главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Трудове виховання у педагогічній спадщині К.Д. Ушинського

Поняття про трудове виховання. Зміст, завдання та принципи трудового виховання в сучасній педагогічній науці. Ушинський про значення праці у вихованні людини. Спеціальне навчання самоконтролю, самооцінці і самокорекції власної трудової діяльності.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Трудове виховання у педагогічній спадщині К.Д. Ушинського"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Трудове виховання у педагогічній спадщині К.Д. Ушинського" можно здесьПодобные документы


1. Система родинного виховання в педагогічній спадщині А.С. Макаренка
Життєвий шлях видатного педагога Антона Семеновича Макаренка в контексті впливу батьківської сім'ї на формування поглядів. Організація системи родинного виховання дітей. Роль сім'ї у формуванні особистості. Використання педагогічної спадщини А. Макаренка.
курсовая работа

2. Трудове виховання дітей молодшого шкільного віку в сім’ї
Трудове виховання молодших школярів в умовах сім’ї в теорії педагогіки і психології. Перехід дитини з дошкільного в молодший шкільний вік і трудове виховання. Праця і її роль у всебічному розвитку особистості. Взаємозв’язок гри та трудового виховання.
дипломная работа

3. Трудове виховання школярів в умовах сільської загальноосвітньої школи
Трудове виховання школярів як соціально-педагогічна проблема. Діагностика трудової вихованості сільських школярів. Педагогічні умови удосконалення трудового виховання сільських школярів. Форми і методи організації трудового виховання сільських школярів.
курсовая работа

4. Виховання бережливого ставлення до природи в психолого-педагогічній теорії і шкільній практиці
Виховання бережливого ставлення до природи – психолого-педагогічний процес, спрямований на формування в дитини екологічних знань та наукових основ природокористування. Основні принципи екологічного виховання учнів і формування їх екологічної культури.
курсовая работа

5. Методико-технологічний супровід оптимізації процесу громадянського виховання в соціально-педагогічній роботі з молоддю
Розвиток концептуальних підходів до громадянського виховання в історії розвитку державності. Поняття "соціалізація". Формування громадянськості у неповнолітніх з девіантною поведінкою. Управління процесом формування нової інтеграційної освітньої системи.
учебное пособие

6. Розумове виховання: цілі, завдання, сутнісні характеристики процесу розумового виховання (за В.О. Сухомлинським)
Розумове виховання як складова теорії виховання всебічно розвиненої особистості, завдання розумового виховання (за Сухомлинським). Сутнісні характеристики процесу розумового виховання, поєднання навчальної та трудової діяльності у розумовому вихованні.
курсовая работа

7. Розумове виховання: цілі, завдання, сутнісні характеристики процесу розумового виховання (за В.О. Сухомлинським)
Розумове виховання як складова теорії виховання всебічно розвиненої особистості. Сутнісні характеристики цього процесу за В.О. Сухомлинським та роль педагога у ньому. Зв’язок навчальної та трудової діяльності. Формування й розвиток потреби в самоосвіті.
курсовая работа

8. Зміст та завдання естетичного виховання школярів
Естетичне виховання в давнині і в сучасній школі. Проблема формування естетичних почуттів, розвитку особистості. Вплив середовища на систему естетичних цінностей. Рівень художньо-естетичної підготовки особистості. Естетичне виховання у позакласній роботі.
реферат

9. Принципи виховання та їх реалізація в сучасній школі
Сутність виховного процесу, його особливості в сучасній школі: виховання як педагогічна категорія і як система. Пріоритети виховної роботи в сучасній школі. Система дидактичних принципів, характеристика закономірностей виховання та їх реалізація.
курсовая работа

10. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання
Психолого-педагогічні умови, вікові особливості та закономірності патріотичного виховання у молодшому шкільному віці. Критерії та рівні розвитку патріотичних якостей особистості молодших школярів засобами трудового навчання, обґрунтування їх необхідності.
дипломная работа

11. Виховання колективізму на уроках трудового навчання в початкових класах
Колективізм як засіб підвищення ефективності уроку трудового навчання в початкових класах, основи його формування, обґрунтування дієвих форм і методів. Причини негативного емоційного настрою у співтовариствах дітей. Організація і зміст дослідження.
дипломная работа

12. Гурткова робота у початкових класах у системі трудового навчання і виховання
Позакласна діяльність та фактори впливу на неї в загальноосвітній школі. Зміст, організація та планування роботи гуртків як одного із видів позакласної роботи у навчально-виховному процесі. Формування та розвиток у школярів творчих вмінь і навичок.
дипломная работа

13. Костянтин Ушинський про сім’ю як фактор сімейного виховання
Визначення поняття "сім’я". Засоби сімейного виховання. Роль сім'ї у вихованні дітей. Погляди вчених на роль сім’ї у виховані дітей. Розумове, трудове, естетичне і фізичне виховання. Костянтин Ушинський як основоположник педагогічної науки в Росії.
реферат

14. Моральне виховання як важлива складова змісту виховання
Роль морального виховання в розвитку особистості. Проблема, сутність морального виховання у психолого-педагогічній літературі (завдання, мета, принципи). Система моральних цінностей та сідомість людини. Форми і методи морального виховання особистості.
курсовая работа

15. Родинне виховання в сучасній сім’ї
Мета, завдання, форми і методи родинного виховання в сучасній сім’ї. Умови успішного родинного виховання, методика його здійснення у загальноосвітній школі на сучасному етапі. Розробка методичних рекомендацій вчителям щодо покращення роботи з батьками.
курсовая работа

16. Принципи виховання
Основні вимоги та характеристика принципів виховання. Принципи виховання, що стосуються всіх компонентів виховного процесу. Принципи, що стосуються суб'єктів виховання та методики їхньої діяльності. Принципи навчально-пізнавальної діяльності вихованців.
контрольная работа

17. Завдання виховання дітей дошкільного віку
Сутність методів систематичного та послідовного виховання. Формування умінь і навичок моральної поведінки. Принципи забезпечення всебічного гармонійного розвитку особистості. Характеристика завдання дошкільного виховання відповідно до закону України.
реферат

18. Принципи екологічного виховання
Дошкільний вік та формування суб’єктивного образу світу. Ставлення до довкілля у молодшому шкільному та підлітковому, юнацькому та зрілому віці. Застосування активних соціально-психологічних методів у екологічному вихованні та екологічній освіті.
курсовая работа

19. Зміст правового виховання молодших школярів
Бесіда як ефективний метод правового виховання молодших школярів. Формування правових уявлень і навичок правомірної поведінки в різноманітних життєвих ситуаціях. Педагогічно сконструйовані ситуації - підготовка учнів до реальних ускладнень у житті.
реферат

20. Фізичне виховання школярів у сучасній школі
Нормативно-правове забезпечення і завдання фізичної освіти у школах сьогодення. Порівняльна характеристика, висвітлення позитивних та негативних рис фізичного виховання школярів. Організаційно-методологічні засади проведення уроків фізичної культури.
курсовая работа

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Трудове виховання у педагогічній спадщині К.Д. Ушинського"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Трудове виховання у педагогічній спадщині К.Д. Ушинського" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов