главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Міжнародні відносини України та США

Співробітництво Україна-США за президентства Джорджа Буша-старшого, перші кроки адміністрації Білла Клінтона та визнання України "стратегічним партнером" США. Торгово-економічні взаємини: договір про американську допомогу. Здійснення миротворчих місій.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Міжнародні відносини України та США"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Міжнародні відносини України та США" можно здесьПодобные документы


1. Міжнародні економічні відносини
Економіка України в системі міжнародного поділу праці. Організаційна основа зовнішньоекономічної політики України. Практичні цілі міжнародного співробітництва в контексті системного аналізу. Можливості розширення зовнішньоекономічної діяльності України.
курсовая работа

2. Міжнародні економічні відносини
Сутність, середовище і розвиток теорії міжнародних економічних відносин. Система міжнародних економічних відносин: економічні контакти, взаємодія, співробітництво, інтеграція. Міжнародні економічні відносини як елемент структури світового господарства.
реферат

3. Міжнародні економічні відносини і участь України в них
Міжнародні економічні відносини і теорія порівняльних переваг. Показники активності країни у світових економічних відносинах: рівень і структура експорту і імпорту, співвідношення між імпортом та експортом капіталу. Платіжний баланс і валютний курс.
реферат

4. Міжнародне співробітництво України
Членство України в міжнародних організаціях та регіональних об’єднаннях. Торгово-економічна співпраця України з Німеччиною. Участь у миротворчій діяльності ООН. Позиція держави у військово-політичній сфері. Відносини з НАТО та геополітична орієнтація.
контрольная работа

5. Діяльність України у міжнародних організаціях
Основні правові норми становлення України як суб’єкта міжнародних відносин. Міжнародні організації. Організація Об'єднаних Націй та ЮНЕСКО. Співдружності незалежних держав. Рада Європи. Звязки України із Європейським Союзом. Співпраця України та НАТО.
курсовая работа

6. Проблеми делімітації та демаркації кордонів України
Встановлення чіткого кордону як головне завдання кожної країни світу. Гарантії недоторканості й непорушності кордонів України, делімітація кордонів. Договір "Про добросусідство, дружні відносини та співробітництво між Україною і Словацькою Республікою".
контрольная работа

7. Міжнародні економічні зв'язки
Дослідження значення міжнародного поділу праці у формуванні зовнішньоекономічних зв'язків. Основні форми економічного співробітництва країн світу. Експортний потенціал України і його регіональні особливості. Економічні зв'язки України з країнами СНД.
лекция

8. Торгово-економічне співробітництво України і США в умовах економічної глобалізації
Особливості економічної політики Сполучених Штатів Америки щодо країн з економіками трансформаційного типу в умовах глобалізаційних зрушень у світовій економіці. Стан торгово-економічних відносин України і США, їх закономірності, суперечності, пріоритети.
автореферат

9. Торгівельно-економічні відносини України і Німеччини
Розгляд особливостей українсько-німецьких економічних відносин, їх договірно-правова база. Початок українсько-німецькихх торговельно-економічних зв'язків (визнання незалежності 1991р.). Україна-Німеччина: експорт-імпорт (станом на квітень 2010 р.).
реферат

10. Форми міжнародних економічних відносин
Міжнародні економічні відносини як відносини між окремими країнами, їх регіональними об’єднаннями, а також окремими підприємствами в світовій системі. Проблеми інтеграції України в світове господарство. Економічні аспекти глобальних проблем сучасності.
лекция

11. Діяльність Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ)
Історія створення Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), основні напрямки та проблеми її діяльності. Завдання та цілі місій ОБСЄ, їх функціонування у зонах конфліктів на території СНД. Активна участь України у миротворчих операціях.
реферат

12. Місце європейської інтеграції в сучасних міжнародних відносинах України
Економічно-торгові положення Угоди про партнерство та співробітництво України з Європейським Союзом. Угода про вільну торгівлю: нормативно-правовий аспект. Вступ України до СОТ. Форми співпраці Євросоюзу з іншими країнами в галузі лібералізації торгівлі.
реферат

13. Україна у контексті сучасних геополітичних реалій: співробітництво з міжнародними організаціями
Становище України у контексті сучасних геополітичних реалій. Основні напрями співробітництва України з міжнародними організаціями. Європейський вимір зовнішньої політики держави. Дослідження сутності та перспектив розвитку відносин України з СНД.
статья

14. Україна у міжнародних відносинах
Міжнародні економічні відносини: суть, методи пізнання. Міжнародні валютні відносини як форма міжнародних економічних відносин. Функції міжнародного кредиту. Світовий ринок трудових ресурсів. Спільне вирішення глобальних проблем існування людства.
реферат

15. Відносини між Україною та ЄС
Угода про партнерство та співробітництво - правова основа відносин між Україною та ЄС. Огляд змін, що зазнали за останні 15 років стосунки України з Євросоюзом. Проблеми та перспективи інтеграції нашої країни в Європу, аналіз форм співробітництва.
статья

16. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку
Зовнішня торгівля України з країнами ЄС. Особливості торгово-економічної співпраці України з Німеччиною, Італією, Австрією, Великобританією, Францією. Товарна структура експорту та імпорту України до країн ЄС. Програми Європейського союзу для України.
курсовая работа

17. Аналіз зовнішньої торгівлі України
Теоретичні аспекти міжнародної торгівлі та її вплив на економіку. Макроекономічний аспект поняття міжнародної торгівлі. Міжнародні економічні відносини: суть, методи пізнання. Місце України в системі світового господарства. Розвиток зовнішньої торгівлі.
курсовая работа

18. Форми міжнародних економічних відносин
Методи пізнання і наукових досліджень міжнародних явищ і процесів. Міжнародний кредит, проведення різноманітних обмінних операцій з грішми різних країн. Міжнародне виробниче і науково-технічне співробітництво. Світовий ринок трудових ресурсів, торгівля.
реферат

19. Особливості функціонування українсько-польсько-білоруського єврорегіону "Буг" в контексті реалізації євроінтеграційних планів України
Єврорегіональне та транскордонне співробітництво України. Закономірності і тенденції розвитку єврорегіону "Буг" в загальнодержавному вимірі. Діяльність Фонду "Нови Став". Зовнішньоторговельний оборот Волинської області з Республікою Білорусь у 2006 р.
статья

20. Науково-технічне співробітництво України та ЄС
Гуманітарні аспекти співробітництва в галузі освіти і науки України з Європейським Союзом. Поширення дії програми "Темпус" на Україну. Дефіцити розвитку української освіти та науки. Програма та інструментарій "Нового сусідства": українські очікування.
реферат

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Міжнародні відносини України та США"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Міжнародні відносини України та США" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов