главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Економічна діагностика потенціалу підприємства ПП "Максвей"

Аналіз конкуренції у галузі малотиражної поліграфії. Оцінка конкурентоспроможності ПП "Максвей" та конкурентоздатності його продукції. Управлінська діагностика, діагностика економічної культури, фінансового стану і рівня економічної безпеки підприємства.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Економічна діагностика потенціалу підприємства ПП "Максвей""
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Економічна діагностика потенціалу підприємства ПП "Максвей"" можно здесьПодобные документы


41. Оцінка конкурентоспроможності потенціалу підприємства
Сутність і оцінка конкурентоспроможності потенціалу підприємства - порівняльної характеристики, яка відображає рівень переважання сукупності показників оцінки можливостей підприємства, що визначають його успіх на певному ринку за певний проміжок часу.
реферат

42. Економічна безпека підприємства "ДП Завод 410 ЦА"
Загальна характеристика заводу авіаційної техніки, основні показники діяльності. Поняття економічної безпеки та її значимість для підприємства. Перелік факторів ризику та ризикових ситуацій і спосіб зменшення. Аналіз загроз фінансово-економічної безпеки.
курсовая работа

43. Економічна безпека підприємства
Безпека підприємства у фінансовій сфері. Формування і практична реалізація дієвого механізму забезпечення фінансової безпеки. Практичні рекомендації щодо підвищення економічної безпеки підприємства. Технологічні заходи гарантування безпеки підприємства.
контрольная работа

44. Практичний матеріал з дисципліни "Управління потенціалом підприємства"
Оцінка вартості потенціалу підприємства і рівня його використання. Управління матеріальними потоками на основі обліку логістичних витрат та оцінка корисності працівників. Оцінка конкурентоспроможності підприємства і розробка стратегії його розвитку.
методичка

45. Шляхи запобігання банкрутства підприємства
Функції фінансового аналізу в процесі запобігання банкрутству. Основні напрями, види і методи аналізу фінансової звітності. Використання фінансових коефіцієнтів для аналізу стану підприємства. Діагностика ймовірності банкрутства і шляхи його запобігання.
курсовая работа

46. Аналіз фінансового стану підприємства
Теоретичні аспекти, інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства. Платоспроможність та ліквідність як складові фінансового стану підприємства. Характеристика показників рентабельності. Аналіз та оцінка діяльності підприємства.
курсовая работа

47. Аналітична оцінка ВАТ "Вирівське ХПП"
Дифініційні основи оцінки конкурентоспроможності підприємства. Бар'єри і фактори, що впливають на обмеження конкуренції в Україні. Організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ "Вирівське ХПП". Аналіз стану охорони праці в організації.
дипломная работа

48. Гармонізація інтересів підприємства в кризових умовах як основа забезпечення його соціально-економічної безпеки
Відображення узгодженості та збалансованості соціально-економічних інтересів підприємства та зовнішнього оточення. Максимізація ринкової вартості підприємства. Схема забезпечення економічної безпеки підприємства через системний моніторинг його інтересів.
статья

49. Аналіз фінансового стану ЗАТ” Даріна
Аналіз фінансового стану як основа успішної господарської діяльності підприємства. Оцінка фінансової стійкості підприємств та її показники. Аналітичні методи визначення фінансового стану підприємства. Аналіз фінансового стану ЗАТ “Даріна”, рекомендації.
курсовая работа

50. Деякі методичні аспекти формування системи економічної безпеки підприємства
Визначення та систематизація принципів безпеки. Характеристика ролі цих принципів, на яких будується система економічної безпеки підприємства. Дослідження впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на формування системи економічної безпеки підприємства.
статья

51. Економічна безпека підприємства
Загрози та завдання забезпечення економічної безпеки підприємства за різними напрямками. Охорона інтелектуальної, кадрової та техніко-технологічної складових економічної безпеки. Забезпечення банківської безпеки в сучасних умовах: заходи, методи, засоби.
контрольная работа

52. Аналіз фінансового стану підприємства (Херсонського хлібокомбінату № 2)
Дослідження фінансового стану підприємства: його коротка характеристика, загальна оцінка динаміки і структури статей бухгалтерського балансу, аналіз платоспроможності, ліквідності балансу, фінансової стійкості та резервів поліпшення фінансового стану.
курсовая работа

53. Методи прогнозування можливого банкрутства підприємств та оцінка їх ефективності на прикладі ВАТ "Удмуртагрохім"
Процедура банкрутства відповідно до російського законодавства. Діагностика банкрутства на прикладі аналізу фінансового стану ВАТ "Удмуртагрохім". Аналіз зарубіжного законодавства банкрутства підприємств. Шляхи виходу підприємства з кризового стану.
дипломная работа

54. Аналіз фінансового стану підприємства
Фінансовий стан підприємства як економічна категорія та об’єкт управління. Аналіз структури, динаміки активів і пасивів балансу підприємства. Оцінка фінансової стійкості підприємства. З’ясування можливостей підвищення ефективності функціонування.
дипломная работа

55. Стабілізація та подальший розвиток економіки овочівництва (на прикладі колективних сільгосппідприємств Криму)
Підвищення економічної ефективності виробництва, переробки і реалізації овочевої продукції в колективних сільгосппідприємствах Криму. Критерії і показники оцінки економічної ефективності галузі овочівництва. Економічна оцінка сучасного стану галузі.
автореферат

56. Економічна сутність конкуренції
Аналіз теоретичного вивчення конкуренції, її роль у сучасній економіці. Конкуренція як рушійна сила економіки. Види та функції економічної конкуренції. Проблеми економічної конкуренції в сучасних українських умовах. Шляхи покращення конкуренції в Україні.
курсовая работа

57. Теоретичні основи конкурентоспроможності підприємства
Поняття, види, показники та оцінка конкурентних можливостей підприємства. Маркетинг в системі управління конкурентоспроможністю. Дослідження та напрямки підвищення рівня конкурентоспроможності продукції підприємства "Немирівський спиртовий завод".
курсовая работа

58. Економічна оцінка конкурентоспроможності продукції виробничого призначення (на прикладі чорної металургії України)
Економічна оцінка та аналіз конкурентоспроможності продукції чорної металургії, яка враховує особливості її виробництва та реалізації. Визначення рівня конкурентоспроможності споживчих властивостей товару, їх привабливості для потенційного покупця.
автореферат

59. Потенціал підприємства: формування та оцінювання
Конкурентоспроможність потенціалу підприємства, її рівні. Методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства. Моделі оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства. Теорія конкурентних переваг М. Портера. Графічна методика Зав’ялова.
реферат

60. Оцінка економічної ефективності автоматизації підприємства
Технічний розвиток як об'єкт організаційно-економічного управління. Аналітична оцінка рівня технічного розвитку, оцінка економічної ефективності автоматизації. Розрахунок економічної ефективності автоматизації та пов’язаних з нею капітальних вкладень.
курсовая работа

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Економічна діагностика потенціалу підприємства ПП "Максвей""
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Економічна діагностика потенціалу підприємства ПП "Максвей"" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов