главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади

Загальна характеристика питанням запровадження в Україні адміністративної юстиції як форми судового захисту прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади. Аналіз поняття, організації, завданн та основних функцій міліції в Україні.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади" можно здесьПодобные документы


1. Механізми захисту прав і свобод людини в європейському та українському контексті
Роль ООН у захисті прав і свобод людини. Захист прав людини на регіональному рівні. Права і свободи людини на Україні. Роль судової влади в державі та захист прав і свобод людини. Права і свободи людини та громадянина, їх гарантії, основні обов'язки.
реферат

2. Гарантії прав і свобод та конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні
Поняття, зміст та характерні ознаки громадянських прав і свобод людини в Україні. Сутність конституційних політичних прав і свобод громадянина. Економічні, соціальні, культурні і духовні права і свободи людини та громадянина, їх гарантії і шляхи захисту.
курсовая работа

3. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина
Конституційні принципи правового статусу людини і громадянина в Україні. Українське законодавство про права, свободи, законні інтереси та обов’язки людини і громадянина. Міжнародний захист прав людини. Органи внутрішніх справ і захист прав людини.
магистерская работа

4. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина
Права і свободи людини в міжнародно-правовому аспекті. Система Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини. Система національних засобів захисту прав людини. Забезпечення міжнародних стандартів прав і свобод людини в Україні.
реферат

5. Європейські стандарти прав людини: загальнотеоретична характеристика
Утвердження інституту омбудсмана у світі та в Україні. Механізм імплементації новітніх міжнародних стандартів з прав людини в Україні. Конвенція про захист прав людини та основних свобод для України: європейська мрія чи реальний захист прав людини?
курсовая работа

6. Захист прав, свобод та інтересів громадян в адміністративних судах першої інстанції
Здійснення правосуддя суддями в Україні з метою захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина. Система адміністративних судів та їх компетенція. Судовий розгляд справ. Обов'язки осіб, які беруть участь у засіданні та прийняття рішення.
курсовая работа

7. Права і обов'язки громадян України
Відповідність Конституції України міжнародним стандартам в галузі прав людини. Особливості основних прав і свобод громадян в Україні, їх класифікація. Конституційні гарантії реалізації і захисту прав та свобод людини. Захист прав i свобод в органах суду.
реферат

8. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту
Існування в юридичній науці двох головних напрямків визначення суті прав і свобод людини: природно-правовового та позитивістського. Свобода людини і громадянина як конституційно-правова категорія. Методи й механізми захисту прав і свобод людини.
реферат

9. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина
Міжнародне право в галузі прав людини, дієвість міжнародного права, міжнародні організації захисту прав людини та їх діяльність, міжнародні організації під егідою ООН. Європейська гуманітарна юстиція.
курсовая работа

10. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина
Здійснення прокурором захисту прав, свобод та законних інтересів громадянина у адміністративному судовому процесі. Особливості адміністративної процесуальної правосуб’єктності прокурора. Обґрунтування напрямів розвитку відповідного законодавства.
автореферат

11. Розгляд справ по суті в європейському суді з прав людини – ст.6 "Право на справедливий судовий розгляд"
Створення міжнародних механізмів гарантій основних прав і свобод людини. Обгрунтування права громадянина на справедливий судовий розгляд. Характеристика діяльності Європейського суду з прав людини. Проведення процедури розгляду справи та ухвалення рішень.
контрольная работа

12. Сучасна концепція прав людини, її втілення в основних принципах конституційно-правового статусу людини і громадянина
Становлення прав людини та основні підходи до розв’язання проблеми прав людини. Принципи конституційно-правового статусу громадянина в українському законодавстві. Втілення ліберальної концепції прав і та свобод людини в Основному Законі України.
курсовая работа

13. Захист прав і свобод людини та карний процес
Конституційні засади захисту прав і свобод людини та громадянина при проведенні окремих слідчий дій. Юридичні підстави та зміст накладення арешту на кореспонденцію та зняття інформації з каналів зв’язку. Проблеми вдосконалення вітчизняного законодавства.
дипломная работа

14. Права людини
Розвиток прав людини в Україні. Економічні, соціальні та культурні права людини. Економічні права людини. Соціальні права та свободи людини. Культурні права людини. Механізм реалізації і захисту прав, свобод людини і громадянина, гарантії їх забезпечення.
курсовая работа

15. Європейський суд з прав людини в механізмі захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина
Історичні умови та засади розвитку і становлення прав людини в Європейській системі законодавства (судочинства). Виникнення і закріплення Європейського суду з прав людини в системі судочинства. Принципи діяльності Європейського суду з прав людини.
курсовая работа

16. Основні права, свободи і обов'язки громадян України
Поняття, підстави набуття і припинення громадянства України. Правовий статус особистості. Класифікація і характеристика прав, свобод і обов’язків людини і громадянина. Види міжнародних стандартів у сфері прав людини: поняття, акти, що їх визначають.
презентация

17. Конституційні права і свободи людини і громадянина
Поняття і класифікація конституційних прав і свобод. Особисті права і свободи. Політичні права і свободи. Економічні права і свободи людини і громадянина. Соціальні та культурні права і свободи людини і громадянина. Основні обов'язки громадян.
курсовая работа

18. Міжнародні акти в галузі прав і свобод громадянина
Верховенство Закону та його неухильне дотримання як принцип вільної демократичної держави і основа народовладдя. Норми поточного, галузевого законодавства. Ознаки основних прав людини. Міжнародні органи із захисту прав людини та їхня компетенція.
реферат

19. Правовий статус особи в Україні
Права людини, права нації (народу) та їх розвиток у сучасний період. Правовий статус громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Міжнародні організаційно-правові механізми гарантування і захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина.
дипломная работа

20. Виконавча влада в Україні
Поняття виконавчої влади. Проблеми органів виконавчої влади. Система органів виконавчої влади. Склад та порядок формування Кабінету Міністрів України. Правовий статус центральних та місцевих органів виконавчої влади. Статус і повноваження міністерства.
курсовая работа

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади" можно здесь
база знанийглобальная сеть рефератов