главнаяреклама на сайте База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Небезпечні гідрологічні процеси і явища та їх вражаючі фактори (реферат)

Гідрологічно-небезпечні явища в Україні: повені, маловоддя, спади рівня моря. Причини посилення темпів руйнування морських берегів. Найймовірніші зони можливих повеней на території країни. Фактори, що впливають на величину підйому рівня нагону води.

поcмотреть текст Небезпечні гідрологічні процеси і явища та їх вражаючі фактори (реферат). Посмотреть текст.
скачать реферат Скачать документ (реферат) на тему "Небезпечні гідрологічні процеси і явища та їх вражаючі фактори"Подобные документы


1. Стихійні явища на території України
Загрози виникнення небезпечних стихійних явищ. Метеорологічні, гідрологічні та екзогенні небезпечні явища. Розповсюдження стихійних явищ на території України. Процес виникнення і розвитку селів. Геологічні процеси природного та техногенного походження.
курсовая работа

2. Негативні фактори та їх вплив на людину
Класифікація негативних факторів у системі "людина-середовище її існування". Небезпечні хімічні речовини оточуючого середовища. Фізично небезпечні фактори — вібрація, шум, інфразвук та ультразвук. Органи людини, у яких накопичуються радіоактивні речовини.
реферат

3. Небезпечні і шкідливі фактори та їх вплив на людину
Основи безпеки життєдіяльності, що формується на засадах моделей процесу діяльності людини. Небезпечні фактори об'єктів техносфери і сфери проживання, що обумовлені їх фізико-хімічними властивостями. Вплив шкідливих чинників на життя та здоров'я людей.
реферат

4. Хімічні та фізичні небезпечні виробничі фактори
Поняття небезпеки, її джерела, вражаючі та шкідливі фактори. Характеристика шкідливих хімічних речовин, шляхи їх проникнення в організм, токсична дія та поняття гранично допустимої концентрації. Види фізичних факторів і їх вплив на здоров’я людини.
реферат

5. Джерела небезпеки та небезпечні виробничі фактори
Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів. Основні законодавчі акти України про охорону праці та Конституція. Вражаючі фактори сучасного життєвого середовища, права на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.
курсовая работа

6. Поняття безпеки та чотири ознаки цього явища. Небезпека та шкідливі фактори на виробництві
Сутність поняття "безпека життєдіяльності". Природні, техногенні джерела небезпеки. Основні види вражаючих факторів. Шкідливі та небезпечні фактори. Характеристика надзвичайних ситуацій: землетрус, повінь. Правила поведінки в умовах небезпеки землетрусу.
контрольная работа

7. Безпека та небезпека, шкідливі явища
Поняття безпеки та чотири ознаки цього явища. Небезпека та шкідливі фактори на виробництві. Класифікація надзвичайних ситуацій. Природні та техногенні джерела небезпеки. Схематизована сейсмічна шкала. Ознаки близького землетрусу, наслідки повені.
реферат

8. Безпека життєдіяльності
Концепція допустимого ризику. Роль сприйняття при оцінці небезпек. Негативні фактори середовища життєдіяльності людини. Небезпечні явища та об’єкти. Медико-біологічні та соціальні проблеми здоров’я. Шляхи надходження шкідливих речовин у харчові продукти.
курс лекций

9. Надзвичайні ситуації природного характеру
Надзвичайні ситуації природного характеру як небезпечні геологічні, гідрологічні морські та прісноводні явища. Види стихійних лих: тектонічні, топологічні. Аналіз методів прогнозування землетрусів. Розгляд основних заходів боротьби з лісовими пожежами.
реферат

10. Надзвичайні ситуації природного походження
Складові геологічно-небезпечних явищ. Характеристика землетрусів. Розподіл стихійних явищ екзогенного походження та види екзогенних геологічних процесів. Метеорологічно-небезпечні явища та гідрологічні надзвичайні ситуації. Категорії лісових пожеж.
реферат

11. Особливості пожежної безпеки
Небезпечні фактори пожежі та вибуху, які можуть призвести до отруєння, загибелі або матеріальних збитків. Пожежно-небезпечні властивості речовин і матеріалів. Вимоги до будинків і споруд, профілактика електрообладнання. Засоби та способи гасіння пожежі.
реферат

12. Пожежна безпека
Нормативні документи в галузі пожежної безпеки. Небезпечні та шкідливі фактори, пов’язані з пожежами. Основні причини виникнення пожеж (теоретичні основи горіння). Статистика пожеж в Україні. Показники пожежовибухонебезпечності речовин та матеріалів.
реферат

13. Гідродинамічні аварії
Призначення гідротехнічних споруджень. Пошкодження та руйнування гідровузлів. Причини підтоплення сільськогосподарських угідь. Будівництво зрошувальних мереж при несвоєчасному введенні дренажних споруд. Вражаючі фактори гідродинамічної аварії.
реферат

14. Стихійні лиха
Стихійні лиха як це небезпечні природні явища, процеси атмосферного, гідрологічного, біосферного або іншого походження, їх різновиди та ступінь небезпеки для життя та здоров'я людини. Етапи і правила проведення робіт з усунення наслідків стихійного лиха.
реферат

15. Запобігання надзвичайним ситуаціям та організація усунення їх негативних наслідків
Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій; небезпечні природні явища та стихійні лиха. Надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру; локальні, місцеві, регіональні, загальнодержавні, континентальні та глобальні (планетарні).
доклад

16. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі
Небезпечні фактори, причини та наслідки, пов’язані з урбанізацією середовища людини. Основні заходи безпеки при використанні у побуті електричного устаткування, газу, токсичних, пожежо- та вибухонебезпечних речовин. Правила поведінки на вулицях і дорогах.
реферат

17. Основні заходи по запобіганню виробничого травматизму та професійним захворюванням
Поняття виробничого травматизму, небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Сутність професійних захворювань та нещасного випадку, їх причини. Побічні та безпосередні причини, що спричиняють нещасні випадки. Основні заходи по запобіганню травматизму.
реферат

18. Засоби профілактики порушень стану здоров'я у користувачів ЕОМ
Склад основного нормативного документу щодо забезпечення охорони праці користувачів ПК. Потенційно небезпечні та шкідливі виробничі фактори: підвищений рівень шумів, електричний струм, статична електрика, недостатня освітленість робочої зони, пожежі.
реферат

19. Противибуховий та протипожежний захист
Поняття пожежі, її причини та наслідки. Класифікація пожеж, їх небезпечні фактори та основні напрямки забезпечення пожежної безпеки. Поняття вибуху та його природа. Оцінка вибухопожежонебезпеки об’єкта. Система протипожежного та противибухового захисту.
контрольная работа

20. Вплив забруднювачів на життєдіяльність організму людини. Токсикологія окремих речовин
Шляхи та види надходження токсичних речовин до організму, процеси їх детоксикації та хімічне перетворення, органи виділення токсинів. Найбільш небезпечні хімічні канцерогени і алергени, небезпечні речовини небіологічного походження та їх характеристика.
курсовая работа

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

поcмотреть текст реферат на тему "Небезпечні гідрологічні процеси і явища та їх вражаючі фактори". Посмотреть текст.
скачать реферат реферат "Небезпечні гідрологічні процеси і явища та їх вражаючі фактори". Скачать.

база знанийглобальная сеть рефератов