Розв’язування математичних задач за допомогою мови логічного програмування Prolog

Огляд переваг та недоліків мови Пролог, історія її створення. Числення предикатів як математична основа її функціонування. Порівняльна характеристика середовищ програмування Prolog. Алгоритми розв’язування математичних задач за допомогою цієї мови.

Подобные документы

 • Приклади застосування цілочисельних задач лінійного програмування у плануванні та управлінні виробництвом, геометрична інтерпретація їх розв’язків на площині. Завдання складання розкладу занять на математичному факультеті. Математична модель розкладу.

  дипломная работа, добавлен 23.09.2012

 • Розрахунок собівартості інструментальної системи створення електронних підручників. Вибір технології та мови програмування. Загальна характеристика програми і принцип роботи. Вибір мови програмування. Опис тегів, які підтримуються HTML-редактором.

  дипломная работа, добавлен 04.06.2010

 • Визначення та способи представлення графів. Основні алгоритми на графах. Побудова мінімального остового дерева. Алгоритми Прима та Дейкстри. Модель Флойда-Уоршалла. Огляд можливостей мови програмування. Опис функцій програмної моделі, інтерфейс програми.

  дипломная работа, добавлен 03.08.2014

 • Розробка програми для розв’язування економічних задач. Описання програми для отримання відомості відвантаження готової продукції. Вибір алгоритмічної мови Turbo Pascal 6.0. Програма розроблена із застосуванням методики процедурного програмування.

  курсовая работа, добавлен 23.04.2010

 • Застосування циклічних алгоритмів для створення циклів за допомогою умовного або безумовного переходів. Цикли з параметром та умовою (приклади). Використання операторів мови програмування Паскаль для організації повторюваних послідовностей дій (циклів).

  контрольная работа, добавлен 02.06.2012

 • Огляд методів голосування та їх характеристика. Правило Кондорсе. Основні аксіоми та теореми, узагальнена порівняльна характеристика методів голосування. Метод паралельного виключення та метод Борда. Розрахунки щодо визначення переможця у програмі.

  курсовая работа, добавлен 29.03.2012

 • Характеристика мови програмування VBA (Visual Basic for Application): можливості й засоби. Використання редактора Visual Basic. Створення та виконання VBA-програм. Типи даних, змінні й константи, операції й вирази. Керуючі оператори, процедури й функції.

  реферат, добавлен 28.06.2011

 • Методика створення веб-додатку для визначення рівня інтелекту людини з використанням мови програмування PHP. Загальна характеристика та принципи роботи з засобами адміністрування, за допомогою яких авторизований адміністратор може керувати веб-додатком.

  дипломная работа, добавлен 13.10.2010

 • Аналіз розроблення та програмування обчислювального процесу лінійної структури, налагодження програм. Вивчення правил запису констант, числових і символьних змінних, типів даних. Побудова алгоритму розв’язування завдання та креслення його блок-схеми.

  реферат, добавлен 22.04.2012

 • Аналіз особливостей мови програмування Java та середовища Android Studio. Розробка програмного забезпечення для якісного та ефективного вивчення іноземних слів. Побудова базових алгоритмів і структури даних. Вибір мови програмування, реалізація програми.

  курсовая работа, добавлен 11.01.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.