главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Запобіжні заходи в господарському процесі

Поняття та види запобіжних заходів, їх процесуальний порядок призначення. Норми чинного законодавства, які регламентують призначення запобіжних заходів в господарському процесі, відшкодування заподіяних збитків при їх неправомірному призначенні.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Запобіжні заходи в господарському процесі"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Запобіжні заходи в господарському процесі" можно здесьПодобные документы


601. Система покарань у кримінальному праві України
Сутність, ознаки та значення системи покарань, історія її розвитку та сучасний стан у чинному кримінальному законодавстві України. Порядок призначення та виконання громадських і виправних робіт, арешту, обмеження або позбавлення волі, конфіскації майна.
курсовая работа

602. Цивільне процесуальне законодавство
Норми цивільного процесуального права. Позови про стягнення аліментів, розірвання шлюбу, поділ спільного майна подружжя, оспорювання батьківства. Принципи сімейного кодексу України. Справи про визнання усиновлення недійсним і скасування усиновлення.
доклад

603. Спадкування деяких майна та майнових прав
Особливості спадкування деяких видів майна та майнових прав: вкладів у банках, заставленого майна, речей, обмежених в обороті; особистих прав та обов'язків, права на одержання страхових виплат, відшкодування збитків, моральної шкоди та сплату неустойки.
курсовая работа

604. Межі дії презумпції невинуватості в кримінальному процесі України
Різноманітні підходи до визначення поняття презумпції невинуватості, які містяться не тільки в науковій літературі, але й в законодавчих актах. Питання меж дії презумпції невинуватості, її становлення як конституційного принципу кримінального процесу.
статья

605. Порядок вирішення колективних трудових спорів
Поняття, класифікація та загальні засади трудових спорів. Система розгляду і порядок вирішення колективного трудового спору (конфлікту) та відповідальність за порушення законодавства. Страйк як особливий вид вирішення колективних трудових спорів.
курсовая работа

606. Принципи громадянства України
Огляд поняття та розвитку законодавства про громадянство України і його основних принципів (підстави і порядок набуття та припинення). Порядок набуття та зміни громадянства дітей. Повноваження органів, організацій і посадових осіб з питань громадянства.
курсовая работа

607. Соціальний характер державної служби
Поняття, принципи, соціальна природа, сенс і призначення державної служби. Аналіз функцій державної служби. Політичні, професійні і особисті якості державних службовців. Соціальний характер державної служби, як інститута громадянського суспільства.
реферат

608. Правовий нігілізм чи свобода вибору представництва в суді
Правовий нігілізм як антипод правової культури, деформований стан правосвідомості. Його види: загальносоціальний, егоцентричний, ідеологічний. Правовий нігілізм українського суспільства та напрями його подолання. Представництво в цивільному процесі.
реферат

609. Функція обвинувачення
Поняття та суб'єкти функції обвинувачення у кримінальному процесі: обвинувачі, підсудні, захисники, потерпілі. Правовий статус прокурора в судовому розгляді, вимоги Закону щодо його ролі. Права потерпілого при розгляді кримінальної справи в суді.
курсовая работа

610. Порядок заняття підприємницькою діяльністю та контроль за цим. Види міжнародних договорів
Поняття та види міжнародних договорів. Регламентація зобов’язуючих норм. Сутність та законодавче регулювання підприємницької діяльності. Контролюючі органи, які розглядають справи, пов’язані із порушенням порядку зайняття підприємницькою діяльністю.
контрольная работа

611. Кваліфікація злочинів вчинених у складі злочинних організацій
Поняття і види кримінально-правової кваліфікації, під якою розуміють юридичну оцінку злочину і встановлення (застосування) тієї кримінально-правової норми, яка найбільш повно описує ознаки цього злочину. Сутність і відмінні риси продовжуваного злочину.
контрольная работа

612. Правова держава
Історія виникнення ідеї правової держави та її поняття. Ознаки правової держави, яка обслуговує потреби цивільного суспільства і правової економіки, призначення якого - забезпечити свободу і добробут. Напрями формування цивільного суспільства в Україні.
курсовая работа

613. Питання про систему додаткових покарань
Питання щодо деталізації ознак системи покарань. Реалізація принципу індивідуалізації кримінальної відповідальності. Поняття системи додаткових покарань щодо неповнолітніх злочинців. Кримінальне покарання та функції його призначення і виконання.
статья

614. Правове регулювання відпусток за трудовим законодавством України
Розвиток законодавства про відпустки в Україні. Право на відпустки та їх види. Стаж роботи, що дає право на відпустку. Оплата відпусток та грошова компенсація в разі їх невикористання. Контроль за дотриманням та вдосконалення законодавства про працю.
дипломная работа

615. Адміністративно-правовий захист міліцією прав громадян у сфері громадського порядку
Специфіка відносин у процесі адміністративно-правового захисту міліцією прав громадян. Вдосконалення адміністративно-деліктного законодавства, щодо застосування міліцією адміністративно-правових засобів охорони прав громадян та громадського порядку.
автореферат

616. Поняття, особливості та види аграрних правовідносин
Поняття особистого селянського господарства. Правовий статус аграрних підприємств кооперативного і корпоративного типів. Порядок створення фермерського господарства. Договірна відповідальність за невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань.
курс лекций

617. Поняття і види правомірної поведінки
Сутність поняття "правомірність". Класифікаційні ознаки правомірної поведінки. Її відмінність від протиправної, поведінковий та інформаційний аспекти. Причини нестабільності правових вчинків у суспільстві. Склад і види поведінки, форми її реалізації.
реферат

618. Управління та його порівняння з державним управлінням
Загальне розуміння поняття управління, його структура, зміст та види, поняття та сутність. Види управління: технічне, біологічне, соціальне. Державне управління, поняття та сутність, ознаки та особливості. Основні компоненти управлінської системи.
курсовая работа

619. Структура земельно-процесуальних правовідносин: загальна характеристика
Науково-методологiчнi підходи у досліджені земельно-процесуальних правовідносин. Поняття, ознаки та класифікація земельно-процесуальних правовідносин, підстави їх виникнення, зміни та порядок припинення. Учасники даного виду відносин, їх обов’язки.
статья

620. Правові аспекти здійснення пенсійної реформи в Україні
Ефективність правового регулювання пенсійних відносин. Право призначення та виплати довічного грошового утримання суддів. Підхід до визначення стажу роботи прокурорів та слідчих. Умови та порядок здійснення права на пенсію за віком на пільгових умовах.
статья

Страница:   « 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Запобіжні заходи в господарському процесі"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Запобіжні заходи в господарському процесі" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов