Міжособистісні конфлікти

Чинники міжособистісних конфліктів за В. Лінкольном. Причини та наслідки міжособистісних конфліктів. Управління конфліктами в організації. Групи конфліктів в суспільстві. Кризові періоди в розвитку родини. Попередження і вирішення сімейних конфліктів.

Подобные документы

 • Конфлікт як соціальне протиріччя. Проблема конфліктності людських стосунків у ракурсі філософсько-соціологічних інтерпретацій. Сутність та зміст конфліктів. Шляхи управління конфліктною ситуацією в орагнізації.

  курсовая работа, добавлен 04.09.2007

 • Конфлікт у системі державного управління як різновид соціально-політичного конфлікту. Особливості конфліктів, що виникають при реалізації функцій державної влади. Удосконалення інституційних та юридичних процедур як інструмент урегулювання конфліктів.

  дипломная работа, добавлен 04.06.2016

 • Поняття конфлікту і його соціальна роль. Психологічна характеристика і особливості міжособових взаємин дітей в класному колективі. Особливості конфліктів в класних колективах. Можливі профілактичні заходи попередження і усунення конфліктів в класі.

  курсовая работа, добавлен 20.11.2010

 • Соціальна психологія та проблеми етнічних конфліктів і забобонів у США. Дослідження і розробка причин групових расових конфліктів. Аргументи на користь соціологічного та особистісного підходу. Поняття конформізму та характеристика його основних типів.

  реферат, добавлен 23.06.2010

 • Конфлікт як показник розвитку, фактор динамічної стабільності організації. Методи запобігання виникненню негативної взаємодії, надання неминучим конфліктним ситуаціям конструктивного характеру. Види і основні причини подружніх та виробничих конфліктів.

  контрольная работа, добавлен 30.05.2010

 • Психологічні особливості взаємин між батьками і підлітками. Визначення ситуації в сім’ї. Вирішення конфліктів в підлітковому віці в діаді батьки–діти. Підвищення рівня саморегуляції підлітків, навчання їх способам конструктивного розв'язання проблем.

  курсовая работа, добавлен 10.11.2014

 • Розгляд поняття, типології (внутрішньоособовий, міжособовий, міжгруповий, соціальний) та методів управління (пристосування, ухилення, протиборство, співпраця, компроміс) конфліктами. Дослідження диференціюючих факторів посилення педагогічних конфліктів.

  курсовая работа, добавлен 03.04.2010

 • Аналіз основних підходів у вивченні психології родинних стосунків. Психологічні особливості готовності молоді до подружніх стосунків. Особливості вибору шлюбного партнера, психологічна сумісність та її рівні. Міжособистісні причини сімейних конфліктів.

  дипломная работа, добавлен 20.05.2011

 • Аналіз педагогічних конфліктів, способів попередження і вирішення. Фізіологічні основи здоров’я людини і психіки - функції мозку, що полягає у віддзеркаленні об'єктивної дійсності в ідеальних образах, на основі яких регулюється життєдіяльність організму.

  контрольная работа, добавлен 13.05.2010

 • Специфіка конфліктів у шкільному колективі. Причини виникнення педагогічних конфліктів. Конфліктологічна компетентність як фактор професіоналізму вчителя та складова його професіональної компетентності. Структура конфліктологічної компетентності вчителя.

  курсовая работа, добавлен 20.03.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.