главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Економічна діагностика потенціалу підприємства ПП "Максвей"

Аналіз конкуренції у галузі малотиражної поліграфії. Оцінка конкурентоспроможності ПП "Максвей" та конкурентоздатності його продукції. Управлінська діагностика, діагностика економічної культури, фінансового стану і рівня економічної безпеки підприємства.

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Економічна діагностика потенціалу підприємства ПП "Максвей""
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Економічна діагностика потенціалу підприємства ПП "Максвей"" можно здесьПодобные документы


41. Аналіз економічних та фінансових показників діяльності підприємства
Дослідження економічної та фінансової звітності на підприємстві ПП "Універсал". Аналіз забезпеченості, використання матеріальних ресурсів та організаційно-технічного рівня виробництва. Розгляд фінансового стану підприємства та його рентабельності.
отчет по практике

42. Аналіз фінансового стану підприємства
Вивчення теоретичних основ та економічної сутності фінансового стану та показників, що його визначають. Структурно–динамічний аналіз джерел формування фінансових ресурсів підприємства. Прогнозування можливого банкрутства. Показники ділової активності.
курсовая работа

43. Економіка підприємства ВАТ "Енерготрансбуд"
Методика визначення економічної ефективності господарювання підприємств в ринкових умовах. Прибуток підприємства, як оцінка результатів його ефективної господарської діяльності. Аналіз показників фінансового стану підприємства ВАТ "Енерготрансбуд".
курсовая работа

44. Оцінка фінансового стану підприємства
Економічна сутність промислового та фінансового стану підприємства. Загальна характеристика фінансової звітності, недоліки та вдосконалення її форм. Оцінка фінансового стану підприємства за умов застосування методів точкової статистичної експертизи.
дипломная работа

45. Аналіз конкурентоспроможності продукції промислового підприємства на прикладі Донецького металургійного заводу
Характеристика конкурентоспроможності як економічної категорії та підходів до її оцінювання: особливості конкурентного середовища в металургійній промисловості; застосування стратегічного маркетингу як напряму підвищення конкурентоспроможності продукції.
дипломная работа

46. Аспекти побудови паспорта загроз підприємства
Складність і різноманітність чинників впливу на стан економічної безпеки. Сутнісні характеристики підприємництва, що визначають необхідність його захисту. Основні заходи по усуненню відхилень від нормативів показників економічної безпеки підприємства.
статья

47. Аналіз та оцінка конкурентоспроможності АТ "Київхліб"
Оцінка конкурентоспроможності підприємства, умови виникнення та роль конкуренції в ринковій економіці. Аналіз основних показників та факторів, що впливають на конкурентоспроможність, економічна ефективність модернізації лінії по виготовленню продукції.
аттестационная работа

48. Оцінка конкурентоспроможності потенціалу підприємства
Сутність і оцінка конкурентоспроможності потенціалу підприємства - порівняльної характеристики, яка відображає рівень переважання сукупності показників оцінки можливостей підприємства, що визначають його успіх на певному ринку за певний проміжок часу.
реферат

49. Діагностика фінансового стану підприємства в системі антикризового управління
Характеристика фінансової кризи на підприємствах України та ідентифікація її ознак. Механізм вибору антикризових заходів через побудову матриці заходів на основі інтеграції результатів діагностики фінансового стану та стадії життєвого циклу підприємства.
автореферат

50. Економічна безпека підприємства
Безпека підприємства у фінансовій сфері. Формування і практична реалізація дієвого механізму забезпечення фінансової безпеки. Практичні рекомендації щодо підвищення економічної безпеки підприємства. Технологічні заходи гарантування безпеки підприємства.
контрольная работа

51. Економічна безпека підприємства "ДП Завод 410 ЦА"
Загальна характеристика заводу авіаційної техніки, основні показники діяльності. Поняття економічної безпеки та її значимість для підприємства. Перелік факторів ризику та ризикових ситуацій і спосіб зменшення. Аналіз загроз фінансово-економічної безпеки.
курсовая работа

52. Практичний матеріал з дисципліни "Управління потенціалом підприємства"
Оцінка вартості потенціалу підприємства і рівня його використання. Управління матеріальними потоками на основі обліку логістичних витрат та оцінка корисності працівників. Оцінка конкурентоспроможності підприємства і розробка стратегії його розвитку.
методичка

53. Механізм досягнення і підтримки економічної безпеки підприємства
Новий концептуальний підхід до теоретичного розуміння сутності підприємства та відповідної концепції управління. Принципи побудови системи забезпечення економічної безпеки підприємства. Критерії прогнозування настання кризового стану організації.
автореферат

54. Аналіз фінансового стану підприємства
Теоретичні аспекти, інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства. Платоспроможність та ліквідність як складові фінансового стану підприємства. Характеристика показників рентабельності. Аналіз та оцінка діяльності підприємства.
курсовая работа

55. Удосконалення механізму антикризового управління через інструментарій економічної діагностики
Зміст і природа категорії "економічна діагностика управлінської діяльності". Інструментарій управлінської діагностики та обгрунтування шляхів його адаптації до моделі антикризового управління. Формування інформаційного поля антикризової перевірки.
автореферат

56. Шляхи запобігання банкрутства підприємства
Функції фінансового аналізу в процесі запобігання банкрутству. Основні напрями, види і методи аналізу фінансової звітності. Використання фінансових коефіцієнтів для аналізу стану підприємства. Діагностика ймовірності банкрутства і шляхи його запобігання.
курсовая работа

57. Гармонізація інтересів підприємства в кризових умовах як основа забезпечення його соціально-економічної безпеки
Відображення узгодженості та збалансованості соціально-економічних інтересів підприємства та зовнішнього оточення. Максимізація ринкової вартості підприємства. Схема забезпечення економічної безпеки підприємства через системний моніторинг його інтересів.
статья

58. Аналітична оцінка ВАТ "Вирівське ХПП"
Дифініційні основи оцінки конкурентоспроможності підприємства. Бар'єри і фактори, що впливають на обмеження конкуренції в Україні. Організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ "Вирівське ХПП". Аналіз стану охорони праці в організації.
дипломная работа

59. Економічна безпека підприємства
Загрози та завдання забезпечення економічної безпеки підприємства за різними напрямками. Охорона інтелектуальної, кадрової та техніко-технологічної складових економічної безпеки. Забезпечення банківської безпеки в сучасних умовах: заходи, методи, засоби.
контрольная работа

60. Деякі методичні аспекти формування системи економічної безпеки підприємства
Визначення та систематизація принципів безпеки. Характеристика ролі цих принципів, на яких будується система економічної безпеки підприємства. Дослідження впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на формування системи економічної безпеки підприємства.
статья

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Економічна діагностика потенціалу підприємства ПП "Максвей""
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Економічна діагностика потенціалу підприємства ПП "Максвей"" можно здесь

Рекомендуем!

Между нами, девочками! — женский сайт. Общаемся на темы: дом, дети, здоровье, красота, кулинария, мода, отдых, отношения.
база знанийглобальная сеть рефератов