главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Запобіжні заходи в господарському процесі

Поняття та види запобіжних заходів, їх процесуальний порядок призначення. Норми чинного законодавства, які регламентують призначення запобіжних заходів в господарському процесі, відшкодування заподіяних збитків при їх неправомірному призначенні.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Запобіжні заходи в господарському процесі"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Запобіжні заходи в господарському процесі" можно здесьПодобные документы


601. Правова держава
Історія виникнення ідеї правової держави та її поняття. Ознаки правової держави, яка обслуговує потреби цивільного суспільства і правової економіки, призначення якого - забезпечити свободу і добробут. Напрями формування цивільного суспільства в Україні.
курсовая работа

602. Питання про систему додаткових покарань
Питання щодо деталізації ознак системи покарань. Реалізація принципу індивідуалізації кримінальної відповідальності. Поняття системи додаткових покарань щодо неповнолітніх злочинців. Кримінальне покарання та функції його призначення і виконання.
статья

603. Правове регулювання відпусток за трудовим законодавством України
Розвиток законодавства про відпустки в Україні. Право на відпустки та їх види. Стаж роботи, що дає право на відпустку. Оплата відпусток та грошова компенсація в разі їх невикористання. Контроль за дотриманням та вдосконалення законодавства про працю.
дипломная работа

604. Адміністративно-правовий захист міліцією прав громадян у сфері громадського порядку
Специфіка відносин у процесі адміністративно-правового захисту міліцією прав громадян. Вдосконалення адміністративно-деліктного законодавства, щодо застосування міліцією адміністративно-правових засобів охорони прав громадян та громадського порядку.
автореферат

605. Поняття і види правомірної поведінки
Сутність поняття "правомірність". Класифікаційні ознаки правомірної поведінки. Її відмінність від протиправної, поведінковий та інформаційний аспекти. Причини нестабільності правових вчинків у суспільстві. Склад і види поведінки, форми її реалізації.
реферат

606. Управління та його порівняння з державним управлінням
Загальне розуміння поняття управління, його структура, зміст та види, поняття та сутність. Види управління: технічне, біологічне, соціальне. Державне управління, поняття та сутність, ознаки та особливості. Основні компоненти управлінської системи.
курсовая работа

607. Правові аспекти здійснення пенсійної реформи в Україні
Ефективність правового регулювання пенсійних відносин. Право призначення та виплати довічного грошового утримання суддів. Підхід до визначення стажу роботи прокурорів та слідчих. Умови та порядок здійснення права на пенсію за віком на пільгових умовах.
статья

608. Структура земельно-процесуальних правовідносин: загальна характеристика
Науково-методологiчнi підходи у досліджені земельно-процесуальних правовідносин. Поняття, ознаки та класифікація земельно-процесуальних правовідносин, підстави їх виникнення, зміни та порядок припинення. Учасники даного виду відносин, їх обов’язки.
статья

609. Правовий вплив: природа та функціональне призначення
Поняття правового впливу як одного з проявів дії права на широке коло суспільних відносин. Аналіз правового впливу як юридичної категорії. Визначення його ознак та значення. Критерії класифікації впливу права та обґрунтування змісту основних його функцій.
статья

610. Господарське законодавство
Поняття, ознаки і особливості господарського законодавства, його структурні підрозділи. Види нормативних актів по регулюванню відносин. Принцип пріоритету спеціальних норм міжнародного договірного права над загальними нормами господарського права України.
курсовая работа

611. Проблеми забезпечення відшкодування матеріальної шкоди потерпілим від злочину на стадії досудового слідства
Проблемні аспекти забезпечення цивільного позову на стадії досудового слідства. Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди завданої злочином. Усунення недоліків та підвищення ефективності діяльності слідчих та працівників оперативних підрозділів.
реферат

612. Правовий статус роботодавця
Поняття та правовий статус роботодавця у трудових правовідносинах. Використання найманої праці. Соціальні стосунки між працівниками і роботодавцями у процесі трудової діяльності. Правосуб'єктність юридичних осіб. Укладання договору з працівником.
курсовая работа

613. Судові витрати та цивільні процесуальні правовідносини
Сутність, особливості та підстави виникнення цивільних процесуальних правовідносин. Норми права та обов’язки юридичних осіб. Визначення судових витрат, які встановлюються законом і складаються із судового збору та витрат, пов’язаних із розглядом справи.
контрольная работа

614. Конституція; її поняття та види
Поняття Конституції як основного закону Держави, найбільш важливі якості та структурні властивості. Погляди різних правових шкіл. Перелік розділів і опис функцій конституції України. Існуючі види конституцій, їх класифікація за відповідними критеріями.
реферат

615. Конституційний суд України
Конституційний суд України: статус, склад і повноваження. Порядок призначення суддів Конституційного суду та припинення їх повноважень. Сутність конституційного подання і звернення, вимоги щодо їх складання і оформлення. Організація роботи і апарат суду.
реферат

616. Підприємства: поняття та види
Поняття підприємства, його основні ознаки та види. Характеристика підприємств державної і комунальної форми власності. Підприємства колективні і приватні. Виробничі кооперативи і орендні підприємства. Особливості підприємств з іноземними інвестиціями.
контрольная работа

617. Адміністративно-правові засади встановлення і застосування адміністративного арешту, виправних та громадських робіт
Теоретичні і практичні проблеми встановлення та застосування адміністративного арешту, виправних і громадських робіт. Поняття адміністративного підсудного проступку. Критерії відмежування адміністративного арешту від інших заходів правового примусу.
автореферат

618. Конституційно-правові норми в Україні
Поняття норми конституційного права, її основні кваліфікуючі ознаки, а також співвідношення конституційно-правових норм та інших видів норм права. Формулювання концепції особливих факторів, що впливають на розвиток норм конституційного права України.
автореферат

619. Держава, її функції та значення
Основні компоненти влади. Поняття, характеристика та загальні ознаки держави. Функції держави: основні, неосновні, внутрішні, зовнішні, постійні, тимчасові, гуманітарні, політичні. Механізм держави та його значення. Соціальне призначення сучасної держави.
реферат

620. Суб'єкти господарювання
Поняття та види суб’єктів господарювання. Види та організаційні форми підприємств. Поняття господарських товариств. Особливості правового статусу інших суб’єктів господарювання. Статус благодійних та неприбуткових організацій у сфері господарювання.
лекция

Страница:   « 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Запобіжні заходи в господарському процесі"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Запобіжні заходи в господарському процесі" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов