Максим Рильський. Збірки поезій

Уривок із життєпису поета. Пейзажна лірика М.Рильського. Духовність, культура, мистецтво в поезії Рильського. Ми працю любимо, що в творчість перейшла - натхненна пісня про творчу працю. Краса й велич рідного слова в поетичній творчості, інтимна лірика.

Подобные документы

 • Вивчення біографії Максима Тадейовича Рильського - відомого українського радянського поета, класика української поезії XX віку. Опис дитинства та юності поету, його перші літературні спроби та подальша творчість. Найбільш відомі твори та збірники.

  презентация, добавлен 23.09.2013

 • Максим Рильський як один із найвидатніших майстрів художнього перекладу в українській та світовій літературі початку ХХ століття. Поетична лірика з її різними жанрами та літературними формами - головна царина творчого самовияву цього письменника.

  курсовая работа, добавлен 20.04.2016

 • Життєві обставини та творчість українського поета Івана Франка, особливість та мелодійність його ліричних творів. Історія появи в житті Івана Франка збірки "Зів’яле листя", її місце в творчості поета. Інтимна лірика та особистісні мотиви в збірці.

  курсовая работа, добавлен 17.05.2015

 • Повість І. Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я" як енциклопедія народознавства. Краса рідного слова у поезії М. Рильського. Трагедія особистості в романі "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" П. Мирного. Творчість П. Тичини, І. Франка, В. Сосюри, М. Куліша.

  шпаргалка, добавлен 15.06.2015

 • Ознайомлення з діяльністю Максима Тадейовича Рильського - поета і вченого, талановитого перекладача і вдумливого теоретика перекладу. Характеристика процесу розвитку перекладацької роботи в Україні. Дослідження проблеми перекладу для М. Рильського.

  статья, добавлен 22.05.2015

 • Парадокси долі сім'ї Рильських. Роль матері та батька в отриманні освіти та становленні світогляду поета. Скарби любові, краси і волі у його ліричній творчості. Літературний спадок та вплив невільничого періоду на роботи. Особливості ліричної спадщини.

  реферат, добавлен 12.01.2010

 • Біографія і початок творчої діяльності українського митця В.І. Самійленка. Поетична творчість Самійленка: пейзажна, інтимна, філософська лірика. Почуття любові до України у циклі "Україні". Новаторство В. Самійленка у гумористично-сатиричній поезії.

  презентация, добавлен 28.04.2012

 • Особливості поетики Поля Верлена - модернізм, сугестивна лірика, імпресіонізм і символізм, мелодійність. Характеристика збірок "Сатурнічні поезії" і "Колись і недавно"; відображення естетичних поглядів поета у творах "Поетичне мистецтво" і "Осіння пісня".

  презентация, добавлен 05.11.2012

 • Дослідження поетичної спадщини В. Самійленка, яка включає ліричні і сатиричні вірші, переклади творів з російської та зарубіжної класики. Пейзажна та інтимна лірика (цикл "Весна", "Сонетц", "її в дорогу виряджали" і ін.). Філософська лірика В. Самійленка.

  презентация, добавлен 07.05.2014

 • Основні етапи становлення та входження творчості Ліни Костенко в українську літературу. Провідні мотиви лірики, драматизм внутрішньої діалектики. Інтимна лірика Ліни Костенко. Місце неповторної поезії Ліни Костенко в українській та світовій культурі.

  курсовая работа, добавлен 11.07.2015

 • Сутність творчості І. Драча — розповідь про людину зокрема і людство взагалі, про життя і смерть, пошук ідеалу та форми вираження. Рання лірика як неповторний скарб творів поета, який свідомо шукає нових жанрів, працює над формою вираження почуттів.

  реферат, добавлен 19.11.2010

 • Історія виникнення лірики як жанру. Особливості лірики в грецькій літературі. Основна тематика пісенної творчості Сапфо, головний мотив її поезії. Тема кохання в ліриці Алкея. Любовна лірика Анакреонта. Емоційність поезії Архілоха як поета нового типу.

  научная работа, добавлен 31.08.2015

 • Самобутність постаті та дивовижний міфосвіт поезії Б.-І. Антонича. Новаторство у драматургії І. Кочерги. Життєвий і творчий самовияв поета П. Филиповича. Інтимна та філософська лірика поета. Український футуризм, яскрава постать української літератури.

  реферат, добавлен 29.01.2010

 • Нелегкі шляхи поета-лірика В Сосюри до рідного слова, до національної самосвідомості. Роздвоєність поета між "жовто-блакитним" та "червоним". "Українське розхристане серце" поета та громадянина та його прихід до висновку про його незгасну любов – Україну.

  статья, добавлен 20.10.2010

 • Вивчення життєвого і творчого шляху життя Ліни Костенко. Видання першої збірки поетеси "Проміння землі". Колористична лексика в поезіях. Особливості мови і творчості поетеси. Любовна лірика та зображення природи у віршах. Історичний роман "Маруся Чурай".

  презентация, добавлен 03.03.2014

 • Основні форми вираження авторської свідомості в ліриці М. Чернявського. Розкриття образу ліричного героя, який найповніше характеризує творче "я" поета. Визначення естетичних позицій митця та жанрові особливості поезій. Поняття образної системи віршів.

  автореферат, добавлен 30.10.2013

 • Коротка біографічна довідка з життя Миколи Вінграновського. Збірка "Атомні прелюди" як акт поетичного самовираження письменника. Інтимна лірика Миколи Вінграновського. Тема стоїчної витривалості українського народу в повісті "Кінь на вечірній зорі".

  доклад, добавлен 25.02.2013

 • Життєвий і творчий шлях Ліни Костенко. Колористична лексика в її поезіях. Тема Батьківщини і проблема збереження історичної пам’яті, своєї культури і мови в творчості поетеси. Любовна лірика та зображення природи у віршах. Історичний роман "Маруся Чурай".

  курсовая работа, добавлен 20.02.2011

 • Людина і природа у філософській поезії Ф. Тютчева. Трагічна забарвленість теми кохання в ліриці російського поета. Романтична своєрідність поетики митця. Елементи оспівування високої краси і духовності у його творчості. Характеристика прекрасніших віршів.

  реферат, добавлен 09.02.2014

 • Вибуховість та афористичність характерна для усієї творчості Василя Симоненка, окрасою якої є його інтимна лірика. І якби невблаганний час відрахував поетові більше весен, ми змогли б прочитати ще не один замріяно-ніжний чи памфлетно-загострений вірш.

  сочинение, добавлен 02.04.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.