главнаяреклама на сайте База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Антропогенний вплив на гідросферу (реферат)

Великомасштабний характер забруднення атмосфери на сучасному етапі. Характеристика стану гідросфери. Води Світового океану та прісні ресурси. Світовий водогосподарський баланс. Джерела забруднення гідросфери та шляхи подолання екологічної кризи.

поcмотреть текст Антропогенний вплив на гідросферу (реферат). Посмотреть текст.
скачать реферат Скачать документ (реферат) на тему "Антропогенний вплив на гідросферу"Подобные документы


1. Забруднення гідросфери та її наслідки
Загальні ресурси гідросфери. Джерела забруднення водних ресурсів. Класифікація забруднювальних речовин за їх фазово-дисперсним станом, за глибиною залягання. Види забруднень: хімічне, фізичне, біологічне й теплове. Забруднення вод світового океану.
реферат

2. Забруднення гідросфери
Антропогенний вплив на гідросферу та його наслідки. Стадії, види та джерела забруднення поверхневих і підземних вод. Самоочищення води в природі. Принципи раціонального використання водних ресурсів. Очищення стічних вод. Правова охорона водних ресурсів.
реферат

3. Екологічні проблеми атмосфери і гідросфери
Вивчення причин забруднення атмосферного повітря і гідросфери. Оцінка негативного впливу на навколишнє середовище процесів виплавки чавуну і переробки його на сталь. Викиди в атмосферу в хімічній промисловості. Нафтове забруднення Світового океану.
презентация

4. Екологічні проблеми України
Характеристика основних екологічних водних проблем України. Дослідження джерел забруднення гідросфери та антропогенного впливу на води Світового океану. Забруднення природних вод України та спостереження за станом хімічного забруднення поверхневих вод.
дипломная работа

5. Охорона гідросфери
Роль гідросфери у формуванні поверхні Землі. Основне джерело водопостачання для людини. Споживання прісної води. Результат антропогенного тиску на екологічну систему океану. Очищення стічних вод. Вивчення причин та наслідків забруднення гідросфери.
реферат

6. Охорона водного середовища
Водні ресурси планети. Споживачі прісної води. Забруднення води та проблема стічних вод. Охорона, шляхи і джерела забруднення підземних вод України. Охорона світового океану. Забруднення океану внаслідок аварій нафтових танкерів, промисловими відходами.
реферат

7. Стан водних ресурсів планети та України
Світові запаси води. Джерела забруднення природних вод та ресурсів. Антропогенний вплив на ґрунтові води. Охорона водних ресурсів. Методи очистки стічних вод. Водні ресурси України. Норми витрат води. Екологічні наслідки забруднення Світового океану.
реферат

8. Проблеми забруднення гідросфери та літосфери
Принципи раціонального природокористування та проблеми їх дотримання. Забруднення гідросфери та антропогенний вплив на ґрунтові води. Ерозія ґрунту і заходи боротьби з нею. Наслідки забруднення літосфери та запобігання загостренню екологічних ситуацій.
реферат

9. Забруднення Світового океану
Актуальність проблеми забруднення водного середовища. Обмін вологою між океаном і сушею. Екологічна загрозу для життя у Світовому океані. Поховання на морському дні радіоактивних відходів. Основні шляхи забруднення гідросфери нафтою і нафтопродуктами.
презентация

10. Екологічні проблеми атмосфери і гідросфери
Аналіз хімічного забруднення атмосфери. Утворення смогу та кислотних дощів як проблема урбанізації. Класифікація типів забруднення гідросфери. Необхідність раціонального водокористування. Зниження біологічної продукції. Недопущення екологічного колапсу.
презентация

11. Екологічна проблема: суттєвість, географія
Сутність феномену екологічної кризи, її основні причини та передумови, місце та значення на сучасному етапі. Проблема забруднення атмосфери, ґрунтів та Світового океану, методи та напрямки вирішення даних проблеми. Екологічна ситуація на Україні.
курсовая работа

12. Прикладна екологія
Проблеми антропогенного забруднення атмосфери, гідросфери, літосфери та заходи щодо покращення їхнього стану. Еколого-правові аспекти охорони природного середовища, принципи екологічної моралі, міжнародного співробітництва в галузі охорони природи.
учебное пособие

13. Екологія гідросфери Землі
Визначення ролі води у екології. Характеристика найважливіших функцій води. Зміна гідросфери у результаті діяльності людей. Забруднення води у наслідок антропогенного впливу (фізичне, хімічне, біологічне і теплове). Здатність водойм до самоочищення.
реферат

14. Агроекологічне дослідження забруднення Білої Церкви
Джерела забруднення атмосфери. Нормування вмісту забруднюючих речовин. Гранично допустимі концентрації деяких шкідливих речовин в атмосфері населених пунктів. Забруднення гідросфери. Дослідження екологічного стану грунту, водойм, атмосфери Білої Церкви.
курсовая работа

15. Забруднення гідросфери
Гідросфера як водне середовище, яке включає поверхневі і підземні води. Основні види забруднення гідросфери. Загроза радіоактивних відходів виробництва ядерного палива і збройового плутонію. Методи очищення стічних вод. Вирішення проблеми питної води.
контрольная работа

16. Ресурси гідросфери. Причини дефіциту прісної води
Характеристика гідросфери – водної оболонки Землі, до складу якої входять океани, моря та континентальні водойми, сніговий покрив і льодовики. Наслідки фізичного, хімічного та біологічного забруднення вод. Проблема дефіциту і причини нестачі прісних вод.
реферат

17. Вода і життя – нероздільні поняття
Великомасштабний характер забруднення атмосфери, збитки річкам, озерам, водосховищам, грунтам. Розповсюдження води на планеті Земля. Види води, характеристика її станів. Всесвітній день водних ресурсів. Забруднення підземних вод - запас прісних вод.
реферат

18. Джерела та наслідки забруднення води
Дослідження видів та основних джерел забруднення вод. Зниження якості води, як найважливіший наслідок забруднення літосфери. Ерозія ґрунту і заходи боротьби з нею. Антропогенний (штучний) та природний вплив на ґрунтові води. Основні забруднюючі речовини.
реферат

19. Зміни природного середовища
Забруднення навколишнього середовища, літосфери, гідросфери, атмосфери, радіоактивне забруднення. Масове зведення лісів, "парниковий ефект", виснаження озонового шару, проблема відходів виробництва. Оцінка антропогенних змін навколишнього середовища.
реферат

20. Забруднення атмосфери
Джерела забруднення атмосфери. Штучні та природні джерела забруднення атмосфери. Живі істоти певною мірою пристосувалися до неї, хоч шкідливість її для них є очевидною. Наслідки забруднення атмосфери. Обсяги викидів токсичних продуктів згоряння.
реферат

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

поcмотреть текст реферат на тему "Антропогенний вплив на гідросферу". Посмотреть текст.
скачать реферат реферат "Антропогенний вплив на гідросферу". Скачать.

база знанийглобальная сеть рефератов