главнаяреклама на сайте База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Забезпечення пожежної безпеки Фрунзенського району м. Харкова (дипломная работа)

Характеристика протипожежного захисту будинків району. Аналіз обстановки з пожежами у Фрунзенському районі за 1997-2001 р. Характеристика й аналіз протипожежного захисту Фрунзенського району. Заходи щодо удосконалення протипожежного захисту АТ "Холодмаш".

поcмотреть текст Забезпечення пожежної безпеки Фрунзенського району м. Харкова (дипломная работа). Посмотреть текст.
скачать дипломная работа Скачать документ (дипломная работа) на тему "Забезпечення пожежної безпеки Фрунзенського району м. Харкова"Подобные документы


1. Забезпечення пожежної безпеки
Основні причини пожеж. Стан забезпечення пожежної безпеки в Україні та інших країнах. Концептуальні засади щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта. Системи організаційних заходів і технічних засобів запобігання пожежі та протипожежного захисту.
реферат

2. Загальні вимоги пожежної безпеки
Комплекс заходів та засобів щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта. Умови, необхідні для виникнення пожежі (горіння), джерела запалювання, горючі речовини, запобігання утворенню горючого середовища. Система протипожежного захисту, його напрямки.
реферат

3. Обґрунтування умов застосування вогнегасних речовин в системах протипожежного захисту газокомпресорних станцій
Удосконалення існуючих систем забезпечення протипожежного захисту газокомпресорних станцій магістральних газопроводів. Обґрунтування вибору виду, технологій та параметрів застосування вогнегасних речовин, які відповідають сучасним екологічним вимогам.
автореферат

4. Загальні вимоги пожежної безпеки
Комплекс заходів та засобів щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта. Перелік умов, необхідні для виникнення пожежі (горіння) та комплекс організаційних і технічних засобів, спрямованих на їх унеможливлення. Система протипожежного захисту об'єкта.
реферат

5. Поняття пожежі і основні умови, необхідні для виникнення пожежі
Дослідження ймовірності виникнення пожежі від ряду факторів. Аналіз таких причин виникнення пожеж як недбала поведінка з вогнем, порушення правил пожежної безпеки, природні явища. Комплексі заходи, що використовуються в системі протипожежного захисту.
контрольная работа

6. Противибуховий та протипожежний захист
Поняття пожежі, її причини та наслідки. Класифікація пожеж, їх небезпечні фактори та основні напрямки забезпечення пожежної безпеки. Поняття вибуху та його природа. Оцінка вибухопожежонебезпеки об’єкта. Система протипожежного та противибухового захисту.
контрольная работа

7. Противибуховий та протипожежний захист
Основні напрямки забезпечення пожежної безпеки, її законодавча і нормативно-правова база, положення Закону України "Про пожежну безпеку". Система протипожежного та противибухового захисту. Способи гасіння пожеж. Система організаційно-технічних засобів.
реферат

8. Обладнання для протипожежного захисту виробничих приміщень
Аналіз пожежної небезпеки приміщень, що захищаються автоматично, розрахунок характеристик обладнання для гасіння. Параметри напору в магістральному трубопроводі та дозаторі, вузлів управління спринклерної пінної установки автоматичного пожежегасіння.
курсовая работа

9. Нормативне та законодавче забезпечення пожежної охорони в Україні
Причини виникнення пожежі на виробництві. Аналіз законодавчого забезпечення пожежної охорони в Україні. Характеристика організаційних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки. Основні види інструктажів про заходи пожежної безпеки: вступний, цільовий.
контрольная работа

10. Підвищення ефективності протипожежного захисту деревини з використанням епоксидних композицій зі зниженим димоутворенням
Математичні залежності зміни горючості та димоутворюючої здатності епоксиполімерів від складу композицій. Механізми зниження димоутворення епоксиполімерів за допомогою оксиду міді. Зменшення горючісті та димоутворення і випробування пожежної небезпеки.
автореферат

