главнаяреклама на сайте База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Максим Рильський. Збірки поезій (реферат)

Уривок із життєпису поета. Пейзажна лірика М.Рильського. Духовність, культура, мистецтво в поезії Рильського. Ми працю любимо, що в творчість перейшла - натхненна пісня про творчу працю. Краса й велич рідного слова в поетичній творчості, інтимна лірика.

поcмотреть текст Максим Рильський. Збірки поезій (реферат). Посмотреть текст.
скачать реферат Скачать документ (реферат) на тему "Максим Рильський. Збірки поезій"Подобные документы


1. Максим Рильський
Вивчення біографії Максима Тадейовича Рильського - відомого українського радянського поета, класика української поезії XX віку. Опис дитинства та юності поету, його перші літературні спроби та подальша творчість. Найбільш відомі твори та збірники.
презентация

2. Життєвий і творчий шлях Максима Рильського
Парадокси долі сім'ї Рильських. Роль матері та батька в отриманні освіти та становленні світогляду поета. Скарби любові, краси і волі у його ліричній творчості. Літературний спадок та вплив невільничого періоду на роботи. Особливості ліричної спадщини.
реферат

3. В.І. Самійленко – видатний український лірик, гуморист. Патріотичні мотиви творчості. Сатиричні й гумористичні твори
Біографія і початок творчої діяльності українського митця В.І. Самійленка. Поетична творчість Самійленка: пейзажна, інтимна, філософська лірика. Почуття любові до України у циклі "Україні". Новаторство В. Самійленка у гумористично-сатиричній поезії.
презентация

4. Поль Верлен
Особливості поетики Поля Верлена - модернізм, сугестивна лірика, імпресіонізм і символізм, мелодійність. Характеристика збірок "Сатурнічні поезії" і "Колись і недавно"; відображення естетичних поглядів поета у творах "Поетичне мистецтво" і "Осіння пісня".
презентация

5. Володимир Самійленко
Дослідження поетичної спадщини В. Самійленка, яка включає ліричні і сатиричні вірші, переклади творів з російської та зарубіжної класики. Пейзажна та інтимна лірика (цикл "Весна", "Сонетц", "її в дорогу виряджали" і ін.). Філософська лірика В. Самійленка.
презентация

6. Проблема людини і природи у творчості І. Драча
Сутність творчості І. Драча — розповідь про людину зокрема і людство взагалі, про життя і смерть, пошук ідеалу та форми вираження. Рання лірика як неповторний скарб творів поета, який свідомо шукає нових жанрів, працює над формою вираження почуттів.
реферат

7. Літературні форми в українській літературі
Самобутність постаті та дивовижний міфосвіт поезії Б.-І. Антонича. Новаторство у драматургії І. Кочерги. Життєвий і творчий самовияв поета П. Филиповича. Інтимна та філософська лірика поета. Український футуризм, яскрава постать української літератури.
реферат

8. Нелегкий шлях Володимира Сосюри до української мови
Нелегкі шляхи поета-лірика В Сосюри до рідного слова, до національної самосвідомості. Роздвоєність поета між "жовто-блакитним" та "червоним". "Українське розхристане серце" поета та громадянина та його прихід до висновку про його незгасну любов – Україну.
статья

9. Життя і творчість Ліни Костенко
Вивчення життєвого і творчого шляху життя Ліни Костенко. Видання першої збірки поетеси "Проміння землі". Колористична лексика в поезіях. Особливості мови і творчості поетеси. Любовна лірика та зображення природи у віршах. Історичний роман "Маруся Чурай".
презентация

10. Лірика Миколи Чернявського. Проблеми поетики
Основні форми вираження авторської свідомості в ліриці М. Чернявського. Розкриття образу ліричного героя, який найповніше характеризує творче "я" поета. Визначення естетичних позицій митця та жанрові особливості поезій. Поняття образної системи віршів.
автореферат

11. Творчість Миколи Вінграновського
Коротка біографічна довідка з життя Миколи Вінграновського. Збірка "Атомні прелюди" як акт поетичного самовираження письменника. Інтимна лірика Миколи Вінграновського. Тема стоїчної витривалості українського народу в повісті "Кінь на вечірній зорі".
доклад

12. Творчість та життя Л. Костенко
Життєвий і творчий шлях Ліни Костенко. Колористична лексика в її поезіях. Тема Батьківщини і проблема збереження історичної пам’яті, своєї культури і мови в творчості поетеси. Любовна лірика та зображення природи у віршах. Історичний роман "Маруся Чурай".
курсовая работа

13. Поетична творчість Федора Івановича Тютчева
Людина і природа у філософській поезії Ф. Тютчева. Трагічна забарвленість теми кохання в ліриці російського поета. Романтична своєрідність поетики митця. Елементи оспівування високої краси і духовності у його творчості. Характеристика прекрасніших віршів.
реферат

14. "Я б побажав тобі когось отак любити, як я тебе люблю..." (за поезією Василя Симоненка)
Вибуховість та афористичність характерна для усієї творчості Василя Симоненка, окрасою якої є його інтимна лірика. І якби невблаганний час відрахував поетові більше весен, ми змогли б прочитати ще не один замріяно-ніжний чи памфлетно-загострений вірш.
сочинение

15. Поезія Василя Стуса: художня семантика і структура (на матеріалі збірки "Палімпсести")
Своєрідність художньої семантики і структури поезій зі збірки "Палімпсести" як найбільшого надбання В. Стуса. Провідні предметні мотиви й видіння збірки. Місце В. Стуса в літературному процесі шістдесятників та в розвитку української в’язничної лірики.
автореферат

16. "...Без тебе повільна, нестямна загибель, Батьківщино моя, Батьківщина німа!" (ностальгійна лірика Є. Маланюка)
З’ясування специфіки ностальгійної лірики Є. Маланюка першої та другої еміграцій. Аналіз неоднозначних суджень літературознавців про інвективну спрямованість поезій першого ісходу. Розгляд особливостей поетики визначного майстра художнього слова.
статья

17. Пейзаж як інтимна рефлексія в ліриці Б. Пастернака
Пейзаж як один із ключових концептуальних елементів у поетичній спадщині Бориса Пастернака. Дослідження пейзажу як форми рефлексії внутрішнього світу, інтимних почуттів ліричного героя. Гармонійне переплетення образів природи і любовної тематики.
статья

18. Тема кохання у творах Генріха Гейне
Вивчення біографії та життєвого шляху лірика німецької літератури Генріха Гейне. Дослідження значення його творчості та її впливу на культуру інших народів. Характеристика основних особливостей збірки Гейне "Книга пісень" та новаторства інтимної лірики.
курсовая работа

19. Життєвий і творчий шлях Дмитро Павличко
Основні події життєвого шляху Д. Павличко, вплив родини та ситуації в країні на становлення особистості. Особливості поезій і пісенної творчості: морально-етична краса творчого доробку, висвітлення теми хліборобської праці. Значення творчості поета.
реферат

20. Василь Стус: еволюцiя поетичного мислення
Дослідження характеру розвитку та естетичної природи творчості поета, визначення проблематики його поезій та своєрідності художнього втілення в різних поетичних формах, а також розгляд філософського змісту і лірики митця, особливості інтелектуалізму.
автореферат

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

поcмотреть текст реферат на тему "Максим Рильський. Збірки поезій". Посмотреть текст.
скачать реферат реферат "Максим Рильський. Збірки поезій". Скачать.

база знанийглобальная сеть рефератов