главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Економічна діагностика потенціалу підприємства ПП "Максвей"

Аналіз конкуренції у галузі малотиражної поліграфії. Оцінка конкурентоспроможності ПП "Максвей" та конкурентоздатності його продукції. Управлінська діагностика, діагностика економічної культури, фінансового стану і рівня економічної безпеки підприємства.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Економічна діагностика потенціалу підприємства ПП "Максвей""
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Економічна діагностика потенціалу підприємства ПП "Максвей"" можно здесьПодобные документы


41. Аспекти побудови паспорта загроз підприємства
Складність і різноманітність чинників впливу на стан економічної безпеки. Сутнісні характеристики підприємництва, що визначають необхідність його захисту. Основні заходи по усуненню відхилень від нормативів показників економічної безпеки підприємства.
статья

42. Аналіз та оцінка конкурентоспроможності АТ "Київхліб"
Оцінка конкурентоспроможності підприємства, умови виникнення та роль конкуренції в ринковій економіці. Аналіз основних показників та факторів, що впливають на конкурентоспроможність, економічна ефективність модернізації лінії по виготовленню продукції.
аттестационная работа

43. Діагностика фінансового стану підприємства в системі антикризового управління
Характеристика фінансової кризи на підприємствах України та ідентифікація її ознак. Механізм вибору антикризових заходів через побудову матриці заходів на основі інтеграції результатів діагностики фінансового стану та стадії життєвого циклу підприємства.
автореферат

44. Оцінка конкурентоспроможності потенціалу підприємства
Сутність і оцінка конкурентоспроможності потенціалу підприємства - порівняльної характеристики, яка відображає рівень переважання сукупності показників оцінки можливостей підприємства, що визначають його успіх на певному ринку за певний проміжок часу.
реферат

45. Удосконалення механізму антикризового управління через інструментарій економічної діагностики
Зміст і природа категорії "економічна діагностика управлінської діяльності". Інструментарій управлінської діагностики та обгрунтування шляхів його адаптації до моделі антикризового управління. Формування інформаційного поля антикризової перевірки.
автореферат

46. Економічна безпека підприємства "ДП Завод 410 ЦА"
Загальна характеристика заводу авіаційної техніки, основні показники діяльності. Поняття економічної безпеки та її значимість для підприємства. Перелік факторів ризику та ризикових ситуацій і спосіб зменшення. Аналіз загроз фінансово-економічної безпеки.
курсовая работа

47. Економічна безпека підприємства
Безпека підприємства у фінансовій сфері. Формування і практична реалізація дієвого механізму забезпечення фінансової безпеки. Практичні рекомендації щодо підвищення економічної безпеки підприємства. Технологічні заходи гарантування безпеки підприємства.
контрольная работа

48. Практичний матеріал з дисципліни "Управління потенціалом підприємства"
Оцінка вартості потенціалу підприємства і рівня його використання. Управління матеріальними потоками на основі обліку логістичних витрат та оцінка корисності працівників. Оцінка конкурентоспроможності підприємства і розробка стратегії його розвитку.
методичка

49. Механізм досягнення і підтримки економічної безпеки підприємства
Новий концептуальний підхід до теоретичного розуміння сутності підприємства та відповідної концепції управління. Принципи побудови системи забезпечення економічної безпеки підприємства. Критерії прогнозування настання кризового стану організації.
автореферат

50. Аналіз фінансового стану підприємства
Теоретичні аспекти, інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства. Платоспроможність та ліквідність як складові фінансового стану підприємства. Характеристика показників рентабельності. Аналіз та оцінка діяльності підприємства.
курсовая работа

51. Шляхи запобігання банкрутства підприємства
Функції фінансового аналізу в процесі запобігання банкрутству. Основні напрями, види і методи аналізу фінансової звітності. Використання фінансових коефіцієнтів для аналізу стану підприємства. Діагностика ймовірності банкрутства і шляхи його запобігання.
курсовая работа

52. Гармонізація інтересів підприємства в кризових умовах як основа забезпечення його соціально-економічної безпеки
Відображення узгодженості та збалансованості соціально-економічних інтересів підприємства та зовнішнього оточення. Максимізація ринкової вартості підприємства. Схема забезпечення економічної безпеки підприємства через системний моніторинг його інтересів.
статья

53. Аналітична оцінка ВАТ "Вирівське ХПП"
Дифініційні основи оцінки конкурентоспроможності підприємства. Бар'єри і фактори, що впливають на обмеження конкуренції в Україні. Організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ "Вирівське ХПП". Аналіз стану охорони праці в організації.
дипломная работа

54. Економічна безпека підприємства
Загрози та завдання забезпечення економічної безпеки підприємства за різними напрямками. Охорона інтелектуальної, кадрової та техніко-технологічної складових економічної безпеки. Забезпечення банківської безпеки в сучасних умовах: заходи, методи, засоби.
контрольная работа

55. Деякі методичні аспекти формування системи економічної безпеки підприємства
Визначення та систематизація принципів безпеки. Характеристика ролі цих принципів, на яких будується система економічної безпеки підприємства. Дослідження впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на формування системи економічної безпеки підприємства.
статья

56. Управління фінансовою діяльністю підприємства
Місце фінансового управління в бізнесі в умовах розвитку ринкових відносин в умовах фінансової нестабільності. Оцінка фінансового стану підприємства. Стратегія управління фінансами підприємства. Оцінка результатів фінансово-економічної діяльності.
дипломная работа

57. Аналіз фінансового стану ЗАТ” Даріна
Аналіз фінансового стану як основа успішної господарської діяльності підприємства. Оцінка фінансової стійкості підприємств та її показники. Аналітичні методи визначення фінансового стану підприємства. Аналіз фінансового стану ЗАТ “Даріна”, рекомендації.
курсовая работа

58. Аналіз фінансового стану підприємства (Херсонського хлібокомбінату № 2)
Дослідження фінансового стану підприємства: його коротка характеристика, загальна оцінка динаміки і структури статей бухгалтерського балансу, аналіз платоспроможності, ліквідності балансу, фінансової стійкості та резервів поліпшення фінансового стану.
курсовая работа

59. Аналіз економічного потенціалу підприємства ВАТ "Київський маргариновий завод"
Поняття, структура та особливості управління економічним потенціалом підприємства, методи його оцінки та формування. Оцінка вартості та конкурентоспроможності потенціалу підприємства ВАТ "Київський маргариновий завод", рекомендації щодо його покращення.
курсовая работа

60. Методи прогнозування можливого банкрутства підприємств та оцінка їх ефективності на прикладі ВАТ "Удмуртагрохім"
Процедура банкрутства відповідно до російського законодавства. Діагностика банкрутства на прикладі аналізу фінансового стану ВАТ "Удмуртагрохім". Аналіз зарубіжного законодавства банкрутства підприємств. Шляхи виходу підприємства з кризового стану.
дипломная работа

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Економічна діагностика потенціалу підприємства ПП "Максвей""
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Економічна діагностика потенціалу підприємства ПП "Максвей"" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов