Міжнародні відносини України та США

Співробітництво Україна-США за президентства Джорджа Буша-старшого, перші кроки адміністрації Білла Клінтона та визнання України "стратегічним партнером" США. Торгово-економічні взаємини: договір про американську допомогу. Здійснення миротворчих місій.

Подобные документы

 • Місце України в інкорпораційній і федераціоністській доктринах Польщі. Українська незалежнiсть як загроза польської цiлiсностi. Відносини двох держав в період Другої свiтової війни, джерела проукраїнського настрою поляків. Сучасні міжнародні взаємини.

  реферат, добавлен 08.12.2012

 • Економіка України в системі міжнародного поділу праці. Організаційна основа зовнішньоекономічної політики України. Практичні цілі міжнародного співробітництва в контексті системного аналізу. Можливості розширення зовнішньоекономічної діяльності України.

  курсовая работа, добавлен 13.07.2011

 • Сутність, середовище і розвиток теорії міжнародних економічних відносин. Система міжнародних економічних відносин: економічні контакти, взаємодія, співробітництво, інтеграція. Міжнародні економічні відносини як елемент структури світового господарства.

  реферат, добавлен 08.09.2008

 • Суб’єкти міжнародних фінансів та їх характеристика. Міжнародні фінансові організації та їх значення у процесі трансформації економіки України. Співробітництво України з Міжнародним валютним фондом і Європейським банком реконструкції та розвитку.

  курсовая работа, добавлен 23.05.2014

 • Міжнародні економічні відносини і теорія порівняльних переваг. Показники активності країни у світових економічних відносинах: рівень і структура експорту і імпорту, співвідношення між імпортом та експортом капіталу. Платіжний баланс і валютний курс.

  реферат, добавлен 25.12.2008

 • Членство України в міжнародних організаціях та регіональних об’єднаннях. Торгово-економічна співпраця України з Німеччиною. Участь у миротворчій діяльності ООН. Позиція держави у військово-політичній сфері. Відносини з НАТО та геополітична орієнтація.

  контрольная работа, добавлен 06.01.2011

 • Основні правові норми становлення України як суб’єкта міжнародних відносин. Міжнародні організації. Організація Об'єднаних Націй та ЮНЕСКО. Співдружності незалежних держав. Рада Європи. Звязки України із Європейським Союзом. Співпраця України та НАТО.

  курсовая работа, добавлен 20.09.2008

 • Встановлення чіткого кордону як головне завдання кожної країни світу. Гарантії недоторканості й непорушності кордонів України, делімітація кордонів. Договір "Про добросусідство, дружні відносини та співробітництво між Україною і Словацькою Республікою".

  контрольная работа, добавлен 14.09.2011

 • Взаємини України та США в 1991-1999рр. Місце України у політиці адміністрацій президентів США. Русоцентричний підхід Вашингтона (1991-1994). Вимоги для визнання України як незалежної держави. Вирішення української ядерної проблеми, умови визначення.

  реферат, добавлен 20.05.2015

 • Дослідження значення міжнародного поділу праці у формуванні зовнішньоекономічних зв'язків. Основні форми економічного співробітництва країн світу. Експортний потенціал України і його регіональні особливості. Економічні зв'язки України з країнами СНД.

  лекция, добавлен 22.10.2013

 • Визначальні фактори співробітництва України з Казахстаном у сфері зовнішньої політики. Дипломатичні відносини між державами, встановлені 23 липня 1992 р. Співробітництво в гуманітарній сфері за напрямом підтримки української діаспори в Казахстані.

  статья, добавлен 14.08.2016

 • Особливості економічної політики Сполучених Штатів Америки щодо країн з економіками трансформаційного типу в умовах глобалізаційних зрушень у світовій економіці. Стан торгово-економічних відносин України і США, їх закономірності, суперечності, пріоритети.

  автореферат, добавлен 30.08.2013

 • Міжнародні економічні відносини як відносини між окремими країнами, їх регіональними об’єднаннями, а також окремими підприємствами в світовій системі. Проблеми інтеграції України в світове господарство. Економічні аспекти глобальних проблем сучасності.

  лекция, добавлен 23.10.2013

 • Розгляд особливостей українсько-німецьких економічних відносин, їх договірно-правова база. Початок українсько-німецькихх торговельно-економічних зв'язків (визнання незалежності 1991р.). Україна-Німеччина: експорт-імпорт (станом на квітень 2010 р.).

  реферат, добавлен 23.01.2011

 • Євроатлантична інтеграція як напрямок зовнішньої політики України. Регулярні контакти і співробітництво України з НАТО на постійній основі. Становлення взаємовідносин, особливе партнерство при НАТО. Військові та політичні критерії вступу України до НАТО.

  доклад, добавлен 02.06.2015

 • Перспективи розвитку українсько-польського економічного співробітництва. Торговельні відносини, інвестиційне співробітництво України і Республіки Польща. Створення механізмів взаємовигідного співробітництва на наднаціональному та глобальному рівнях.

  реферат, добавлен 03.07.2014

 • Історія створення Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), основні напрямки та проблеми її діяльності. Завдання та цілі місій ОБСЄ, їх функціонування у зонах конфліктів на території СНД. Активна участь України у миротворчих операціях.

  реферат, добавлен 16.04.2012

 • Аналіз політики Сполучених Штатів Америки щодо Азіатсько-Тихоокеанського регіону за часів правління Клінтона, Буша-молодшого, Буша-старшого та Обами. Основні стратегії прийняті урядами США щодо політики у регіоні. Стратегічні орієнтації політики США.

  статья, добавлен 25.08.2016

 • Міжнародні економічні відносини: суть, методи пізнання. Міжнародні валютні відносини як форма міжнародних економічних відносин. Функції міжнародного кредиту. Світовий ринок трудових ресурсів. Спільне вирішення глобальних проблем існування людства.

  реферат, добавлен 13.05.2013

 • Позитивні та негативні наслідки вступу України до Світової організації торгівлі. Відкриття для товарів нових ринків, придбання технологій, спрощення вирішення конфліктів у сфері зовнішньої торгівлі. Міжнародні фінансово-кредитні відносини України.

  реферат, добавлен 27.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.