главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Запобіжні заходи в господарському процесі

Поняття та види запобіжних заходів, їх процесуальний порядок призначення. Норми чинного законодавства, які регламентують призначення запобіжних заходів в господарському процесі, відшкодування заподіяних збитків при їх неправомірному призначенні.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Запобіжні заходи в господарському процесі"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Запобіжні заходи в господарському процесі" можно здесьПодобные документы


601. Криміналістична ідентифікація
Криміналістична ідентифікація: поняття, сутність, методологічна основа, специфічні ознаки. Призначення судових експертиз у розслідуванні злочинів. Криміналістична характеристика злочинів проти громадської безпеки. Розслідування пожеж, способи підпалу.
реферат

602. Відшкодування заподіяної злочином шкоди за ініціативою суду в кримінальному судочинстві України
Дослідження негативних майнових наслідків, що спричинилися в результаті вчинення злочину, та обгрунтування необхідності використання кримінально-процесуальних засобів їх усунення. Способи використання інституту відшкодування заподіяної злочином шкоди.
автореферат

603. Захист прав власників патенту
Поняття, структура, зміст та призначення промислової власності, її нормативно-законодавче обґрунтування. Права власників патенту, методи та інструменти їх захисту. Порушення прав власника патенту та відповідальність за це. Регулювання патентних відносин.
контрольная работа

604. Трудове право України
Поняття, предмет, метод і система трудового права. Трудовий договір, його види та форми. Порядок виплати заробітної плати та обчислення середнього заробітку. Взаємовідносини учасників виробничого процесу та види дисциплінарних стягнень за порушення.
учебное пособие

605. Право власності. Адміністративне право
Право власності як основний інститут цивільного законодавства, його ознаки та форми: державна, колективна, приватна. Адміністративне право як галузь, що регулює суспільні відносини управлінського характеру, які виникають в процесі державного управління.
контрольная работа

606. Кримінально-правові проблеми визначення осудності злочинця
Характеристика юридичного та психологічного критеріїв неосудності (вольові та емоційні ознаки). Кримінально-правове поняття примусових заходів медичного лікування. Осудність як обов’язкова ознака суб’єкту злочину. Неосудність як ознака відсутності вини.
автореферат

607. Норми адміністративного права: структура, кваліфікація, реалізація
Адміністративно-правова норма як загальнообов'язкове, формально визначене правило поведінки, встановлене чи санкціоноване державою в особі її компетентних органів. Види юридичних фактів за наслідками, що настали. Порядок визначення правомірності дії.
реферат

608. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади
Призначення державного контролю у демократичному суспільстві. Його місце і роль як виду діяльності держави у механізмі взаємодії гілок державної влади. Види контролю, їх співвідношення та взаємодії. Особливості державного контролю у зарубіжних країнах.
автореферат

609. Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві
Поняття та ознаки відповідача в цивільному процесі. Позов як засіб порушення процесу для позивача. Процесуальні права та обов'язки відповідача. Заміна неналежного відповідача. Захист прав та інтересів відповідача. Заперечення і зустрічний позов.
курсовая работа

610. Конституційне право України як галузь права
Правові норми, які регулюють основні відносини владарювання у суспільстві. Історичні корені термінів "конституційне право" та "державне право". Метод конституційно-правового регулювання. Поняття та види джерел, юридичні нормативні акти та договори.
контрольная работа

611. Особливості земельного права
Характеристика, специфічні риси й класифікація джерел земельного права. Порядок використання земель оздоровчого призначення, промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики. Землеустрій як спосіб регулювання земельних відносин. Пільги щодо плати за землю.
контрольная работа

612. Правові та наукові основи відновлення (реконструкції) втрачених кримінальних справ
Поняття "кримінальна справа" та "процесуальний документ" з урахуванням його ознак, особливостей і походження. Сутність відновлення втраченої кримінальної справи. Розробка прикладної теорії відновлення (реконструкції) втрачених кримінальних справ.
автореферат

613. Теорія держави і права
Наукознавчі питання теорії держави і права. Сутність і призначення держави, її механізм та апарат, місце в політичній системі суспільства. Соціальне і правове регулювання: їх поняття та особливості. Правові системи сучасності, тлумачення норм права.
учебное пособие

614. Проблеми забезпечення позову у цивільному судочинстві
Зміст права суб'єкта на конституційне звернення, його правові підстави. Виконання ухвали суду про забезпечення позову шляхом проникнення до житла відповідача у цивільній справі. Процесуальний порядок забезпечення позову у цивільному судочинстві.
статья

615. Правова охорона атмосферного повітря в Україні
Атмосферне повітря як об’єкт правової охорони відповідно до законодавства України. Організаційно-правові заходи охорони навколишнього природного середовища. Різновиди відповідальності за порушення законодавства в галузі охорони атмосферного повітря.
контрольная работа

616. Кримінальна субкультура: поняття, ознаки. Роль кримінальної субкультури у процесі детермінації злочинності
Поняття та характерні ознаки кримінальної субкультури, історичний аспект даного явища. Структура кримінальної субкультури як детермінанти злочинності та її головні елементи, внутрішні зв'язки. Закони злочинного світу як основа кримінальної субкультури.
курсовая работа

617. Організаційні та процесуальні проблеми вдосконалення діяльності органів дізнання
Поняття і сутність дізнання в науці кримінального процесу та законодавстві. Система органів попереднього слідства, функціональне призначення та компетенція. Дотримання прав і законних інтересів осіб при провадженні. Тенденції розвитку інституту дізнання.
автореферат

618. Організаційно-правові аспекти протидії правопорушенням у сфері зовнішньоекономічної діяльності
Поняття правового забезпечення протидії правопорушенням, що скоєні у сфері зовнішньої економічної діяльності. Аналіз ролі державного управління та правоохоронних органів в даній галузі. Оцінка адміністративних заходів профілактики протиправних дій.
автореферат

619. Суб’єкти права власності на землю
Визначення поняття права власності на землю та терміну "землі сільськогосподарського призначення". Характеристика громадян та юридичних осіб як суб'єктів права власності, комунальне та державне майно. Підстави, способи набуття та припинення володіння.
дипломная работа

620. Провадження у справах про злочини неповнолітніх
Поняття і правове значення провадження у справах про злочини неповнолітніх: особливості предмета доказування, досудове розслідування та застосування до малолітніх заходів процесуального примусу. Характеристика судового розгляду кримінальних справ.
курсовая работа

Страница:   « 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Запобіжні заходи в господарському процесі"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Запобіжні заходи в господарському процесі" можно здесь

база знанийглобальная сеть рефератов