главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Небезпечні гідрологічні процеси і явища та їх вражаючі фактори

Гідрологічно-небезпечні явища в Україні: повені, маловоддя, спади рівня моря. Причини посилення темпів руйнування морських берегів. Найймовірніші зони можливих повеней на території країни. Фактори, що впливають на величину підйому рівня нагону води.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Небезпечні гідрологічні процеси і явища та їх вражаючі фактори"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Небезпечні гідрологічні процеси і явища та їх вражаючі фактори" можно здесьПодобные документы


1. Стихійні явища на території України
Загрози виникнення небезпечних стихійних явищ. Метеорологічні, гідрологічні та екзогенні небезпечні явища. Розповсюдження стихійних явищ на території України. Процес виникнення і розвитку селів. Геологічні процеси природного та техногенного походження.
курсовая работа

2. Негативні фактори та їх вплив на людину
Класифікація негативних факторів у системі "людина-середовище її існування". Небезпечні хімічні речовини оточуючого середовища. Фізично небезпечні фактори — вібрація, шум, інфразвук та ультразвук. Органи людини, у яких накопичуються радіоактивні речовини.
реферат

3. Небезпечні і шкідливі фактори та їх вплив на людину
Основи безпеки життєдіяльності, що формується на засадах моделей процесу діяльності людини. Небезпечні фактори об'єктів техносфери і сфери проживання, що обумовлені їх фізико-хімічними властивостями. Вплив шкідливих чинників на життя та здоров'я людей.
реферат

4. Хімічні та фізичні небезпечні виробничі фактори
Поняття небезпеки, її джерела, вражаючі та шкідливі фактори. Характеристика шкідливих хімічних речовин, шляхи їх проникнення в організм, токсична дія та поняття гранично допустимої концентрації. Види фізичних факторів і їх вплив на здоров’я людини.
реферат

5. Джерела небезпеки та небезпечні виробничі фактори
Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів. Основні законодавчі акти України про охорону праці та Конституція. Вражаючі фактори сучасного життєвого середовища, права на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.
курсовая работа

6. Поняття безпеки та чотири ознаки цього явища. Небезпека та шкідливі фактори на виробництві
Сутність поняття "безпека життєдіяльності". Природні, техногенні джерела небезпеки. Основні види вражаючих факторів. Шкідливі та небезпечні фактори. Характеристика надзвичайних ситуацій: землетрус, повінь. Правила поведінки в умовах небезпеки землетрусу.
контрольная работа

7. Безпека та небезпека, шкідливі явища
Поняття безпеки та чотири ознаки цього явища. Небезпека та шкідливі фактори на виробництві. Класифікація надзвичайних ситуацій. Природні та техногенні джерела небезпеки. Схематизована сейсмічна шкала. Ознаки близького землетрусу, наслідки повені.
реферат

8. Надзвичайні ситуації природного характеру
Надзвичайні ситуації природного характеру як небезпечні геологічні, гідрологічні морські та прісноводні явища. Види стихійних лих: тектонічні, топологічні. Аналіз методів прогнозування землетрусів. Розгляд основних заходів боротьби з лісовими пожежами.
реферат

9. Надзвичайні ситуації природного походження
Складові геологічно-небезпечних явищ. Характеристика землетрусів. Розподіл стихійних явищ екзогенного походження та види екзогенних геологічних процесів. Метеорологічно-небезпечні явища та гідрологічні надзвичайні ситуації. Категорії лісових пожеж.
реферат

10. Особливості пожежної безпеки
Небезпечні фактори пожежі та вибуху, які можуть призвести до отруєння, загибелі або матеріальних збитків. Пожежно-небезпечні властивості речовин і матеріалів. Вимоги до будинків і споруд, профілактика електрообладнання. Засоби та способи гасіння пожежі.
реферат

11. Пожежна безпека
Нормативні документи в галузі пожежної безпеки. Небезпечні та шкідливі фактори, пов’язані з пожежами. Основні причини виникнення пожеж (теоретичні основи горіння). Статистика пожеж в Україні. Показники пожежовибухонебезпечності речовин та матеріалів.
реферат

12. Гідродинамічні аварії
Призначення гідротехнічних споруджень. Пошкодження та руйнування гідровузлів. Причини підтоплення сільськогосподарських угідь. Будівництво зрошувальних мереж при несвоєчасному введенні дренажних споруд. Вражаючі фактори гідродинамічної аварії.
реферат

13. Стихійні лиха
Стихійні лиха як це небезпечні природні явища, процеси атмосферного, гідрологічного, біосферного або іншого походження, їх різновиди та ступінь небезпеки для життя та здоров'я людини. Етапи і правила проведення робіт з усунення наслідків стихійного лиха.
реферат

14. Запобігання надзвичайним ситуаціям та організація усунення їх негативних наслідків
Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій; небезпечні природні явища та стихійні лиха. Надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру; локальні, місцеві, регіональні, загальнодержавні, континентальні та глобальні (планетарні).
доклад

15. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі
Небезпечні фактори, причини та наслідки, пов’язані з урбанізацією середовища людини. Основні заходи безпеки при використанні у побуті електричного устаткування, газу, токсичних, пожежо- та вибухонебезпечних речовин. Правила поведінки на вулицях і дорогах.
реферат

16. Засоби профілактики порушень стану здоров'я у користувачів ЕОМ
Склад основного нормативного документу щодо забезпечення охорони праці користувачів ПК. Потенційно небезпечні та шкідливі виробничі фактори: підвищений рівень шумів, електричний струм, статична електрика, недостатня освітленість робочої зони, пожежі.
реферат

17. Основні заходи по запобіганню виробничого травматизму та професійним захворюванням
Поняття виробничого травматизму, небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Сутність професійних захворювань та нещасного випадку, їх причини. Побічні та безпосередні причини, що спричиняють нещасні випадки. Основні заходи по запобіганню травматизму.
реферат

18. Пожежна безпека на виробництві
Основні нормативні документи в галузі пожежної безпеки. Теоретичні основи та різновиди горіння. Небезпечні та шкідливі фактори, пов’язані з пожежами. Показники пожежовибухонебезпечності речовин, матеріалів та об'єктів. Статистика пожеж в Україні.
реферат

19. Підвищення безпеки очисних робіт при видобутку вугілля спареними лавами
Виробничі фактори, що обумовлюють аварійність, небезпечні і несприятливі умови праці при веденні очисних робіт спареними лавами. Геодинамічні процеси, що протікають у гірничих виробках видобувних дільниць шахт. Параметри системи розробки вугілля.
автореферат

20. Дії населення у надзвичайних ситуаціях у мирний час (під час повені)
Повінь як значне затоплення суходолу, коли вода у річках піднімається вище звичайного рівня. Алгоритм дій населення під час повені, порядок виконання рятувальних робіт. Наслідки повені на Закарпатті у 2009 році через різке потепління, сніготанення і дощі.
презентация

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Небезпечні гідрологічні процеси і явища та їх вражаючі фактори"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Небезпечні гідрологічні процеси і явища та їх вражаючі фактори" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов