Максим Рильський. Збірки поезій


Подобные документы

 • Вивчення біографії Максима Тадейовича Рильського - відомого українського радянського поета, класика української поезії XX віку. Опис дитинства та юності поету, його перші літературні спроби та подальша творчість. Найбільш відомі твори та збірники.

  презентация, добавлен 23.09.2013

 • Життєві обставини та творчість українського поета Івана Франка, особливість та мелодійність його ліричних творів. Історія появи в житті Івана Франка збірки "Зів’яле листя", її місце в творчості поета. Інтимна лірика та особистісні мотиви в збірці.

  курсовая работа, добавлен 17.05.2015

 • Повість І. Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я" як енциклопедія народознавства. Краса рідного слова у поезії М. Рильського. Трагедія особистості в романі "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" П. Мирного. Творчість П. Тичини, І. Франка, В. Сосюри, М. Куліша.

  шпаргалка, добавлен 15.06.2015

 • Ознайомлення з діяльністю Максима Тадейовича Рильського - поета і вченого, талановитого перекладача і вдумливого теоретика перекладу. Характеристика процесу розвитку перекладацької роботи в Україні. Дослідження проблеми перекладу для М. Рильського.

  статья, добавлен 22.05.2015

 • Парадокси долі сім'ї Рильських. Роль матері та батька в отриманні освіти та становленні світогляду поета. Скарби любові, краси і волі у його ліричній творчості. Літературний спадок та вплив невільничого періоду на роботи. Особливості ліричної спадщини.

  реферат, добавлен 12.01.2010

 • Біографія і початок творчої діяльності українського митця В.І. Самійленка. Поетична творчість Самійленка: пейзажна, інтимна, філософська лірика. Почуття любові до України у циклі "Україні". Новаторство В. Самійленка у гумористично-сатиричній поезії.

  презентация, добавлен 28.04.2012

 • Особливості поетики Поля Верлена - модернізм, сугестивна лірика, імпресіонізм і символізм, мелодійність. Характеристика збірок "Сатурнічні поезії" і "Колись і недавно"; відображення естетичних поглядів поета у творах "Поетичне мистецтво" і "Осіння пісня".

  презентация, добавлен 05.11.2012

 • Дослідження поетичної спадщини В. Самійленка, яка включає ліричні і сатиричні вірші, переклади творів з російської та зарубіжної класики. Пейзажна та інтимна лірика (цикл "Весна", "Сонетц", "її в дорогу виряджали" і ін.). Філософська лірика В. Самійленка.

  презентация, добавлен 07.05.2014

 • Сутність творчості І. Драча — розповідь про людину зокрема і людство взагалі, про життя і смерть, пошук ідеалу та форми вираження. Рання лірика як неповторний скарб творів поета, який свідомо шукає нових жанрів, працює над формою вираження почуттів.

  реферат, добавлен 19.11.2010

 • Самобутність постаті та дивовижний міфосвіт поезії Б.-І. Антонича. Новаторство у драматургії І. Кочерги. Життєвий і творчий самовияв поета П. Филиповича. Інтимна та філософська лірика поета. Український футуризм, яскрава постать української літератури.

  реферат, добавлен 29.01.2010

 • Нелегкі шляхи поета-лірика В Сосюри до рідного слова, до національної самосвідомості. Роздвоєність поета між "жовто-блакитним" та "червоним". "Українське розхристане серце" поета та громадянина та його прихід до висновку про його незгасну любов – Україну.

  статья, добавлен 20.10.2010

 • Вивчення життєвого і творчого шляху життя Ліни Костенко. Видання першої збірки поетеси "Проміння землі". Колористична лексика в поезіях. Особливості мови і творчості поетеси. Любовна лірика та зображення природи у віршах. Історичний роман "Маруся Чурай".

  презентация, добавлен 03.03.2014

 • Основні форми вираження авторської свідомості в ліриці М. Чернявського. Розкриття образу ліричного героя, який найповніше характеризує творче "я" поета. Визначення естетичних позицій митця та жанрові особливості поезій. Поняття образної системи віршів.

  автореферат, добавлен 30.10.2013

 • Коротка біографічна довідка з життя Миколи Вінграновського. Збірка "Атомні прелюди" як акт поетичного самовираження письменника. Інтимна лірика Миколи Вінграновського. Тема стоїчної витривалості українського народу в повісті "Кінь на вечірній зорі".

  доклад, добавлен 25.02.2013

 • Життєвий і творчий шлях Ліни Костенко. Колористична лексика в її поезіях. Тема Батьківщини і проблема збереження історичної пам’яті, своєї культури і мови в творчості поетеси. Любовна лірика та зображення природи у віршах. Історичний роман "Маруся Чурай".

  курсовая работа, добавлен 20.02.2011

 • Людина і природа у філософській поезії Ф. Тютчева. Трагічна забарвленість теми кохання в ліриці російського поета. Романтична своєрідність поетики митця. Елементи оспівування високої краси і духовності у його творчості. Характеристика прекрасніших віршів.

  реферат, добавлен 09.02.2014

 • Вибуховість та афористичність характерна для усієї творчості Василя Симоненка, окрасою якої є його інтимна лірика. І якби невблаганний час відрахував поетові більше весен, ми змогли б прочитати ще не один замріяно-ніжний чи памфлетно-загострений вірш.

  сочинение, добавлен 02.04.2011

 • Своєрідність художньої семантики і структури поезій зі збірки "Палімпсести" як найбільшого надбання В. Стуса. Провідні предметні мотиви й видіння збірки. Місце В. Стуса в літературному процесі шістдесятників та в розвитку української в’язничної лірики.

  автореферат, добавлен 28.10.2013

 • Пейзаж як один із ключових концептуальних елементів у поетичній спадщині Бориса Пастернака. Дослідження пейзажу як форми рефлексії внутрішнього світу, інтимних почуттів ліричного героя. Гармонійне переплетення образів природи і любовної тематики.

  статья, добавлен 01.02.2012

 • З’ясування специфіки ностальгійної лірики Є. Маланюка першої та другої еміграцій. Аналіз неоднозначних суджень літературознавців про інвективну спрямованість поезій першого ісходу. Розгляд особливостей поетики визначного майстра художнього слова.

  статья, добавлен 23.09.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.