главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 


Запобіжні заходи в господарському процесі

Поняття та види запобіжних заходів, їх процесуальний порядок призначення. Норми чинного законодавства, які регламентують призначення запобіжних заходів в господарському процесі, відшкодування заподіяних збитків при їх неправомірному призначенні.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Запобіжні заходи в господарському процесі"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Запобіжні заходи в господарському процесі" можно здесьПодобные документы


601. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності
Природоохоронні традиції в Україні. Екологічне право в Україні за радянського часу. Тенденції та перспективи розвитку екозаконодавства. Окремі положення чинного законодавства щодо охорони природи. Екологічна експертиза нової технології і техніки.
реферат

602. Адміністративно-правова протидія нелегальній міграції в Україні
Юридична природа, зміст, закономірності становлення і особливості розвитку механізму протидії нелегальній міграції, проблема вдосконалення його впливу на негативні наслідки міграційних процесів. Відповідні зміни та доповнення до чинного законодавства.
автореферат

603. Виконання судового рішення як стадія цивільного процесу
Розгляд питань виконання судових рішень як заключного етапу юрисдикційної діяльності. Види та підстави виконання. Суд у процесі виконання судових рішень. Виконавчий документ як підстава виконання. Мирова угода. Судовий контроль за виконанням рішень суду.
реферат

604. Проблема доказів в приказному впроваджені
Проблеми, визначення, поняття та мета доказування. Проблеми визначення предмета доказування та суб`єктів доказової діяльності. Докази та засоби доказування у цивільному процесі України. Доказові можливості електронних документів. Ознаки письмових доказів.
курсовая работа

605. Порядок створення і ліквідації акціонерного товариства
Сутність, поняття і види акціонерних товариств. Прийняття рішення про створення товариства. Законодавче регулювання, процедура відкриття і порядок державної реєстрації. Підписка на акції і функції установчих зборів. Ліквідація акціонерного товариства.
контрольная работа

606. Конституційні засади виконавчої влади України
Конституційні засади формування Кабінету Міністрів України. Порядок призначення на посаду Прем'єр-міністра України. Повноваження і акти Кабінету Міністрів України. Колективна та індивідуальна відповідальність міністрів перед Президентом України.
реферат

607. Організаційно-правові проблеми матеріальної відповідальності військовослужбовців
Поняття, головні види та функції матеріальної відповідальності військовослужбовців. Склад майнового правопорушення. Визначення розміру заподіяної шкоди та порядок притягнення до матеріальної відповідальності. Загальне поняття про службовий ризик.
автореферат

608. Види ліцензійних платежів
Визначення поняття і загальна характеристика ліцензії як документа забезпечує право на використання об'єкту ліцензування в Україні. Поняття і особливості ліцензійної угоди у сфері використання інтелектуальної власності. Основні види ліцензійних платежів.
реферат

609. Поняття кваліфікації злочинів
Види кваліфікації злочинів. Вчинення злочину як фактична підстава притягнення до кримінальної відповідальності і кваліфікації скоєного, а склад злочину – правова модель і основа кваліфікації. Поняття власності та її основні правові форми і види.
контрольная работа

610. Особливості укладення договорів на аукціоні
Характер і тенденції правового регулювання відносин, що виникають у зв’язку з проведення аукціонів. Організаційно-правовий механізм функціонування аукціонів. Прогалини і неузгодженості чинного законодавства щодо аукціонів та пропозиції щодо їх усунення.
автореферат

611. Поняття та види строків у цивільному праві
Роль і місце строків у цивільних правовідносинах, правила їх обчислення, критерії класифікації. Поняття та види термінів позовної давності; вимоги, на які вони поширюються. Початок перебігу, зупинення, перерва та поновлення строків позовної давності.
контрольная работа

612. Поняття та загальна характеристика земельної ділянки як об'єкта правовідношення викупу для суспільних потреб
Ґрунтовний аналіз категорії земельна ділянка як об'єкту правовідношення викупу для суспільних потреб. Викуп як одна із форм відчуження. Заборона купівлі земельних ділянок для потреб із земель природно-заповідного фонду, земель оздоровчого призначення.
статья

613. Злочини проти життя людини
Поняття вбивства як протиправного позбавлення життя, його об’єкти та суб'єкти. Характеристика його видів: умисні та вбивства через необережність, доведення до самогубства, погроза вбивством. Призначення покарання за сподіяний злочин проти життя людини.
реферат

614. Колективний договір
Поняття колективного договору, правове обґрунтування його укладення. Місце профспілки в процесі складання договору на підприємствах різної форми власності, об'єкт регулювання, сторони, зміст та чинність цього документу, визнання його умов недійсними.
контрольная работа

615. Форма держави: поняття, елементи, види
Поняття і основні ознаки форми держави. Форма правління, як організація державної влади, порядок її утворення. Територіальний устрій, внутрішній поділ держави: проста, складна федерація, конфедерація. Політичний режим демократичного чи тоталітарного типу.
курсовая работа

616. Контрольна робота по праву
Система органів судової влади в Україні. Третейські суди. Юрисдикція суддів. Гарантії самостiйностi судів i незалежності суддів. Поняття покарання та його мета. Види покарань. Юридичні особи: поняття, ознаки, види. Способи створення та припинення.
контрольная работа

617. Адвокатська діяльність
Історія адвокатури в Україні, її регламентація згідно "Судових статутів" від 1864 року. Порядок реєстрації адвокатських об'єднань, колегій, фірм, контор та інших формувань. Цивільний відповідач у кримінальному процесі - адвокат як його представник.
контрольная работа

618. Спадкування та його види
Аналіз сукупності правових норм, які регулюють умови і порядок спадкування і складають інститут цивільного права, який іменується спадковим правом. Поняття видів спадкування. Форма заповіту, порядок складання та нотаріального посвідчення заповіту.
контрольная работа

619. Правова регламентація необхідної оборони за кримінальним законодавством США
Аналіз інституту необхідної оборони в Сполучених Штатах Америки і умов її правомірності на підставі чинного законодавства. Позитивне і негативне в правовій регламентації. Використання досвіду США в законодавстві України про кримінальну відповідальність.
статья

620. Військові частини як суб'єкти цивільного права
Рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства та практики його застосування у зв'язку з необхідністю легалізації участі військових частин в цивільних та інших правовідносинах. Сутність військових частин як суб'єктів цивільних правовідносин.
автореферат

Страница:   « 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Запобіжні заходи в господарському процесі"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Запобіжні заходи в господарському процесі" можно здесь
база знанийглобальная сеть рефератов