главнаяреклама на сайте База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Соціальна інфраструктура та соціальна діяльність підприємства на прикладі Приватного малого підприємства "Арконі" (курсовая работа)

Поняття та сутність соціальної інфраструктури та соціальної діяльності підприємства. Аналіз соціальної інфраструктури та соціальної діяльності ПМП "Арконі". Вдосконалення соціальної інфраструктури та діяльності з використанням інформаційних технологій.

поcмотреть текст Соціальна інфраструктура та соціальна діяльність підприємства на прикладі Приватного малого підприємства "Арконі" (курсовая работа). Посмотреть текст.
скачать курсовая работа Скачать документ (курсовая работа) на тему "Соціальна інфраструктура та соціальна діяльність підприємства на прикладі Приватного малого підприємства "Арконі""Подобные документы


1. Регіональний розвиток соціальної інфраструктури України
Значення, сутність та основні функції комплексу соціальної інфраструктури у розвитку і розміщенні продуктивних сил регіонів. Передумови і принципи розміщення, особливості розвитку та галузі соціальної інфраструктури регіонів України.
контрольная работа

2. Ефективність функціонування виробничої та соціальної інфраструктури виробничого підприємства
Поняття, види і значення інфраструктури підприємства. Визначення та фактори росту ефективного функціонування, необхідність розвитку соціальної інфраструктури підприємств на сучасному етапі. Головні функції підрозділів інструментального господарства.
курсовая работа

3. Організаційно-економічні фактори регулювання розвитком соціальної інфраструктури села (на матеріалах Закарпатської області)
Аналіз функціональних взаємозв’язків виробничої, соціальної та ринкової інфраструктур та їх впливу на життєдіяльність сільського населення. Розробка рекомендацій щодо регулювання розвитку соціальної інфраструктури села в умовах ринкової трансформації.
автореферат

4. Економічні аспекти розвитку соціальної інфраструктури села
Економічні основи підвищення ефективності функціонування соціальної інфраструктури у сільській місцевості. Економіко-математичні моделі оптимізації розміщення об’єктів соціальної інфраструктури, шляхи покращення її матеріально-технічного забезпечення.
автореферат

5. Розвиток соціальної інфраструктури села в умовах аграрних трансформацій
Аналіз сучасного стану і тенденцій розвитку сільської соціальної інфраструктури. Економічна оцінка її впливу на ефективність господарювання в аграрному виробництві. Організаційно-економічні моделі структур сільського обслуговування різних форм власності.
автореферат

6. Розвиток соціальної інфраструктури на радіоактивно-забруднених сільських територіях
Соціально-економічна сутність соціальної інфраструктури села в зоні радіоактивного опромінення. Класифікація споживачів соціально-культурних і побутових послуг на уражених територіях. Прогноз розвитку сфери послуг та напрямки розміщення її об’єктів.
автореферат

7. Основні напрями розвитку і розміщення соціальної інфраструктури в умовах транзитивної економіки
Основні фактори та критерії, що впливають на можливості та функціонування сучасних, модернізованих об’єктів соціальної інфраструктури. Обґрунтування шляхів удосконалення розміщення соціальних інфраструктурних об’єктів й формування їх оптимальної мережі.
автореферат

8. Виробнича та соціальна інфраструктура підприємства
Загальна характеристика видів інфраструктури. Система технічного обслуговування та засоби матеріально-технічного забезпечення виробництва. Соціальна інфраструктура та діяльність підприємства. Капітальне будівництво як елемент інфраструктури підприємства.
курсовая работа

9. Фінанси соціальної сфери в період переходу економіки України до ринкових відносин
Системи та джерела фінансового забезпечення соціальної сфери, поширених у світовій та вітчизняній практиці. Визначення основ фінансової діяльності підприємств соціальної інфраструктури. Головні засади впровадження кредитних і страхових відносин в галузі.
автореферат

