главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 


Запобіжні заходи в господарському процесі

Поняття та види запобіжних заходів, їх процесуальний порядок призначення. Норми чинного законодавства, які регламентують призначення запобіжних заходів в господарському процесі, відшкодування заподіяних збитків при їх неправомірному призначенні.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Запобіжні заходи в господарському процесі"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Запобіжні заходи в господарському процесі" можно здесьПодобные документы


601. Правові відносини
Поняття, види, ознаки та зміст правовідносин, юридичний зв’язок між учасниками відносин. Складові елементи правових відносин. Суб’єкти та об’єкти правових відносин, їх види та юридичні властивості. Основні поняття та класифікація юридичних фактів.
курсовая работа

602. Відшкодування шкоди, завданої громадянинові службовими особами органів внутрішніх справ України
Характеристика правовідносин з відшкодування шкоди, завданої громадянинові службовими особами органів внутрішніх справ. Протиправність і причинний зв’язок як підстави відповідальності. Випадки правомірного завдання шкоди особі за участю службових осіб.
автореферат

603. Трудове право України
Дослідження об’єкту регулювання трудового права. Огляд юридичних основ діяльності служби зайнятості. Обґрунтування основних принципів державної політики, щодо зайнятості населення. Нарис гарантій права на працю, відповідно до чинного законодавства.
реферат

604. Актуальні проблеми правового регулювання земельних відносин в сучасних умовах
Дослідження найбільш актуальних і найважливіших земельно-правових наукових проблем. Розробка обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення чинного земельного законодавства з урахуванням формування нових економічних, екологічних, соціальних відносин.
автореферат

605. Злочин як соціальне явище: філософсько-правовий аспект
Злочин як предмет філософсько-правового аналізу. Кримінально-правове визначення поняття злочину в контексті змін його суттєвих ознак у процесі ускладнення і диференціації матеріально-виробничих та морально-психологічних взаємин людей в суспільстві.
автореферат

606. Міжнародні договори у конституціях федеративних держав
Конституційний порядок укладання міжнародних договорів федеративною державою. Дослідження ролі судових органів у вирішенні конфліктів, що виникають між федерацією і її членами в процесі імплементації укладених міжнародних договорів в умовах федерації.
автореферат

607. Деякі особливості визначення розміру покарання у виді штрафу за новою редакцією ст. 53 Кримінального кодексу України від 15 листопада 2011 року
Поняття заподіяної злочином майнової шкоди та отриманого внаслідок його вчинення доходу. Особливості призначення покарання у виді штрафу за незакінчений злочин та за правопорушення, вчинене у співучасті за умови незначної ролі зазначених співучасників.
статья

608. Виконання судового рішення як стадія цивільного процесу
Розгляд питань виконання судових рішень як заключного етапу юрисдикційної діяльності. Види та підстави виконання. Суд у процесі виконання судових рішень. Виконавчий документ як підстава виконання. Мирова угода. Судовий контроль за виконанням рішень суду.
реферат

609. Порядок створення і ліквідації акціонерного товариства
Сутність, поняття і види акціонерних товариств. Прийняття рішення про створення товариства. Законодавче регулювання, процедура відкриття і порядок державної реєстрації. Підписка на акції і функції установчих зборів. Ліквідація акціонерного товариства.
контрольная работа

610. Проблема доказів в приказному впроваджені
Проблеми, визначення, поняття та мета доказування. Проблеми визначення предмета доказування та суб`єктів доказової діяльності. Докази та засоби доказування у цивільному процесі України. Доказові можливості електронних документів. Ознаки письмових доказів.
курсовая работа

611. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності
Природоохоронні традиції в Україні. Екологічне право в Україні за радянського часу. Тенденції та перспективи розвитку екозаконодавства. Окремі положення чинного законодавства щодо охорони природи. Екологічна експертиза нової технології і техніки.
реферат

612. Адміністративно-правова протидія нелегальній міграції в Україні
Юридична природа, зміст, закономірності становлення і особливості розвитку механізму протидії нелегальній міграції, проблема вдосконалення його впливу на негативні наслідки міграційних процесів. Відповідні зміни та доповнення до чинного законодавства.
автореферат

613. Конституційні засади виконавчої влади України
Конституційні засади формування Кабінету Міністрів України. Порядок призначення на посаду Прем'єр-міністра України. Повноваження і акти Кабінету Міністрів України. Колективна та індивідуальна відповідальність міністрів перед Президентом України.
реферат

614. Організаційно-правові проблеми матеріальної відповідальності військовослужбовців
Поняття, головні види та функції матеріальної відповідальності військовослужбовців. Склад майнового правопорушення. Визначення розміру заподіяної шкоди та порядок притягнення до матеріальної відповідальності. Загальне поняття про службовий ризик.
автореферат

615. Види ліцензійних платежів
Визначення поняття і загальна характеристика ліцензії як документа забезпечує право на використання об'єкту ліцензування в Україні. Поняття і особливості ліцензійної угоди у сфері використання інтелектуальної власності. Основні види ліцензійних платежів.
реферат

616. Поняття кваліфікації злочинів
Види кваліфікації злочинів. Вчинення злочину як фактична підстава притягнення до кримінальної відповідальності і кваліфікації скоєного, а склад злочину – правова модель і основа кваліфікації. Поняття власності та її основні правові форми і види.
контрольная работа

617. Поняття та види строків у цивільному праві
Роль і місце строків у цивільних правовідносинах, правила їх обчислення, критерії класифікації. Поняття та види термінів позовної давності; вимоги, на які вони поширюються. Початок перебігу, зупинення, перерва та поновлення строків позовної давності.
контрольная работа

618. Поняття та загальна характеристика земельної ділянки як об'єкта правовідношення викупу для суспільних потреб
Ґрунтовний аналіз категорії земельна ділянка як об'єкту правовідношення викупу для суспільних потреб. Викуп як одна із форм відчуження. Заборона купівлі земельних ділянок для потреб із земель природно-заповідного фонду, земель оздоровчого призначення.
статья

619. Форма держави: поняття, елементи, види
Поняття і основні ознаки форми держави. Форма правління, як організація державної влади, порядок її утворення. Територіальний устрій, внутрішній поділ держави: проста, складна федерація, конфедерація. Політичний режим демократичного чи тоталітарного типу.
курсовая работа

620. Злочини проти життя людини
Поняття вбивства як протиправного позбавлення життя, його об’єкти та суб'єкти. Характеристика його видів: умисні та вбивства через необережність, доведення до самогубства, погроза вбивством. Призначення покарання за сподіяний злочин проти життя людини.
реферат

Страница:   « 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Запобіжні заходи в господарському процесі"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Запобіжні заходи в господарському процесі" можно здесь
база знанийглобальная сеть рефератов