главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Запобіжні заходи в господарському процесі

Поняття та види запобіжних заходів, їх процесуальний порядок призначення. Норми чинного законодавства, які регламентують призначення запобіжних заходів в господарському процесі, відшкодування заподіяних збитків при їх неправомірному призначенні.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Запобіжні заходи в господарському процесі"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Запобіжні заходи в господарському процесі" можно здесьПодобные документы


601. Джерела трудового права
Поняття та види джерел трудового права. Конституція України, Кодекс законів про працю та інші законодавчі, підзаконні акти та локально-правові норми, що регулюють трудові відносини між робітниками і роботодавцями. Міжнародно-правові акти про працю.
курсовая работа

602. Матеріально-правові та колізійні норми. Колізії законів
Сутність та види матеріально-правових норм у міжнародно-приватному праві. Поняття і структура колізійних норм - інструменту, за допомогою якого вирішується проблема, право якої країни підлягає застосуванню. Внутрішні та інтерперсональні колізії законів.
контрольная работа

603. Поняття злочинності
Характеристика поняття злочинності, її види, елементи та умови. Участь громадськості у профілактичній діяльності. Попередження рецидивних злочинів. Властиві ознаки, характерні для повторності злочинів. Види рецидиву, залежно від характеру злочину.
реферат

604. Забезпечення обвинуваченому права на захист у кримінальному процесі Федеративної Республіки Німеччини та України (порівняльно-правове дослідження)
Дослідження аспектів, пов'язаних із забезпеченням обвинуваченому права на захист, їх місце у кримінальному процесі Федеративної Республіки Німеччини та України. Зміст забезпечення прав обвинуваченого, його значення при збиранні і дослідженні доказів.
автореферат

605. Джерела аграрного права
Законодавче регулювання правового становища фермерського господарства. Поняття та види джерел аграрного права: законів, підзаконних актів, внутрішньогосподарських локальних актів. Основні засоби вдосконалення та систематизації аграрного законодавства.
курсовая работа

606. Спільна власність подружжя
Розвиток законодавства про право власності подружжя, поняття і функції шлюбу, майно подружжя та види майнових правовідносин. Договірні засади за шлюбним контрактом, розпоряджання спільним та роздільним майном, поділ та підстави поділу спільного майна.
дипломная работа

607. Місце господарського права в правовій системі України
Завдання, предмет і методи господарського права. Поняття та особливості господарського законодавства. Правове забезпечення ринкових реформ. Основи регулювання майнових і особистих немайнових відносин. Господарські правовідносини, їх ознаки та види.
курсовая работа

608. Конституційний суд України
Прийняття Конституції України, її значення в житті держави та суспільства. Інститут конституційного правосуддя, його функції та значення. Конституційній Суд України, його діяльність, принципи, структура, порядок призначення та зняття суддів, сфери впливу.
реферат

609. Цивільне процесуальне законодавство
Норми цивільного процесуального права. Позови про стягнення аліментів, розірвання шлюбу, поділ спільного майна подружжя, оспорювання батьківства. Принципи сімейного кодексу України. Справи про визнання усиновлення недійсним і скасування усиновлення.
доклад

610. Система покарань у кримінальному праві України
Сутність, ознаки та значення системи покарань, історія її розвитку та сучасний стан у чинному кримінальному законодавстві України. Порядок призначення та виконання громадських і виправних робіт, арешту, обмеження або позбавлення волі, конфіскації майна.
курсовая работа

611. Спадкування деяких майна та майнових прав
Особливості спадкування деяких видів майна та майнових прав: вкладів у банках, заставленого майна, речей, обмежених в обороті; особистих прав та обов'язків, права на одержання страхових виплат, відшкодування збитків, моральної шкоди та сплату неустойки.
курсовая работа

612. Характеристика нормативно-правових актів
Поняття та ознаки, види та чинність, генезис системи нормативно-правових актів в Україні. Роль систематизації для сучасного законодавства, кодифікація, інкорпорація та консолідація як її елементи. Особливості застосування актів нормативного характеру.
курсовая работа

613. Порядок вирішення колективних трудових спорів
Поняття, класифікація та загальні засади трудових спорів. Система розгляду і порядок вирішення колективного трудового спору (конфлікту) та відповідальність за порушення законодавства. Страйк як особливий вид вирішення колективних трудових спорів.
курсовая работа

614. Принципи громадянства України
Огляд поняття та розвитку законодавства про громадянство України і його основних принципів (підстави і порядок набуття та припинення). Порядок набуття та зміни громадянства дітей. Повноваження органів, організацій і посадових осіб з питань громадянства.
курсовая работа

615. Межі дії презумпції невинуватості в кримінальному процесі України
Різноманітні підходи до визначення поняття презумпції невинуватості, які містяться не тільки в науковій літературі, але й в законодавчих актах. Питання меж дії презумпції невинуватості, її становлення як конституційного принципу кримінального процесу.
статья

616. Соціальний характер державної служби
Поняття, принципи, соціальна природа, сенс і призначення державної служби. Аналіз функцій державної служби. Політичні, професійні і особисті якості державних службовців. Соціальний характер державної служби, як інститута громадянського суспільства.
реферат

617. Порядок заняття підприємницькою діяльністю та контроль за цим. Види міжнародних договорів
Поняття та види міжнародних договорів. Регламентація зобов’язуючих норм. Сутність та законодавче регулювання підприємницької діяльності. Контролюючі органи, які розглядають справи, пов’язані із порушенням порядку зайняття підприємницькою діяльністю.
контрольная работа

618. Кваліфікація злочинів вчинених у складі злочинних організацій
Поняття і види кримінально-правової кваліфікації, під якою розуміють юридичну оцінку злочину і встановлення (застосування) тієї кримінально-правової норми, яка найбільш повно описує ознаки цього злочину. Сутність і відмінні риси продовжуваного злочину.
контрольная работа

619. Правове регулювання відпусток за трудовим законодавством України
Розвиток законодавства про відпустки в Україні. Право на відпустки та їх види. Стаж роботи, що дає право на відпустку. Оплата відпусток та грошова компенсація в разі їх невикористання. Контроль за дотриманням та вдосконалення законодавства про працю.
дипломная работа

620. Правовий нігілізм чи свобода вибору представництва в суді
Правовий нігілізм як антипод правової культури, деформований стан правосвідомості. Його види: загальносоціальний, егоцентричний, ідеологічний. Правовий нігілізм українського суспільства та напрями його подолання. Представництво в цивільному процесі.
реферат

Страница:   « 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Запобіжні заходи в господарському процесі"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Запобіжні заходи в господарському процесі" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов