Аналіз комп’ютерної та інформаційної системи маркетингового відділу ПАТ "Платинум Банк"

Огляд програмного комплексу SPSS у ПАТ "Платинум Банк". Аналіз обробки результатів анкетування та ідентифікації інтересів опитаних. Система Access як інструмент управління базами даних. Метод інтеграції даних усіх типів досліджень на замовлення клієнта.

Подобные документы

 • Основні етапи проектування та розробки інформаційної системи діяльності відділу інженерно-геологічних досліджень на прикладі ТОВ "Медінжсервіс". Моделювання процесу здійснення замовлень за допомогою CASE-засобу BPWin. Порівняння систем-аналогів.

  курсовая работа, добавлен 12.06.2013

 • Фундаментальне наукове поняття інформації, опис її форм існування і класифікація за різними критеріями. Наукова обробка документів як сукупність процесів аналізу і синтезу. Огляд поширених систем управління базами даних, їх порівняльна характеристика.

  дипломная работа, добавлен 17.06.2013

 • Аналіз задач, які вирішуються з використанням інформаційної системи. Вибір серверного вирішення, клієнтської частини, мережного вирішення, системного програмного забезпечення. Розробка підсистеми діагностики, керування, забезпечення безпеки даних.

  курсовая работа, добавлен 22.04.2011

 • Робота користувача з базою даних, перегляд, редагування інформації в базі даних та здійснення пошуку у зручній формі. Інтерфейс системи сільській бібліотеці для обслуговування читачів і фіксування даних книжкового фонду. Структура реляційної бази.

  контрольная работа, добавлен 08.03.2015

 • Оцінка необхідності створення на сучасному підприємстві автоматизованої інформаційної системи та її значення в процесі управління. Етапи розробки структури бази даних, зміст, призначення. Операційна інформація з обліку фінансово-розрахункових операцій.

  контрольная работа, добавлен 06.10.2010

 • Проблеми розробки сучасних баз даних. Моделювання предметної області "Адміністратор готелю". Застосування СУБД Microsoft ACCESS для реалізації системної архітектури бази даних. Результати тестування та рекомендації щодо удосконалення розробленої системи.

  курсовая работа, добавлен 29.04.2014

 • Структура інформаційної системи КККЕіП ім. М.П. Сая. Локальна комп'ютерна мережа на підприємстві, конфігурація персональних комп’ютерів. Аналіз апаратних засобів, системного програмного та документального забезпечення структурних підрозділів коледжу.

  отчет по практике, добавлен 27.05.2019

 • Поняття HMI (Human Machine Interface) на прикладі редактора представлення даних системи Trace Mode. Побудова людино-машинного інтерфейсу за допомогою графічних елементів. Короткий огляд форм відображення: динамічного тесту, кнопок, колірних індикаторів.

  лабораторная работа, добавлен 20.03.2011

 • Аналіз відомих підходів до проектування баз даних. Моделі "сутність-зв'язок". Ієрархічна, мережева та реляційна моделі представлення даних. Організація обмежень посилальної цілісності. Нормалізація відносин. Властивості колонок таблиць фізичної моделі.

  курсовая работа, добавлен 01.02.2013

 • Використання засобів обчислювальної техніки в автоматичних або автоматизованих інформаційних системах. Сутність централізованих систем управління файлами. Історія виникнення персональних комп'ютерів. Перспективи розвитку систем управління базами даних.

  реферат, добавлен 23.10.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.