главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

Підкорення Київської Русі варягами. Початок князювання на Русі. Міжнародна політика князя Олега, Ігоря та Ольги, їх відмінні особливості. Особливості візиту Ольги до Константинополя. Політична діяльність Ольги після прийняття на Русі християнства.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги" можно здесьПодобные документы


1. Жизнеописание княгини Ольги
Княгиня Ольга как правительница земли Русской: нормирование повинностей с населения, издание правовых установлений, сплочение земель. Месть древлянам за убийство князя Игоря, крещение в православную веру и прославление в лике святых как равноапостольной.
реферат

2. Роль княгини Ольги в истории Руси
Описание в Типографской и Иоакимовской летописях легенд о рождении и приходе к власти Ольги. Анализ внешней и внутренней политики княгини: подавление древлянского восстания, проведение административной реформы. История принятия христианства Ольгой.
реферат

3. Політична історія Київської Русі
Становище Русі за князювання Святослава (964-972). Реорганізування Святославом управлінської системи в 969 році. Формування території Київської Русі за князювання Володимира (980-1015). Запровадження християнства на Русі. Князювання Ярослава Мудрого.
реферат

4. Політична і судова система Київської Русі
Князівсько-дружинний устрій політичної та адміністративної системи Київської Русі при збереженні органів самоуправління міських і сільських громад. Формування давньоруської держави як одноосібної монархії. Суть обвинувально-змагального судового процесу.
реферат

5. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)
Зміна форми правління в Давньоруській державі. Посилення відцентрових тенденцій. Причини феодальної роздробленості. Торговельна кон'юнктура. Монгольська навала і встановлення золотоординського іга. Наслідки та особливості монголо-татарської експансії.
реферат

6. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури
Головні періоди політичного розвитку Київської Русі, особливості процесу об'єднання всіх давньоруських земель в одній державі. Релігійні реформи князя Володимира та прилучена Русі до християнської культури. Опис суспільно-політичного життя та культури.
контрольная работа

7. Запровадження християнства на Русі
Християнство у східних слов'ян до середини ІХ століття. Короткий аналіз діяльності Костянтина та Мефодія. Перше (Аскольдове) хрещення Русі. Боротьба християнства та язичництва на протязі Х ст. Хрещення Володимира у 988 р., політичні та соціальні причини.
курсовая работа

8. Запровадження християнства у Київській Русі
Внутрішньо та зовнішньополітічне, економічне й соціальне становище Київської Русі до впровадження християнства. Причини, що привели до охрещення русичив. Процес християнізації. Наслідки та значення запровадження християнства у Київській Русі.
реферат

9. Причини та передумови впровадження християнства в Київській Русі
Передумови прийняття християнства в Київській Русі. Історичний нарис з історії формування давньоруської державності. Розгляд язичництва як системи світогляду. Особливості історичного вибору князя Володимира. Ствердження християнства як панівної релігії.
курсовая работа

10. Право Київської Русі
Етап історичного розвитку української державності, пов'язаний із формуванням у Середньому Подніпров'ї Київського князівства, формування права Київської Русі. Адміністративна, військова, релігійна, судова реформи Володимира. Джерела права Київської Русі.
реферат

11. Історія утворення Київської Русі
Київська Русь на початку свого існування. Період розквіту, прийняття християнства Володимиром Великим. Монголо-татарська навала і занепад Київської Русі. Зовнішні відносини, державний устрій, економічне, соціальне життя та культура Київської Русі.
реферат

12. Розквіт Київської Русі у 10 - 11 столітті
Правління князя Володимира та його хрещення у Херсонесі. Хрещення Русі у 988 році та значення даної події для держави. Заснування Києва Ярославом Мудрим у 1037 році. З'їзд князів у місті Любечі в 1097 році, боротьба князя Мономаха з половцями.
презентация

13. Укріплення періоду Київської Русі
Характеристика особливостей та принципів побудови земляних укріплень для ведення бою часів Київської Русі. Будова городів та княжих градів. Забри і ворота, внутрішні укріплення та вежі. Облога й воєнні машини: самостріл, праща, порок, пограничні вали.
реферат

14. Утворення і розвиток Київської Русі
Теорії походження Київської Русі, її утворення, розвиток і впровадження християнства. Характерні риси політики Ярослава Мудрого. Роздробленість Київської Русі та її причини. Монгольська навала та її наслідки. Утворення Галицько-Волинського князівства.
курсовая работа

15. Військо Київської Русі: тактика в бою
Характеристика особливостей ведення бойових дій в часи воєн Київської Русі. Правила приготування до бою. Поділ війська та бойовий лад. Тактика ведення бою в залежності від роду війська та його озброєння: важко-озброєна піхота, тяжка кіннота, дружинники.
реферат

16. Економічний розвиток Київської Русі
Виникнення і розвиток міст у Київській Русі, їх роль в розвитку економіки. Причини і наслідки розвитку одних типів міст і занепад інших. Грошова система Київської Русі, її зв'язок з торгівлею і виробництвом. Внутрішня і зовнішня торгівля, торгові шляхи.
курсовая работа

17. Завоювання Київської Русі монголо-татарами
Дослідження факторів, які спричинили феодальну роздрібненість Київської Русі кінця ХІ–середини ХІІІ ст. Наслідки спустошення Батиєм Північно-Східної Русі. Похід монголо-татарів на Південну Русь. Роль монголо-татарської навали у слов’янській історії.
реферат

18. Органи державної влади Київської Русі
Функції найвищих органів влади Київської Русі: великий князь, княжна рада, феодальні з’їзди. Елементи механізму політичної влади в Давньоруській державі. Місцеві органи управління Київської Русі. Суд, військо, церковна організація в Київській Русі.
курсовая работа

19. Соціально-економічний розвиток Київської Русі
Розвиток Давньоруської держави у VIII—IX ст. Стан сільськогосподарського і ремісничого виробництва. Суспільно-політичне й економічне життя східних слов'ян у третій чверті І тис. Досягнення в галузі економічного й культурного розвитку Київської Русі.
реферат

20. Трансформація світогляду населення Давньої Русі після хрещення
Розгляд історії формування церковної організації. Ознайомлення із змінами у світобаченні та світосприйнятті язичницького давньоруського суспільства, трансформації ціннісних орієнтацій особистості, що відбулись під впливом прийняття християнства.
дипломная работа

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов