главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Проблема забруднення Світового океану

Нафта й нафтопродукти. Пестициди. Синтетичні поверхнево-активні речовини. Сполуки з канцерогенними властивостями. Важкі метали. Скидання відходів у море із цілю поховання (дампинг). Теплове забруднення. Інсектициди для боротьби зі шкідливими комахами.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Проблема забруднення Світового океану"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Проблема забруднення Світового океану" можно здесьПодобные документы


1. Забруднення водного середовища планети
Негативні наслідки забруднення Світового океану нафтою. Характеристика хімічного, фізичного, біологічного і теплового забруднення середовища. Найбільш поширені і токсичні забруднювачі. Здатність водойм до самоочищення. Екологічна безпека та охорона морів.
реферат

2. Проблеми і причини виникнення забруднення Світового океану
Стан води Світового океану значно погіршився. Його поверхня вкрита нафтою, пластиковим пакувальним матеріалом, іграшками, пляшками та іншим сміттям, котре багато років не розкладається у воді. Таких твердих відходів нагромадилося вже понад 20 млн. тон.
реферат

3. Охорона водного середовища
Водні ресурси планети. Споживачі прісної води. Забруднення води та проблема стічних вод. Охорона, шляхи і джерела забруднення підземних вод України. Охорона світового океану. Забруднення океану внаслідок аварій нафтових танкерів, промисловими відходами.
реферат

4. Охорона морів і океанів
Ресурси Світового океану. Основний ресурс Світового океану-морська вода. Проблеми Світового океану. Охорона морів і океанів. Мінеральні ресурси Світового океану. Температурний режим вод. Патогенна мікрофлора океану. Отрутні розчинні компоненти нафти.
доклад

5. Глобальні проблеми забруднення довкілля
Зростання обсягів виробництва та його якісні зміни як фактори забруднення природного середовища. Інші глобальні проблеми: забруднення Світового океану та навколоземного космічного простору, зростання кислотності атмосферних опадів і ґрунтового покриву.
реферат

6. Людина і гідросфера
Гідросфера, роль води в кругообігу речовин у природі і житті людей. Фізичне, хімічне та органічне забруднення вод (причини і наслідки). Проблема дефіциту і причини нестачі прісних вод. Проблема забруднення вод Світового океану та відродження малих річок.
реферат

7. Забруднення світового океану
Вода як священна основа життя на Землі. Поняття Світового океану та його місце у міфології. Форосський маяк - одне з семи чудес світу. Використання океанських надр, винищування морських тварин, екологічне забруднення та дослідницькі експедиції.
реферат

8. Забруднення навколишнього середовища
Класифікація забруднення біосфери. Рівні забруднення атмосфери згідно визначення Всесвітньої організації охорони здоров'я. Руйнування озонового шару. Фізичне, хімічне, біологічне й теплове забруднення води. Антропогенні навантаження на земельні ресурси.
реферат

9. Сучасні проблеми екології
Поняття забруднення атмосфери, його сутність і особливості, основні причини та джерела. Негативні наслідки забруднення атмосферного середовища для екології та здоров'я людини. Причини та наслідки забруднення світового океану та ґрунтів, методи очищення.
реферат

10. Джерела та наслідки забруднення води
Дослідження видів та основних джерел забруднення вод. Зниження якості води, як найважливіший наслідок забруднення літосфери. Ерозія ґрунту і заходи боротьби з нею. Антропогенний (штучний) та природний вплив на ґрунтові води. Основні забруднюючі речовини.
реферат

11. Проблема промислових відходів
Вторинні матеріальні ресурси. Поняття "утилізація" та "рециркуляція" відходів. Екологічні проблеми, викликані нераціональним використанням відходів підприємств. Забруднення навколишнього середовища промисловістю. Можливі напрямки використання відходів.
курсовая работа

12. Екологічна проблема: суттєвість, географія
Сутність феномену екологічної кризи, її основні причини та передумови, місце та значення на сучасному етапі. Проблема забруднення атмосфери, ґрунтів та Світового океану, методи та напрямки вирішення даних проблеми. Екологічна ситуація на Україні.
курсовая работа

13. Антропогенний вплив на гідросферу
Великомасштабний характер забруднення атмосфери на сучасному етапі. Характеристика стану гідросфери. Води Світового океану та прісні ресурси. Світовий водогосподарський баланс. Джерела забруднення гідросфери та шляхи подолання екологічної кризи.
реферат

14. Водні ресурси
Світові запаси води на Землі (прісна і морська вода) та їх вичерпність. Зростання потреби господарства у воді та водоспоживання на планеті, екологічні проблеми безповоротного забруднення Світового океану. Природне самоочищення та забруднення вод України.
реферат

15. Світовий океан
Роль Світового океану у житті людства. Ресурси Світового океану. Основний ресурс Світового океану-морська вода. Проблеми Світового океану. Охорона морів і океанів. Дослідження Світового океану. Стурбованість громадськості нафтовим забрудненням.
доклад

16. Екологічна криза та антропогенне забруднення довкілля
Аналіз наслідків екологічної кризи. Загальна характеристика промислових отрутохімікатів: карбонати, нітрофеноли, гербіциди, діоксини, хлорорганічні, фосфорорганічні, ртутьорганічні сполуки, важкі метали, фунгіциди. Класифікація антропогенних факторів.
реферат

17. Екологічні проблеми, викликані забрудненням
Характеристика й джерела забруднення. Екологічні проблеми, викликані забрудненням. Методи боротьби з забрудненням. Неорганічне забруднення. Органічне забруднення. Основні органічні забруднюючі речовини. Зараження морепродуктів. Боротьба з забрудненням.
реферат

18. Вирішення проблеми радіоактивного забруднення водного середовища
Основні джерела радіоактивного забруднення Світового океану, викид радіонуклідів через відходи від атомних заводів. Міжнародне співробітництво в області безпеки ядерних судів та установок. Розгляд питання про заборону в Антарктиці атомних випробувань.
реферат

19. Антропогенне забруднення навколишнього середовища міста Севастополь
Атмосферне забруднення м. Севастополь та рівень забруднення річок Севастопольського регіону й акваторії Чорного моря, проблема знешкодження відходів. Вирішення екологічних проблем міста. Екологічне становище України порівняно з іншими країнами світу.
реферат

20. Забруднення гідросфери
Причини, наслідки забруднення гідросфери. Антропогенний вплив на ґрунтові води. Типи забруднення поверхневих і підземних вод. Результат антропогенного тиску на екологічну систему океану. Склад та характеристика стічних вод. Запобігання забрудненню водойм.
реферат

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Проблема забруднення Світового океану"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Проблема забруднення Світового океану" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов