главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Антропогенний вплив на гідросферу

Великомасштабний характер забруднення атмосфери на сучасному етапі. Характеристика стану гідросфери. Води Світового океану та прісні ресурси. Світовий водогосподарський баланс. Джерела забруднення гідросфери та шляхи подолання екологічної кризи.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Антропогенний вплив на гідросферу"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Антропогенний вплив на гідросферу" можно здесьПодобные документы


1. Забруднення гідросфери та її наслідки
Загальні ресурси гідросфери. Джерела забруднення водних ресурсів. Класифікація забруднювальних речовин за їх фазово-дисперсним станом, за глибиною залягання. Види забруднень: хімічне, фізичне, біологічне й теплове. Забруднення вод світового океану.
реферат

2. Забруднення гідросфери
Антропогенний вплив на гідросферу та його наслідки. Стадії, види та джерела забруднення поверхневих і підземних вод. Самоочищення води в природі. Принципи раціонального використання водних ресурсів. Очищення стічних вод. Правова охорона водних ресурсів.
реферат

3. Охорона гідросфери
Роль гідросфери у формуванні поверхні Землі. Основне джерело водопостачання для людини. Споживання прісної води. Результат антропогенного тиску на екологічну систему океану. Очищення стічних вод. Вивчення причин та наслідків забруднення гідросфери.
реферат

4. Охорона водного середовища
Водні ресурси планети. Споживачі прісної води. Забруднення води та проблема стічних вод. Охорона, шляхи і джерела забруднення підземних вод України. Охорона світового океану. Забруднення океану внаслідок аварій нафтових танкерів, промисловими відходами.
реферат

5. Стан водних ресурсів планети та України
Світові запаси води. Джерела забруднення природних вод та ресурсів. Антропогенний вплив на ґрунтові води. Охорона водних ресурсів. Методи очистки стічних вод. Водні ресурси України. Норми витрат води. Екологічні наслідки забруднення Світового океану.
реферат

6. Проблеми забруднення гідросфери та літосфери
Принципи раціонального природокористування та проблеми їх дотримання. Забруднення гідросфери та антропогенний вплив на ґрунтові води. Ерозія ґрунту і заходи боротьби з нею. Наслідки забруднення літосфери та запобігання загостренню екологічних ситуацій.
реферат

7. Прикладна екологія
Проблеми антропогенного забруднення атмосфери, гідросфери, літосфери та заходи щодо покращення їхнього стану. Еколого-правові аспекти охорони природного середовища, принципи екологічної моралі, міжнародного співробітництва в галузі охорони природи.
учебное пособие

8. Екологічна проблема: суттєвість, географія
Сутність феномену екологічної кризи, її основні причини та передумови, місце та значення на сучасному етапі. Проблема забруднення атмосфери, ґрунтів та Світового океану, методи та напрямки вирішення даних проблеми. Екологічна ситуація на Україні.
курсовая работа

9. Екологія гідросфери Землі
Визначення ролі води у екології. Характеристика найважливіших функцій води. Зміна гідросфери у результаті діяльності людей. Забруднення води у наслідок антропогенного впливу (фізичне, хімічне, біологічне і теплове). Здатність водойм до самоочищення.
реферат

10. Агроекологічне дослідження забруднення Білої Церкви
Джерела забруднення атмосфери. Нормування вмісту забруднюючих речовин. Гранично допустимі концентрації деяких шкідливих речовин в атмосфері населених пунктів. Забруднення гідросфери. Дослідження екологічного стану грунту, водойм, атмосфери Білої Церкви.
курсовая работа

11. Забруднення гідросфери
Гідросфера як водне середовище, яке включає поверхневі і підземні води. Основні види забруднення гідросфери. Загроза радіоактивних відходів виробництва ядерного палива і збройового плутонію. Методи очищення стічних вод. Вирішення проблеми питної води.
контрольная работа

12. Вода і життя – нероздільні поняття
Великомасштабний характер забруднення атмосфери, збитки річкам, озерам, водосховищам, грунтам. Розповсюдження води на планеті Земля. Види води, характеристика її станів. Всесвітній день водних ресурсів. Забруднення підземних вод - запас прісних вод.
реферат

13. Джерела та наслідки забруднення води
Дослідження видів та основних джерел забруднення вод. Зниження якості води, як найважливіший наслідок забруднення літосфери. Ерозія ґрунту і заходи боротьби з нею. Антропогенний (штучний) та природний вплив на ґрунтові води. Основні забруднюючі речовини.
реферат

14. Зміни природного середовища
Забруднення навколишнього середовища, літосфери, гідросфери, атмосфери, радіоактивне забруднення. Масове зведення лісів, "парниковий ефект", виснаження озонового шару, проблема відходів виробництва. Оцінка антропогенних змін навколишнього середовища.
реферат

15. Забруднення атмосфери
Джерела забруднення атмосфери. Штучні та природні джерела забруднення атмосфери. Живі істоти певною мірою пристосувалися до неї, хоч шкідливість її для них є очевидною. Наслідки забруднення атмосфери. Обсяги викидів токсичних продуктів згоряння.
реферат

16. Проблеми і причини виникнення забруднення Світового океану
Стан води Світового океану значно погіршився. Його поверхня вкрита нафтою, пластиковим пакувальним матеріалом, іграшками, пляшками та іншим сміттям, котре багато років не розкладається у воді. Таких твердих відходів нагромадилося вже понад 20 млн. тон.
реферат

17. Масштаби і наслідки антропогенного впливу на природне середовище на сучасному етапі
Поняття про забруднення, його головні джерела. Екологічні наслідки науково-технічного прогресу. Антропогенний вплив на біосферу в Росії, Україні та Мордовії, оцінка наслідків даних процесів, аналіз стану біосфери. Екологічна безпека держави, її значення.
контрольная работа

18. Забруднення атмосфери
Аналіз проблеми і моніторинг сучасного стану забруднення атмосфери як найважливішої екосистеми планети Земля. Характеристика природного і антропогенного видів забруднення атмосфери. Об'єми щорічних промислових викидів і оцінка стану атмосфери в Україні.
реферат

19. Сучасні проблеми екології
Поняття забруднення атмосфери, його сутність і особливості, основні причини та джерела. Негативні наслідки забруднення атмосферного середовища для екології та здоров'я людини. Причини та наслідки забруднення світового океану та ґрунтів, методи очищення.
реферат

20. Забруднення гідросфери
Найбільші запаси води на Землі. Хімічний склад підземних вод. Річний стік України. Типи забруднення біосфери. Схема утворення твердих відходів. Утилізація відходів. Космічні випромінювання та їх вплив на мешканців Землі. Вплив космосу на людину.
контрольная работа

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Антропогенний вплив на гідросферу"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Антропогенний вплив на гідросферу" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов