главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Соціальна інфраструктура та соціальна діяльність підприємства на прикладі Приватного малого підприємства "Арконі"

Поняття та сутність соціальної інфраструктури та соціальної діяльності підприємства. Аналіз соціальної інфраструктури та соціальної діяльності ПМП "Арконі". Вдосконалення соціальної інфраструктури та діяльності з використанням інформаційних технологій.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Соціальна інфраструктура та соціальна діяльність підприємства на прикладі Приватного малого підприємства "Арконі""
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Соціальна інфраструктура та соціальна діяльність підприємства на прикладі Приватного малого підприємства "Арконі"" можно здесьПодобные документы


1. Регіональний розвиток соціальної інфраструктури України
Значення, сутність та основні функції комплексу соціальної інфраструктури у розвитку і розміщенні продуктивних сил регіонів. Передумови і принципи розміщення, особливості розвитку та галузі соціальної інфраструктури регіонів України.
контрольная работа

2. Ефективність функціонування виробничої та соціальної інфраструктури виробничого підприємства
Поняття, види і значення інфраструктури підприємства. Визначення та фактори росту ефективного функціонування, необхідність розвитку соціальної інфраструктури підприємств на сучасному етапі. Головні функції підрозділів інструментального господарства.
курсовая работа

3. Розвиток соціальної інфраструктури села в умовах аграрних трансформацій
Аналіз сучасного стану і тенденцій розвитку сільської соціальної інфраструктури. Економічна оцінка її впливу на ефективність господарювання в аграрному виробництві. Організаційно-економічні моделі структур сільського обслуговування різних форм власності.
автореферат

4. Розвиток соціальної інфраструктури на радіоактивно-забруднених сільських територіях
Соціально-економічна сутність соціальної інфраструктури села в зоні радіоактивного опромінення. Класифікація споживачів соціально-культурних і побутових послуг на уражених територіях. Прогноз розвитку сфери послуг та напрямки розміщення її об’єктів.
автореферат

5. Основні напрями розвитку і розміщення соціальної інфраструктури в умовах транзитивної економіки
Основні фактори та критерії, що впливають на можливості та функціонування сучасних, модернізованих об’єктів соціальної інфраструктури. Обґрунтування шляхів удосконалення розміщення соціальних інфраструктурних об’єктів й формування їх оптимальної мережі.
автореферат

6. Виробнича та соціальна інфраструктура підприємства
Загальна характеристика видів інфраструктури. Система технічного обслуговування та засоби матеріально-технічного забезпечення виробництва. Соціальна інфраструктура та діяльність підприємства. Капітальне будівництво як елемент інфраструктури підприємства.
курсовая работа

7. Розвиток соціальної сфери села (на матеріалах Львівської області)
Регіональні особливості соціального розвитку сільських населених пунктів. Напрями вдосконалення соціальної сфери села. Підвищення рівня життя населення, фінансування соціальної інфраструктури. Удосконалення механізму функціонування ринку робочої сили.
автореферат

8. Виробнича і соціальна інфраструктура підприємства та шляхи її удосконалення
Поняття, види й значення інфраструктури підприємства, його соціальна діяльність. Загальна характеристика, організаційна структура транспортного підприємства ТОВ "Транс-Зафт" та зовнішньоекономічні партнери . Аналіз техніко-економічних показників роботи.
курсовая работа

9. Організаційне забезпечення державної підтримки розвитку соціальної інфраструктури в регіонах України
Дослідження основних питань організаційного забезпечення державної підтримки розвитку соціальної інфраструктури та добору відповідних інструментів стимулювання впровадження інфраструктурних проектів та прискорення економічного розвитку регіонів у цілому.
статья

10. Функціональні обов’язки працівників готелю (на прикладі підприємства готельного господарства "Рів’єра")
Готельне господарство як частина соціальної інфраструктури регіону, яка створює сприятливі умови для руху, облаштування населення. Характеристика видів діяльності готелю "Рів’єра", особливості розробки програми заходів вдосконалення навичок персоналу.
курсовая работа

11. Виробнича інфраструктура підприємства
Сутність та види інфраструктури підприємства, система його технічного обслуговування. Засоби матеріально-технічного забезпечення виробництва. Проведення аналізу ефективності функціонування виробничої інфраструктури підприємства на прикладі ВАТ "Азот".
курсовая работа

12. Управління трудовою сферою промислового підприємства з урахуванням соціальної відповідальності бізнесу
Сутність і зміст поняття "трудова сфера", її місце в системі управління підприємством. Розроблення методичного забезпечення аналізу стану трудової сфери на прикладі машинобудівних підприємств та методики оцінки соціальної відповідальності бізнесу.
автореферат

13. Ринкова інфраструктура
Поняття і суть ринкової інфраструктури, її Функції. Радикальні реформи, спрямовані на ринкову трансформацію - основні засади економічної та соціальної політики української держави. Умови, шляхи та проблеми створення ринкової інфраструктури в Україні.
реферат

14. Виробнича інфраструктура та її функції
Інфраструктура підприємства і результативність господарської діяльності. Комплекс цехів, господарств і служб підприємства, які забезпечують необхідні умови для функціонування підприємства. Формування, відтворення та розвиток інфраструктури підприємства.
курсовая работа

15. Аналіз діяльності господарюючого суб'єкта
Економічна характеристика діяльності господарюючих суб’єктів. Характеристика соціальної інфраструктури. Складання кошторису витрат на виробництво. Аналіз чинників формування та зниження собівартості продукції. Розрахунок беззбиткового рівня виробництва.
контрольная работа

16. Поняття соціальної економіки
Соціальна ринкова економіка як тип господарської системи, її постулати. Втілення концепції "соціальної ринкової економіки" в моделі "соціального ринкового господарства" у повоєнній Німеччині. Критерії визначення предмету науки "Соціальна економіка".
контрольная работа

17. Особливості національних моделей соціальної економіки країн світу
Соціальне управління та регулювання як основний механізм реалізації соціальної політики. Національні моделі соціальної економіки країн світу. Соціальна політика сучасної України з урахуванням світового досвіду. Суттєве заниження вартості робочої сили.
реферат

18. Удосконалення організації виробничої інфраструктури підприємства (на базі ДП "Лужанський експериментальний завод")
Характеристика, структура і принципи організації виробничої інфраструктури. Проблеми організації виробничої інфраструктури на підприємствах України. Техніко-економічна характеристика господарської діяльності ДП "Лужанський експериментальний завод".
курсовая работа

19. Покращення результатів фінансової діяльності підприємства на базі удосконалення організації його зовнішньоекономічної діяльності на прикладі підприємства ТОВ "Конвеєр"
Основні поняття, сутність та зміст зовнішньоекономічної діяльності. Аналіз показників фінансово-господарської діяльності підприємства, оцінка ефективності експортних операцій. Мультиплікативна модель та управління зовнішньоторговельними контрактами.
дипломная работа

20. Соціальна політика у сфері зайнятості населення
Основні завдання соціальної політики держави. Оцінка соціально-економічної ситуації в країні. наслідки економічної кризи для соціальної сфери. Соціально-економічні наслідки реалізації утрируваної ліберально-монетаристської моделі ринкової трансформації.
контрольная работа

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Соціальна інфраструктура та соціальна діяльність підприємства на прикладі Приватного малого підприємства "Арконі""
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Соціальна інфраструктура та соціальна діяльність підприємства на прикладі Приватного малого підприємства "Арконі"" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов