Походження, суть та функції грошей

Види грошей. Грошові агрегати. Еволюція грошей у xx столітті. Значення вивчення грошей для розуміння функціонування ринкової системи економіки. Необхідність грошей для функціонування економіки. Вплив їх на ринок товарів і послуг.

Подобные документы

 • Характеристика законів грошового обігу. Пропозиція грошей та чинники її впливу. Формування пропозиції грошей Центральним банком України. Комерційні банки у створенні нових грошей. Державне регулювання та функції НБУ у регулюванні грошового ринку.

  курсовая работа, добавлен 11.05.2015

 • Еволюція, сутність та теорія виникнення грошей. Їх роль у економічному і соціальному розвитку суспільства. Властивості, функції, форми та ознаки грошей. Становлення, розвиток і сучасний стан грошової системи. Аналіз інфляційних процесів в Україні.

  курсовая работа, добавлен 27.09.2012

 • Гроші — еквівалент вартості усіх інших товарів. На базі розрахунку вартості використання грошей протягом певного періоду часу ґрунтуються концепції майбутньої та теперішньої вартості грошей. Декурсивний та антисипативний способи нарахування відсотків.

  реферат, добавлен 12.01.2009

 • Особливості розвитку грошей на українських землях в епоху античності. Вплив іноземних грошових систем на формування грошового обігу в Давньоруській державі. Виникнення та еволюція гривні. Гроші України у складі СРСР та після проголошення незалежності.

  курсовая работа, добавлен 22.12.2010

 • Поняття грошових активів та їх роль в сучасній економіці. Динаміка попиту і пропозиції грошей в Україні, торговельний баланс на валютному ринку. Головні умови досягнення рівноваги попиту і пропозиції на грошовому ринку. Графічна модель ринку грошей.

  курсовая работа, добавлен 16.03.2011

 • Характеристика форм вартості грошей в епоху товарних грошей за К. Марксом. Суть та необхідність валютного регулювання. Ознайомлення з історією гривні. Розгляд методики розрахунку грошової маси у Пакистані. Визначення швидкості обіговості готівки.

  контрольная работа, добавлен 18.06.2015

 • Кейнсіанська парадигма у розвитку теорії грошей та її трансформація. Домінування кейнсіанських ідей у міжвоєнний і післявоєнний період. Теорія "керованих грошей". Неокейнсіанська теорія економічної динаміки та зростання. Кейнсіансько-неокласичний синтез.

  реферат, добавлен 10.03.2011

 • Визначення поняття електронних грошей та їх види: емітовані платіжні сертифікати або чеки; записи на розрахунковому рахунку учасника системи. Примноження емісії грошей через мультиплікатор. Розрахунок розміру депозитів, розміщених у комерційному банку.

  контрольная работа, добавлен 16.03.2012

 • Форми грошей та їх еволюція. Суть кількісної теорії грошей. Особливості фінансів підприємства. Структура грошового обороту за формою платіжних засобів та економічним змістом. Стадії та закономірності руху кредиту. Державний борг, його економічні наслідки.

  шпаргалка, добавлен 19.04.2013

 • Швидкість обігу грошей. Критерії, за якими можна розділити грошову масу. Чотири грошові агрегати за визначенням Національного банку України. Монетизація економіки, її сутність. Функції фінансового посередництва. Розрахування темпу інфляції, зростання цін.

  контрольная работа, добавлен 21.02.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.