главнаяреклама на сайте База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Економічна діагностика потенціалу підприємства ПП "Максвей" (отчет по практике)

Аналіз конкуренції у галузі малотиражної поліграфії. Оцінка конкурентоспроможності ПП "Максвей" та конкурентоздатності його продукції. Управлінська діагностика, діагностика економічної культури, фінансового стану і рівня економічної безпеки підприємства.

поcмотреть текст Економічна діагностика потенціалу підприємства ПП "Максвей" (отчет по практике). Посмотреть текст.
скачать отчет по практике Скачать документ (отчет по практике) на тему "Економічна діагностика потенціалу підприємства ПП "Максвей""Подобные документы


41. Потенціал підприємства: формування та оцінка
Потенціал підприємства як економічна категорія, класифікація видових проявів та характерні риси, етапи та фактори формування. Діагностика конкурентних сил, порядок реалізації стратегічного аналізу. Основи та принципи оцінки потенціалу підприємства.
курс лекций

42. Оцінка вартості потенціалу підприємства ТОВ ДКБ "Ротекс" і рівня його використання
Характеристика бізнесу підприємства, його місце на ринку упакування і рекламної поліграфії. Вартісна оцінка та структура потенціалу, визначення проблемних зон господарювання, обґрунтування та впровадження управлінськіх рішень по покращенню діяльності.
курсовая работа

43. Потенціал підприємства: формування та оцінка
Класифікація видових проявів потенціалу підприємства, його характерні риси. Основні фактори, передумови формування та розвитку. Діагностика конкурентних сил. Поняття вартості та її модифікації. Особливості рентабельності підприємства як об’єкта оцінки.
учебное пособие

44. Оцінка економічної ефективності підприємства
Технологія роботи і характеристика об'ємних показників. Техніко-технологічні пропозиції та аналіз об’ємних та кількісних показників діяльності. Аналіз фінансового стану та фінансових результатів, оцінка економічної ефективності і доходів підприємства.
курсовая работа

45. Аналіз економічних та фінансових показників діяльності підприємства
Дослідження економічної та фінансової звітності на підприємстві ПП "Універсал". Аналіз забезпеченості, використання матеріальних ресурсів та організаційно-технічного рівня виробництва. Розгляд фінансового стану підприємства та його рентабельності.
отчет по практике

46. Аналіз фінансового стану підприємства
Вивчення теоретичних основ та економічної сутності фінансового стану та показників, що його визначають. Структурно–динамічний аналіз джерел формування фінансових ресурсів підприємства. Прогнозування можливого банкрутства. Показники ділової активності.
курсовая работа

47. Аспекти побудови паспорта загроз підприємства
Складність і різноманітність чинників впливу на стан економічної безпеки. Сутнісні характеристики підприємництва, що визначають необхідність його захисту. Основні заходи по усуненню відхилень від нормативів показників економічної безпеки підприємства.
статья

48. Аналіз конкурентоспроможності продукції промислового підприємства на прикладі Донецького металургійного заводу
Характеристика конкурентоспроможності як економічної категорії та підходів до її оцінювання: особливості конкурентного середовища в металургійній промисловості; застосування стратегічного маркетингу як напряму підвищення конкурентоспроможності продукції.
дипломная работа

49. Оцінка фінансового стану підприємства
Економічна сутність промислового та фінансового стану підприємства. Загальна характеристика фінансової звітності, недоліки та вдосконалення її форм. Оцінка фінансового стану підприємства за умов застосування методів точкової статистичної експертизи.
дипломная работа

50. Економіка підприємства ВАТ "Енерготрансбуд"
Методика визначення економічної ефективності господарювання підприємств в ринкових умовах. Прибуток підприємства, як оцінка результатів його ефективної господарської діяльності. Аналіз показників фінансового стану підприємства ВАТ "Енерготрансбуд".
курсовая работа

51. Аналіз та оцінка конкурентоспроможності АТ "Київхліб"
Оцінка конкурентоспроможності підприємства, умови виникнення та роль конкуренції в ринковій економіці. Аналіз основних показників та факторів, що впливають на конкурентоспроможність, економічна ефективність модернізації лінії по виготовленню продукції.
аттестационная работа

52. Характеристика показників і чинників міжнародної конкурентоспроможності підприємств
Поняття міжнародної конкурентоспроможності підприємств. Основні показники та чинники міжнародної конкурентоспроможності. Стисла характеристика і економічна діагностика підприємства ТОВ "МЕКС Лтд." Основні напрямки підвищення рівня конкурентоспроможності.
дипломная работа

53. Економічна безпека підприємства
Безпека підприємства у фінансовій сфері. Формування і практична реалізація дієвого механізму забезпечення фінансової безпеки. Практичні рекомендації щодо підвищення економічної безпеки підприємства. Технологічні заходи гарантування безпеки підприємства.
контрольная работа

54. Оцінка конкурентоспроможності потенціалу підприємства
Сутність і оцінка конкурентоспроможності потенціалу підприємства - порівняльної характеристики, яка відображає рівень переважання сукупності показників оцінки можливостей підприємства, що визначають його успіх на певному ринку за певний проміжок часу.
реферат

55. Удосконалення механізму сталого розвитку промислового підприємства в умовах нестабільної кон’юнктури
Сутність, поняття і значення соціально-економічних показників сталого розвитку підприємства в умовах нестабільної кон’юнктури, характеристика зовнішніх і внутрішніх факторів. Діагностика та аналіз кон’юнктури світових ринків металургійної продукції.
автореферат

56. Економічна безпека підприємства "ДП Завод 410 ЦА"
Загальна характеристика заводу авіаційної техніки, основні показники діяльності. Поняття економічної безпеки та її значимість для підприємства. Перелік факторів ризику та ризикових ситуацій і спосіб зменшення. Аналіз загроз фінансово-економічної безпеки.
курсовая работа

57. Механізм досягнення і підтримки економічної безпеки підприємства
Новий концептуальний підхід до теоретичного розуміння сутності підприємства та відповідної концепції управління. Принципи побудови системи забезпечення економічної безпеки підприємства. Критерії прогнозування настання кризового стану організації.
автореферат

58. Практичний матеріал з дисципліни "Управління потенціалом підприємства"
Оцінка вартості потенціалу підприємства і рівня його використання. Управління матеріальними потоками на основі обліку логістичних витрат та оцінка корисності працівників. Оцінка конкурентоспроможності підприємства і розробка стратегії його розвитку.
методичка

59. Діагностика фінансового стану підприємства в системі антикризового управління
Характеристика фінансової кризи на підприємствах України та ідентифікація її ознак. Механізм вибору антикризових заходів через побудову матриці заходів на основі інтеграції результатів діагностики фінансового стану та стадії життєвого циклу підприємства.
автореферат

60. Аналіз фінансового стану підприємства
Теоретичні аспекти, інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства. Платоспроможність та ліквідність як складові фінансового стану підприємства. Характеристика показників рентабельності. Аналіз та оцінка діяльності підприємства.
курсовая работа

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

поcмотреть текст отчет по практике на тему "Економічна діагностика потенціалу підприємства ПП "Максвей"". Посмотреть текст.
скачать отчет по практике отчет по практике "Економічна діагностика потенціалу підприємства ПП "Максвей"". Скачать.

база знанийглобальная сеть рефератов