главнаяреклама на сайте База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги (реферат)

Підкорення Київської Русі варягами. Початок князювання на Русі. Міжнародна політика князя Олега, Ігоря та Ольги, їх відмінні особливості. Особливості візиту Ольги до Константинополя. Політична діяльність Ольги після прийняття на Русі християнства.

поcмотреть текст Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги (реферат). Посмотреть текст.
скачать реферат Скачать документ (реферат) на тему "Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги"Подобные документы


1. Місце Київської Русі в історії українського народу
Історіографічний огляд концепцій походження державно-політичного утворення Русі. Об’єднання східнослов’янських племен навколо Києва і зміцнення ранньофеодальної держави на Русі. Діяльність великих київських князів. Соціально-економічна історія Русі.
курсовая работа

2. Княгиня Ольга
Біографічний нарис життя та особистісного становлення великої княгині Київської Русі Ольги, теорії її походження. Обставини шлюбу з князем Олегом, участь у державних справах. Помста Ольги за смерть чоловіка печенігам, зовнішня та внутрішня політика.
реферат

3. Княгиня Ольга
Княгиня Ольга як правителька Київської Русі після смерті її чоловіка. Законна кривава помста Великої княгині древлянам за вбивство Ігоря. Хрещення Ольги та її ставлення до інших вірувань, розповсюджених на території держави. Розроблена система податків.
презентация

4. Історія утворення Київської Русі
Київська Русь на початку свого існування. Період розквіту, прийняття християнства Володимиром Великим. Монголо-татарська навала і занепад Київської Русі. Зовнішні відносини, державний устрій, економічне, соціальне життя та культура Київської Русі.
реферат

5. Особливості розвитку культури Київської Русі
Високий злет культури Київської Русі, зумовлений суттєвими зрушеннями в різних сферах суспільного життя. Феномен культури Київської Русі - його характерні ознаки та особливості. Давньоруська література. Походження і суть національного символу — тризуба.
реферат

6. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури
Головні періоди політичного розвитку Київської Русі, особливості процесу об'єднання всіх давньоруських земель в одній державі. Релігійні реформи князя Володимира та прилучена Русі до християнської культури. Опис суспільно-політичного життя та культури.
контрольная работа

7. Княгиня Ольга
Происхождение княгини Ольги согласно "Повести временных лет" и "Пискаревской летописи". Легенда о знакомстве Ольги с князем Игорем. Гибель князя Игоря, месть древлянам, начало и результаты правления княгини Ольги. Принятие ею крещения в Константинополе.
презентация

8. Запровадження християнства у Київській Русі
Внутрішньо та зовнішньополітічне, економічне й соціальне становище Київської Русі до впровадження християнства. Причини, що привели до охрещення русичив. Процес християнізації. Наслідки та значення запровадження християнства у Київській Русі.
реферат

9. Розквіт Київської Русі у 10 - 11 столітті
Правління князя Володимира та його хрещення у Херсонесі. Хрещення Русі у 988 році та значення даної події для держави. Заснування Києва Ярославом Мудрим у 1037 році. З'їзд князів у місті Любечі в 1097 році, боротьба князя Мономаха з половцями.
презентация

10. Органи державної влади Київської Русі
Функції найвищих органів влади Київської Русі: великий князь, княжна рада, феодальні з’їзди. Елементи механізму політичної влади в Давньоруській державі. Місцеві органи управління Київської Русі. Суд, військо, церковна організація в Київській Русі.
курсовая работа

11. Суспільно-політичні погляди правителів Київської Русі
Початок княжого правління на Київській Русі та політичний устрій. Питання ідеологічного забезпечення князівської влади. Особливості суспільно-політичної думки періоду Ярослава Мудрого, а також розвиток суспільно-політичної думки після його смерті.
реферат

12. Запровадження християн
Процес християнізації Русі. Система небесної ієрархії християнства. Співіснування різних релігій на Русі. Поширення християнства в Середній Європі. Спроби Аскольда охрестити Русь. Володимирове хрещення Київської Русі. Розвиток руської архієпископії.
реферат

13. Київський князь Ярослав Мудрий і піднесення Русі
Тривале князювання Ярослава Мудрого як апогей могутності Київської Русі. Внутрішня економіка держави. Зовнішня політика Ярослава та досягнення у внутрішній політиці. Русь на вершині культурного злету. Софія Київська як центр давньоруської освіченості.
реферат

14. Право Київської Русі
Етап історичного розвитку української державності, пов'язаний із формуванням у Середньому Подніпров'ї Київського князівства, формування права Київської Русі. Адміністративна, військова, релігійна, судова реформи Володимира. Джерела права Київської Русі.
реферат

15. Причини та передумови впровадження християнства в Київській Русі
Передумови прийняття християнства в Київській Русі. Історичний нарис з історії формування давньоруської державності. Розгляд язичництва як системи світогляду. Особливості історичного вибору князя Володимира. Ствердження християнства як панівної релігії.
курсовая работа

16. Розвиток писемності, освіти та науки в Київській Русі
Характеристика писемної культури Київської Русі. Археологічні розкопки та знахідки виробів з написами. Феномен берестяних грамот. Аналіз церковних графіті. Стан розвитку освіти в Київській Русі. Науково-природні знання та література Київської Русі.
реферат

17. Реформи Володимира Великого і Ярослава Мудрого. Адміністративний устрій Київської Русі
Київська Русь як державне утворення, її роль в історії українського народу. Князь Володимир Великий як реформатор Русі, його досягнення. Смерть Великого Князя. Князь Ярослав Мудрий, його битви та досягнення. Захід могутності та величі Давньої Русі.
реферат

18. Державне управління у сфері земельних відносин у Київській Русі
Земельні відносини за часів Київської Русі в контексті політики, концепцій, ідей князів, що уособлювали в собі державу. Формування адміністративно-територіального утворення Київської Русі. Розвиток системи управління використанням та охороною земель.
курсовая работа

19. Політична і судова система Київської Русі
Князівсько-дружинний устрій політичної та адміністративної системи Київської Русі при збереженні органів самоуправління міських і сільських громад. Формування давньоруської держави як одноосібної монархії. Суть обвинувально-змагального судового процесу.
реферат

20. Піднесення і розквіт Київської Русі (кінець X — середина XI ст.)
Боротьба за владу між синами Святослава. Князювання Володимира Великого. Реформаційний курс. Військова, релігійна реформа. Хрещення Русі. Державотворча діяльність Ярослава Мудрого. Внутрішня розбудова держави. Завершення формування території держави.
реферат

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

поcмотреть текст реферат на тему "Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги". Посмотреть текст.
скачать реферат реферат "Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги". Скачать.

база знанийглобальная сеть рефератов