главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 

Забезпечення пожежної безпеки Фрунзенського району м. Харкова

Характеристика протипожежного захисту будинків району. Аналіз обстановки з пожежами у Фрунзенському районі за 1997-2001 р. Характеристика й аналіз протипожежного захисту Фрунзенського району. Заходи щодо удосконалення протипожежного захисту АТ "Холодмаш".

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Забезпечення пожежної безпеки Фрунзенського району м. Харкова"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Забезпечення пожежної безпеки Фрунзенського району м. Харкова" можно здесьПодобные документы


1. Забезпечення пожежної безпеки
Основні причини пожеж. Стан забезпечення пожежної безпеки в Україні та інших країнах. Концептуальні засади щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта. Системи організаційних заходів і технічних засобів запобігання пожежі та протипожежного захисту.
реферат

2. Загальні вимоги пожежної безпеки
Комплекс заходів та засобів щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта. Умови, необхідні для виникнення пожежі (горіння), джерела запалювання, горючі речовини, запобігання утворенню горючого середовища. Система протипожежного захисту, його напрямки.
реферат

3. Загальні вимоги пожежної безпеки
Комплекс заходів та засобів щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта. Перелік умов, необхідні для виникнення пожежі (горіння) та комплекс організаційних і технічних засобів, спрямованих на їх унеможливлення. Система протипожежного захисту об'єкта.
реферат

4. Поняття пожежі і основні умови, необхідні для виникнення пожежі
Дослідження ймовірності виникнення пожежі від ряду факторів. Аналіз таких причин виникнення пожеж як недбала поведінка з вогнем, порушення правил пожежної безпеки, природні явища. Комплексі заходи, що використовуються в системі протипожежного захисту.
контрольная работа

5. Противибуховий та протипожежний захист
Основні напрямки забезпечення пожежної безпеки, її законодавча і нормативно-правова база, положення Закону України "Про пожежну безпеку". Система протипожежного та противибухового захисту. Способи гасіння пожеж. Система організаційно-технічних засобів.
реферат

6. Обладнання для протипожежного захисту виробничих приміщень
Аналіз пожежної небезпеки приміщень, що захищаються автоматично, розрахунок характеристик обладнання для гасіння. Параметри напору в магістральному трубопроводі та дозаторі, вузлів управління спринклерної пінної установки автоматичного пожежегасіння.
курсовая работа

7. Нормативне та законодавче забезпечення пожежної охорони в Україні
Причини виникнення пожежі на виробництві. Аналіз законодавчого забезпечення пожежної охорони в Україні. Характеристика організаційних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки. Основні види інструктажів про заходи пожежної безпеки: вступний, цільовий.
контрольная работа

8. Підвищення ефективності протипожежного захисту деревини з використанням епоксидних композицій зі зниженим димоутворенням
Математичні залежності зміни горючості та димоутворюючої здатності епоксиполімерів від складу композицій. Механізми зниження димоутворення епоксиполімерів за допомогою оксиду міді. Зменшення горючісті та димоутворення і випробування пожежної небезпеки.
автореферат

9. Епоксидні композиційні матеріали для протипожежного захисту виробів будівельного та електротехнічного призначення
Аналіз процесу розроблення епоксидних композиційних матеріалів зі зниженою горючістю та одержання на їх основі захисно-декоративних і електроізоляційних матеріалів; їх поведінка у виробах в умовах підвищених температур: пожежна небезпека полімерів.
автореферат

10. Загальні питання охорони праці
Освітлення робочого місця та виробничого приміщення. Вимоги до організації середовища та протипожежного захисту. Техніка безпеки при роботі з ПК. Захист від статичної електрики. Розрахунок захисного заземлення. Травматизм в України: причини та наслідки.
курсовая работа

11. Підвищення ефективності протипожежного захисту об’єктів із застосуванням вогнезахищеної деревини
Аналіз сучасного стану вогнезахисту деревини просочувальними розчинами. Дослідження процесу утворення шару коксу на поверхні вогнезахищеної деревини під дією теплового потоку. Розрахунок оптимальної концентрації компонентів у вогнезахисному шарі деревини.
автореферат

12. Розроблення плану захисту виробничого персоналу від сильнодіючих отруйних речовин (СДОР) на підприємстві
Характеристика можливої хімічної обстановки на підприємстві, прогноз хімічної обстановки. Порядок оповіщення виробничого персоналу про аварію. Заходи щодо захисту виробничого персоналу. Сили і засоби, що залучаються для ліквідації наслідків аварії.
контрольная работа

13. Підвищення ефективності вогнезахисту фанери просочувальними засобами
Дослідження основних методів підвищення ефективності вогнезахисту фанери просочувальними засобами, яке впроваджено для підвищення протипожежного захисту об'єктів масового перебування людей. Фізико-хімічні властивості просочувального засобу з антипірену.
автореферат

14. Охорона праці на заводі "Чинбар"
Організація навчання з охорони праці та організація робочого простору робітників. Організація і обладнання робочих місць, умови праці, освітлення, електробезпека. Пожежна безпека територій, будівель, приміщень та технічні засоби протипожежного захисту.
контрольная работа

15. Індивідуальні засоби захисту працівників ОВС
Сутність засобів індивідуального захисту, їх головне завдання та порядок класифікації: шоломи, бронежилети, протиударні та броньові щити. Характеристика основних видів шоломів, що застосовуються в ОВС. Відмінності класів захисту 1 та 1А у бронежилетах.
реферат

16. Засоби індивідуального захисту людей
Найпростіші засоби захисту органів дихання. Опис принципу дії респіратора. Опис конструкції та дії протигазу. Перелік промислових протигазів, призначених для захисту робітників і службовців. Медичні засоби індивідуального захисту. Засоби захисту шкіри.
контрольная работа

17. Заходи пожежної безпеки
Організація пожежної охорони та контроль за станом пожежної безпеки. Горіння та пожежо-небезпечні властивості речовин і матеріалів. Протипожежні вимоги до будинків і споруд. Пожежна профілактика електрообладнання. Засоби та способи гасіння пожежі.
реферат

18. Охорона праці
Загальні положення охорони праці згідно до українського законодавства. Основні вимоги охорони праці при роботі з електронними обчислювальними машинами, заходи та засоби захисту здоров'я. Характеристика вимог електробезпеки та до пожежної безпеки.
реферат

19. Основи цивільного захисту населення
Режими радіаційного захисту і функціонування об’єкту господарювання в умовах забруднення випромінюванням. Протипожежна охорона будівель і споруд та заходи її досягнення. Характеристика цивільних приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою.
реферат

20. Засоби захисту населення
Характеристика основних способів захисту населення і територій як комплексу дій, спрямованих на попередження негативного впливу наслідків надзвичайних ситуацій. Оцінка правил поведінки при загрозі скоєння терористичного акту. Заходи з евакуації людей.
контрольная работа

Страница:   1    2    3    4    5    6    7 

Поcмотреть текст работы Поcмотреть текст работы "Забезпечення пожежної безпеки Фрунзенського району м. Харкова"
Скачать работу можно здесь Скачать работу "Забезпечення пожежної безпеки Фрунзенського району м. Харкова" можно здесь

база знанийглобальная сеть рефератов