Забезпечення пожежної безпеки Фрунзенського району м. Харкова

Характеристика протипожежного захисту будинків району. Аналіз обстановки з пожежами у Фрунзенському районі за 1997-2001 р. Характеристика й аналіз протипожежного захисту Фрунзенського району. Заходи щодо удосконалення протипожежного захисту АТ "Холодмаш".

Подобные документы

 • Аналіз технологічного процесу виробництва, ефективності роботи систем протипожежного захисту об’єкту, вивчення процесів виникнення, перебігу та гасіння пожежі. Недоліки в забезпеченні протипожежного захисту об’єкту. Небезпека при роботі з трубопроводом.

  статья, добавлен 28.02.2017

 • Основні причини пожеж. Стан забезпечення пожежної безпеки в Україні та інших країнах. Концептуальні засади щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта. Системи організаційних заходів і технічних засобів запобігання пожежі та протипожежного захисту.

  реферат, добавлен 13.05.2011

 • Удосконалення існуючих систем забезпечення протипожежного захисту газокомпресорних станцій магістральних газопроводів. Обґрунтування вибору виду, технологій та параметрів застосування вогнегасних речовин, які відповідають сучасним екологічним вимогам.

  автореферат, добавлен 29.07.2014

 • Комплекс заходів та засобів щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта. Умови, необхідні для виникнення пожежі (горіння), джерела запалювання, горючі речовини, запобігання утворенню горючого середовища. Система протипожежного захисту, його напрямки.

  реферат, добавлен 04.09.2009

 • Комплекс заходів та засобів щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта. Перелік умов, необхідні для виникнення пожежі (горіння) та комплекс організаційних і технічних засобів, спрямованих на їх унеможливлення. Система протипожежного захисту об'єкта.

  реферат, добавлен 04.04.2013

 • Дослідження ймовірності виникнення пожежі від ряду факторів. Аналіз таких причин виникнення пожеж як недбала поведінка з вогнем, порушення правил пожежної безпеки, природні явища. Комплексі заходи, що використовуються в системі протипожежного захисту.

  контрольная работа, добавлен 20.07.2011

 • Поняття пожежі, її причини та наслідки. Класифікація пожеж, їх небезпечні фактори та основні напрямки забезпечення пожежної безпеки. Поняття вибуху та його природа. Оцінка вибухопожежонебезпеки об’єкта. Система протипожежного та противибухового захисту.

  контрольная работа, добавлен 25.10.2014

 • Основні напрямки забезпечення пожежної безпеки, її законодавча і нормативно-правова база, положення Закону України "Про пожежну безпеку". Система протипожежного та противибухового захисту. Способи гасіння пожеж. Система організаційно-технічних засобів.

  реферат, добавлен 26.02.2012

 • Ряд горючих речовин, що містять хвойні молодняки сосни звичайної. Аналіз впливу на розвиток лісової пожежі умов клімату та рельєфу місцевості. Нові заходи, спрямовані на удосконалення протипожежного захисту насаджень з ділянками хвойних молодняків.

  статья, добавлен 30.07.2016

 • Аналіз пожежної небезпеки приміщень, що захищаються автоматично, розрахунок характеристик обладнання для гасіння. Параметри напору в магістральному трубопроводі та дозаторі, вузлів управління спринклерної пінної установки автоматичного пожежегасіння.

  курсовая работа, добавлен 29.04.2012

 • Загальний аналіз схемно-компонувальних рішень щодо влаштування насосних станцій для забезпечення надійності роботи зонованої системи внутрішнього протипожежного водопостачання в будівлях з умовною висотою вище 26,5 м. Застосування зонованої системи.

  статья, добавлен 28.02.2017

 • Загальні вимоги до виконання курсового проекту. Розрахунки системи пожежної сигналізації, установок водяного, пінного, газового, аерозольного та порошкового пожежогасіння. Економічна ефективність застосування систем автоматичного протипожежного захисту.

  методичка, добавлен 12.11.2015

 • Математичні залежності зміни горючості та димоутворюючої здатності епоксиполімерів від складу композицій. Механізми зниження димоутворення епоксиполімерів за допомогою оксиду міді. Зменшення горючісті та димоутворення і випробування пожежної небезпеки.

  автореферат, добавлен 22.10.2013

 • Причини виникнення пожежі на виробництві. Аналіз законодавчого забезпечення пожежної охорони в Україні. Характеристика організаційних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки. Основні види інструктажів про заходи пожежної безпеки: вступний, цільовий.

  контрольная работа, добавлен 17.05.2012

 • Причинно-наслідкові зв’язки виникнення підземної пожежі з урахуванням факторів, характерних для діючих вугільних шахт. Параметри розміщення теплових датчиків протипожежного захисту у разі виникнення аварійних режимів роботи приводу стрічкового конвеєра.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.