главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Запобіжні заходи в господарському процесі

Поняття та види запобіжних заходів, їх процесуальний порядок призначення. Норми чинного законодавства, які регламентують призначення запобіжних заходів в господарському процесі, відшкодування заподіяних збитків при їх неправомірному призначенні.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Запобіжні заходи в господарському процесі"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Запобіжні заходи в господарському процесі" можно здесьПодобные документы


601. Поняття і види правомірної поведінки
Сутність поняття "правомірність". Класифікаційні ознаки правомірної поведінки. Її відмінність від протиправної, поведінковий та інформаційний аспекти. Причини нестабільності правових вчинків у суспільстві. Склад і види поведінки, форми її реалізації.
реферат

602. Правовий вплив: природа та функціональне призначення
Поняття правового впливу як одного з проявів дії права на широке коло суспільних відносин. Аналіз правового впливу як юридичної категорії. Визначення його ознак та значення. Критерії класифікації впливу права та обґрунтування змісту основних його функцій.
статья

603. Управління та його порівняння з державним управлінням
Загальне розуміння поняття управління, його структура, зміст та види, поняття та сутність. Види управління: технічне, біологічне, соціальне. Державне управління, поняття та сутність, ознаки та особливості. Основні компоненти управлінської системи.
курсовая работа

604. Структура земельно-процесуальних правовідносин: загальна характеристика
Науково-методологiчнi підходи у досліджені земельно-процесуальних правовідносин. Поняття, ознаки та класифікація земельно-процесуальних правовідносин, підстави їх виникнення, зміни та порядок припинення. Учасники даного виду відносин, їх обов’язки.
статья

605. Проблеми забезпечення відшкодування матеріальної шкоди потерпілим від злочину на стадії досудового слідства
Проблемні аспекти забезпечення цивільного позову на стадії досудового слідства. Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди завданої злочином. Усунення недоліків та підвищення ефективності діяльності слідчих та працівників оперативних підрозділів.
реферат

606. Господарське законодавство
Поняття, ознаки і особливості господарського законодавства, його структурні підрозділи. Види нормативних актів по регулюванню відносин. Принцип пріоритету спеціальних норм міжнародного договірного права над загальними нормами господарського права України.
курсовая работа

607. Правовий статус роботодавця
Поняття та правовий статус роботодавця у трудових правовідносинах. Використання найманої праці. Соціальні стосунки між працівниками і роботодавцями у процесі трудової діяльності. Правосуб'єктність юридичних осіб. Укладання договору з працівником.
курсовая работа

608. Судові витрати та цивільні процесуальні правовідносини
Сутність, особливості та підстави виникнення цивільних процесуальних правовідносин. Норми права та обов’язки юридичних осіб. Визначення судових витрат, які встановлюються законом і складаються із судового збору та витрат, пов’язаних із розглядом справи.
контрольная работа

609. Конституційний суд України
Конституційний суд України: статус, склад і повноваження. Порядок призначення суддів Конституційного суду та припинення їх повноважень. Сутність конституційного подання і звернення, вимоги щодо їх складання і оформлення. Організація роботи і апарат суду.
реферат

610. Конституція; її поняття та види
Поняття Конституції як основного закону Держави, найбільш важливі якості та структурні властивості. Погляди різних правових шкіл. Перелік розділів і опис функцій конституції України. Існуючі види конституцій, їх класифікація за відповідними критеріями.
реферат

611. Адміністративно-правові засади встановлення і застосування адміністративного арешту, виправних та громадських робіт
Теоретичні і практичні проблеми встановлення та застосування адміністративного арешту, виправних і громадських робіт. Поняття адміністративного підсудного проступку. Критерії відмежування адміністративного арешту від інших заходів правового примусу.
автореферат

612. Підприємства: поняття та види
Поняття підприємства, його основні ознаки та види. Характеристика підприємств державної і комунальної форми власності. Підприємства колективні і приватні. Виробничі кооперативи і орендні підприємства. Особливості підприємств з іноземними інвестиціями.
контрольная работа

613. Держава, її функції та значення
Основні компоненти влади. Поняття, характеристика та загальні ознаки держави. Функції держави: основні, неосновні, внутрішні, зовнішні, постійні, тимчасові, гуманітарні, політичні. Механізм держави та його значення. Соціальне призначення сучасної держави.
реферат

614. Конституційно-правові норми в Україні
Поняття норми конституційного права, її основні кваліфікуючі ознаки, а також співвідношення конституційно-правових норм та інших видів норм права. Формулювання концепції особливих факторів, що впливають на розвиток норм конституційного права України.
автореферат

615. Порядок застосування посадовими особами СБ України фізичної сили, спеціальних засобів та вогнепальної зброї
Необхідність попередження, якщо дозволяють обставини, про намір використання спеціальних засобів або зброї. Правова основа та принципи застосування заходів фізичного і психологічного впливу посадовцями Служби безпеки України для припинення правопорушень.
контрольная работа

616. Суб'єкти господарювання
Поняття та види суб’єктів господарювання. Види та організаційні форми підприємств. Поняття господарських товариств. Особливості правового статусу інших суб’єктів господарювання. Статус благодійних та неприбуткових організацій у сфері господарювання.
лекция

617. Договір оренди
Дослідження розвитку правового регулювання відносин, пов’язаних із строковим і оплачуваним володінням нерухомим майном. Регламентація орендних відносин, відповідно до чинного цивільного законодавства України. Об’єкти та суб’єкти за договором найму.
контрольная работа

618. Форми та методи захисту земельних прав громадян
Зміст земельних прав громадян, підстави його набуття і реалізація, форми і методи їх захисту як елемент правового механізму на етапі реформування земельних відносин. Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, вирішення земельних спорів.
дипломная работа

619. Трудові спори і порядок їх вирішення
Характеристика основних принципів розгляду трудових спорів. Порядок і строки розгляду індивідуальних трудових спорів у судах. Поняття, види та порядок вирішення колективних трудових спорів. Страйк як засіб розв’язання колективного трудового спору.
курсовая работа

620. Проблеми забезпечення безпеки суб'єктів кримінального процесу
Вдосконалення законодавства та відомчих нормативних актів, які регламентують діяльність правоохоронних органів по забезпеченню безпеки суб'єктів кримінального процесу. Особливості діяльності практичних співробітників органів МВС та Служби безпеки.
автореферат

Страница:   « 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Запобіжні заходи в господарському процесі"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Запобіжні заходи в господарському процесі" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов