Винаходи людства. Телефонний апарат


Подобные документы

 • Сучасний стан розвитку комутаційних систем, історія їх розвитку. Недоліки, переваги цифрових та аналогових систем. Розрахунок інтенсивності телефонного навантаження. Розробка функціональної схеми опорної станції і підстанції. Синтез з’єднувального тракту.

  курсовая работа, добавлен 15.05.2013

 • Наслідки першого та другого великого поділу праці, його вплив на розвиток ремесла та землеробства. Способи передачі звісток у Київській Русі (гінці, голуби, багаття, довіреними особами). Історія створення військового телеграфу та телефонного зв'язку.

  доклад, добавлен 15.10.2011

 • Проекційні апарати - оптичні пристрої, що утворюють на екрані збільшені зображення об'єктів. Основні елементи проекторів: лампа, рефлектор, конденсор, об'єктив. Апарат для демонстрації діапозитиву, діафільму, епіпосібника, кодопосібника. Ремонт приладів.

  курсовая работа, добавлен 18.02.2011

 • Історія винаходу телевізора. Патент на "спосіб електричної передачі зображень" (1907 р). Пристрій механічного сканування німецького інженера П. Ніпкова (1884 р). Створення першого в історії людства телевізора в 1928 р. російським вченим в Америці.

  презентация, добавлен 28.01.2015

 • Розрахунок міжстанційної інтенсивності навантаження на телефонній станції, швидкість цифрового кільця SDH. Вибір типу оптичного кабелю, номенклатури змінних блоків. Визначення конфігурації мультиплексорних вузлів та складання специфікації обладнання.

  курсовая работа, добавлен 13.12.2013

 • История создания телефонной связи. Первые эксперименты ученых-изобретателей. Изобретение преобразования звуков в электросигналы Беллом и изобретение Юзом микрофона. Принцип работы и устройство первых аппаратов, их усовершенствование и распространение.

  доклад, добавлен 07.04.2009

 • Совершенствование проволочного телеграфа в последней четверти XIX века, появление телефона. Открытие Юзом микрофонного эффекта. Конструирование Эдисоном телефонного аппарата. Развитие телефонных станций. Самодействующий центральный коммутатор Мосцицкого.

  презентация, добавлен 21.09.2013

 • Науково-технічне обґрунтування, створення, дослідження перспективних методів та засобів з підвищеною точністю початкової азимутальної орієнтації інерціональної системи навігації літального апарату. Формування основних критеріїв оцінки ефективності рішень.

  автореферат, добавлен 16.10.2013

 • Стан сучасних розробок цифрових концепцій передачі. Техніко-економічне обґрунтування проектувальної мережі. Характеристика розрахунку інтенсивності навантаження. Модернізована система комутації апаратного зв'язку з додатковими видами обслуговування.

  курсовая работа, добавлен 01.04.2015

 • Фідер (у радіотехніці) — лінія, призначена для передачі електричних коливань високої частоти. Вимоги, яким повинна задовольняти фідерна лінія. Хвилевий опір коаксіального кабелю з суцільною поліетиленовою ізоляцією. Коефіцієнт укорочення довжини хвилі.

  лабораторная работа, добавлен 22.10.2010

 • Винахід у галузі приладобудування для вимірювання об’єму рідини при пропусканні її через вимірювальний прилад неперервним потоком з використанням теплового ефекту. Галузі застосування, опис аналогу, його недосконалість. Технічний результат винахіду.

  реферат, добавлен 22.12.2010

 • Побудова міської телефонної мережі з використанням технології SDH без транзитних станцій. Оптимізація її структури. Розрахунок міжстанційної інтенсивності навантаження. Вибір типу оптичного кабелю. Визначення конфігурації мультиплексорних вузлів.

  курсовая работа, добавлен 29.11.2013

 • Визначення структурних параметрів комутаційного блока: кількості комутаторів на відповідному каскаді, зв’язність схеми та ін. Визначення типів з’єднувальних ліній між районною автоматичною телефонною станцією (РАТС) даної міської телефонної мережі.

  курсовая работа, добавлен 05.02.2015

 • Характеристика способів захисту обчислювальної системи від несанкціонованого доступу по телефонних лініях. Аспекти, на які необхідно звернути увагу під час захисту телефонних ліній. Пристрої захисту від несанкціонованого використання телефонної лінії.

  реферат, добавлен 19.05.2013

 • Мобільний телефонний зв'язок як галузь зв'язку, електрозв'язку, телекомунікацій. Розповсюдження електромагнітного випромінювання в просторі обурення, його гранично допустимі рівні. Показники та факти впливу мобільного телефону на організм людини.

  презентация, добавлен 26.01.2011

 • Методи створення прецизійних випрямлячів на операційних підсилювачах. Процес перетворення електричної енергії. Генератор імпульсів форми меандр. Обрання та вдосконалення принципових схем. Розробка макетів генератора прямокутних та пилоподібних імпульсів.

  курсовая работа, добавлен 04.12.2014

 • Розроблення схеми електричної принципової системи управління на основі мікроконтролера AVR фірми ATMEL, колами живлення, кварцевим резонатором, схемою скиду та датчиком MPXV5100. Підключення мікроконтролера до датчика тиску при підключенні до виходу АЦП.

  лабораторная работа, добавлен 03.12.2014

 • Розробка технології створення нанорозмірних плівок електропровідних полімерів та встановлення впливу технологічних умов термовакуумного напилення на їх структурні та електрофізичні властивості. Створення швидкодіючих електрооптичних модуляторів.

  автореферат, добавлен 26.07.2014

 • Розробка формалізованих методів та засобів створення нерекурсивних цифрових фільтрів шумоподібних сигналів, що забезпечують зниження їх складності та спрощення побудови. Створення програмних засобів для одержання псевдовипадкових послідовностей.

  автореферат, добавлен 29.09.2014

 • Розробка універсальної стратегії двохступінчатої гнучкої широтно-імпульсної модуляції квазіковзаючого типу. Створення універсального аналітичного апарату для дослідження систем перетворення електричної енергії з кодифікованою цифровою модуляцією.

  автореферат, добавлен 23.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.