Економічна діагностика потенціалу підприємства ПП "Максвей"

Аналіз конкуренції у галузі малотиражної поліграфії. Оцінка конкурентоспроможності ПП "Максвей" та конкурентоздатності його продукції. Управлінська діагностика, діагностика економічної культури, фінансового стану і рівня економічної безпеки підприємства.

Подобные документы

 • Поняття економічної ефективності, критерії її оцінки. Характеристика підприємства: техніко-економічний аналіз виробничо-господарської діяльності та фінансового стану. Рекомендації щодо підвищення оцінки економічної ефективності діяльності підприємства.

  дипломная работа, добавлен 10.11.2011

 • Поняття економічної безпеки (ЕБ) функціонування підприємства. Об'єкти ЕБ, складові понятійного апарату вивчення проблем економічної безпеки: погрози, збитки і стратегії безпеки. Етапи організацій ЕБ господарських систем. Аналіз "зон конкуренції".

  доклад, добавлен 13.07.2017

 • Аналіз динаміки інтегрального індикатору рівня економічної безпеки України. Вивчення динаміки та темпів зростання компонент економічної безпеки. Визначення пріоритетності розвитку компонент економічної безпеки України залежно від рівня їх зміни.

  статья, добавлен 24.02.2016

 • Розробка стратегій та заходів забезпечення достатнього рівня економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Формування трикомпонентного показника: рівня потенціалу, ризику країни, а також рівня ринкових можливостей підприємства.

  статья, добавлен 27.03.2016

 • Характеристика виробництва пресервів в рибопереробній галузі. Оцінка сил конкуренції для ЗАТ "Бахмацька рибна база", конкурентні позиції суперників. Діагностика балансу, платоспроможності, фінансової стійкості, розробка бізнес-плану підприємства.

  курсовая работа, добавлен 10.07.2010

 • Аналіз основних показників фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ; його ліквідність, платоспроможність та ділова активність. Оцінка фінансових результатів, рентабельності, факторний аналіз прибутку та аналіз за допомогою моделі "DU PONT".

  реферат, добавлен 09.03.2011

 • Комплексна розробка теоретичних, методичних і прикладних питань забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах ринкових відносин на підставі теоретичного обґрунтування механізму економічної безпеки підприємства і рекомендацій по його реалізації.

  автореферат, добавлен 24.02.2014

 • Комерційна таємниця підприємства. Збитки від зниження рівня економічної безпеки організації. Сучасний стан безпеки бізнесу Житомирського управління водопровідно-каналізаційного господарства. Стан висвітлення проблеми економічного захисту в літературі.

  реферат, добавлен 05.02.2014

 • Діагностика зовнішнього середовища підприємства харчової промисловості. Особливості господарської діяльності ТзОВ "Хлібодар". Аналіз ліквідності і фінансової стійкості підприємства. Пропозиції щодо покращення ефективності діяльності підприємства.

  курсовая работа, добавлен 02.06.2015

 • Історія створення та характеристика діяльності виробничого підприємства, оцінка випуску, реалізації продукції та її конкурентоспроможності. Аналіз діяльності персоналу та продуктивності праці. Напрямки удосконалення економічної діяльності підприємства.

  курсовая работа, добавлен 27.03.2016

 • Поняття та завдання економічної діагностики, загальний порядок проведення і забезпечення інформацією. Визначення корпоративної культури в організації та її ключові характеристики. Оцінка вартості підприємства з використанням методів порівняльного підходу.

  реферат, добавлен 16.11.2010

 • Основні загрози економічній безпеці залізниці. Структура і функції служби економічної безпеки підприємства, які перероблено і доповнено для умов діяльності залізниць. Межі зон економічної безпеки, небезпеки, ризику і загрози катастрофи для підприємства.

  автореферат, добавлен 20.04.2014

 • Визначення рівня економічного стану та потенціалу підприємства за допомогою показника конкурентоспроможності. Основна характеристика ефективності використання ресурсів компанії. Особливість ступеня внутрішньої фінансово-економічної стійкості фірми.

  статья, добавлен 25.11.2016

 • Дослідження специфічних особливостей і класифікація економічних загроз з урахуванням сучасних умов господарювання гірничодобувної галузі. Характеристика методичних засад оцінки безпеки фінансового стану підприємства на основі вартісного показника.

  автореферат, добавлен 20.07.2015

 • Характеристика прикладних моделей системи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства. Аналіз стратегії і тактики забезпечення цільового рівня конкурентоспроможності потенціалу підприємства та вивчення управлінських механізмів їх реалізації.

  контрольная работа, добавлен 05.02.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.