главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 Запобіжні заходи в господарському процесі

Поняття та види запобіжних заходів, їх процесуальний порядок призначення. Норми чинного законодавства, які регламентують призначення запобіжних заходів в господарському процесі, відшкодування заподіяних збитків при їх неправомірному призначенні.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Запобіжні заходи в господарському процесі"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Запобіжні заходи в господарському процесі" можно здесьПодобные документы


601. Злочини проти життя людини
Поняття вбивства як протиправного позбавлення життя, його об’єкти та суб'єкти. Характеристика його видів: умисні та вбивства через необережність, доведення до самогубства, погроза вбивством. Призначення покарання за сподіяний злочин проти життя людини.
реферат

602. Роль інституту адвокатури в реалізації правозахисної функції громадянського суспільства
Процес вдосконалення правового і соціального статусу адвоката на основі чинного законодавства та принципових засад суспільного розвитку. Гарантії права на отримання кваліфікованої юридичної допомоги з боку адвокатури, передбачені законодавством України.
автореферат

603. Порядок створення і ліквідації акціонерного товариства
Сутність, поняття і види акціонерних товариств. Прийняття рішення про створення товариства. Законодавче регулювання, процедура відкриття і порядок державної реєстрації. Підписка на акції і функції установчих зборів. Ліквідація акціонерного товариства.
контрольная работа

604. Види ліцензійних платежів
Визначення поняття і загальна характеристика ліцензії як документа забезпечує право на використання об'єкту ліцензування в Україні. Поняття і особливості ліцензійної угоди у сфері використання інтелектуальної власності. Основні види ліцензійних платежів.
реферат

605. Поняття кваліфікації злочинів
Види кваліфікації злочинів. Вчинення злочину як фактична підстава притягнення до кримінальної відповідальності і кваліфікації скоєного, а склад злочину – правова модель і основа кваліфікації. Поняття власності та її основні правові форми і види.
контрольная работа

606. Організаційно-правові проблеми матеріальної відповідальності військовослужбовців
Поняття, головні види та функції матеріальної відповідальності військовослужбовців. Склад майнового правопорушення. Визначення розміру заподіяної шкоди та порядок притягнення до матеріальної відповідальності. Загальне поняття про службовий ризик.
автореферат

607. Поняття та види строків у цивільному праві
Роль і місце строків у цивільних правовідносинах, правила їх обчислення, критерії класифікації. Поняття та види термінів позовної давності; вимоги, на які вони поширюються. Початок перебігу, зупинення, перерва та поновлення строків позовної давності.
контрольная работа

608. Достовірність доказів у цивільному судочинстві США та України: порівняльно-правовий аспект
Аналіз сутності поняття достовірності. Дослідження проблеми достовірності засобів доказування у цивільному процесі США та України. Виявлення позитивного досвіду США, який може стати корисним для розвитку українського доказового права та судової практики.
статья

609. Довічне позбавлення волі
Характеристика процесу виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі в Україні, порядок призначення. Аналіз правового статусу засуджених до довічного позбавлення волі: особливості умов відбування покарання, розгляд змін умов утримання.
реферат

610. Контрольна робота по праву
Система органів судової влади в Україні. Третейські суди. Юрисдикція суддів. Гарантії самостiйностi судів i незалежності суддів. Поняття покарання та його мета. Види покарань. Юридичні особи: поняття, ознаки, види. Способи створення та припинення.
контрольная работа

611. Обов'язки громадян у галузі екології
Розгляд обов'язків громадян у сфері екологічного права. Поняття та види екологічних прав, гарантії їх реалізації, способи захисту та відповідальність за порушення. Характеристика системи екологічного законодавства. Визначення мети екологічного права.
контрольная работа

612. Форма держави: поняття, елементи, види
Поняття і основні ознаки форми держави. Форма правління, як організація державної влади, порядок її утворення. Територіальний устрій, внутрішній поділ держави: проста, складна федерація, конфедерація. Політичний режим демократичного чи тоталітарного типу.
курсовая работа

613. Проблеми правового регулювання захисту економічної конкуренції
Розвиток антимонопольно-конкурентного законодавства України. Актуальні проблеми законодавчого регулювання обмеження монополізму і розвитку конкуренції. Види, розмір та особливості відповідальності за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства.
дипломная работа

614. Закон про кримінальну відповідальність
Загальне поняття та структура закону про кримінальну відповідальність. Специфічні риси даного закону на відміну від законів інших галузей законодавства. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі і просторі. Види відносно-визначених санкцій.
контрольная работа

615. Поняття віктимології
Віктимологія як наука про принципи та особливості поведінки жертви. Соціальні процеси, внаслідок яких індивіди та соціальні групи наражаються на катування. Запобіжні засоби для уникнення ситуацій, у яких приводом злочинної дії може стати поведінка жертви.
контрольная работа

616. Тактика допиту свідка
Поняття та різновиди допиту, головний зміст та призначення даного процесу. Особливості підготовки до допиту свідка. Робочий етап під час допиту свідка. Тактика допиту неповнолітніх свідків, глухих та німих свідків. Завершальний етап даного процесу.
курсовая работа

617. Спадкування та його види
Аналіз сукупності правових норм, які регулюють умови і порядок спадкування і складають інститут цивільного права, який іменується спадковим правом. Поняття видів спадкування. Форма заповіту, порядок складання та нотаріального посвідчення заповіту.
контрольная работа

618. Авторська власність
Поняття і джерела авторського права. Об'єкти та суб'єктиавторського права. Суб'єктивне авторське право, його зміст, межі. Особливості і види договірних відносин у галузі реалізації результатів творчої діяльності. Поняття, види, зміст авторських договорів.
реферат

619. Місце політичних партій у політичній системі суспільства
Поняття та структура політичної системи суспільства. Виникнення і розвиток партій у процесі історичного розвитку політичної влади. Вплив політичних партій на діяльність органів державної влади, економіку, соціальні процеси, відносини між країнами.
реферат

620. Докази і доказування в цивільному процесі
Докази і доказування як процесуальні засоби пізнання в цивільному судочинстві. Поняття, основні ознаки і класифікація доказів. Ступені процесу доказування та оцінка дослідження доказів. Одержання і дослідження доказової інформації і засобів доказування.
реферат

Страница:   « 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Запобіжні заходи в господарському процесі"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Запобіжні заходи в господарському процесі" можно здесь
база знанийглобальная сеть рефератов