главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Імітаційне моделювання в GPSS World

Визначення найкращого режиму роботи системи обробки повідомлень. Представлення моделі у вигляді системи масового обслуговування. Визначення структури моделі. Обмеження на зміну величин. Програмна реалізація імітаційної моделі. Оцінка адекватності.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Імітаційне моделювання в GPSS World"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Імітаційне моделювання в GPSS World" можно здесьПодобные документы


1. Розробка UML-моделі інформаційної системи "Овочева база"
Автоматизація роботи овочевої бази, яка дозволить значно підвищити продуктивність праці за рахунок автоматизації функцій, які раніше виконувалися вручну. Розробка канонічних uml-діаграм автоматизованої інформаційної системи у середовищі case-засобу.
курсовая работа

2. Побудова моделі системи "Зарахування абітурієнтів" мовою UML
Розробка інформаційної системи для автоматизації, підвищення ефективності та спрощення роботи відділень та приймальної комісії. Опис основних класів, варіантів взаємодії системи. Процес авторизації реєстратора. Процес створення запиту в системі.
курсовая работа

3. Побудова моделі автоматичної системи управління технологічним процесом
Використання комп'ютерного моделювання. Особливості проектування моделі автоматичної системи управління технологічним процесом. Визначення кількості пропущених через відмову даних та часу знаходження системи в загальмованому стані. Опис алгоритму моделі.
контрольная работа

4. Створення функціональної моделі системи у середовищі Microsoft Visio з використанням методології UML
Основні визначення та опис UML. Опис основних компонентів, використаних у Microsoft Visio. Створення діаграми класів в Microsoft Visio 2010. Використання побудованої моделі при модифікаціях системи. Структура системи, її класи, їх атрибути та оператори.
практическая работа

5. Розробка демонстраційної моделі руху планет Сонячної системи у середовищі Turbo Pascal
Особливості Сонячної системи та космічних тіл в її межах. Роль площини земної орбіти — екліптики. Опис програми, яка демонструє приблизний рух планет. Блок-схеми алгоритмів та структури програми. Опис процедур та обробників. Інструкція користувача.
курсовая работа

6. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML
Створення у середовищах BPwin 4.0 (за допомогою функціональної методології IDEF0) та Enterprise Architect 7.0 (методологія UML) моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли". Побудова діаграм класів, діяльності та декомпозиції.
контрольная работа

7. Моделі та структури даних
Структури даних як способи їх організації в комп'ютерах. Підтримка базових структури даних в програмуванні. Дерево як одна з найпоширеніших структур даних. Бінарні дерева на базі масиву. Створення списку - набору елементів, розташованих у певному порядку.
контрольная работа

8. Моделі та моделювання
Модель – це прообраз, опис або зображення якогось об'єкту. Класифікація моделей за способом зображення. Математична модель. Інформаційна модель. Комп'ютерна модель. Етапи створення комп'ютерної моделі.
доклад

9. Створення моделі системи підтримки прийняття рішень з оцінки живучості апаратури під впливом електромагнітних дій, що перевищують допустимі норми
Живучість в комплексі властивостей складних систем. Моделі для аналізу живучості. Аналіз електромагнітної сумісності. Характер пошкоджень елементної бази інформаційно-обчислювальних систем. Розробка алгоритму, баз даних та модулів програми, її тестування.
дипломная работа

10. Комп’ютерна реалізація комплексної моделі оцінки конкурентоспроможності страхової компанії
Аналіз існуючих методів оцінки конкурентноспроможності підприємства. Процес навчання нечіткої експертної системи. Модель комлексної оцінки конкурентоспроможності страхової компанії методом візуального моделювання пакету Simulink середовища Matlab.
дипломная работа

11. Програмна реалізація системи IP-телебачення на базі архітектури "клієнт-сервер"
Переваги архітектури "клієнт-сервер", порівняльна характеристика програмних засобів розробки його систем. Основні концепції функціонування системи IP-телебачення на базі архітектури "клієнт-сервер". Механізм взаємодії клієнта і сервера в середі Delphi.
реферат

12. Моделі обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку банку в СЕП - переваги і недоліки
Система електронних міжбанківських переказів. Організація роботи та загальні умови виконання міжбанківського переказу. Обмін інформацією та виконання міжбанківського переказу. Опис моделей обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку.
контрольная работа

13. Програмна реалізація менеджера процесів як компоненти системи графічного адміністрування Ajenti
Структура та побудова модулів для системи віддаленого адміністрування серверів Ajenti. Огляд веб-орієнтованих систем віддаленого адміністрування для linux. Процес розробки та реалізації програмного модуля "Менеджер процесів", системні вимоги до нього.
дипломная работа

14. Розробка алгоритму та його програмна реалізація для комп’ютеризованої системи оптимального розподілу квазістохастичного ресурсу
Створення алгоритму програмної моделі розкладу в учбовому закладі для ефективного вирішення завдань автоматичного складання розкладу, шляхом підбору найбільш оптимальних варіантів. Шляхи реалізації розробленого алгоритму в середовищі Mathemetica 5.0.
дипломная работа

15. Розробка структури інформаційної системи для автоматизації роботи автопідприємства
Аналіз предметної області і постановка задачі на розробку програми для автоматизації роботи автопідприємства. Перелік та опис використаних компонентів та основних процедур програми. Опис структур та методів обробки даних. Інструкція для користувача.
курсовая работа

16. Моделювання задач масового обслуговування ЕОМ
Задачі масового обслуговування та моделі для імітації виробничої діяльності. Обслуговування та експлуатація матричних та струминних принтерів. Розрахунок надійності вбудованого контролера. Конфігурація офісного комп'ютера для зберігання інформації.
курсовая работа

17. Імітаційне моделювання роботи відділення банку ПАТ комерційний "Приватбанк"
Проектування інформаційної підсистеми імітаційного моделювання для системи масового обслуговування відділення банку ПАТ комерційний "Приватбанк". Дослідження теорії черг для аналізу та забезпечення функціонування відділень банків за допомогою мови GPSS.
дипломная работа

18. Моделі мультиграничної сегментації зображень
Синтез, обґрунтування і дослідження моделей мультиграничної сегментації на основі зв’язків покриттів. Введення і дослідження операцій на класах еквівалентностей або толерантностей для перетворень результатів сегментації для отримання областей зображень.
автореферат

19. Моделі і методи прийняття рішень
Планування цілеспрямованих дій і прийняття рішень. Характеристика методу повного перебору - універсального методу вирішення оптимізаційних задач, якщо множина допустимих рішень обмежена. Експоненційна складність евристичного пошуку. Складність алгоритмів.
реферат

20. Розробка імовірнісної моделі криптографічних протоколів
Структура захищених систем і їх характеристики. Моделі елементів захищених систем. Оцінка стійкості криптографічних протоколів на основі імовірнісних моделей. Нормативно-правова база розробки, впровадження захищених систем.
дипломная работа

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Імітаційне моделювання в GPSS World"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Імітаційне моделювання в GPSS World" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов