главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади

Загальна характеристика питанням запровадження в Україні адміністративної юстиції як форми судового захисту прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади. Аналіз поняття, організації, завданн та основних функцій міліції в Україні.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади" можно здесьПодобные документы


1. Європейський суд з прав людини в механізмі захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина
Історичні умови та засади розвитку і становлення прав людини в Європейській системі законодавства (судочинства). Виникнення і закріплення Європейського суду з прав людини в системі судочинства. Принципи діяльності Європейського суду з прав людини.
курсовая работа

2. Гарантії прав і свобод та конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні
Поняття, зміст та характерні ознаки громадянських прав і свобод людини в Україні. Сутність конституційних політичних прав і свобод громадянина. Економічні, соціальні, культурні і духовні права і свободи людини та громадянина, їх гарантії і шляхи захисту.
курсовая работа

3. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина
Міжнародне право в галузі прав людини, дієвість міжнародного права, міжнародні організації захисту прав людини та їх діяльність, міжнародні організації під егідою ООН. Європейська гуманітарна юстиція.
курсовая работа

4. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина
Конституційні принципи правового статусу людини і громадянина в Україні. Українське законодавство про права, свободи, законні інтереси та обов’язки людини і громадянина. Міжнародний захист прав людини. Органи внутрішніх справ і захист прав людини.
магистерская работа

5. Судовий захист прав і свобод людини
Функція ефективного захисту прав і свобод людини і громадянина як основна функція держави. Специфіка судового захисту виборчих прав. Судовий захист прав і свобод людини як один із способів реалізації особою права на ефективний державний захист своїх прав.
научная работа

6. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина
Права і свободи людини в міжнародно-правовому аспекті. Система Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини. Система національних засобів захисту прав людини. Забезпечення міжнародних стандартів прав і свобод людини в Україні.
реферат

7. Право на соціальне забезпечення в системі прав і свобод людини і громадянина
Розгляд принципу відносин людина - держава, закріпленого Конституцією України як гарантії соціального забезпечення в системі захисту прав і свобод громадян. Аспекти доктринальної характеристики загальнообов'язкового державного соціального страхування.
реферат

8. Забезпечення прав і свобод людини та громадянина: умови, чинники, соціально-правовий механізм
Сутність та зміст поняття "соціальна система", методи та напрямки її вивчення в сучасній соціології. Основні фактори, що впливають на ефективність функціонування соціальних систем. Характеристика правової держави, реалізація в ній прав та свобод.
реферат

9. Сучасна концепція прав людини, її втілення в основних принципах конституційно-правового статусу людини і громадянина
Становлення прав людини та основні підходи до розв’язання проблеми прав людини. Принципи конституційно-правового статусу громадянина в українському законодавстві. Втілення ліберальної концепції прав і та свобод людини в Основному Законі України.
курсовая работа

10. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина
Здійснення прокурором захисту прав, свобод та законних інтересів громадянина у адміністративному судовому процесі. Особливості адміністративної процесуальної правосуб’єктності прокурора. Обґрунтування напрямів розвитку відповідного законодавства.
автореферат

11. Захист прав і свобод людини та карний процес
Конституційні засади захисту прав і свобод людини та громадянина при проведенні окремих слідчий дій. Юридичні підстави та зміст накладення арешту на кореспонденцію та зняття інформації з каналів зв’язку. Проблеми вдосконалення вітчизняного законодавства.
дипломная работа

12. Правові норми, які регулюють діяльність органів виконавчої влади у сфері забезпечення громадян інформацією
Правове регулювання інформаційного забезпечення органів виконавчої влади. Загальні засади та порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні аудіовізуальними та друкованими засобами масової інформації.
курсовая работа

13. Механізми захисту прав і свобод людини в європейському та українському контексті
Роль ООН у захисті прав і свобод людини. Захист прав людини на регіональному рівні. Права і свободи людини на Україні. Роль судової влади в державі та захист прав і свобод людини. Права і свободи людини та громадянина, їх гарантії, основні обов'язки.
реферат

14. Конституційні засади виконавчої влади в Україні
Місце та роль Кабінету Міністрів України в системі органів державної влади, конституційні засади його формування. Порядок призначення на посаду Прем’єр-міністра України. Повноваження і акти Кабінету Міністрів України, питання про його відповідальність.
курсовая работа

15. Міжнародні акти в галузі прав і свобод громадянина
Верховенство Закону та його неухильне дотримання як принцип вільної демократичної держави і основа народовладдя. Норми поточного, галузевого законодавства. Ознаки основних прав людини. Міжнародні органи із захисту прав людини та їхня компетенція.
реферат

16. Система прав і свобод громадянина, закріплених Конституцією України
Місце і роль людини в сучасному суспільстві й державі. Сутність правового статусу людини. Громадянські (особисті), політичні, економічні, соціальні та культурні права і свободи людини і громадянина. Загальні конституційні обов'язки громадян України.
реферат

17. Конституційні соціальні та економічні права і свободи людини і громадянина в Україні
Історія становлення соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні. Особливості та нормативно-правові засади їх регламентації, відображення в законодавстві держави. Проблеми реалізації та захисту соціальних та економічних прав.
курсовая работа

18. Основні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні
Розвиток ідеї прав людини, сучасні міжнародно-правові стандарти в даній сфері, класифікація та типи. Принципи конституційних прав і свобод людини і громадянина. Система прав за Конституцією України, реалії їх дотримання і нормативно-правова база захисту.
курсовая работа

19. Судовий захист прав на комерційне найменування в Україні
Поняття комерційного найменування та його значення в економічному житті держави, основні етапи історичного розвитку. Суб’єкти звернення за судовим захистом прав на комерційне найменування, способи, нормативна база захисту їх прав. Недоліки законодавства.
дипломная работа

20. Механізм реалізації муніципальних прав та свобод особистості в Україні
Аналіз місця і функціонального призначення органів місцевого самоврядування та розгляд муніципальних прав і свобод людини в Україні. Розкриття поняття та опис механізмів реалізації муніципальних прав та свобод особистості в залежності від їх класифікації.
дипломная работа

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов