главнаяреклама на сайте База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Корекційна програма зниження тривожності школяра (реферат)

Дослідження особливостей тривожності та замкнутості школярів, емоційної сфери дітей підліткового віку. Опис формування адекватної самооцінки учнів, віри у свої сили й можливості. Аналіз підготовки вчителів і батьків до виконання ними завдань корекції.

поcмотреть текст Корекційна програма зниження тривожності школяра (реферат). Посмотреть текст.
скачать реферат Скачать документ (реферат) на тему "Корекційна програма зниження тривожності школяра"Подобные документы


1. Психолого-педагогічні умови подолання особистісної тривожності у дітей молодшого шкільного віку
Фактори, критерії, рівні сформованості особистісної тривожності молодших школярів та показники їх прояву. Психолого-педагогічні умови подолання особистісної тривожності у дітей. Розробка програми подолання особистісної тривожності учнів початкової школи.
автореферат

2. Дослідження тривожності у старших підлітків
Вплив тривожності на емоційне самопочуття та функціональні можливості психіки людини. Емоційна сфера та психофізіологія в підлітковому віці. Рівні тривожності як емоційного явища. Експериментальне дослідження рівня тривожності учнів десятого класу.
курсовая работа

3. Психологічні аспекти тривожності та страхів у дітей дошкільного віку
Особливості емоційної сфери дошкільника. Фактори, що формують тривожність у дітей. Психофізіологічна основа страхів, їх статево-вікові особливості. Визначення спектру дитячих страхів та рівня тривожності у дітей з урахуванням гендерного аспекту.
дипломная работа

4. Особова тривожність дитини. Корекційна програма "Це я"
Корекційна програма яка включає три цикли ігор. I цикл - ігри, спрямовані на зниження тривожності і підвищення активності дітей. II цикл - оволодіння способами встановлення відносин з іншими дітьми. III етап - ігри для розвитку емоційного самовизначення.
практическая работа

5. Вплив тривожності на шкільну адаптацію молодших школярів
Поняття та значення тривожності в процесі формування особистості в молодшому шкільному віці, її вплив на шкільну адаптацію та успіхи у навчанні. Методика психологічної корекції поведінки учнів, розвиток мотиваційної сфери та пізнавальних процесів.
курсовая работа

6. Формування адекватної поведінки працівниками ОВС у ризиконебезпечних ситуаціях виконання оперативно-службових завдань
Аналіз та чинники, що впливають на формування адекватної поведінки працівників ОВС при виконанні ними оперативно-службових завдань. Залежність якості виконання робіт від індивідуально-психологічних особливостей. Шляхи оптимізації в процесі підготовки.
автореферат

7. Корекційно-розвивальна програма формування мотиваційної готовності дітей до навчання в школі
Дослідження методів зняття страху і сильного напруження, тривожності перед шкільним навчанням. Аналіз вправ на вміння дитини регулювати і контролювати свої емоції і поведінку. Характеристика формування у дітей вміння орієнтуватись в оточуючому світі.
реферат

8. Співвідношення рівнів тривожності та самооцінки сучасної молоді
Основні типи тривожності та самооцінки, аналіз ключових аспектів перетину цих психологічних феноменів. Емпіричне дослідження існування прямого взаємозв’язку між цими психологічними явищами. Порівняння отриманих результатів з дослідженнями фахівців.
статья

9. Формування адекватної самооцінки у дітей дошкільного віку
Вивчення проблеми самооцінки дітей дошкільного віку. Психологічні особливості розвитку докільників. Особливості формування самосвідомості та самооцінки у них. Практичне визначення рівнів самооцінки у дошкільнят і їх впливу нанавчальну діяльність дитини.
курсовая работа

10. Психологічні фактори емоційної дезадаптації молодших школярів
Аналіз впливу індивідуально-психологічних і соціально-психологічних факторів на виникнення й особливості прояву емоційної дезадаптації, можливості її попередження та корекції у молодших школярів. Профілактика і корекції емоційної дезадаптації у дітей.
автореферат

11. Психолого-педагогічні умови подолання особистісної тривожності у дітей молодшого шкільного віку
Визначення та аналіз основних факторів, критеріїв, рівнів сформованості особистісної тривожності молодших школярів та показники їх прояву, виявлення психолого-педагогічних умов подолання. Перевірка дієвості системи психогімнастичних тренінгових вправ.
автореферат

12. Дослідження особливостей прояву самооцінки у дітей старшого дошкільного віку
Ознайомлення з теоретичними аспектами вивчення самооцінки дітей старшого дошкільного віку. Аналіз основних напрямів вивчення самооцінки в працях вітчизняних і зарубіжних психологів. Характеристика результатів дослідження прояву самооцінки у дітей.
дипломная работа

13. Вплив низької навчальної успішності на становлення самооцінки школяра
Результати дослідження особливостей становлення самооцінки у дітей молодшого шкільного віку у разі несприятливої ситуації розвитку, що викликана хронічною шкільною неуспішністю. Аналіз підходів різних психологічних шкіл до трактування природи самооцінки.
автореферат

14. Тривожність військовослужбовців
Критерії ефективності військово-навчальної діяльності курсантів. Дослідження протікання навчальної діяльності у курсантів з різною виразністю тривожності, їх мотивації, самооцінки. Аналіз тривожності як фактору, що детермінуює ефективність навчання.
курсовая работа

15. Порівняльний аналіз агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку та підлітків
Проблема агресивності та її вирішення в психологічній науці. Специфіка агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку та підлітків. Аналіз взаємозв’язку самооцінки тривожності та проявів агресивної поведінки в молодшому шкільному і підлітковому віці.
дипломная работа

16. Психологічні особливості проявів тривожності і агресивності у юнаків призовного віку
Особливості прояву тривожності та агресивності у здорових юнаків та осіб призовного віку з нервово-психічними порушеннями. Комплекс психодіагностичних методик раннього виявлення надмірної тривожності. Корекція агресивності особистості призовника.
автореферат

17. Особливості психічного розвитку школярів підліткового віку
Специфіка фізичного та особистісного розвитку підлітка. Соціальна ситуація формування самосвідомості та спонукальної (мотиваційної) сфери дітей середнього шкільного віку. Дослідження психологічних новоутворень та пізнавального розвитку в перехідному віці.
курсовая работа

18. Взаємозв'язок психомоторики і самооцінки молодших школярів
Теоретичне та емпіричне вивчення самооцінки та психомоторної активності дітей молодшого шкільного віку. Аналіз результатів дослідження взаємозв’язку психомоторики і самооцінки молодших школярів. Роль занять танцями в розвитку психомоторики дитини.
статья

19. Розвиток емоційної сфери дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Розвиток пам’яті молодшого школяра
Визначення поняття та храктеристика емоцій. Основні джерела емоцій. Eмоційна сфера молодших школярів: здивування, сумніви, радощі пізнання. Розвиток пам'яті молодших школярів у напрямку посилення і довільності. Роль вчителя у розвитку пам'яті школярів.
контрольная работа

20. Розвиток самооцінки в дошкільному віці
Поняття "Я-концепція" та "Я-образ". Особливості формування самооцінки дітей дошкільного віку та соціальні фактори, які на неї впливають. Експериментальні дослідження особливостей формування "Я-образу" і аналіз структури інших образів в дошкільному віці.
курсовая работа

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

поcмотреть текст реферат на тему "Корекційна програма зниження тривожності школяра". Посмотреть текст.
скачать реферат реферат "Корекційна програма зниження тривожності школяра". Скачать.

база знанийглобальная сеть рефератов