Математики України

Біобібліографічні розповіді-дайджести про деяких математиків з України, які внесли значний вклад у світову та європейську науку: Вороного, Кравчука, Остроградського, Глушкова, Зарицького, Левицького, їх особисте життя, наукові відкриття і досягнення.

Подобные документы

 • Історія розвитку математичних ідей, понять і сучасних напрямів. Особливість викладання математики в навчальних закладах та кваліфікації їх викладачів. Аналіз праці головних українських математиків. Характеристика теорії аналітичних функцій В. Левицького.

  статья, добавлен 17.04.2016

 • Опис досліджень з теорії чисел, алгебри, теорії ймовірностей та варіаційного числення Михайла Васильовича Остроградського. Огляд наукових робіт В.Й. Левицького, А.В. Скорохода, Ю.Л. Далецького. Є.Є. Слуцький - основоположник теорії випадкових функцій.

  презентация, добавлен 12.11.2013

 • Поняття та зміст математики як наукового напрямку, предмет та методи її вивчення. Чотири періоди розвитку математики, їх видатні представники. Джерела основних математичний понять. Характеристика праць та біографічні відомості про жінок-математиків.

  реферат, добавлен 24.01.2011

 • Зародження математики (з глибокої давнини до VI-V ст. до нашої ери). Розвиток математики до ХVII століття. Характеристика періоду математики змінних величин ХVII-XIX століття. Аналіз періоду сучасної математики. Внески вчених-математиків у розвиток науки.

  реферат, добавлен 23.10.2015

 • Дослідження історії української математики з першої половини ХІХ ст., коли вона почала себе проявляти найбільш повно. Математичний семінар професора Граве. Наукова діяльність його учнів М.Ф. Кравчука, О.Ю. Шмідта, М.Г. Чеботарьова. Теорія матричних задач.

  реферат, добавлен 23.01.2011

 • Краткие биографические сведения о крупнейшем математике средневековой Европы - Леонардо Фибоначчи. Его вклад в науку, основные труды и математические трактаты как фундамент для дальнейшего развития математических знаний. Примеры решения задач Фибоначчи.

  реферат, добавлен 16.11.2015

 • Этапы развития математики как науки. Становление математики в Древней Греции, Индии, Средней Азии. Введение системы координат, методов измерения величин и понятия функции. Вклад русских ученых в развитие математики. Перспективы развития кибернетики.

  реферат, добавлен 18.09.2014

 • Геометрия у египтян. Греческая математика и система счисления. Дедуктивный характер греческой математики. Важный вклад арабов в математику. Начало современной математики. Алгебраические уравнения для представления и исследования кривых и поверхностей.

  реферат, добавлен 21.04.2010

 • Вивчення біографії, наукової діяльності Тимофія Осиповського – великого російського математика, філософа-раціоналіста, вчителя М.В. Остроградського. Внесок Осиповського у такі наукові галузі, як астрономія, фізика, механіка. Громадська діяльність вченого.

  реферат, добавлен 12.12.2011

 • Методические системы работы учителей математики, их сущность и эффективность применения. Формы организации учебной деятельности школьников. Вклад учителей математики в реализацию реформы школы. Основные методы работы учителя математики Л.Ф. Российской.

  статья, добавлен 22.05.2009

 • М.В. Остроградський - один із найбільших вітчизняних вчених XIX ст. Доведення та наслідок формули (теореми) Гріна-Остроградського про перетворення інтеграла. Обчислення за обсягом, обмеженим певною поверхнею, в інтеграл, обчислений по цій поверхні.

  контрольная работа, добавлен 01.04.2012

 • Аналіз математичних об'єктів зі складною локальною будовою: фрактальних множин, сингулярних мір, недиференційовних функцій, заданих у термінах рядів Остроградського 1-го виду. Встановлення умов нуль-мірності та додатності міри Лебега множин з цих класів.

  автореферат, добавлен 30.08.2014

 • Наукова діяльність великого математика О.М. Ляпунова. Харківський період наукової діяльності 1885–1902 років та період у Петербурзі 1902–1918 років. Перші кроки викладацької діяльності та наукові відкриття. Теорії стійкості, фігур і рівноваги рідких мас.

  статья, добавлен 24.06.2016

 • Дослідження біографії видатного математика Глушкова Віктора Михайловича. Нагороди та отримані звання Глушкова. Науково-дослідницька діяльність математика в галузях алгебраїчних структур, теорії програмування, систем алгоритмічних алгебр та кібернетики.

  реферат, добавлен 11.03.2014

 • Рассмотрение становления математики как науки. Описание периодов элементарной математики и математики переменных величин. Создание аналитической геометрии, дифференциального и интегрального исчисления. Развитие математики в России в XVIII-XIX столетиях.

  реферат, добавлен 26.12.2014

 • Основные биографические данные из жизни Джона фон Неймана, начало его карьеры как математика. Научная деятельность фон Неймана во время войны в области физики зарядов. Вклад фон Неймана в теорию групп, алгебру операторов и теории вычислительных машин.

  реферат, добавлен 14.09.2010

 • Представительница древнегреческой философии и математики - Гепатия Александрийская. Обучение Софьи Ковалевской и работа на пользу русской науки. Математическое дарование Эмми Нетер, ее вклад в развитие алгебры. Исследования Нины Бари и Ольги Олейник.

  реферат, добавлен 10.11.2010

 • Ознакомление с жизненным путем женщин-ученых - Гипатии Александрийской, Софьи Ковалевской, Нины Бари, Елизаветы Литвиновой, Надежды Гернет, Клавдии Латышкиной, Людмилы Келдыш и Ольги Ладыжевской; их вклад в развитие математики как научной дисциплины.

  реферат, добавлен 12.04.2011

 • Формирование, развитие и взаимовлияние математики и философии Древней Греции. Милетская математическая школа, заложившая основы математики как доказательной науки. Роль математики в формировании элейской философии. Система философии математики Аристотеля.

  реферат, добавлен 30.10.2010

 • А.Н. Колмогоров как один из создателей теории случайных процессов. История появления концепции случайности как алгоритмической сложности. Марковские цепи, их открытие и главные особенности применения. Вклад Готфрида Лейбница в развитие математики.

  доклад, добавлен 10.01.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.