Забезпечення пожежної безпеки Фрунзенського району м. Харкова

Характеристика протипожежного захисту будинків району. Аналіз обстановки з пожежами у Фрунзенському районі за 1997-2001 р. Характеристика й аналіз протипожежного захисту Фрунзенського району. Заходи щодо удосконалення протипожежного захисту АТ "Холодмаш".

Подобные документы

 • Основні причини пожеж. Стан забезпечення пожежної безпеки в Україні та інших країнах. Концептуальні засади щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта. Системи організаційних заходів і технічних засобів запобігання пожежі та протипожежного захисту.

  реферат, добавлен 13.05.2011

 • Удосконалення існуючих систем забезпечення протипожежного захисту газокомпресорних станцій магістральних газопроводів. Обґрунтування вибору виду, технологій та параметрів застосування вогнегасних речовин, які відповідають сучасним екологічним вимогам.

  автореферат, добавлен 29.07.2014

 • Комплекс заходів та засобів щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта. Умови, необхідні для виникнення пожежі (горіння), джерела запалювання, горючі речовини, запобігання утворенню горючого середовища. Система протипожежного захисту, його напрямки.

  реферат, добавлен 04.09.2009

 • Комплекс заходів та засобів щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта. Перелік умов, необхідні для виникнення пожежі (горіння) та комплекс організаційних і технічних засобів, спрямованих на їх унеможливлення. Система протипожежного захисту об'єкта.

  реферат, добавлен 04.04.2013

 • Дослідження ймовірності виникнення пожежі від ряду факторів. Аналіз таких причин виникнення пожеж як недбала поведінка з вогнем, порушення правил пожежної безпеки, природні явища. Комплексі заходи, що використовуються в системі протипожежного захисту.

  контрольная работа, добавлен 20.07.2011

 • Поняття пожежі, її причини та наслідки. Класифікація пожеж, їх небезпечні фактори та основні напрямки забезпечення пожежної безпеки. Поняття вибуху та його природа. Оцінка вибухопожежонебезпеки об’єкта. Система протипожежного та противибухового захисту.

  контрольная работа, добавлен 25.10.2014

 • Основні напрямки забезпечення пожежної безпеки, її законодавча і нормативно-правова база, положення Закону України "Про пожежну безпеку". Система протипожежного та противибухового захисту. Способи гасіння пожеж. Система організаційно-технічних засобів.

  реферат, добавлен 26.02.2012

 • Ряд горючих речовин, що містять хвойні молодняки сосни звичайної. Аналіз впливу на розвиток лісової пожежі умов клімату та рельєфу місцевості. Нові заходи, спрямовані на удосконалення протипожежного захисту насаджень з ділянками хвойних молодняків.

  статья, добавлен 30.07.2016

 • Аналіз пожежної небезпеки приміщень, що захищаються автоматично, розрахунок характеристик обладнання для гасіння. Параметри напору в магістральному трубопроводі та дозаторі, вузлів управління спринклерної пінної установки автоматичного пожежегасіння.

  курсовая работа, добавлен 29.04.2012

 • Загальні вимоги до виконання курсового проекту. Розрахунки системи пожежної сигналізації, установок водяного, пінного, газового, аерозольного та порошкового пожежогасіння. Економічна ефективність застосування систем автоматичного протипожежного захисту.

  методичка, добавлен 12.11.2015

 • Причини виникнення пожежі на виробництві. Аналіз законодавчого забезпечення пожежної охорони в Україні. Характеристика організаційних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки. Основні види інструктажів про заходи пожежної безпеки: вступний, цільовий.

  контрольная работа, добавлен 17.05.2012

 • Математичні залежності зміни горючості та димоутворюючої здатності епоксиполімерів від складу композицій. Механізми зниження димоутворення епоксиполімерів за допомогою оксиду міді. Зменшення горючісті та димоутворення і випробування пожежної небезпеки.

  автореферат, добавлен 22.10.2013

 • Причинно-наслідкові зв’язки виникнення підземної пожежі з урахуванням факторів, характерних для діючих вугільних шахт. Параметри розміщення теплових датчиків протипожежного захисту у разі виникнення аварійних режимів роботи приводу стрічкового конвеєра.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

 • Освітлення робочого місця та виробничого приміщення. Вимоги до організації середовища та протипожежного захисту. Техніка безпеки при роботі з ПК. Захист від статичної електрики. Розрахунок захисного заземлення. Травматизм в України: причини та наслідки.

  курсовая работа, добавлен 29.09.2009

 • Аналіз процесу розроблення епоксидних композиційних матеріалів зі зниженою горючістю та одержання на їх основі захисно-декоративних і електроізоляційних матеріалів; їх поведінка у виробах в умовах підвищених температур: пожежна небезпека полімерів.

  автореферат, добавлен 23.02.2014

 • Аналіз сучасного стану вогнезахисту деревини просочувальними розчинами. Дослідження процесу утворення шару коксу на поверхні вогнезахищеної деревини під дією теплового потоку. Розрахунок оптимальної концентрації компонентів у вогнезахисному шарі деревини.

  автореферат, добавлен 18.10.2013

 • Аналіз пожежовибухонебезпечних властивостей речовин, що обертаються в технологічному процесі. Оцінка можливості утворення горючого середовища поза технологічним обладнанням. Аналіз можливих шляхів розповсюдження пожежі. Експертиза вогнестійкості будівлі.

  курсовая работа, добавлен 07.06.2016

 • Гідравлічні параметри щілинних розпилювачів (радіальних водяних струменів-екранів), особливості їх використання під час пожежі для охолодження вертикальних сталевих резервуарів зберігання нафтопродуктів під впливом теплового потоку від факела полум’я.

  автореферат, добавлен 27.07.2014

 • Характеристика можливої хімічної обстановки на підприємстві, прогноз хімічної обстановки. Порядок оповіщення виробничого персоналу про аварію. Заходи щодо захисту виробничого персоналу. Сили і засоби, що залучаються для ліквідації наслідків аварії.

  контрольная работа, добавлен 14.04.2011

 • Основні принципи та заходи захисту населення при надзвичайних ситуаціях: оповіщення, укриття в захисних спорудах, проведення евакуаційних заходів. Забезпечення населення та формувань цивільної оборони засобами протирадіаційного та протихімічного захисту.

  реферат, добавлен 25.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.