10. Розвиток соціальної сфери села (на матеріалах Львівської області)
Регіональні особливості соціального розвитку сільських населених пунктів. Напрями вдосконалення соціальної сфери села. Підвищення рівня життя населення, фінансування соціальної інфраструктури. Удосконалення механізму функціонування ринку робочої сили.
автореферат

11. Виробнича і соціальна інфраструктура підприємства та шляхи її удосконалення
Поняття, види й значення інфраструктури підприємства, його соціальна діяльність. Загальна характеристика, організаційна структура транспортного підприємства ТОВ "Транс-Зафт" та зовнішньоекономічні партнери . Аналіз техніко-економічних показників роботи.
курсовая работа

12. Організаційне забезпечення державної підтримки розвитку соціальної інфраструктури в регіонах України
Дослідження основних питань організаційного забезпечення державної підтримки розвитку соціальної інфраструктури та добору відповідних інструментів стимулювання впровадження інфраструктурних проектів та прискорення економічного розвитку регіонів у цілому.
статья

13. Функціональні обов’язки працівників готелю (на прикладі підприємства готельного господарства "Рів’єра")
Готельне господарство як частина соціальної інфраструктури регіону, яка створює сприятливі умови для руху, облаштування населення. Характеристика видів діяльності готелю "Рів’єра", особливості розробки програми заходів вдосконалення навичок персоналу.
курсовая работа

14. Виробнича інфраструктура підприємства
Сутність та види інфраструктури підприємства, система його технічного обслуговування. Засоби матеріально-технічного забезпечення виробництва. Проведення аналізу ефективності функціонування виробничої інфраструктури підприємства на прикладі ВАТ "Азот".
курсовая работа

15. Управління трудовою сферою промислового підприємства з урахуванням соціальної відповідальності бізнесу
Сутність і зміст поняття "трудова сфера", її місце в системі управління підприємством. Розроблення методичного забезпечення аналізу стану трудової сфери на прикладі машинобудівних підприємств та методики оцінки соціальної відповідальності бізнесу.
автореферат

16. Ринкова інфраструктура
Поняття і суть ринкової інфраструктури, її Функції. Радикальні реформи, спрямовані на ринкову трансформацію - основні засади економічної та соціальної політики української держави. Умови, шляхи та проблеми створення ринкової інфраструктури в Україні.
реферат

17. Виробнича інфраструктура та її функції
Інфраструктура підприємства і результативність господарської діяльності. Комплекс цехів, господарств і служб підприємства, які забезпечують необхідні умови для функціонування підприємства. Формування, відтворення та розвиток інфраструктури підприємства.
курсовая работа

18. Поняття соціальної економіки
Соціальна ринкова економіка як тип господарської системи, її постулати. Втілення концепції "соціальної ринкової економіки" в моделі "соціального ринкового господарства" у повоєнній Німеччині. Критерії визначення предмету науки "Соціальна економіка".
контрольная работа

19. Аналіз діяльності господарюючого суб'єкта
Економічна характеристика діяльності господарюючих суб’єктів. Характеристика соціальної інфраструктури. Складання кошторису витрат на виробництво. Аналіз чинників формування та зниження собівартості продукції. Розрахунок беззбиткового рівня виробництва.
контрольная работа

20. Механізм реалізації соціальної функції банків у перехідній економіці
Суть банку як підприємства, що виробляє особливий, специфічний продукт, відмінний від сфери матеріального виробництва. Методичні положення й елементи організаційно-економічного механізму посилення соціальної компоненти в діяльності банківських структур.
автореферат

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

поcмотреть текст курсовая работа на тему "Соціальна інфраструктура та соціальна діяльність підприємства на прикладі Приватного малого підприємства "Арконі"". Посмотреть текст.
скачать курсовая работа курсовая работа "Соціальна інфраструктура та соціальна діяльність підприємства на прикладі Приватного малого підприємства "Арконі"". Скачать.

база знанийглобальная сеть рефератов