Уникальный комплекс активных компонентов делает продукцию из амаранта очень эффективным природным средством профилактики и лечения заболеваний:

 • сердечно-сосудистых;
 • гинекологических;
 • онкологических;
 • желудочно-кишечного тракта;
 • диабета и нарушения обмена веществ;
 • дерматологических, термических и солнечных ожогов.

Економічна діагностика потенціалу підприємства ПП "Максвей"


Подобные документы

 • Аналіз фінансового стану підприємства. Вивчення джерел формування капіталу у ТОВ "Медична компанія "Медікус". Вивчення рівня ліквідності та платоспроможності підприємства. Діагностика ризику банкрутства компанії. Оцінка фінансової стійкості організації.

  курсовая работа, добавлен 25.04.2014

 • Концептуальні основи формування механізму організаційно-економічного забезпечення конкурентоспроможності підприємств. Діагностика і прогнозування рівня конкурентоспроможності гірничо-збагачувальних комбінатів. Тенденції конкуренції гірничорудної галузі.

  автореферат, добавлен 20.07.2015

 • Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства. Аналіз та оцінка досягнутого рівня економічної безпеки. Практика здійснення та ефективність реструктуризації підприємств. Ліквідація збанкрутілих підприємств. Черговість задоволення кредиторів.

  курсовая работа, добавлен 06.12.2008

 • Розробка стратегії розвитку м'ясопереробної галузі в Україні. Техніко-економічна характеристика та організаційна структура підприємства, оцінка його фінансового стану. Аналіз асортименту продукції, організація маркетингової діяльності та охорони праці.

  отчет по практике, добавлен 09.02.2012

 • Визначення сутності та змісту економічної безпеки підприємства, а також її місця в загальній системі економічної безпеки суспільства. Економічний зміст поняття "економічна безпека підприємства", її влив на загальну (національну) безпеку держави.

  статья, добавлен 28.02.2016

 • Економічна суть і характеристика конкурентоспроможності підприємства. Природа та зміст конкуренції. Конкурентна поведінка підприємства в сучасних ринкових умовах. Аналіз та оцінка конкурентоспроможності підприємства на прикладі "Любомльського хлібзаводу".

  дипломная работа, добавлен 14.10.2010

 • Оцінка, економічний аналіз конкурентоспроможності підприємства. Аналіз обсягів виробництва і ринку збуту продукції. Оцінка фінансового стану підприємства. Методологічні основи конкурентоспроможності залізорудної продукції. Виробнича стратегія ВАТ "ІнГЗК".

  дипломная работа, добавлен 22.08.2009

 • Характеристика поняття про економічну безпеку підприємства та її визначення. Класифікація ризиків підприємницької діяльності. Основні напрямки забезпечення економічної безпеки підприємства. Характеристика напрямків економічної безпеки підприємства.

  реферат, добавлен 02.11.2014

 • Теоретико-методологічні основи оцінки конкурентоспроможності підприємства. Аналітична оцінка діяльності ДП АТ "Советського булочно-кондитерського комбінату". Заходи, що до підвищення конкурентоспроможності БКК, та розрахунок їх економічної ефективності.

  дипломная работа, добавлен 28.05.2010

 • Цілі, принципи й напрями економічної діагностики результатів діяльності коксохімічних підприємств. Методичний інструментарій економічної діагностики. Засади формування та імплементації підсистеми економічної діагностики в систему стратегічного управління.

  автореферат, добавлен 06.09.2013

 • Оцінка сучасного етапу, проблеми і перспективи розвитку аграрного сектора економіки. Обґрунтування необхідності економічної діагностики діяльності сільськогосподарських підприємств як функціонального елемента управління їх господарською діяльністю.

  статья, добавлен 14.06.2013

 • Характеристика бізнесу підприємства, його місце на ринку упакування і рекламної поліграфії. Вартісна оцінка та структура потенціалу, визначення проблемних зон господарювання, обґрунтування та впровадження управлінськіх рішень по покращенню діяльності.

  курсовая работа, добавлен 10.07.2010

 • Потенціал підприємства як економічна категорія, класифікація видових проявів та характерні риси, етапи та фактори формування. Діагностика конкурентних сил, порядок реалізації стратегічного аналізу. Основи та принципи оцінки потенціалу підприємства.

  курс лекций, добавлен 16.03.2013

 • Виділення області діагностики економічної стійкості підприємства з погляду структурно-організаційного, функціонального, цільового, процесного, ситуаційного підходів представлення. Удосконалення процесу діагностики стійкості машинобудівного підприємства.

  автореферат, добавлен 14.07.2015

 • Класифікація видових проявів потенціалу підприємства, його характерні риси. Основні фактори, передумови формування та розвитку. Діагностика конкурентних сил. Поняття вартості та її модифікації. Особливості рентабельності підприємства як об’єкта оцінки.

  учебное пособие, добавлен 11.06.2013

 • Технологія роботи і характеристика об'ємних показників. Техніко-технологічні пропозиції та аналіз об’ємних та кількісних показників діяльності. Аналіз фінансового стану та фінансових результатів, оцінка економічної ефективності і доходів підприємства.

  курсовая работа, добавлен 22.06.2011

 • Складність і різноманітність чинників впливу на стан економічної безпеки. Сутнісні характеристики підприємництва, що визначають необхідність його захисту. Основні заходи по усуненню відхилень від нормативів показників економічної безпеки підприємства.

  статья, добавлен 20.09.2012

 • Аналіз стану автотранспортних підприємств України. Розробка економіко-математичної моделі визначення рівня економічної безпеки на транспорті, удосконалення системи показників для формування різних зон. Обґрунтування точки рівноваги операційної діяльності.

  автореферат, добавлен 18.07.2015

 • Вивчення теоретичних основ та економічної сутності фінансового стану та показників, що його визначають. Структурно–динамічний аналіз джерел формування фінансових ресурсів підприємства. Прогнозування можливого банкрутства. Показники ділової активності.

  курсовая работа, добавлен 29.04.2014

 • Чинники небезпек, що впливають на стан економічної безпеки підприємства. Аналіз стану і оцінка економічної безпеки машинобудівних підприємств України. Розробка механізму управління економічною безпекою із врахуванням відхилень від порогових значень.

  автореферат, добавлен 28.08.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.