Небезпечні гідрологічні процеси і явища та їх вражаючі фактори

Гідрологічно-небезпечні явища в Україні: повені, маловоддя, спади рівня моря. Причини посилення темпів руйнування морських берегів. Найймовірніші зони можливих повеней на території країни. Фактори, що впливають на величину підйому рівня нагону води.

Подобные документы

 • Загрози виникнення небезпечних стихійних явищ. Метеорологічні, гідрологічні та екзогенні небезпечні явища. Розповсюдження стихійних явищ на території України. Процес виникнення і розвитку селів. Геологічні процеси природного та техногенного походження.

  курсовая работа, добавлен 18.01.2013

 • Загальні відомості про надзвичайні ситуації природного походження в Україні. Геологічно небезпечні явища: зсуви, обвали та осипи, просадки земної поверхні різного походження. Метеорологічні небезпечні явища: зливи, урагани, сильні снігопади, сильний град.

  реферат, добавлен 03.11.2015

 • Характеристика геологічно- та метеорологічно-небезпечних явищ. Особливість виникнення землетрусів та вулканів. Основні стихійні лиха екзогенного походження. Головні причини посилення темпів руйнування морських берегів. Аналіз категорій лісових пожеж.

  реферат, добавлен 29.02.2016

 • Класифікація негативних факторів у системі "людина-середовище її існування". Небезпечні хімічні речовини оточуючого середовища. Фізично небезпечні фактори — вібрація, шум, інфразвук та ультразвук. Органи людини, у яких накопичуються радіоактивні речовини.

  реферат, добавлен 26.08.2013

 • Основи безпеки життєдіяльності, що формується на засадах моделей процесу діяльності людини. Небезпечні фактори об'єктів техносфери і сфери проживання, що обумовлені їх фізико-хімічними властивостями. Вплив шкідливих чинників на життя та здоров'я людей.

  реферат, добавлен 12.08.2011

 • Поняття небезпеки, її джерела, вражаючі та шкідливі фактори. Характеристика шкідливих хімічних речовин, шляхи їх проникнення в організм, токсична дія та поняття гранично допустимої концентрації. Види фізичних факторів і їх вплив на здоров’я людини.

  реферат, добавлен 29.09.2009

 • Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів. Основні законодавчі акти України про охорону праці та Конституція. Вражаючі фактори сучасного життєвого середовища, права на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.

  курсовая работа, добавлен 06.03.2011

 • Сутність поняття "безпека життєдіяльності". Природні, техногенні джерела небезпеки. Основні види вражаючих факторів. Шкідливі та небезпечні фактори. Характеристика надзвичайних ситуацій: землетрус, повінь. Правила поведінки в умовах небезпеки землетрусу.

  контрольная работа, добавлен 30.11.2010

 • Поняття безпеки та чотири ознаки цього явища. Небезпека та шкідливі фактори на виробництві. Класифікація надзвичайних ситуацій. Природні та техногенні джерела небезпеки. Схематизована сейсмічна шкала. Ознаки близького землетрусу, наслідки повені.

  реферат, добавлен 10.04.2013

 • Концепція допустимого ризику. Роль сприйняття при оцінці небезпек. Негативні фактори середовища життєдіяльності людини. Небезпечні явища та об’єкти. Медико-біологічні та соціальні проблеми здоров’я. Шляхи надходження шкідливих речовин у харчові продукти.

  курс лекций, добавлен 15.05.2014

 • Надзвичайні ситуації природного характеру як небезпечні геологічні, гідрологічні морські та прісноводні явища. Види стихійних лих: тектонічні, топологічні. Аналіз методів прогнозування землетрусів. Розгляд основних заходів боротьби з лісовими пожежами.

  реферат, добавлен 23.10.2012

 • Складові геологічно-небезпечних явищ. Характеристика землетрусів. Розподіл стихійних явищ екзогенного походження та види екзогенних геологічних процесів. Метеорологічно-небезпечні явища та гідрологічні надзвичайні ситуації. Категорії лісових пожеж.

  реферат, добавлен 29.10.2012

 • Небезпечні фактори пожежі та вибуху, які можуть призвести до отруєння, загибелі або матеріальних збитків. Пожежно-небезпечні властивості речовин і матеріалів. Вимоги до будинків і споруд, профілактика електрообладнання. Засоби та способи гасіння пожежі.

  реферат, добавлен 25.01.2011

 • Нормативні документи в галузі пожежної безпеки. Небезпечні та шкідливі фактори, пов’язані з пожежами. Основні причини виникнення пожеж (теоретичні основи горіння). Статистика пожеж в Україні. Показники пожежовибухонебезпечності речовин та матеріалів.

  реферат, добавлен 13.10.2010

 • Поняття виробничого травматизму. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Нещасні випадки та професійні захворювання. Причини нещасних випадків. Аналіз причин смертності в Україні. Виплати на фінансування пільгових пенсій та пенсій з трудового каліцтва.

  реферат, добавлен 29.11.2014

 • Стихійні лиха як це небезпечні природні явища, процеси атмосферного, гідрологічного, біосферного або іншого походження, їх різновиди та ступінь небезпеки для життя та здоров'я людини. Етапи і правила проведення робіт з усунення наслідків стихійного лиха.

  реферат, добавлен 12.03.2010

 • Призначення гідротехнічних споруджень. Пошкодження та руйнування гідровузлів. Причини підтоплення сільськогосподарських угідь. Будівництво зрошувальних мереж при несвоєчасному введенні дренажних споруд. Вражаючі фактори гідродинамічної аварії.

  реферат, добавлен 18.04.2013

 • Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій; небезпечні природні явища та стихійні лиха. Надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру; локальні, місцеві, регіональні, загальнодержавні, континентальні та глобальні (планетарні).

  доклад, добавлен 04.09.2009

 • Небезпечні фактори, причини та наслідки, пов’язані з урбанізацією середовища людини. Основні заходи безпеки при використанні у побуті електричного устаткування, газу, токсичних, пожежо- та вибухонебезпечних речовин. Правила поведінки на вулицях і дорогах.

  реферат, добавлен 31.10.2011

 • Характер метеорологічних небезпечних явищ, що бувають в Україні: сильні зливи, град, сильна спека, посуха, суховії, урагани, шквали, смерчі, пилові бурі, снігові заноси, ожеледі, мороз і тумани, шторми, урагани. Їх географічне розповсюдження та допомога.

  реферат, добавлен 15.02.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.