Економічна діагностика потенціалу підприємства ПП "Максвей"

Аналіз конкуренції у галузі малотиражної поліграфії. Оцінка конкурентоспроможності ПП "Максвей" та конкурентоздатності його продукції. Управлінська діагностика, діагностика економічної культури, фінансового стану і рівня економічної безпеки підприємства.

Подобные документы

 • Значення економічної безпеки як складової функціонування підприємства. Розгляд впливу економічних злочинів на стан безпеки підприємства металургії. Доцільність системного підходу до обґрунтування стану рівня економічної безпеки суб’єкта господарювання.

  автореферат, добавлен 11.08.2015

 • Експрес-діагностика діяльності підприємства. Формули для розрахунку показників. Вертикальний та горизонтальний аналіз активу балансу. Структура пасиву та активу балансу. Діагностика структури майна та джерел фінансування різних видів його активів.

  контрольная работа, добавлен 25.01.2013

 • Якісні показники конкурентоздатності. Властивості товару, його характеристики з погляду здатності товару задовольняти конкретну потребу. Показники стандартизації й уніфікації. Шляхи підвищення конкурентоспроможності. Визначення вартості підприємства.

  контрольная работа, добавлен 22.03.2013

 • Аналіз основних техніко-економічних показників підприємства, собівартість реалізованої продукції. Аналіз фінансового стану фабрики: структура власного та позикового капіталу, рентабельність виробничих фондів та оцінка ділової активності і ліквідності.

  курсовая работа, добавлен 02.10.2010

 • Поняття, значення та задачі аналізу фінансового стану підприємства. Аналіз фінансової стійкості підприємства, прибуток і рентабельність. Організаційно-правова характеристика ВАТ "Київський ЕВРЗ". Аналіз показників виробничої та фінансової діяльності.

  дипломная работа, добавлен 21.07.2011

 • Сутність стратегії, її роль у діяльності організації. Діагностика ВАТ "Корюківська фабрика технічних паперів" та її зовнішнього середовища. SWOT–аналіз підприємства, особливості його конкурентоспроможності, розробка планів розвитку та вдосконалення.

  курсовая работа, добавлен 14.08.2009

 • Огляд існуючих підходів до оцінки рівня економічної безпеки підприємства. Індикатори рівня економічної безпеки суб’єктів господарювання. Методика інтегральної оцінки рівня економічної безпеки підприємства з використанням функції бажаності Е. Харрингтона.

  статья, добавлен 26.07.2016

 • Аналіз наявних тлумачень феномена економічної безпеки підприємства. Захищеність науково-технічного, технологічного, виробничого та кадрового потенціалу організації від прямих або непрямих загроз. Пропозиції щодо зміцнення рівня економічної безпеки.

  статья, добавлен 12.04.2017

 • Поняття та визначення економічної безпеки підприємства. Засоби та методи оцінки фінансової складової економічної безпеки підприємства. Система показників оцінки безпеки підприємства за функціональними складовими. Шляхи зміцнення економічної безпеки.

  курсовая работа, добавлен 17.05.2010

 • Поняття економічної ефективності, критерії її оцінки. Характеристика підприємства: техніко-економічний аналіз виробничо-господарської діяльності та фінансового стану. Рекомендації щодо підвищення оцінки економічної ефективності діяльності підприємства.

  дипломная работа, добавлен 10.11.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.