Міжнародні відносини України та США


Подобные документы

 • Місце України в інкорпораційній і федераціоністській доктринах Польщі. Українська незалежнiсть як загроза польської цiлiсностi. Відносини двох держав в період Другої свiтової війни, джерела проукраїнського настрою поляків. Сучасні міжнародні взаємини.

  реферат, добавлен 08.12.2012

 • Економіка України в системі міжнародного поділу праці. Організаційна основа зовнішньоекономічної політики України. Практичні цілі міжнародного співробітництва в контексті системного аналізу. Можливості розширення зовнішньоекономічної діяльності України.

  курсовая работа, добавлен 13.07.2011

 • Сутність, середовище і розвиток теорії міжнародних економічних відносин. Система міжнародних економічних відносин: економічні контакти, взаємодія, співробітництво, інтеграція. Міжнародні економічні відносини як елемент структури світового господарства.

  реферат, добавлен 08.09.2008

 • Суб’єкти міжнародних фінансів та їх характеристика. Міжнародні фінансові організації та їх значення у процесі трансформації економіки України. Співробітництво України з Міжнародним валютним фондом і Європейським банком реконструкції та розвитку.

  курсовая работа, добавлен 23.05.2014

 • Міжнародні економічні відносини і теорія порівняльних переваг. Показники активності країни у світових економічних відносинах: рівень і структура експорту і імпорту, співвідношення між імпортом та експортом капіталу. Платіжний баланс і валютний курс.

  реферат, добавлен 25.12.2008

 • Членство України в міжнародних організаціях та регіональних об’єднаннях. Торгово-економічна співпраця України з Німеччиною. Участь у миротворчій діяльності ООН. Позиція держави у військово-політичній сфері. Відносини з НАТО та геополітична орієнтація.

  контрольная работа, добавлен 06.01.2011

 • Основні правові норми становлення України як суб’єкта міжнародних відносин. Міжнародні організації. Організація Об'єднаних Націй та ЮНЕСКО. Співдружності незалежних держав. Рада Європи. Звязки України із Європейським Союзом. Співпраця України та НАТО.

  курсовая работа, добавлен 20.09.2008

 • Встановлення чіткого кордону як головне завдання кожної країни світу. Гарантії недоторканості й непорушності кордонів України, делімітація кордонів. Договір "Про добросусідство, дружні відносини та співробітництво між Україною і Словацькою Республікою".

  контрольная работа, добавлен 14.09.2011

 • Дослідження значення міжнародного поділу праці у формуванні зовнішньоекономічних зв'язків. Основні форми економічного співробітництва країн світу. Експортний потенціал України і його регіональні особливості. Економічні зв'язки України з країнами СНД.

  лекция, добавлен 22.10.2013

 • Особливості економічної політики Сполучених Штатів Америки щодо країн з економіками трансформаційного типу в умовах глобалізаційних зрушень у світовій економіці. Стан торгово-економічних відносин України і США, їх закономірності, суперечності, пріоритети.

  автореферат, добавлен 30.08.2013

 • Міжнародні економічні відносини як відносини між окремими країнами, їх регіональними об’єднаннями, а також окремими підприємствами в світовій системі. Проблеми інтеграції України в світове господарство. Економічні аспекти глобальних проблем сучасності.

  лекция, добавлен 23.10.2013

 • Розгляд особливостей українсько-німецьких економічних відносин, їх договірно-правова база. Початок українсько-німецькихх торговельно-економічних зв'язків (визнання незалежності 1991р.). Україна-Німеччина: експорт-імпорт (станом на квітень 2010 р.).

  реферат, добавлен 23.01.2011

 • Перспективи розвитку українсько-польського економічного співробітництва. Торговельні відносини, інвестиційне співробітництво України і Республіки Польща. Створення механізмів взаємовигідного співробітництва на наднаціональному та глобальному рівнях.

  реферат, добавлен 03.07.2014

 • Історія створення Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), основні напрямки та проблеми її діяльності. Завдання та цілі місій ОБСЄ, їх функціонування у зонах конфліктів на території СНД. Активна участь України у миротворчих операціях.

  реферат, добавлен 16.04.2012

 • Позитивні та негативні наслідки вступу України до Світової організації торгівлі. Відкриття для товарів нових ринків, придбання технологій, спрощення вирішення конфліктів у сфері зовнішньої торгівлі. Міжнародні фінансово-кредитні відносини України.

  реферат, добавлен 27.04.2014

 • Міжнародні економічні відносини: суть, методи пізнання. Міжнародні валютні відносини як форма міжнародних економічних відносин. Функції міжнародного кредиту. Світовий ринок трудових ресурсів. Спільне вирішення глобальних проблем існування людства.

  реферат, добавлен 13.05.2013

 • Економічно-торгові положення Угоди про партнерство та співробітництво України з Європейським Союзом. Угода про вільну торгівлю: нормативно-правовий аспект. Вступ України до СОТ. Форми співпраці Євросоюзу з іншими країнами в галузі лібералізації торгівлі.

  реферат, добавлен 03.11.2013

 • Розвиток україно-китайських економічних відносин, ризики у торгових відносинах. Співпраця країн в геополітичному контексті. Проблеми та позитивні тенденції зовнішньої торгівлі, вплив проблем Китаю на економіку України. Інструкції з охорони праці.

  дипломная работа, добавлен 15.06.2014

 • Становище України у контексті сучасних геополітичних реалій. Основні напрями співробітництва України з міжнародними організаціями. Європейський вимір зовнішньої політики держави. Дослідження сутності та перспектив розвитку відносин України з СНД.

  статья, добавлен 14.06.2013

 • Угода про партнерство та співробітництво - правова основа відносин між Україною та ЄС. Огляд змін, що зазнали за останні 15 років стосунки України з Євросоюзом. Проблеми та перспективи інтеграції нашої країни в Європу, аналіз форм співробітництва.

  статья, добавлен 11.05.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.