Винаходи людства. Телефонний апарат

Історія деяких відкриттів: винахід пластиліну, кулькової ручки, кросівок та голки з вушками. Створення апарату для демонстрації дії вуха. Електричний телефон Рейса. Перша в світі телефонна лінія. Створення вугільного мікрофону професором музики Д. Юзом.

Подобные документы

 • Особливості американського і світового ринку кабельного телебачення та найбільших у світі телекомпаній. Ідея створення європейської системи телеінформування. Створення супутників прямого телемовлення в Європі. Характеристика світового проекту "Астра".

  доклад, добавлен 20.03.2015

 • Наслідки першого та другого великого поділу праці, його вплив на розвиток ремесла та землеробства. Способи передачі звісток у Київській Русі (гінці, голуби, багаття, довіреними особами). Історія створення військового телеграфу та телефонного зв'язку.

  доклад, добавлен 15.10.2011

 • Проекційні апарати - оптичні пристрої, що утворюють на екрані збільшені зображення об'єктів. Основні елементи проекторів: лампа, рефлектор, конденсор, об'єктив. Апарат для демонстрації діапозитиву, діафільму, епіпосібника, кодопосібника. Ремонт приладів.

  курсовая работа, добавлен 18.02.2011

 • Історія винаходу телевізора. Патент на "спосіб електричної передачі зображень" (1907 р). Пристрій механічного сканування німецького інженера П. Ніпкова (1884 р). Створення першого в історії людства телевізора в 1928 р. російським вченим в Америці.

  презентация, добавлен 28.01.2015

 • Характеристика координатної автоматичної телефонної станції та особливостей її роботи. Класифікація координатних автоматичних телефонних станцій. Дослідження елементів багаторазового координатного з'єднувача. Аналіз принципу встановлення з'єднання.

  реферат, добавлен 08.03.2016

 • История создания телефонной связи. Первые эксперименты ученых-изобретателей. Изобретение преобразования звуков в электросигналы Беллом и изобретение Юзом микрофона. Принцип работы и устройство первых аппаратов, их усовершенствование и распространение.

  доклад, добавлен 07.04.2009

 • Розрахунок міжстанційної інтенсивності навантаження на цифровій міжміській телефонній станції. Визначення конфігурації мультиплексорних вузлів і специфікації обладнання. Ознайомлення з процесом вибору типу оптичного кабелю і номенклатури змінних блоків.

  курсовая работа, добавлен 11.09.2015

 • Совершенствование проволочного телеграфа в последней четверти XIX века, появление телефона. Открытие Юзом микрофонного эффекта. Конструирование Эдисоном телефонного аппарата. Развитие телефонных станций. Самодействующий центральный коммутатор Мосцицкого.

  презентация, добавлен 21.09.2013

 • Розрахунок міжстанційної інтенсивності навантаження на телефонній станції, швидкість цифрового кільця SDH. Вибір типу оптичного кабелю, номенклатури змінних блоків. Визначення конфігурації мультиплексорних вузлів та складання специфікації обладнання.

  курсовая работа, добавлен 13.12.2013

 • Науково-технічне обґрунтування, створення, дослідження перспективних методів та засобів з підвищеною точністю початкової азимутальної орієнтації інерціональної системи навігації літального апарату. Формування основних критеріїв оцінки ефективності рішень.

  автореферат, добавлен 16.10.2013

 • Стан сучасних розробок цифрових концепцій передачі. Техніко-економічне обґрунтування проектувальної мережі. Характеристика розрахунку інтенсивності навантаження. Модернізована система комутації апаратного зв'язку з додатковими видами обслуговування.

  курсовая работа, добавлен 01.04.2015

 • Фідер (у радіотехніці) — лінія, призначена для передачі електричних коливань високої частоти. Вимоги, яким повинна задовольняти фідерна лінія. Хвилевий опір коаксіального кабелю з суцільною поліетиленовою ізоляцією. Коефіцієнт укорочення довжини хвилі.

  лабораторная работа, добавлен 22.10.2010

 • Винахід у галузі приладобудування для вимірювання об’єму рідини при пропусканні її через вимірювальний прилад неперервним потоком з використанням теплового ефекту. Галузі застосування, опис аналогу, його недосконалість. Технічний результат винахіду.

  реферат, добавлен 22.12.2010

 • Перехоплення телефонних повідомлень та прослуховування приміщень. Пошук нових методів виявлення несанкціонованих підключень до телефонних ліній. Характеристика розробки математичної моделі лінійного адаптера і дослідження ефективності його функціонування.

  статья, добавлен 26.07.2016

 • Побудова міської телефонної мережі з використанням технології SDH без транзитних станцій. Оптимізація її структури. Розрахунок міжстанційної інтенсивності навантаження. Вибір типу оптичного кабелю. Визначення конфігурації мультиплексорних вузлів.

  курсовая работа, добавлен 29.11.2013

 • Визначення структурних параметрів комутаційного блока: кількості комутаторів на відповідному каскаді, зв’язність схеми та ін. Визначення типів з’єднувальних ліній між районною автоматичною телефонною станцією (РАТС) даної міської телефонної мережі.

  курсовая работа, добавлен 05.02.2015

 • Мобільний телефонний зв'язок як галузь зв'язку, електрозв'язку, телекомунікацій. Розповсюдження електромагнітного випромінювання в просторі обурення, його гранично допустимі рівні. Показники та факти впливу мобільного телефону на організм людини.

  презентация, добавлен 26.01.2011

 • Дослідження фотоелектричного перетворювача світлового потоку в напругу на основі пари фото-діод-операційний підсилювач. Вимірювання рівню молока і зоотехнічних параметрів для переносного доїльного апарату. Визначення похибки вимірювального перетворення.

  статья, добавлен 22.03.2016

 • Характеристика способів захисту обчислювальної системи від несанкціонованого доступу по телефонних лініях. Аспекти, на які необхідно звернути увагу під час захисту телефонних ліній. Пристрої захисту від несанкціонованого використання телефонної лінії.

  реферат, добавлен 19.05.2013

 • Методи створення прецизійних випрямлячів на операційних підсилювачах. Процес перетворення електричної енергії. Генератор імпульсів форми меандр. Обрання та вдосконалення принципових схем. Розробка макетів генератора прямокутних та пилоподібних імпульсів.

  курсовая работа, добавлен 04.12.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.