главнаяреклама на сайте База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Професійно важливі якості працівників МНС (реферат)

Поняття професійно важливих якостей у психології - окремих динамічних рис особистості, психічних і психомоторних властивостей, а також фізичних якостей, що відповідають вимогам до людини певної професії. Особливості професійної діяльності працівників МНС.

поcмотреть текст Професійно важливі якості працівників МНС (реферат). Посмотреть текст.
скачать реферат Скачать документ (реферат) на тему "Професійно важливі якості працівників МНС"Подобные документы


1. Формування професійно важливих якостей газодимозахисників-рятувальників МНС України
Підходи до вивчення професійно важливих якостей у пожежників-рятувальників Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та осіб, діяльність яких проходить в особливих умовах. Порівняльний аналіз рівня професійно важливих якостей у офіцерів і курсантів.
автореферат

2. Психологічні особливості формування професійної компетентності працівників ОВС
Структура професійно значущих якостей особистості працівника органів внутрішніх справ. Професіограми та психограми фахівця, критерії ефективності психологічного забезпечення процесу формування професійно компетентних працівників органів внутрішніх справ.
автореферат

3. Формування професійно важливих якостей газодимозахисників-рятувальників МНС України
Розроблення та апробація тренінгової програми формування професійно важливих якостей курсантів (мисленнєвих, управлінських, мотиваційних, атенційних, мнемічних, емоційно-вольових, фізичних) необхідних для майбутньої служби газодимозахисника-рятувальника.
автореферат

4. Психологічний аналіз професійної діяльності дільничного інспектора міліції та визначальні умови її удосконалення
Головні передумови становлення і сучасний стан розвитку служби дільничного інспектора міліції. Сукупність професійно-важливих якостей інспектора, його професіограма та психограма. Принципи організації професійно-психологічної підготовки працівників.
автореферат

5. Психологічний аналіз професійної діяльності дільничного інспектора міліції та визначальні умови її удосконалення
Аналіз визначальних умов та чинників службової діяльності дільничного інспектора міліції, їх систематизація та узагальнення. Розробка методики професійно-психологічної підготовки ДІМ з врахуванням перспективного рівня професійно-важливих якостей.
автореферат

6. Психологічні особливості формування професійно важливих дій у навчальній діяльності студентів-стоматологів
Особливості прояву професійно важливих дій в учбово-фаховій діяльності студентів-стоматологів. Розробка системи психолого-педагогічних рекомендацій по розвитку професійно важливих дій у студентів. Аналіз первинних даних професійних особливостей.
автореферат

7. Психологічні особливості професійної діяльності та основи формування майстерності інспектора дорожньо-патрульної служби ДАІ України
Визначення психологічного змісту та опосередкування функціональних обов’язків інспекторів дорожньо-патрульної служби. Обґрунтування достатнього й ефективного діагностичного інструментарію для виявлення професійно-важливих якостей суб'єкта діяльності.
автореферат

8. Діагностика професійної придатності операторів підземних шахтних електросистем
Розробка психограми, яка відображає психологічну структуру професійно важливих якостей особистості підземного електрослюсаря. Методи виявлення психологічних особливостей робітників вугільних шахт, які забезпечують їх високу професійну компетентність.
автореферат

9. Психологічні вимоги до особистості майбутнього вчителя трудового навчання
Теоретичний аналіз структури особистісних якостей та сучасних понять про особистість вчителя. Її особливості щодо вчителя трудового навчання з погляду психології. Практична побудова моделі вимог до психологічних якостей педагогічних працівників.
курсовая работа

10. Психологічні особливості професійної деформації особистості в умовах військово-професійної діяльності
Дослідження патогенно-дисгармонізуючих чинників, здатних впливати на особистість у процесі виконання професійно-посадової ролі. Теоретичне тлумачення поняття професійної деформації особистості та особливості цього процесу в умовах військової діяльності.
автореферат

11. Вольові дії та їх місце у діяльності працівників правоохоронних органів
Емоційно-вольова характеристика особистості працівників органів внутрішніх справ. Роль емоційно-вольових якостей особистості в професійній діяльності. Характеристика основних типів емоційних станів, їх вплив на ефективність вирішення професійних завдань.
курсовая работа

12. Психологічні чинники підготовки практичного психолога до ведення терапевтичного діалогу
Обґрунтування основних чинників процесу підготовки фахівців з психології. Аналіз різних підходів до розуміння контакту в процесі психотерапевтичного діалогу психолога та клієнта. Огляд емпіричного дослідження професійно важливих якостей особистості.
автореферат

13. Професійний психологічний відбір кандидатів для комплектування підрозділів миротворчих сил
Аналіз професійної діяльності військовослужбовців при виконанні миротворчих завдань. Огляд методик професійного психологічного відбору. Залежність ефективності діяльності військовослужбовців від рівня сформованості у них професійно важливих якостей.
автореферат

14. Психологія судді. Психологічні властивості особистості
Поняття психічних властивостей особистості. Залежність поведінки людини від темпераменту. Здібності людини як психічні явища. Формування системи ціннісних орієнтацій. Система юридичної психології. Роль психології судді у здійсненні функцій правосуддя.
контрольная работа

15. Відповідальність як професійно важлива якість працівників ДСНС України
Відповідальність як одна з професійно важливих рис рятувальника. Емпіричне дослідження феномену відповідальність у рятувальників гірничо-рятувального центру та курсантів ДСНС України. Особливості рівня суб'єктивного контролю рятувальників та курсантів.
дипломная работа

16. Психологічні особливості формування професійних якостей майбутнього медичного психолога
Поняття теоретико-методологічних підходів до формування професійно значущих якостей майбутнього медичного психолога та обґрунтування форми їх прояву. Особливості розробки та експериментальної перевірки прогностичної моделі та методів формування.
автореферат

17. Психологічні особливості професійної деформації особистості в умовах військово-професійної діяльності
Проведення дослідження витоків суперечливого впливу професійної трудової діяльності на розвиток особистості. Аналіз аспектів виявлення патогенно-дисгармонізуючих чинників, здатних впливати на особистість у процесі виконання професійно-посадової ролі.
автореферат

18. Теоретичні та прикладні засади професійно-психологічного тренінгу працівників органів внутрішніх справ України
Теоретичні засади психологічного забезпечення професіогенезу працівників ОВС у системі вищої освіти МВС. Значення тренінгових технологій для професійної підготовки працівників, структурно-функціональний аналіз. Вимоги до відбору і підготовки ведучих ППТ.
автореферат

19. Психологічні особливості формування професійно важливих дій у навчальній діяльності студентів-стоматологів
Психологічна сутність змісту й умов функціонування професійних дій у системі підготовки студентів-стоматологів. Особливості сформованості професійно важливих дій у лікарів. Розробка цілеспрямованої системи психологічних умов на розвиток умінь студентів.
автореферат

20. Особистісний підхід у допрофесійній підготовці учнів гімназій з вивченням східних мов
Засади особистісного підходу, особливості його застосування в навчальних закладах з поглибленим вивченням східних мов. Аналіз професійно важливих якостей особистості майбутніх сходознавців. Розробка тренінгу діалогічного спілкування для старшокласників.
автореферат

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

поcмотреть текст реферат на тему "Професійно важливі якості працівників МНС". Посмотреть текст.
скачать реферат реферат "Професійно важливі якості працівників МНС". Скачать.

база знанийглобальная сеть рефератов