Схеми електрообладнання автомобілів ВАЗ-2108, ВАЗ-2109

Схема системи запалювання, стартера, звукового сигналу і контрольно-вимірювальних приладів. Покажчик температури охолодної рідини. Схеми приладів освітлення й світлової сигналізації. Монтажна схема та технічне обслуговування електрообладнання автомобіля.

Подобные документы

 • Виявлення недоліків в організації роботи дільниці з ремонту приладів електрообладнання автомобілів та розробка пропозицій до проекту її реконструкції. Здійснення розрахунку виробничої програми з технічного огляду і поточного ремонту автомобілів.

  дипломная работа, добавлен 06.06.2015

 • Характеристика компоновочної схеми автомобілів ВАЗ - 2108 і ВАЗ - 2109. Опис, будова та принципи роботи основних деталей їх конструкції. Основні несправності ходової частини автомобіля ВАЗ-2108, методи їх усунення. Розрахунок силового балансу автомобіля.

  курсовая работа, добавлен 24.04.2011

 • Дві групи електрообладнання автомобіля: джерела електричної енергії (генератор і акумуляторна батарея), споживачі (інші прилади). Принцип дії аккумулятора. Освітлення і сигналізація: фари, підфарники і задній ліхтар, підкапотна лампа, покажчики поворотів.

  реферат, добавлен 04.03.2011

 • Дослідження будови та принципу роботи акумуляторної батареї, яка необхідна для живлення електричним струмом стартера під час пуску двигуна, а також усіх інших приладів електрообладнання. Ємність, маркування, технічне обслуговування акумуляторних батарей.

  реферат, добавлен 31.01.2011

 • Діагностика та ремонт двигунів легкових автомобілів. Технічний огляд трансмісії, мостів, гальмівної та ходової частин, кузова. Дослідження справності роботи приладів електрообладнання. Контроль якості, випробування працездатності всіх систем автомобіля.

  отчет по практике, добавлен 22.09.2015

 • Види й схеми трансмісій. Зчеплення й приводи керування ними. Призначення коробки передач, механізм її дії. Застосування та схема розташування роздавальної коробки. Склад карданної передачі. Механізми ведучих мостів. Технічне обслуговування трансмісії.

  реферат, добавлен 17.09.2010

 • Аналіз надійності електрообладнання пасажирських вагонів. Методи побудови оптимальних контрольних та діагностичних тестів на основі комбінаторного підходу. Удосконалення технічного обслуговування та діагностування електрообладнання пасажирських вагонів.

  автореферат, добавлен 27.04.2014

 • Технічна характеристика автомобіля сімейства ВАЗ 2110. Система охолодження двигуна. Зняття, установка, технічне обслуговування та ремонт розподільника запалювання. Принцип дії безконтактної системи, можливі несправності, їх причини та способи усунення.

  дипломная работа, добавлен 01.02.2016

 • Принципові схеми систем охолодження двигунів. Будова і принцип дії системи охолодження, основні неполадки та методи їх усунення. Розрахунок силового балансу автомобіля при подоланні крутого підйому. Повна технічна характеристика автомобіля ВАЗ 2108.

  курсовая работа, добавлен 20.04.2011

 • Види і призначення стартера. Значення і сутність технічного обслуговування і ремонту автомобілів. Матеріали, вживані при виготовленні, технічному обслуговуванні та ремонті стартера. Особливості організації робочого місця слюсаря з ремонту автомобілів.

  реферат, добавлен 22.11.2013

 • Особливості будови та робити системи живлення автомобіля ВАЗ-2104. Випуск відпрацьованих газів. Правила безпеки при роботі з етильованим бензином. Перспективи зниження токсичності автомобілів удосконаленням їх конструкцій та експлуатаційних матеріалів.

  реферат, добавлен 22.09.2010

 • Характеристика категорій умов експлуатації автомобілів. Умови та правила технічного обслуговування. Діагностування технічного стану автомобілів. Періодичність і трудомісткість ремонтних робіт. Автоматичні мийні установки. Сезонне технічне обслуговування.

  реферат, добавлен 26.09.2009

 • Найвигідніший тепловий стан двигуна. Схема системи охолодження двигуна КамАЗ-740. Агрегати системи охолодження. Технічне обслуговування системи охолодження. Будова та схема роботи термостата. Несправності системи охолодження та способи їх усунення.

  реферат, добавлен 21.11.2011

 • Підготовка спеціаліста з експлуатації й технічного обслуговування автомобілів. Розгляд різних автомобілів з карбюраторними двигунами, дизелями й газобалонами. Експлуатація, технічне обслуговування й ремонт автомобілів. Системи упорскування палива.

  статья, добавлен 17.05.2014

 • Завдання і зміст технічного обслуговування автомобілів. Призначення і технічна характеристика коробки передач автомобіля ВАЗ-2108. Своєчасне проведення поточного ремонту. Організація робочого місця слюсаря. Охорона праці та безпека життєдіяльності.

  курсовая работа, добавлен 11.05.2014

 • Технічні дані автомобіля МАЗ-53371. Програма поточного ремонту автомобілів. Обґрунтування розміщення обладнання. Технологія технічного обслуговування, діагностування та поточного ремонту. Організаційна виробнича структура інженерно-технічної служби АТП.

  дипломная работа, добавлен 28.01.2013

 • Характеристика ремонтно-обслуговуючої бази господарства. Види технічних обслуговувань машин і обладнання, трудомісткість робіт. Контрольно-діагностичні та регулювальні операції ТО. Розрахунок витрат на ТО і поточний ремонт автомобілів господарства.

  курсовая работа, добавлен 17.12.2011

 • Значення автомобільного транспорту в народному господарстві. Вимоги до транспортних засобів. Загальна будова автомобілів їх основних механізмів і систем двигунів внутрішнього згорання. Системи запалювання і пуску та живлення автомобільних двигунів.

  курс лекций, добавлен 06.05.2015

 • Ознайомлення з будовою двигуна внутрішнього згоряння та його призначенням. Системи живлення та електрообладнання ДВЗ, їх розбирання та складання. Вивчення будови зчеплення та карданних передач ЗІЛ-130. Інструктаж з ТБ при монтажно-демонтажних роботах.

  лекция, добавлен 26.06.2013

 • Види і періодичність технічного обслуговування автомобіля. Сутність, фізичні основи та методи діагностування транспорту. Вибір діагностичних параметрів для оцінки технічного стану. Постановка діагнозу. Роль оцінки працездатності транспортних засобів.

  реферат, добавлен 19.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.