главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Причини та наслідки "Холодної війни"

Політика "холодної війни" - одна з найдраматичніших сторінок в історії поряд з Першою і Другою світовими війнами, її причини, сутність, ідеологічні фактори. Створення військово-політичних блоків. "Психологічна війна", протиборство двох світоглядів.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Причини та наслідки "Холодної війни""
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Причини та наслідки "Холодної війни"" можно здесьПодобные документы


1. Міжнародні відносини і зовнішня політика Стародавнього Сходу
Причини Пелопоннеської війни. Наслідки політичного посилення Афін. Сутність конфліктів, пов’язаних з Керкірою, Потидеєю і Мегарою. Події Архідамової, Сицилійської та Декелейської війн. Нікієв мир. Наслідки зближення Спарти з Афінами. Підсумки війни.
реферат

2. Передумови і причини Першої Світової війни
Дослідження першого в історії глобального військово-політичного катаклізму - Першої Світової війни. Аналіз погляду Л. Васильєва на її передумови і причини по твору "Загальна історія". Зовнішньополітичні плани Німеччини, Франції, Росії та Англії.
контрольная работа

3. Початок Великої Вітчизняної війни. Причини перших поразок
Причини початку Другої світової війни. Возз'єднання українських земель у складі СРСР. Причини початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Битви, що відбулися на території України. Причини поразок Червоної Армії на I-му етапі Вітчизняної війни.
контрольная работа

4. Переселення українських біженців і переміщення осіб до США та Канади після Другої світової війни: причини, особливості, наслідки
Основні причини та фактори переміщення українського населення на Захід під час Другої світової війни та в перші повоєнні роки. Характерні особливості процесу переселення українців до США та Канади, його наслідки для української громади цих країн.
автореферат

5. Політика українізації в СРСР
Радянські республіки після завершення громадянської війни. Проекти створення союзу радянських республік (утворення СРСР), та наслідки його проголошення. Причини, методи та основні наслідки запровадження політики українізації. Розстріляне відродження.
реферат

6. Причини та наслідки війни північноамериканських колоній за незалежність
Ознайомлення з причинами і передумовами виникнення війни за незалежність північноамериканських колоній Англії. Розгдяд її основних етапів та наслідків для Сролучених Штатів: збільшення податків, утворення різних грошових знаків та створення конституції.
реферат

7. Причини, характер і наслідки І-ї світової війни
Обгрунтування причин і передумов, особливості характеру та учасників першої світової війни. Цілі та наміри стосовно України. Головні воєнні дії на території країни, їх наслідки. Характеристика національно-визвольного руху, його досягнення та значення.
контрольная работа

8. Іспанія між першою та другою світовою війною
Економічне і політичне становище Іспанії після першої світової війни. Утворення Комуністичної партії. Буржуазно-демократична революція, встановлення республіки. Військово-фашистський заколот. Національно-революційна війна за незалежність країни.
реферат

9. Східноєвропейський вектор у військово-політичній діяльності Північноатлантичного Альянсу (1990-2005 рр.)
Еволюція політичних підходів НАТО до країн Центрально-Східної Європи. Їх вплив на загострення кризи у військових, політичних структурах Організації Варшавського Договору. Геополітичне становище в Європі і в світі після закінчення "холодної війни".
автореферат

10. Перша Світова війна
Причини і передумови початку Першої світової війни. Аналіз стратегічних планів учасників війни. Участь України у війні і загарбницькі плани щодо її земель. Внутрішнє економічне та політичне становище у воюючих країн. Підсумки Першої світової війни.
реферат

11. Причини поразок Червоної Армії на початковому етапі Великої Вітчизняної війни
Початок Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.: найважливіші складові війни, розстановка німецьких військ, найважчі періоди. Причини поразок Червоної Армії на початковому етапі Великої Вітчизняної війни (погана підготовка, репресії, помилки стратегії).
реферат

12. Закінчення Першої світової війни Версальським договором. Передумови Другої світової війни
Паризька мирна конференція та українське питання на ній, Версальський договір. Тоталітаризм як феномен ХХ ст., його ознаки. Агресія Японії на Китай, створення Ліги Націй. Напад Італії на Ефіопію. Причини, характер і періодизація Другої світової війни.
дипломная работа

13. Визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького (1648-1654 р.)
Причини Національно-визвольної війни в середині XVII ст., її характер і рушійні сили. Основні військові дії під час війни та укладені договори. Формування української державності в ході визвольної війни. Особа Б. Хмельницького: оцінки діяльності гетьмана.
контрольная работа

14. Початок Великої Вітчизняної війни
Основні причини Великої Вітчизняної війни 1941-1945. Плани та цілі Німеччини. Основні битви початкового та другого етапу війни. Корінний перелом у ході війни. Зміни в системі управління СРСР, радянський тил і економіка. Партизанський рух і підпілля.
реферат

15. Політика Центральної Ради щодо війни, укладення і реалізації Брестського мирного договору (березень 1917 - квітень 1918 рр.)
Стратегія і тактика Центральної Ради по виведенню України з Першої світової війни, встановленню дипломатичних, політичних та економічних відносин з європейськими країнами. Розклад політичних сил у країні після Лютневої революції та їх ставлення до війни.
автореферат

16. Депортації населення України в першій половині ХХ століття: причини, наслідки, шляхи повернення на батьківщину
Депортація як один з засобів формування тоталітарної системи. Причини та наслідки переселення народів України в роки Першої світової війни, період функціонування радянської влади. Форми і методи їх здійснення, масштаби зазначених злочинних акцій.
автореферат

17. Причини повстання під проводом Б. Хмельницького
Передумови та головні причини національно-визвольної війни, її початок. Військова організація та ідеали визвольної війни. Досягнення і недоліки повстання українського народу під проводом Богдана Хмельницького. Питання про стосунки Росії з Україною.
реферат

18. Велика Вітчизняна війна
Дослідження Великої Вітчизняної війни. Огляд передвоєнної обстановки у країнах Західної Європи та СРСР. Розвиток подій на початку війни, аналіз керівництва Сталіна та його оточення. Характеристика людських втрат під час війни. Перемога та її наслідки.
реферат

19. Перша світова війна
Причини та передумови Першої світової війни, плани, недовіра і мобілізація. Баланс сил Великих держав у довоєнні роки. Червнева криза та оголошення війни, хронологія головних подій. Воєнні дії та кампанії. Участь України у Першій світовій війні.
реферат

20. До причин національно-визвольної війни середини ХVII ст.
Причини виникнення земельних конфліктів у ХVII ст. Наїзд переяславського підстарости Яна Мирського на село Помоклі. Проблема оренд як одна з причин національно-визвольної війни. Характеристика шляхів рекрутування шляхтичів до козацького середовища.
статья

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Причини та наслідки "Холодної війни""
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Причини та наслідки "Холодної війни"" можно здесь

база знанийглобальная сеть рефератов