главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Запобіжні заходи в господарському процесі

Поняття та види запобіжних заходів, їх процесуальний порядок призначення. Норми чинного законодавства, які регламентують призначення запобіжних заходів в господарському процесі, відшкодування заподіяних збитків при їх неправомірному призначенні.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Запобіжні заходи в господарському процесі"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Запобіжні заходи в господарському процесі" можно здесьПодобные документы


601. Суб'єкти господарювання
Поняття та види суб’єктів господарювання. Види та організаційні форми підприємств. Поняття господарських товариств. Особливості правового статусу інших суб’єктів господарювання. Статус благодійних та неприбуткових організацій у сфері господарювання.
лекция

602. Інститут державного контролю в сільському господарстві України: загальна характеристика
Поняття інституту державного контролю в сільському господарстві України. Порушення вимог щодо виконання фітосанітарних заходів. Способи реалізації норм адміністративного права, що притаманні інституту державного контролю в сільському господарстві.
статья

603. Теоретичні та методичні основи судової гірничотехнічної експертизи
Обґрунтування взаємодії інтеграційних інженерно-технічних і правових галузей знань як основ судової гірничотехнічної експертизи. Порядок призначення і дослідження процесуальних основ гірничотехнічної експертизи. Судова практика експертних досліджень.
автореферат

604. Антимонопольні правоохоронні засоби
Поняття антимонопольних правоохоронних засобів, їх класифікація у сфері антимонопольного законодавства. Застосування засобів запобігання, припинення порушень антимонопольного законодавства та захисту порушених прав; специфіка юридичної відповідальності.
автореферат

605. Штраф як вид покарання за кримінальним правом України
Визначення поняття штрафу як виду покарання та його місця в системі покарань за чинним кримінальним законодавством України. Особливості застосування спеціальних правил призначення покарання при застосуванні штрафу та звільнення від цього виду покарання.
автореферат

606. Управління органами внутрішніх справ в особливих умовах, викликаних аномальними явищами техногенного і природного характеру (організаційно-правові питання)
Методологічні та загально-правові засади управління органами внутрішніх справ. Поняття "надзвичайні обставини". Надзвичайні спеціальні адміністративно-правові режими. Історичні аспекти становлення інституту правових заходів надзвичайного характеру.
автореферат

607. Управління об'єднаннями підприємств
Загальні особливі відзнаки господарських об'єднань. Виконавчий апарат управління корпорацією. Особливості управління концерном. Порядок одержання згоди Антимонопольного комітету України на створення холдингових компаній у процесі корпоратизації.
дипломная работа

608. Види процедурних правовідносин у сфері соціального забезпечення на випадок безробіття
Соціальне забезпечення на випадок безробіття: процедурні правовідносини у сфері соціального забезпечення на випадок безробіття, реалізація права на забезпечення. Процедура встановлення факту безробіття для подальшого призначення соціальної допомоги.
статья

609. Зміст та класифікація фінансових правовідносин
Ознаки централізованих і децентралізованих фондів як об'єктів фінансових правовідносин. Особливості правового регулювання фінансової діяльності залежно від спрямованості соціальних зв'язків. Усунення існуючих недоліків чинного фінансового законодавства.
автореферат

610. Адміністративно-правові аспекти взаємодії судів з органами місцевого самоврядування в процесі кримінального провадження
Окреслення проблемних питань визначення форм та методів взаємодії судів з органами місцевого самоврядування у кримінальному судочинстві. Визначення основних напрямів взаємодії судів з органами місцевого самоврядування в процесі кримінального провадження.
статья

611. Кримінологічна характеристика експлуатації дітей
Поняття, види та ознаки кримінальної експлуатації дітей. Сутність і система, кримінологічна функція законодавства про правовий захист дітей від експлуатації. Динаміка злочинів, пов'язаних з експлуатацією дітей, стан запобігання та протидії їх вчиненню.
автореферат

612. Необережність та її види
Сутність, зміст та особливості необережності як форми вини. Поняття, окремі види, класифікація та криміналізація необережних злочинів. Ознаки злочинної самовпевненості. Поняття, ознаки та критерії злочинної недбалості, її відмінність від злочинного умислу
курсовая работа

613. Забезпечення застосування колізійної норми: кваліфікація, зворотне відсилання, обхід закону в міжнародному приватному праві
Дослідження теоретичних та практичних проблем, пов’язаних із питаннями загальної частини міжнародного приватного права. Поняття забезпечення колізійної норми в МПрП. Характеристика конфлікту кваліфікацій, зворотних відсилань та обходу закону в МПрП.
автореферат

614. Юридичні аспекти земельного кадастру
Історія виникнення земельного кадастру. Аналіз зарубіжного досвіду. Призначення, завдання й порядок ведення державного кадастру. Складові частини державного земельного кадастру, бонітування ґрунтів, грошова оцінка земель, облік кількості і якості земель.
курсовая работа

615. Римське сімейне право
Сім’я в Римі: основні поняття і види. Шлюб у римському праві. Види та умови вступу у шлюб. Порядок укладення, розірвання та форми проведення шлюбів. Відносини у римській сім’ї (особисті, майнові та правові). Опіка і піклування за римським правом.
реферат

616. Господарське законодавство
Загальна характеристика господарського законодавства України та його місце у системі національного права. Поняття, предмет та методи правового регулювання. Найважливіші основні нормативно-правові акти, що є джерелами господарського законодавства.
контрольная работа

617. Авторський договір в Україні
Визначення поняття і загальна характеристика авторських прав. Поняття, види і елементи авторського договору в Україні: особливості і види договірних стосунків у відрости реалізації результатів творчої діяльності. Вміст і умови авторських договорів.
реферат

618. Поняття та види адміністративної відповідальності
Поняття відповідальності та види адміністративного стягнення (штраф, попередження). Система правових норм, які регулюють застосування адміністративних стягнень та є нормативною основою адміністративної відповідальності. Сутність публічного вибачення.
реферат

619. Типологія держав у процесі державно-історичного розвитку
Соціально-класова структура суспільства та економічний спосіб виробничих відносин як основні ознаки розмежування держав відповідно до концепції й поняття суспільно-економічної формації. Співвідношення держави та соціально-економічного ладу суспільства.
статья

620. Речові права на чуже майно
Поняття, ознаки та види обмежених речових прав. Загальна характеристика володіння чужим майном. Поняття та види сервітутів, припинення. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб, забудови. Право господарського відання.
лекция

Страница:   « 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Запобіжні заходи в господарському процесі"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Запобіжні заходи в господарському процесі" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов