главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Запобіжні заходи в господарському процесі

Поняття та види запобіжних заходів, їх процесуальний порядок призначення. Норми чинного законодавства, які регламентують призначення запобіжних заходів в господарському процесі, відшкодування заподіяних збитків при їх неправомірному призначенні.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Запобіжні заходи в господарському процесі"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Запобіжні заходи в господарському процесі" можно здесьПодобные документы


601. Забезпечення застосування колізійної норми: кваліфікація, зворотне відсилання, обхід закону в міжнародному приватному праві
Дослідження теоретичних та практичних проблем, пов’язаних із питаннями загальної частини міжнародного приватного права. Поняття забезпечення колізійної норми в МПрП. Характеристика конфлікту кваліфікацій, зворотних відсилань та обходу закону в МПрП.
автореферат

602. Юридичні аспекти земельного кадастру
Історія виникнення земельного кадастру. Аналіз зарубіжного досвіду. Призначення, завдання й порядок ведення державного кадастру. Складові частини державного земельного кадастру, бонітування ґрунтів, грошова оцінка земель, облік кількості і якості земель.
курсовая работа

603. Необережність та її види
Сутність, зміст та особливості необережності як форми вини. Поняття, окремі види, класифікація та криміналізація необережних злочинів. Ознаки злочинної самовпевненості. Поняття, ознаки та критерії злочинної недбалості, її відмінність від злочинного умислу
курсовая работа

604. Римське сімейне право
Сім’я в Римі: основні поняття і види. Шлюб у римському праві. Види та умови вступу у шлюб. Порядок укладення, розірвання та форми проведення шлюбів. Відносини у римській сім’ї (особисті, майнові та правові). Опіка і піклування за римським правом.
реферат

605. Господарське законодавство
Загальна характеристика господарського законодавства України та його місце у системі національного права. Поняття, предмет та методи правового регулювання. Найважливіші основні нормативно-правові акти, що є джерелами господарського законодавства.
контрольная работа

606. Авторський договір в Україні
Визначення поняття і загальна характеристика авторських прав. Поняття, види і елементи авторського договору в Україні: особливості і види договірних стосунків у відрости реалізації результатів творчої діяльності. Вміст і умови авторських договорів.
реферат

607. Поняття та види адміністративної відповідальності
Поняття відповідальності та види адміністративного стягнення (штраф, попередження). Система правових норм, які регулюють застосування адміністративних стягнень та є нормативною основою адміністративної відповідальності. Сутність публічного вибачення.
реферат

608. Типологія держав у процесі державно-історичного розвитку
Соціально-класова структура суспільства та економічний спосіб виробничих відносин як основні ознаки розмежування держав відповідно до концепції й поняття суспільно-економічної формації. Співвідношення держави та соціально-економічного ладу суспільства.
статья

609. Речові права на чуже майно
Поняття, ознаки та види обмежених речових прав. Загальна характеристика володіння чужим майном. Поняття та види сервітутів, припинення. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб, забудови. Право господарського відання.
лекция

610. Договір страхування відповідальності
Загальна характеристика договору страхування цивільної відповідальності. Знайомство з основними пропозиціями, спрямованими на вдосконалення чинного законодавства у сфері страхування відповідальності. Аналіз елементів складу цивільного правопорушення.
автореферат

611. Правові відносини
Поняття, види, ознаки та зміст правовідносин, юридичний зв’язок між учасниками відносин. Складові елементи правових відносин. Суб’єкти та об’єкти правових відносин, їх види та юридичні властивості. Основні поняття та класифікація юридичних фактів.
курсовая работа

612. Матеріали оперативно-розшукової діяльності і кримінально-процесуальні докази: поняття та співвідношення
Сутність матеріалів ОРД і кримінально-процесуальних доказів, їх співвідношення та використання для отримання доказів у кримінальному процесі. Підвищення ефективності кримінальної юстиції в забезпеченні захисту прав, свобод та законних інтересів людини.
статья

613. Принцип змагальності сторін та його реалізація в судовій практиці
Детальне з`ясування суті принципу змагальності в цивільному процесі, теоретичне обґрунтування змін щодо його трактування, формулювання принципово нового поняття. Комплексне вивчення проблем застосування в практиці судочинства по цивільних справах.
автореферат

614. Презумпція невинуватості у кримінальному процесі
Поняття презумпції невинуватості та межі її дії. Нормативний зміст принципу презумпції невинуватості на стадії досудового розслідування. Обов’язок доказування винуватості особи і заборона покладати його на обвинуваченого. Доведеність обвинувачення.
курсовая работа

615. Відшкодування шкоди, завданої громадянинові службовими особами органів внутрішніх справ України
Характеристика правовідносин з відшкодування шкоди, завданої громадянинові службовими особами органів внутрішніх справ. Протиправність і причинний зв’язок як підстави відповідальності. Випадки правомірного завдання шкоди особі за участю службових осіб.
автореферат

616. Трудове право України
Дослідження об’єкту регулювання трудового права. Огляд юридичних основ діяльності служби зайнятості. Обґрунтування основних принципів державної політики, щодо зайнятості населення. Нарис гарантій права на працю, відповідно до чинного законодавства.
реферат

617. Актуальні проблеми правового регулювання земельних відносин в сучасних умовах
Дослідження найбільш актуальних і найважливіших земельно-правових наукових проблем. Розробка обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення чинного земельного законодавства з урахуванням формування нових економічних, екологічних, соціальних відносин.
автореферат

618. Деякі особливості визначення розміру покарання у виді штрафу за новою редакцією ст. 53 Кримінального кодексу України від 15 листопада 2011 року
Поняття заподіяної злочином майнової шкоди та отриманого внаслідок його вчинення доходу. Особливості призначення покарання у виді штрафу за незакінчений злочин та за правопорушення, вчинене у співучасті за умови незначної ролі зазначених співучасників.
статья

619. Злочин як соціальне явище: філософсько-правовий аспект
Злочин як предмет філософсько-правового аналізу. Кримінально-правове визначення поняття злочину в контексті змін його суттєвих ознак у процесі ускладнення і диференціації матеріально-виробничих та морально-психологічних взаємин людей в суспільстві.
автореферат

620. Міжнародні договори у конституціях федеративних держав
Конституційний порядок укладання міжнародних договорів федеративною державою. Дослідження ролі судових органів у вирішенні конфліктів, що виникають між федерацією і її членами в процесі імплементації укладених міжнародних договорів в умовах федерації.
автореферат

Страница:   « 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Запобіжні заходи в господарському процесі"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Запобіжні заходи в господарському процесі" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов