главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Запобіжні заходи в господарському процесі

Поняття та види запобіжних заходів, їх процесуальний порядок призначення. Норми чинного законодавства, які регламентують призначення запобіжних заходів в господарському процесі, відшкодування заподіяних збитків при їх неправомірному призначенні.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Запобіжні заходи в господарському процесі"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Запобіжні заходи в господарському процесі" можно здесьПодобные документы


601. Попередження адміністративних правопорушень, що посягають на митні відносини
Поняття митної політики, митної справи, митних відносин. Основні детермінанти вчинення адміністративних проступків у сфері митних відносин та основні принципи їх класифікації. Заходи попередження адміністративних правопорушень митного законодавства.
автореферат

602. Моральна шкода в трудовому законодавстві
Моральна шкода як наслідки правопорушення, що залежать від економічного змісту та вартісної форми. Умови відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Підстави відшкодування моральної шкоди в трудових правовідносинах. Презумпція заподіяння моральної шкоди.
реферат

603. Поняття правосуддя та його основні ознаки
Особливості та ознаки судової влади. Широкі юрисдикційні повноваження як атрибути судової влади. Засади здійснення судочинства. Участь народу в здійсненні правосуддя. Функції суду присяжних, правила призначення присяжних, законодавча база їх діяльності.
реферат

604. Поняття і склад судових витрат
Ставки державного мита. Вимоги про присудження періодичних платежів. Відстрочення сплати судових витрат. Порядок надання адвокатом безкоштовної допомоги; сторони у цивільній справі. Відшкодування державі судових витрат. Суб’єкти цивільного права.
реферат

605. Засада диспозитивності та її реалізація в кримінальному процесі України
Сутність поняття "засади диспозитивності", її співвідношення з публічністю та змагальністю. Інститут цивільного позову в кримінальній справі. Підстави віднесення певної групи суспільно-небезпечних діянь до категорії справ приватного обвинувачення.
автореферат

606. Поняття нововиявлених обставин у цивільному процесі
Нововиявлені обставини як юридичні факти, що мають для справи суттєве значення, які існували в момент винесення рішення, але не були відомі ні заявнику, ні суду. Особливості інституту перегляду за нововиявленими обставинами в сучасному цивільному праві.
статья

607. Норми і джерела міжнародного права
Поняття, структура та види міжнародно-правових норм. Роль державних угод як засобу створення і розвитку сучасного міжнародного права. Ідея загального конгресу та узгодженості волі різних суб’єктів. Договір і звичай - основні джерела міжнародного права.
курсовая работа

608. Забезпечення обвинуваченому права на захист у кримінальному процесі Федеративної Республіки Німеччини та України (порівняльно-правове дослідження)
Дослідження аспектів, пов'язаних із забезпеченням обвинуваченому права на захист, їх місце у кримінальному процесі Федеративної Республіки Німеччини та України. Зміст забезпечення прав обвинуваченого, його значення при збиранні і дослідженні доказів.
автореферат

609. Розмежування адміністративної і господарської юрисдикції
Характеристика адміністративного та господарського судочинства в Україні: організація, загальні засади здійснення правосуддя, розмежування юрисдикції за матеріальним критерієм. Поняття, види господарських спорів. Перспективи розвитку законодавства.
дипломная работа

610. Джерела трудового права
Поняття та види джерел трудового права. Конституція України, Кодекс законів про працю та інші законодавчі, підзаконні акти та локально-правові норми, що регулюють трудові відносини між робітниками і роботодавцями. Міжнародно-правові акти про працю.
курсовая работа

611. Поняття та значення спадкування та спадкового права
Аналіз історичного аспекту спадкування за заповітом, з урахуванням досвіду попередніх та теперішніх держав, а також їх законодавчих актів. Поняття, сутність, види та порядок складання заповітів, їх особливості в Україні. Права заповідача та спадкоємців.
реферат

612. Правотворча діяльність держави
Поняття, ознаки та функції правотворчості. Порядок прийняття Конституції та законів в Україні. Суб’єкти та види правотворчого процесу. Його стадії та етапи. Правотворча діяльність Президента, органів виконавчої влади. Поняття законодавчої ініціативи.
курсовая работа

613. Поняття та види юридичних осіб
Поняття та сутність юридичної особи в сучасних умовах, її ознаки та правосуб’єктність. Порядок виникнення та реєстрації юридичних осіб, їх реорганізації та ліквідації. Характеристика видів та аналіз відмінностей організаційно-правових форм підприємств.
дипломная работа

614. Адміністративний примус в діяльності органів державної податкової служби України
Сутність та класифікація заходів адміністративного примусу в податковому праві України. Особливості юридичної відповідальності за проступки, вчинені у сфері оподаткування, що мають ознаки адміністративного правопорушення. Порядок оскарження рішень, дій.
автореферат

615. Матеріально-правові та колізійні норми. Колізії законів
Сутність та види матеріально-правових норм у міжнародно-приватному праві. Поняття і структура колізійних норм - інструменту, за допомогою якого вирішується проблема, право якої країни підлягає застосуванню. Внутрішні та інтерперсональні колізії законів.
контрольная работа

616. Джерела аграрного права
Законодавче регулювання правового становища фермерського господарства. Поняття та види джерел аграрного права: законів, підзаконних актів, внутрішньогосподарських локальних актів. Основні засоби вдосконалення та систематизації аграрного законодавства.
курсовая работа

617. Спільна власність подружжя
Розвиток законодавства про право власності подружжя, поняття і функції шлюбу, майно подружжя та види майнових правовідносин. Договірні засади за шлюбним контрактом, розпоряджання спільним та роздільним майном, поділ та підстави поділу спільного майна.
дипломная работа

618. Місце господарського права в правовій системі України
Завдання, предмет і методи господарського права. Поняття та особливості господарського законодавства. Правове забезпечення ринкових реформ. Основи регулювання майнових і особистих немайнових відносин. Господарські правовідносини, їх ознаки та види.
курсовая работа

619. Поняття злочинності
Характеристика поняття злочинності, її види, елементи та умови. Участь громадськості у профілактичній діяльності. Попередження рецидивних злочинів. Властиві ознаки, характерні для повторності злочинів. Види рецидиву, залежно від характеру злочину.
реферат

620. Цивільне процесуальне законодавство
Норми цивільного процесуального права. Позови про стягнення аліментів, розірвання шлюбу, поділ спільного майна подружжя, оспорювання батьківства. Принципи сімейного кодексу України. Справи про визнання усиновлення недійсним і скасування усиновлення.
доклад

Страница:   « 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Запобіжні заходи в господарському процесі"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Запобіжні заходи в господарському процесі" можно здесь

база знанийглобальная сеть рефератов