главнаяреклама на сайте База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Винаходи людства. Телефонний апарат (реферат)

Історія деяких відкриттів: винахід пластиліну, кулькової ручки, кросівок та голки з вушками. Створення апарату для демонстрації дії вуха. Електричний телефон Рейса. Перша в світі телефонна лінія. Створення вугільного мікрофону професором музики Д. Юзом.

поcмотреть текст Винаходи людства. Телефонний апарат (реферат). Посмотреть текст.
скачать реферат Скачать документ (реферат) на тему "Винаходи людства. Телефонний апарат"Подобные документы


1. Розвиток засобів зв’язку
Наслідки першого та другого великого поділу праці, його вплив на розвиток ремесла та землеробства. Способи передачі звісток у Київській Русі (гінці, голуби, багаття, довіреними особами). Історія створення військового телеграфу та телефонного зв'язку.
доклад

2. Проектори: основні характеристики
Проекційні апарати - оптичні пристрої, що утворюють на екрані збільшені зображення об'єктів. Основні елементи проекторів: лампа, рефлектор, конденсор, об'єктив. Апарат для демонстрації діапозитиву, діафільму, епіпосібника, кодопосібника. Ремонт приладів.
курсовая работа

3. Цифрова міська телефонна мережа кільцевого типу
Розрахунок міжстанційної інтенсивності навантаження на телефонній станції, швидкість цифрового кільця SDH. Вибір типу оптичного кабелю, номенклатури змінних блоків. Визначення конфігурації мультиплексорних вузлів та складання специфікації обладнання.
курсовая работа

4. История изобретения телефона
История создания телефонной связи. Первые эксперименты ученых-изобретателей. Изобретение преобразования звуков в электросигналы Беллом и изобретение Юзом микрофона. Принцип работы и устройство первых аппаратов, их усовершенствование и распространение.
доклад

5. История развития телефона и телефонной связи
Совершенствование проволочного телеграфа в последней четверти XIX века, появление телефона. Открытие Юзом микрофонного эффекта. Конструирование Эдисоном телефонного аппарата. Развитие телефонных станций. Самодействующий центральный коммутатор Мосцицкого.
презентация

6. Методика початкової азимутальної орієнтації і корегування інерціальної навігаційної системи летального апарату
Науково-технічне обґрунтування, створення, дослідження перспективних методів та засобів з підвищеною точністю початкової азимутальної орієнтації інерціональної системи навігації літального апарату. Формування основних критеріїв оцінки ефективності рішень.
автореферат

7. Фідерні лінії
Фідер (у радіотехніці) — лінія, призначена для передачі електричних коливань високої частоти. Вимоги, яким повинна задовольняти фідерна лінія. Хвилевий опір коаксіального кабелю з суцільною поліетиленовою ізоляцією. Коефіцієнт укорочення довжини хвилі.
лабораторная работа

8. Заява на винахід "Термоанемометричний витратомір"
Винахід у галузі приладобудування для вимірювання об’єму рідини при пропусканні її через вимірювальний прилад неперервним потоком з використанням теплового ефекту. Галузі застосування, опис аналогу, його недосконалість. Технічний результат винахіду.
реферат

9. Цифрова міська телефонна мережа кільцевого типу
Побудова міської телефонної мережі з використанням технології SDH без транзитних станцій. Оптимізація її структури. Розрахунок міжстанційної інтенсивності навантаження. Вибір типу оптичного кабелю. Визначення конфігурації мультиплексорних вузлів.
курсовая работа

10. Пристрої захисту від прослуховування телефонних ліній
Характеристика способів захисту обчислювальної системи від несанкціонованого доступу по телефонних лініях. Аспекти, на які необхідно звернути увагу під час захисту телефонних ліній. Пристрої захисту від несанкціонованого використання телефонної лінії.
реферат

11. Мобільний зв'язок
Мобільний телефонний зв'язок як галузь зв'язку, електрозв'язку, телекомунікацій. Розповсюдження електромагнітного випромінювання в просторі обурення, його гранично допустимі рівні. Показники та факти впливу мобільного телефону на організм людини.
презентация

12. Технологія напівпровідникових гетероструктур на основі органічних та неорганічних матеріалів для електрооптичних елементів мікроелектроніки
Розробка технології створення нанорозмірних плівок електропровідних полімерів та встановлення впливу технологічних умов термовакуумного напилення на їх структурні та електрофізичні властивості. Створення швидкодіючих електрооптичних модуляторів.
автореферат

13. Нерекурсивні цифрові фільтри шумоподібних сигналів для систем керування
Розробка формалізованих методів та засобів створення нерекурсивних цифрових фільтрів шумоподібних сигналів, що забезпечують зниження їх складності та спрощення побудови. Створення програмних засобів для одержання псевдовипадкових послідовностей.
автореферат

14. Кодифікована широтно-імпульсна модуляція сигналів регульованих автономних інверторів напруги
Розробка універсальної стратегії двохступінчатої гнучкої широтно-імпульсної модуляції квазіковзаючого типу. Створення універсального аналітичного апарату для дослідження систем перетворення електричної енергії з кодифікованою цифровою модуляцією.
автореферат

15. Фізико-технологічні основи електронно-йонних методів створення наноструктур функціональних елементів для НВІС
Розробка фізико-технологічних основ, аналітично-обчислювальних методик і експериментально-виробничих нанотехнологій для виготовлення напівпровідникових НВІС на нових багатокомпонентних матеріалах та створення нових інтегральних схем для їх експлуатації.
автореферат

16. Елементи око-процесорної обробки зображень в логіко-часовому середовищі
Розробка методів та засобів підвищення швидкості око-процесорної обробки зображень. Формалізація необхідних для обробки операцій над логіко-часовою функцією та дослідження їх властивостей. Створення математичного апарату, комп'ютерне моделювання обробки.
автореферат

17. Способи обробки вимірювальної інформації та побудова вимірювачів електричних параметрів конденсаторів надвеликої ємності
Знайомство з особливостями обробки вимірювальної інформації та побудови нових вимірювачів електричних параметрів конденсаторів надвеликої ємності. Загальна характеристика етапів та головних проблем створення макета вимірювача на змінному струмі.
автореферат

18. Створення автоматичної системи розпізнавання автомобілів при їх в'їзді на парковку
Розробка структурної і принципової схем мікроконтролерної системи. Графічне зображення схеми пристрою в середовищі моделювання Proteus. Створення друкованої плати і збіркового креслення пристрою. Опис алгоритму і апаратна реалізація системи розпізнавання.
реферат

19. Історія поштового зв'язку
Еволюційні зміни послуг поштового зв'язку: доставка посилок, переказ грошей та інших доручень в інші місцевості та держави. Історія розвитку послуг поштового зв'язку. Виникнення поштової мережі в Україні та світі. Вплив потреб суспільства на зміст послуг.
курсовая работа

20. Теорія аналого-цифрового перетворювання сигналів та оцінка похибок
Розробка єдиної теорії аналізу часової дискретизації й амплітудного квантування, єдиного теоретичного апарату оптимізації АЦП детермінованих і випадкових сигналів, систематизації методологічних вимог ідеального перетворювання, а також оцінка похибок.
автореферат

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

поcмотреть текст реферат на тему "Винаходи людства. Телефонний апарат". Посмотреть текст.
скачать реферат реферат "Винаходи людства. Телефонний апарат". Скачать.

база знанийглобальная сеть рефератов