Економічна діагностика потенціалу підприємства ПП "Максвей"


Подобные документы

 • Теоретико-методологічні основи оцінки конкурентоспроможності підприємства. Аналітична оцінка діяльності ДП АТ "Советського булочно-кондитерського комбінату". Заходи, що до підвищення конкурентоспроможності БКК, та розрахунок їх економічної ефективності.

  дипломная работа, добавлен 28.05.2010

 • Характеристика поняття про економічну безпеку підприємства та її визначення. Класифікація ризиків підприємницької діяльності. Основні напрямки забезпечення економічної безпеки підприємства. Характеристика напрямків економічної безпеки підприємства.

  реферат, добавлен 02.11.2014

 • Потенціал підприємства як економічна категорія, класифікація видових проявів та характерні риси, етапи та фактори формування. Діагностика конкурентних сил, порядок реалізації стратегічного аналізу. Основи та принципи оцінки потенціалу підприємства.

  курс лекций, добавлен 16.03.2013

 • Характеристика бізнесу підприємства, його місце на ринку упакування і рекламної поліграфії. Вартісна оцінка та структура потенціалу, визначення проблемних зон господарювання, обґрунтування та впровадження управлінськіх рішень по покращенню діяльності.

  курсовая работа, добавлен 10.07.2010

 • Класифікація видових проявів потенціалу підприємства, його характерні риси. Основні фактори, передумови формування та розвитку. Діагностика конкурентних сил. Поняття вартості та її модифікації. Особливості рентабельності підприємства як об’єкта оцінки.

  учебное пособие, добавлен 11.06.2013

 • Технологія роботи і характеристика об'ємних показників. Техніко-технологічні пропозиції та аналіз об’ємних та кількісних показників діяльності. Аналіз фінансового стану та фінансових результатів, оцінка економічної ефективності і доходів підприємства.

  курсовая работа, добавлен 22.06.2011

 • Дослідження економічної та фінансової звітності на підприємстві ПП "Універсал". Аналіз забезпеченості, використання матеріальних ресурсів та організаційно-технічного рівня виробництва. Розгляд фінансового стану підприємства та його рентабельності.

  отчет по практике, добавлен 01.04.2014

 • Вивчення теоретичних основ та економічної сутності фінансового стану та показників, що його визначають. Структурно–динамічний аналіз джерел формування фінансових ресурсів підприємства. Прогнозування можливого банкрутства. Показники ділової активності.

  курсовая работа, добавлен 29.04.2014

 • Складність і різноманітність чинників впливу на стан економічної безпеки. Сутнісні характеристики підприємництва, що визначають необхідність його захисту. Основні заходи по усуненню відхилень від нормативів показників економічної безпеки підприємства.

  статья, добавлен 20.09.2012

 • Характеристика конкурентоспроможності як економічної категорії та підходів до її оцінювання: особливості конкурентного середовища в металургійній промисловості; застосування стратегічного маркетингу як напряму підвищення конкурентоспроможності продукції.

  дипломная работа, добавлен 10.04.2014

 • Економічна сутність промислового та фінансового стану підприємства. Загальна характеристика фінансової звітності, недоліки та вдосконалення її форм. Оцінка фінансового стану підприємства за умов застосування методів точкової статистичної експертизи.

  дипломная работа, добавлен 09.02.2011

 • Методика визначення економічної ефективності господарювання підприємств в ринкових умовах. Прибуток підприємства, як оцінка результатів його ефективної господарської діяльності. Аналіз показників фінансового стану підприємства ВАТ "Енерготрансбуд".

  курсовая работа, добавлен 13.01.2014

 • Оцінка конкурентоспроможності підприємства, умови виникнення та роль конкуренції в ринковій економіці. Аналіз основних показників та факторів, що впливають на конкурентоспроможність, економічна ефективність модернізації лінії по виготовленню продукції.

  аттестационная работа, добавлен 17.07.2010

 • Поняття міжнародної конкурентоспроможності підприємств. Основні показники та чинники міжнародної конкурентоспроможності. Стисла характеристика і економічна діагностика підприємства ТОВ "МЕКС Лтд." Основні напрямки підвищення рівня конкурентоспроможності.

  дипломная работа, добавлен 20.07.2014

 • Безпека підприємства у фінансовій сфері. Формування і практична реалізація дієвого механізму забезпечення фінансової безпеки. Практичні рекомендації щодо підвищення економічної безпеки підприємства. Технологічні заходи гарантування безпеки підприємства.

  контрольная работа, добавлен 18.02.2013

 • Сутність і оцінка конкурентоспроможності потенціалу підприємства - порівняльної характеристики, яка відображає рівень переважання сукупності показників оцінки можливостей підприємства, що визначають його успіх на певному ринку за певний проміжок часу.

  реферат, добавлен 18.03.2011

 • Сутність, поняття і значення соціально-економічних показників сталого розвитку підприємства в умовах нестабільної кон’юнктури, характеристика зовнішніх і внутрішніх факторів. Діагностика та аналіз кон’юнктури світових ринків металургійної продукції.

  автореферат, добавлен 28.07.2014

 • Загальна характеристика заводу авіаційної техніки, основні показники діяльності. Поняття економічної безпеки та її значимість для підприємства. Перелік факторів ризику та ризикових ситуацій і спосіб зменшення. Аналіз загроз фінансово-економічної безпеки.

  курсовая работа, добавлен 18.12.2013

 • Новий концептуальний підхід до теоретичного розуміння сутності підприємства та відповідної концепції управління. Принципи побудови системи забезпечення економічної безпеки підприємства. Критерії прогнозування настання кризового стану організації.

  автореферат, добавлен 12.02.2014

 • Оцінка вартості потенціалу підприємства і рівня його використання. Управління матеріальними потоками на основі обліку логістичних витрат та оцінка корисності працівників. Оцінка конкурентоспроможності підприємства і розробка стратегії його розвитку.

  методичка, добавлен 21.05.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.