главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Запобіжні заходи в господарському процесі

Поняття та види запобіжних заходів, їх процесуальний порядок призначення. Норми чинного законодавства, які регламентують призначення запобіжних заходів в господарському процесі, відшкодування заподіяних збитків при їх неправомірному призначенні.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Запобіжні заходи в господарському процесі"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Запобіжні заходи в господарському процесі" можно здесьПодобные документы


601. Договір оренди
Дослідження розвитку правового регулювання відносин, пов’язаних із строковим і оплачуваним володінням нерухомим майном. Регламентація орендних відносин, відповідно до чинного цивільного законодавства України. Об’єкти та суб’єкти за договором найму.
контрольная работа

602. Підприємства: поняття та види
Поняття підприємства, його основні ознаки та види. Характеристика підприємств державної і комунальної форми власності. Підприємства колективні і приватні. Виробничі кооперативи і орендні підприємства. Особливості підприємств з іноземними інвестиціями.
контрольная работа

603. Форми та методи захисту земельних прав громадян
Зміст земельних прав громадян, підстави його набуття і реалізація, форми і методи їх захисту як елемент правового механізму на етапі реформування земельних відносин. Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, вирішення земельних спорів.
дипломная работа

604. Зупинення та закінчення досудового розслідування
Підстави і порядок зупинення досудового розслідування. Умови відновлення та форми закінчення досудового розслідування, продовження його строку. Обвинувальний акт, його зміст. Клопотання про застосування примусових заходів виховного та медичного характеру.
реферат

605. Принципи кредитування
Правові основи надання, використання і повернення кредитів та регулювання взаємовідносин між суб'єктами, що виникають у процесі кредитування. Суб'єкти кредитних правовідносин. Положення про порядок здійснення консорціумного кредитування на Україні.
контрольная работа

606. Організаційно–правові засади забезпечення життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ України
Авторське поняття життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ та сутність, зміст, значення і засоби її забезпечення. Класифікація заходів правового захисту працівників органів внутрішніх справ. Перелік принципів кадрової політики в ОВС України.
автореферат

607. Суб'єкти господарювання
Поняття та види суб’єктів господарювання. Види та організаційні форми підприємств. Поняття господарських товариств. Особливості правового статусу інших суб’єктів господарювання. Статус благодійних та неприбуткових організацій у сфері господарювання.
лекция

608. Гарантії суб’єктів провадження у справах про адміністративні проступки
Сутність і структура провадження у справах про адміністративні проступки та його місце у адміністративному процесі. Специфіка, зміст та види гарантій прав і свобод людини, детальний аналіз системи правових, матеріальних та процесуальних гарантій.
автореферат

609. Трудові спори і порядок їх вирішення
Характеристика основних принципів розгляду трудових спорів. Порядок і строки розгляду індивідуальних трудових спорів у судах. Поняття, види та порядок вирішення колективних трудових спорів. Страйк як засіб розв’язання колективного трудового спору.
курсовая работа

610. Антимонопольні правоохоронні засоби
Поняття антимонопольних правоохоронних засобів, їх класифікація у сфері антимонопольного законодавства. Застосування засобів запобігання, припинення порушень антимонопольного законодавства та захисту порушених прав; специфіка юридичної відповідальності.
автореферат

611. Штраф як вид покарання за кримінальним правом України
Визначення поняття штрафу як виду покарання та його місця в системі покарань за чинним кримінальним законодавством України. Особливості застосування спеціальних правил призначення покарання при застосуванні штрафу та звільнення від цього виду покарання.
автореферат

612. Види процедурних правовідносин у сфері соціального забезпечення на випадок безробіття
Соціальне забезпечення на випадок безробіття: процедурні правовідносини у сфері соціального забезпечення на випадок безробіття, реалізація права на забезпечення. Процедура встановлення факту безробіття для подальшого призначення соціальної допомоги.
статья

613. Теоретичні та методичні основи судової гірничотехнічної експертизи
Обґрунтування взаємодії інтеграційних інженерно-технічних і правових галузей знань як основ судової гірничотехнічної експертизи. Порядок призначення і дослідження процесуальних основ гірничотехнічної експертизи. Судова практика експертних досліджень.
автореферат

614. Зміст та класифікація фінансових правовідносин
Ознаки централізованих і децентралізованих фондів як об'єктів фінансових правовідносин. Особливості правового регулювання фінансової діяльності залежно від спрямованості соціальних зв'язків. Усунення існуючих недоліків чинного фінансового законодавства.
автореферат

615. Управління об'єднаннями підприємств
Загальні особливі відзнаки господарських об'єднань. Виконавчий апарат управління корпорацією. Особливості управління концерном. Порядок одержання згоди Антимонопольного комітету України на створення холдингових компаній у процесі корпоратизації.
дипломная работа

616. Кримінологічна характеристика експлуатації дітей
Поняття, види та ознаки кримінальної експлуатації дітей. Сутність і система, кримінологічна функція законодавства про правовий захист дітей від експлуатації. Динаміка злочинів, пов'язаних з експлуатацією дітей, стан запобігання та протидії їх вчиненню.
автореферат

617. Необережність та її види
Сутність, зміст та особливості необережності як форми вини. Поняття, окремі види, класифікація та криміналізація необережних злочинів. Ознаки злочинної самовпевненості. Поняття, ознаки та критерії злочинної недбалості, її відмінність від злочинного умислу
курсовая работа

618. Адміністративно-правові аспекти взаємодії судів з органами місцевого самоврядування в процесі кримінального провадження
Окреслення проблемних питань визначення форм та методів взаємодії судів з органами місцевого самоврядування у кримінальному судочинстві. Визначення основних напрямів взаємодії судів з органами місцевого самоврядування в процесі кримінального провадження.
статья

619. Інститут державного контролю в сільському господарстві України: загальна характеристика
Поняття інституту державного контролю в сільському господарстві України. Порушення вимог щодо виконання фітосанітарних заходів. Способи реалізації норм адміністративного права, що притаманні інституту державного контролю в сільському господарстві.
статья

620. Управління органами внутрішніх справ в особливих умовах, викликаних аномальними явищами техногенного і природного характеру (організаційно-правові питання)
Методологічні та загально-правові засади управління органами внутрішніх справ. Поняття "надзвичайні обставини". Надзвичайні спеціальні адміністративно-правові режими. Історичні аспекти становлення інституту правових заходів надзвичайного характеру.
автореферат

Страница:   « 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Запобіжні заходи в господарському процесі"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Запобіжні заходи в господарському процесі" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов