Державна діяльність Данила Галицького

Історики високо оцінюють державну діяльність Данила Галицького. Він був людиною непересічних політичних і військових здібностей. Незважаючи на несприятливі умови ворожого оточення, протягом сорока років вів війну з боярською опозицією й здолав її.

Подобные документы

 • Могутність Галицького князівства за правління Ярослава Осмомисла. Державна діяльність Данила Галицького та його роль у створенні Галицько-Волинської держави. Криза Галицько-Волинського князівства після загибелі Юрія II. Роль і значення держави.

  реферат, добавлен 26.12.2010

 • Занепад княжої влади після смерті Романа Мстиславича. Боротьба за владу галицьких бояр з Романовичами. Прихід до влади Данила Галицького. Характеристика його внутрішньої політики, відносини з монголо-татарами. Зміцнення Галицько-Волинської держави.

  реферат, добавлен 25.03.2015

 • Характеристика Данила Галицького: дитинство, юність, життя молодого князя. Здобуття престолу і відновлення Галицько-Волинського князівства. Великий князь Київський і втрата влади. Відновлення влади, спроба збереження держави, боротьба проти Золотої Орди.

  реферат, добавлен 10.09.2014

 • Історія та обставини сходження на галицький трон сина Романа Мстиславича Данила Галицького, його боротьба з боярами. Формування внутрішньої та зовнішньої політики нового князя. Напрями державної діяльності Данила Галицького, його місце в історії України.

  реферат, добавлен 20.09.2009

 • Найсерйозніша зовнішньополітична проблема князя Данила. Організація хрестового походу. Внутрішня та зовнішня політика Данила. Багатонаціональний характер галицьких міст. Чвари між князями, боярські інтриги, посилення чужоземного втручання.

  доклад, добавлен 14.12.2010

 • Утворення Галицько-Волинської держави під керівництвом Романа Мстиславовича. Боротьба його синів Данила і Василька з угрупованнями галицьких бояр. Активна зовнішня політика Данила Галицького. Роль Шварно Даниловича в з'єднанні Галичини з Литвою.

  реферат, добавлен 04.11.2011

 • Смерть Романа Мстиславовича та подальше управління Галицько-Волинським князівством дружини Ганни. Похід чернігівських князів Ольговичів на Галич. Князювання Ігоревичів та втеча Ганни з Володимира. Наступ Данила на Галич, оцінка його державної діяльності.

  реферат, добавлен 10.11.2010

 • Особливості державного устрою і суспільного ладу Галицько-Волинської держави: економіка, військо, культура. Діяльність Романа Мстиславовича та Данила Галицького. Галицько-Волинська держава - основа формування української народності, її значення.

  реферат, добавлен 16.07.2010

 • Вплив боярської ради на політичне життя та характеристика державної форма правління Галицько-Волинського князівства, функціонування, повноваження, компетенція та роль князя. Особливості одночасного правління двох князів (дуумвірат), діяльність віче.

  реферат, добавлен 24.09.2014

 • Зовнішньополітична діяльність Романа Мстиславича. Участь Польщі та Угорщини у боротьбі за Галицько-Волинське князівство. Зовнішня політика Данила Галицького. Галицько-Волинська держава на світовій арені у другій половині XIII – першій половині XIV ст.

  реферат, добавлен 15.01.2016

 • Життєвий шлях Данила Апостола. Соціально-економічна діяльність Д. Апостола, зовнішні та внутрішні напрямки його гетьмування. Роль Данила Апостола в культурному житті України в першій половині XVIII ст. Україно-російські відносини за гетьмана Д. Апостола.

  курсовая работа, добавлен 10.09.2010

 • Місто Володимир - адміністративний осередок земель Волині і Підкарпаття (кінець Х – початок XI ст.). Зміни влади на Волині після смерті Ярослава Мудрого. Об'єднання Волині та Галичини. Боротьба Данила Галицького з галицькими та перемишльськими боярами.

  реферат, добавлен 08.02.2011

 • "Золотокований" престол великого князівства Галицько-Волинського. Тридцятилітня боротьба за Галич і його землю. Блискавична воєнна кампанія Данили Галицького проти рицарів-хрестоносців з Добжиньського ордену. Останні роки життя Данила Романовича.

  реферат, добавлен 28.01.2014

 • Аналіз правових аспектів надання Галичині політичної автономії. Розширення повноважень Галицького намісництва - крайового уряду Галичини і Лодомерії. Наслідки політики невтручання Відня у справи Галичини та спольщення політичної адміністрації краю.

  статья, добавлен 28.08.2012

 • Особливості соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку Волинського князівства, політика Романа Мстиславовича. Утворення, розвиток та культура Галицько-Волинського князівства. Галицько-Волинська держава за наступників Данила Галицького.

  реферат, добавлен 03.11.2015

 • Виникнення Галицько-Волинської держави. Подорож Данила Галицького до Золотої Орди. Прийняття титулу "короля Малої Русі". Перші літописні згадки про Львів. Скрутні часи Київської Русі. Князь Роман Мстиславович як видатний полководець та державний діяч.

  разработка урока, добавлен 21.02.2014

 • Походження Київської Русі, Київ за часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Київська Русь у міжнародних відносинах, християнство. Історія Галицько–Волинського князівства в історичних дослідженнях. Роль Данила Галицького в історії княжої Русі.

  контрольная работа, добавлен 06.02.2014

 • Дослідження громадсько-політичної та наукової діяльності галицького історика другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Антона Петрушевича. Місце вченого у розвитку культурно-просвітницьких і політичних товариств краю. Наукова спадщина А. Петрушевича.

  автореферат, добавлен 24.09.2013

 • Передумови та причини боротьби української діаспори за державну незалежність України. Її міжнародна, інформаційна, правозахисна, наукова, культурна та виховна діяльність. Структура, динаміка українських національно-державницьких об’єднань в еміграції.

  автореферат, добавлен 14.07.2015

 • Галицко-Волынское княжество как одно из самых больших княжеств периода распада Руси, его внешние границы и международные отношения. Внешние проблемы, связанные с временным распадом Галицко-Волынского княжества в 1205-1238 гг.; князь Данила Романович.

  реферат, добавлен 02.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.