главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Професійно важливі якості працівників МНС

Поняття професійно важливих якостей у психології - окремих динамічних рис особистості, психічних і психомоторних властивостей, а також фізичних якостей, що відповідають вимогам до людини певної професії. Особливості професійної діяльності працівників МНС.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Професійно важливі якості працівників МНС"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Професійно важливі якості працівників МНС" можно здесьПодобные документы


1. Формування професійно важливих якостей газодимозахисників-рятувальників МНС України
Підходи до вивчення професійно важливих якостей у пожежників-рятувальників Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та осіб, діяльність яких проходить в особливих умовах. Порівняльний аналіз рівня професійно важливих якостей у офіцерів і курсантів.
автореферат

2. Психологічний аналіз професійної діяльності дільничного інспектора міліції та визначальні умови її удосконалення
Аналіз визначальних умов та чинників службової діяльності дільничного інспектора міліції, їх систематизація та узагальнення. Розробка методики професійно-психологічної підготовки ДІМ з врахуванням перспективного рівня професійно-важливих якостей.
автореферат

3. Психологічні особливості формування професійно важливих дій у навчальній діяльності студентів-стоматологів
Особливості прояву професійно важливих дій в учбово-фаховій діяльності студентів-стоматологів. Розробка системи психолого-педагогічних рекомендацій по розвитку професійно важливих дій у студентів. Аналіз первинних даних професійних особливостей.
автореферат

4. Психологічні особливості професійної діяльності та основи формування майстерності інспектора дорожньо-патрульної служби ДАІ України
Визначення психологічного змісту та опосередкування функціональних обов’язків інспекторів дорожньо-патрульної служби. Обґрунтування достатнього й ефективного діагностичного інструментарію для виявлення професійно-важливих якостей суб'єкта діяльності.
автореферат

5. Психологічні вимоги до особистості майбутнього вчителя трудового навчання
Теоретичний аналіз структури особистісних якостей та сучасних понять про особистість вчителя. Її особливості щодо вчителя трудового навчання з погляду психології. Практична побудова моделі вимог до психологічних якостей педагогічних працівників.
курсовая работа

6. Психологічні особливості професійної деформації особистості в умовах військово-професійної діяльності
Дослідження патогенно-дисгармонізуючих чинників, здатних впливати на особистість у процесі виконання професійно-посадової ролі. Теоретичне тлумачення поняття професійної деформації особистості та особливості цього процесу в умовах військової діяльності.
автореферат

7. Вольові дії та їх місце у діяльності працівників правоохоронних органів
Емоційно-вольова характеристика особистості працівників органів внутрішніх справ. Роль емоційно-вольових якостей особистості в професійній діяльності. Характеристика основних типів емоційних станів, їх вплив на ефективність вирішення професійних завдань.
курсовая работа

8. Психологічні чинники підготовки практичного психолога до ведення терапевтичного діалогу
Обґрунтування основних чинників процесу підготовки фахівців з психології. Аналіз різних підходів до розуміння контакту в процесі психотерапевтичного діалогу психолога та клієнта. Огляд емпіричного дослідження професійно важливих якостей особистості.
автореферат

9. Професійний психологічний відбір кандидатів для комплектування підрозділів миротворчих сил
Аналіз професійної діяльності військовослужбовців при виконанні миротворчих завдань. Огляд методик професійного психологічного відбору. Залежність ефективності діяльності військовослужбовців від рівня сформованості у них професійно важливих якостей.
автореферат

10. Психологія судді. Психологічні властивості особистості
Поняття психічних властивостей особистості. Залежність поведінки людини від темпераменту. Здібності людини як психічні явища. Формування системи ціннісних орієнтацій. Система юридичної психології. Роль психології судді у здійсненні функцій правосуддя.
контрольная работа

11. Психологічні особливості професійної деформації особистості в умовах військово-професійної діяльності
Проведення дослідження витоків суперечливого впливу професійної трудової діяльності на розвиток особистості. Аналіз аспектів виявлення патогенно-дисгармонізуючих чинників, здатних впливати на особистість у процесі виконання професійно-посадової ролі.
автореферат

12. Теоретичні та прикладні засади професійно-психологічного тренінгу працівників органів внутрішніх справ України
Теоретичні засади психологічного забезпечення професіогенезу працівників ОВС у системі вищої освіти МВС. Значення тренінгових технологій для професійної підготовки працівників, структурно-функціональний аналіз. Вимоги до відбору і підготовки ведучих ППТ.
автореферат

13. Психологічні особливості формування професійно важливих дій у навчальній діяльності студентів-стоматологів
Психологічна сутність змісту й умов функціонування професійних дій у системі підготовки студентів-стоматологів. Особливості сформованості професійно важливих дій у лікарів. Розробка цілеспрямованої системи психологічних умов на розвиток умінь студентів.
автореферат

14. Особистісний підхід у допрофесійній підготовці учнів гімназій з вивченням східних мов
Засади особистісного підходу, особливості його застосування в навчальних закладах з поглибленим вивченням східних мов. Аналіз професійно важливих якостей особистості майбутніх сходознавців. Розробка тренінгу діалогічного спілкування для старшокласників.
автореферат

15. Психолого-правові засади формування особистості майбутніх працівників ОВС у процесі професійної підготовки
Взаємозв’язок між когнітивною, емоційно-вольовою і потребово-мотиваційною сферами та успішністю в учбово-службовій діяльності курсантів міліції. Можливості психологічної корекції та оптимізації формування якостей особистості майбутніх фахівців міліції.
автореферат

16. Психологічні особливості людини
Психіка як здатність мозку відображати об’єктивну дійсність у формі відчуттів, уявлень, думок. Знайомство з психофізіологічними особливостями процесу формування особистості. Загальна характеристика головних властивостей та якостей людини як особистості.
курсовая работа

17. Професіографічний опис діяльності слідчого податкової міліції
Визначення та принципи побудови професіограми. Побудова професіограми слідчого податкової міліції, що містить розгорнутий перелік умов та характеристик діяльності, сукупність професійно-важливих якостей і протипоказань до виконання професійних обов’язків.
статья

18. Психологічні особливості формування професійних якостей майбутнього медичного психолога
Теоретичне та експериментальне дослідження специфіки формування професійно значущих якостей медичних психологів у вищому навчальному закладі. Прогностична модель фахової підготовки майбутніх спеціалістів. Значущість традиційних форми підготовки у вузах.
автореферат

19. Методи підбору кадрів. Синдром емоційного вигорання професійної поведінки
Мета, етапи, доцільність професійного відбору персоналу при пошуку в організацію нових співробітників. Поняття професійної придатності і психологічні професійно важливі якості. Стратегії профілактики та подолання синдрому емоційного вигорання психолога.
контрольная работа

20. Формування професійно-психологічної спрямованості особистості майбутнього вчителя
Напрямки професійно-психологічного формування особистості майбутнього вчителя шляхом активізації самопізнання на початковому етапі навчання в вищому навчальному закладі. Поняття, зміст, структура професійно-психологічної спрямованості, її діагностування.
автореферат

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Професійно важливі якості працівників МНС"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Професійно важливі якості працівників МНС" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов