главнаяреклама на сайте База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Міжнародні відносини України та США (курсовая работа)

Співробітництво Україна-США за президентства Джорджа Буша-старшого, перші кроки адміністрації Білла Клінтона та визнання України "стратегічним партнером" США. Торгово-економічні взаємини: договір про американську допомогу. Здійснення миротворчих місій.

поcмотреть текст Міжнародні відносини України та США (курсовая работа). Посмотреть текст.
скачать курсовая работа Скачать документ (курсовая работа) на тему "Міжнародні відносини України та США"Подобные документы


1. Україна в системі геополітичних орієнтацій Польщі
Місце України в інкорпораційній і федераціоністській доктринах Польщі. Українська незалежнiсть як загроза польської цiлiсностi. Відносини двох держав в період Другої свiтової війни, джерела проукраїнського настрою поляків. Сучасні міжнародні взаємини.
реферат

2. Міжнародні економічні відносини
Економіка України в системі міжнародного поділу праці. Організаційна основа зовнішньоекономічної політики України. Практичні цілі міжнародного співробітництва в контексті системного аналізу. Можливості розширення зовнішньоекономічної діяльності України.
курсовая работа

3. Міжнародні економічні відносини
Сутність, середовище і розвиток теорії міжнародних економічних відносин. Система міжнародних економічних відносин: економічні контакти, взаємодія, співробітництво, інтеграція. Міжнародні економічні відносини як елемент структури світового господарства.
реферат

4. Сучасна політика України в галузі міжнародних фінансів
Суб’єкти міжнародних фінансів та їх характеристика. Міжнародні фінансові організації та їх значення у процесі трансформації економіки України. Співробітництво України з Міжнародним валютним фондом і Європейським банком реконструкції та розвитку.
курсовая работа

5. Міжнародні економічні відносини і участь України в них
Міжнародні економічні відносини і теорія порівняльних переваг. Показники активності країни у світових економічних відносинах: рівень і структура експорту і імпорту, співвідношення між імпортом та експортом капіталу. Платіжний баланс і валютний курс.
реферат

6. Міжнародне співробітництво України
Членство України в міжнародних організаціях та регіональних об’єднаннях. Торгово-економічна співпраця України з Німеччиною. Участь у миротворчій діяльності ООН. Позиція держави у військово-політичній сфері. Відносини з НАТО та геополітична орієнтація.
контрольная работа

7. Діяльність України у міжнародних організаціях
Основні правові норми становлення України як суб’єкта міжнародних відносин. Міжнародні організації. Організація Об'єднаних Націй та ЮНЕСКО. Співдружності незалежних держав. Рада Європи. Звязки України із Європейським Союзом. Співпраця України та НАТО.
курсовая работа

8. Проблеми делімітації та демаркації кордонів України
Встановлення чіткого кордону як головне завдання кожної країни світу. Гарантії недоторканості й непорушності кордонів України, делімітація кордонів. Договір "Про добросусідство, дружні відносини та співробітництво між Україною і Словацькою Республікою".
контрольная работа

9. Міжнародні економічні зв'язки
Дослідження значення міжнародного поділу праці у формуванні зовнішньоекономічних зв'язків. Основні форми економічного співробітництва країн світу. Експортний потенціал України і його регіональні особливості. Економічні зв'язки України з країнами СНД.
лекция

10. Торгово-економічне співробітництво України і США в умовах економічної глобалізації
Особливості економічної політики Сполучених Штатів Америки щодо країн з економіками трансформаційного типу в умовах глобалізаційних зрушень у світовій економіці. Стан торгово-економічних відносин України і США, їх закономірності, суперечності, пріоритети.
автореферат

11. Торгівельно-економічні відносини України і Німеччини
Розгляд особливостей українсько-німецьких економічних відносин, їх договірно-правова база. Початок українсько-німецькихх торговельно-економічних зв'язків (визнання незалежності 1991р.). Україна-Німеччина: експорт-імпорт (станом на квітень 2010 р.).
реферат

12. Форми міжнародних економічних відносин
Міжнародні економічні відносини як відносини між окремими країнами, їх регіональними об’єднаннями, а також окремими підприємствами в світовій системі. Проблеми інтеграції України в світове господарство. Економічні аспекти глобальних проблем сучасності.
лекция

13. Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Польщею
Перспективи розвитку українсько-польського економічного співробітництва. Торговельні відносини, інвестиційне співробітництво України і Республіки Польща. Створення механізмів взаємовигідного співробітництва на наднаціональному та глобальному рівнях.
реферат

14. Діяльність Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ)
Історія створення Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), основні напрямки та проблеми її діяльності. Завдання та цілі місій ОБСЄ, їх функціонування у зонах конфліктів на території СНД. Активна участь України у миротворчих операціях.
реферат

15. Переваги та недоліки вступу України в СОТ
Позитивні та негативні наслідки вступу України до Світової організації торгівлі. Відкриття для товарів нових ринків, придбання технологій, спрощення вирішення конфліктів у сфері зовнішньої торгівлі. Міжнародні фінансово-кредитні відносини України.
реферат

16. Україна у міжнародних відносинах
Міжнародні економічні відносини: суть, методи пізнання. Міжнародні валютні відносини як форма міжнародних економічних відносин. Функції міжнародного кредиту. Світовий ринок трудових ресурсів. Спільне вирішення глобальних проблем існування людства.
реферат

17. Місце європейської інтеграції в сучасних міжнародних відносинах України
Економічно-торгові положення Угоди про партнерство та співробітництво України з Європейським Союзом. Угода про вільну торгівлю: нормативно-правовий аспект. Вступ України до СОТ. Форми співпраці Євросоюзу з іншими країнами в галузі лібералізації торгівлі.
реферат

18. Міжнародно-економічні відносини України та Китаю у сфері торгівлі та бізнесу
Розвиток україно-китайських економічних відносин, ризики у торгових відносинах. Співпраця країн в геополітичному контексті. Проблеми та позитивні тенденції зовнішньої торгівлі, вплив проблем Китаю на економіку України. Інструкції з охорони праці.
дипломная работа

19. Україна у контексті сучасних геополітичних реалій: співробітництво з міжнародними організаціями
Становище України у контексті сучасних геополітичних реалій. Основні напрями співробітництва України з міжнародними організаціями. Європейський вимір зовнішньої політики держави. Дослідження сутності та перспектив розвитку відносин України з СНД.
статья

20. Відносини між Україною та ЄС
Угода про партнерство та співробітництво - правова основа відносин між Україною та ЄС. Огляд змін, що зазнали за останні 15 років стосунки України з Євросоюзом. Проблеми та перспективи інтеграції нашої країни в Європу, аналіз форм співробітництва.
статья

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

поcмотреть текст курсовая работа на тему "Міжнародні відносини України та США". Посмотреть текст.
скачать курсовая работа курсовая работа "Міжнародні відносини України та США". Скачать.

база знанийглобальная сеть рефератов