку.
курсовая работа

2. Вплив соціально-педагогічних умов на процес соціалізації школяра
Аналіз дослідження процесу соціалізації особистості в навчальному процесі. Взаємодія вчителя та учня як соціалізуюча умова розвитку особистості. Соціально-педагогічні умови соціалізації особистості школяра. Вплив колективу на процес соціалізації школяра.
курсовая работа

3. Самоактуалізація як процес соціалізації
Самоактуалізація та основні чинники її розвитку. Соціум як важлива ланка життя людини. Поняття та етапи соціалізація особистості. Позитивний та негативний вплив соціалізації на самоактуалізацію особистості. Процес формування цілісної особистості.
реферат

4. Сімейні відносини як показник формування особистості дитини в дошкільному віці
Типи дитячо-батьківських відносин та їх вплив на поведінку дитини. Взаємовідносини старшого до школярика з батьками. Використання методики діагностики батьківського ставлення А. Варга, В. Століна, теста Р. Бернса і С. Коуфмана "Кінетичний малюнок сім'ї".
курсовая работа

5. Психологічні особливості конфліктів батьків і дітей
Вивчння проблеми конфліктності у сім’ї. Розуміння у контексті батьківського ставлення до дитини. Вплив стилю сімейного виховання на формування ставлення довіри дітей до батьків. Порушення стосунків дитини і дорослого, як основа соціальної дезадаптації.
дипломная работа

6. Становлення дитячої особистості у 8-9 років (дівчатка)
Формування особистості дитини в початкових класах, психологічні особливості дівчаток молодшого шкільного віку. Психологічні особливості взаємин дівчаток початкової школи. Адаптованість в колективі та профілактика конфліктів у міжособистісних стосунках.
курсовая работа

7. Вплив сімейних конфліктів на формування особистості підлітків
Характеристика сучасних сімейних стосунків. Психологія сімейного виховного впливу на розвиток особистості. Сутність конфліктів: їх причини, наслідки та вплив на характер і особливості розвитку дитини. Особливості корекції дитячо-батьківських відносин.
дипломная работа

8. Особливості соціалізації особистості підлітків у процесі навчання в загальноосвітній школі
Вивчення залежності між віком дитини і ступенем його соціалізації. Умови формування нових потреб, їх усвідомлення і переведення у систему цінностей. Реалізація потреби самоствердження школярів, орієнтація на особисті інтереси. Оцінка ступеня агресивності.
курсовая работа

9. Вплив засобів масової інформації на формування особистості дитини
Теоретичні основи впливу масмедіа на розвиток підлітків. Психологічні особливості підліткового віку. Дослідження психологічного впливу телебачення на рівень тривожності, агресивності та життєвих цінностей дітей за допомогою методик Айзенка і анкетування.
дипломная работа

10. Формування особистості в молодшому шкільному віці
Особливості емоційно-вольової сфери дитини молодшого шкільного віку. Основні типи акцентуацій характеру. Роль оціночного ставлення до іншої дитини. Характеристика потреб і інтересів дитини. Дослідження інтересів, ідеалів, дружби школярів та їх корекція.
контрольная работа

11. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини
Розвиток особистості дитини в освітній організації, як проблема діяльності практичного психолога. Методики діагностування особистості дитини віком 14-15 років. Напрямки, форми і методи роботи психолога з розвитку особистості дитини в освітній організації.
дипломная работа

12. Соціальне середовище та соціалізація особистості
Соціальне середовище та соціалізація особистості. Рівні соціального середовища та стадії соціалізації. Вплив соціального середовища на соціалізацію особистості. Співвідношення процесу виховання і соціалізації у конкретному соціальному середовищі.
курсовая работа

13. Батьківська поведінка та її вплив на особистість
Особистість як соціологічне поняття. Психологія особистості та етапи її формування. Проблема впливу сім'ї на становлення особистості як проблема соціальної психології. Вплив неповної сім'ї, як проблематичної у виховному плані, на становлення особистості.
курсовая работа

14. Спільна діяльність як фактор формування особистості
Психологічна структура особистості. Головні однопорядкові підструктури особистості. Поняття про діяльність та її основні різновиди. Особливості спільної діяльності. Вплив соціального середовища на розвиток особистості. Загальний психічний розвиток людини.
контрольная работа

15. Вплив сімейних відносин на розвиток особистості підлітка
Фактори, що впливають на психічне здоров’я дитини. Стилі та типи батьківського виховання. Характеристика особливостей психічного розвитку підлітка залежно від сімейного виховання. Аналіз взаємовідносин між батьками і їх вплив на емоційний стан дитини.
курсовая работа

16. Психологічна структура особистості
Особистість як об'єкт дослідження в психології, спроби її визначення, структура та елементи. Етапи формування та розвитку особистості людини як багатогранного процесу, фактори, що чинять вплив на нього. Проблеми, що негативно відбиваються на особистості.
курсовая работа

17. Криза підліткового віку та її вплив на особистісний розвиток дитини
Психологічні аспекти розвитку особистості дитини у період підліткової кризи, окреслення її впливу на особистісний розвиток дитини. Дослідження змін в характері та поведінці дитини під впливом кризи підліткового періоду. Типи кризи та шляхи їх подолання.
курсовая работа

18. Колектив як провідний фактор становлення особистості
Колектив і його вплив на становлення особистості. Роль педагога і шляхи формування учнівського колективу. А. Макаренко та В. Сухомлинський про вплив дитячого колективу на особистість. Досвід роботи Стахановської школи з проблеми формування колективу.
курсовая работа

19. Формування людини як особистості в умовах цілеспрямованого впливу
Концепції психологічних основ виховання в сучасній педагогічній психології. Роль дитинства в становленні особистості. Поняття виховного впливу і їх класифікація. Застосування колекційних психогімнастичних програм для розвитку особистості дошкільника.
курсовая работа

20. Психологічні особливості розвитку особистості дитини дошкільного віку
Фізичний розвиток. Дозрівання організму дитини. Соціальна ситуація розвитку. Трудова діяльність. Особливості навчання. Сенсорний розвиток. Інтелектуальний розвиток. Психологічні особливості розвитку особистості дошкільника.
реферат

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

поcмотреть текст курсовая работа на тему "Вплив сім’ї на формування особистості дитини". Посмотреть текст.
скачать курсовая работа курсовая работа "Вплив сім’ї на формування особистості дитини". Скачать.

база знанийглобальная сеть рефератов