11. Загальні питання охорони праці
Освітлення робочого місця та виробничого приміщення. Вимоги до організації середовища та протипожежного захисту. Техніка безпеки при роботі з ПК. Захист від статичної електрики. Розрахунок захисного заземлення. Травматизм в України: причини та наслідки.
курсовая работа

12. Епоксидні композиційні матеріали для протипожежного захисту виробів будівельного та електротехнічного призначення
Аналіз процесу розроблення епоксидних композиційних матеріалів зі зниженою горючістю та одержання на їх основі захисно-декоративних і електроізоляційних матеріалів; їх поведінка у виробах в умовах підвищених температур: пожежна небезпека полімерів.
автореферат

13. Підвищення ефективності протипожежного захисту об’єктів із застосуванням вогнезахищеної деревини
Аналіз сучасного стану вогнезахисту деревини просочувальними розчинами. Дослідження процесу утворення шару коксу на поверхні вогнезахищеної деревини під дією теплового потоку. Розрахунок оптимальної концентрації компонентів у вогнезахисному шарі деревини.
автореферат

14. Розроблення плану захисту виробничого персоналу від сильнодіючих отруйних речовин (СДОР) на підприємстві
Характеристика можливої хімічної обстановки на підприємстві, прогноз хімічної обстановки. Порядок оповіщення виробничого персоналу про аварію. Заходи щодо захисту виробничого персоналу. Сили і засоби, що залучаються для ліквідації наслідків аварії.
контрольная работа

15. Способи та засоби захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій. Організація і управління захисту населення при НС
Основні принципи та заходи захисту населення при надзвичайних ситуаціях: оповіщення, укриття в захисних спорудах, проведення евакуаційних заходів. Забезпечення населення та формувань цивільної оборони засобами протирадіаційного та протихімічного захисту.
реферат

16. Радіальні водяні струмені-екрани для протипожежного захисту
Гідравлічні параметри щілинних розпилювачів (радіальних водяних струменів-екранів), особливості їх використання під час пожежі для охолодження вертикальних сталевих резервуарів зберігання нафтопродуктів під впливом теплового потоку від факела полум’я.
автореферат

17. Аналіз і обґрунтування умов гасіння пожеж в закритих приміщеннях суден водними вогнегасними речовинами
Теоретичне узагальнення і нове розв'язання наукового завдання обґрунтування умов ефективного гасіння пожеж у закритих приміщеннях суден за рахунок застосування в системах їх протипожежного захисту технології тонкого розпилення водних вогнегасних речовин.
автореферат

18. Забезпечення техногенної безпеки на підприємствах як складової частини цивільного захисту
Основні правила забезпечення техногенної безпеки у сфері цивільного захисту від наслідків надзвичайної ситуації та оперативного проведення рятувальних і інших невідкладних робіт на підприємствах. Державний нагляд і контроль у сфері техногенної безпеки.
реферат

19. Розвиток теорії і вдосконалення способів та засобів імпульсного пожежогасіння об’єктів промислового транспорту
Розробка та дослідження стендів для оцінки вогнегасної здатності різних речовин при імпульсній подачі. Удосконалювання і розробка засобів протипожежного захисту об'єктів промислового транспорту. Створення конструкцій полум'япритискуючих пристроїв.
автореферат

20. Підвищення ефективності вогнезахисту фанери просочувальними засобами
Дослідження основних методів підвищення ефективності вогнезахисту фанери просочувальними засобами, яке впроваджено для підвищення протипожежного захисту об'єктів масового перебування людей. Фізико-хімічні властивості просочувального засобу з антипірену.
автореферат

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

поcмотреть текст дипломная работа на тему "Забезпечення пожежної безпеки Фрунзенського району м. Харкова". Посмотреть текст.
скачать дипломная работа дипломная работа "Забезпечення пожежної безпеки Фрунзенського району м. Харкова". Скачать.

база знанийглобальная сеть рефератов