главнаяреклама на сайте База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Проблема забруднення Світового океану (реферат)

Нафта й нафтопродукти. Пестициди. Синтетичні поверхнево-активні речовини. Сполуки з канцерогенними властивостями. Важкі метали. Скидання відходів у море із цілю поховання (дампинг). Теплове забруднення. Інсектициди для боротьби зі шкідливими комахами.

поcмотреть текст Проблема забруднення Світового океану (реферат). Посмотреть текст.
скачать реферат Скачать документ (реферат) на тему "Проблема забруднення Світового океану"Подобные документы


1. Забруднення Світового океану
Актуальність проблеми забруднення водного середовища. Обмін вологою між океаном і сушею. Екологічна загрозу для життя у Світовому океані. Поховання на морському дні радіоактивних відходів. Основні шляхи забруднення гідросфери нафтою і нафтопродуктами.
презентация

2. Забруднення гідросфери та її наслідки
Загальні ресурси гідросфери. Джерела забруднення водних ресурсів. Класифікація забруднювальних речовин за їх фазово-дисперсним станом, за глибиною залягання. Види забруднень: хімічне, фізичне, біологічне й теплове. Забруднення вод світового океану.
реферат

3. Забруднення водного середовища планети
Негативні наслідки забруднення Світового океану нафтою. Характеристика хімічного, фізичного, біологічного і теплового забруднення середовища. Найбільш поширені і токсичні забруднювачі. Здатність водойм до самоочищення. Екологічна безпека та охорона морів.
реферат

4. Проблеми і причини виникнення забруднення Світового океану
Стан води Світового океану значно погіршився. Його поверхня вкрита нафтою, пластиковим пакувальним матеріалом, іграшками, пляшками та іншим сміттям, котре багато років не розкладається у воді. Таких твердих відходів нагромадилося вже понад 20 млн. тон.
реферат

5. Охорона водного середовища
Водні ресурси планети. Споживачі прісної води. Забруднення води та проблема стічних вод. Охорона, шляхи і джерела забруднення підземних вод України. Охорона світового океану. Забруднення океану внаслідок аварій нафтових танкерів, промисловими відходами.
реферат

6. Охорона морів і океанів
Ресурси Світового океану. Основний ресурс Світового океану-морська вода. Проблеми Світового океану. Охорона морів і океанів. Мінеральні ресурси Світового океану. Температурний режим вод. Патогенна мікрофлора океану. Отрутні розчинні компоненти нафти.
доклад

7. Проблеми забруднення навколишнього середовища
Визначення сутності забруднення навколишнього середовища. Характеристика джерел забруднення ґрунтів, Світового океану та повітря. Дослідження хімічного складу дощу та факторів, які впливають на нього. Розгляд головних екологічних проблем у місті Києві.
презентация

8. Глобальні проблеми забруднення довкілля
Зростання обсягів виробництва та його якісні зміни як фактори забруднення природного середовища. Інші глобальні проблеми: забруднення Світового океану та навколоземного космічного простору, зростання кислотності атмосферних опадів і ґрунтового покриву.
реферат

9. Людина і гідросфера
Гідросфера, роль води в кругообігу речовин у природі і житті людей. Фізичне, хімічне та органічне забруднення вод (причини і наслідки). Проблема дефіциту і причини нестачі прісних вод. Проблема забруднення вод Світового океану та відродження малих річок.
реферат

10. Забруднення світового океану
Вода як священна основа життя на Землі. Поняття Світового океану та його місце у міфології. Форосський маяк - одне з семи чудес світу. Використання океанських надр, винищування морських тварин, екологічне забруднення та дослідницькі експедиції.
реферат

11. Проблема забруднення водних об'єктів
Класифікація і склад стічних вод. Скидання відходів в притоку з метою поховання. Забрудненість від дії природних надзвичайних ситуацій. Захисні заходи по порятунку річок і морів. Особливість хімічного і теплового псування навколишнього середовища.
курсовая работа

12. Характеристика різних видів забруднень міст
Фізичне забруднення: радіаційне, світлове, теплове, шумове, хімічне та електромагнітне. Основні шкідливі речовини: аерозольний та фотохімічний туман, радіоактивні опади. Органічні та неорганічні забруднення водойм. Кислі атмосферні випади на сушу.
курсовая работа

13. Забруднення навколишнього середовища
Класифікація забруднення біосфери. Рівні забруднення атмосфери згідно визначення Всесвітньої організації охорони здоров'я. Руйнування озонового шару. Фізичне, хімічне, біологічне й теплове забруднення води. Антропогенні навантаження на земельні ресурси.
реферат

14. Сучасні проблеми екології
Поняття забруднення атмосфери, його сутність і особливості, основні причини та джерела. Негативні наслідки забруднення атмосферного середовища для екології та здоров'я людини. Причини та наслідки забруднення світового океану та ґрунтів, методи очищення.
реферат

15. Джерела та наслідки забруднення води
Дослідження видів та основних джерел забруднення вод. Зниження якості води, як найважливіший наслідок забруднення літосфери. Ерозія ґрунту і заходи боротьби з нею. Антропогенний (штучний) та природний вплив на ґрунтові води. Основні забруднюючі речовини.
реферат

16. Організація заходів щодо утилізації відходів на транспорті України
Проблема антропогенного забруднення навколишнього середовища. Вплив на природу кількісного зростання автомобільного, залізничного, повітряного і водного транспорту. Скидання матеріалів отруйних речовин. Поліпшення екологічної обстановки на транспорті.
статья

17. Проблема промислових відходів
Вторинні матеріальні ресурси. Поняття "утилізація" та "рециркуляція" відходів. Екологічні проблеми, викликані нераціональним використанням відходів підприємств. Забруднення навколишнього середовища промисловістю. Можливі напрямки використання відходів.
курсовая работа

18. Екологічна проблема: суттєвість, географія
Сутність феномену екологічної кризи, її основні причини та передумови, місце та значення на сучасному етапі. Проблема забруднення атмосфери, ґрунтів та Світового океану, методи та напрямки вирішення даних проблеми. Екологічна ситуація на Україні.
курсовая работа

19. Екологічні проблеми України
Характеристика основних екологічних водних проблем України. Дослідження джерел забруднення гідросфери та антропогенного впливу на води Світового океану. Забруднення природних вод України та спостереження за станом хімічного забруднення поверхневих вод.
дипломная работа

20. Світовий океан
Роль Світового океану у житті людства. Ресурси Світового океану. Основний ресурс Світового океану-морська вода. Проблеми Світового океану. Охорона морів і океанів. Дослідження Світового океану. Стурбованість громадськості нафтовим забрудненням.
доклад

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

поcмотреть текст реферат на тему "Проблема забруднення Світового океану". Посмотреть текст.
скачать реферат реферат "Проблема забруднення Світового океану". Скачать.

база знанийглобальная сеть рефератов