Виховання естетичної культури підлітків

Структура та особливості виховання естетичної культури підлітків. Використання елементів поліцентричного методу в її формуванні. Розробка та експериментальна перевірка методики формування у підлітків естетичної культури в процесі навчальної діяльності.

Подобные документы

 • Виховання гуманістичної спрямованості підлітків. Поняття "гуманістична спрямованість особистості" та "гуманістично спрямована особистість". Програма та методичні рекомендації з підготовки вчителів до здійснення виховання підлітків у позаурочний час.

  автореферат, добавлен 16.04.2009

 • Естетичне виховання школярів як психолого-педагогічна проблема. Роль естетичного виховання в розвитку особистості. Виховання культури поведінки молодших школярів на уроках в початкових класах. Методика формування культури поведінки школярів у школі.

  курсовая работа, добавлен 20.12.2010

 • Розкриття сутності ціннісно-мотиваційного, когнітивного та діяльнісного компонентів естетичної компетентності студента. Ефективність використання образотворчого мистецтва у розвитку естетичної компетентності майбутніх учителів загальноосвітніх шкіл.

  дипломная работа, добавлен 28.10.2011

 • Культура спілкування як складова культури поведінки людини. Поняття і специфіка спілкування у вітчизняній педагогіці. Виховання культури спілкування старших дошкільників засобами сюжетно-рольової гри, особливості та організація керівництва грою.

  курсовая работа, добавлен 10.12.2013

 • Критерії та показники вихованості національної самосвідомості та особливості виховання цієї якості у підлітків. Традиційні та інноваційні форми, методи і засоби розвитку особистості, зміст яких пов’язаний із вихованням національної самосвідомості дітей.

  автореферат, добавлен 16.04.2009

 • Екологічне виховання як педагогічна діяльність, спрямована на розвиток екологічної культури особистості. Педагогічні основи екологічного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів шляхом використання методу освічення та переконання.

  курсовая работа, добавлен 18.06.2012

 • Естетичне виховання в давнині і в сучасній школі. Проблема формування естетичних почуттів, розвитку особистості. Вплив середовища на систему естетичних цінностей. Рівень художньо-естетичної підготовки особистості. Естетичне виховання у позакласній роботі.

  реферат, добавлен 17.11.2009

 • Роль української народної педагогіки у процесі формування особистості школяра. Формування у молоді розвиненою духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової культури. Основні віхи в історії виникнення педагогіки.

  контрольная работа, добавлен 18.01.2013

 • Ознайомлення із змістом та цілями екологічної освіти та виховання. Особливості та переваги гурткової роботи у формуванні екологічної культури молодших школярів. Представлення авторської програми екологічного виховання дітей у рамках кружка "Юний еколог".

  курсовая работа, добавлен 26.02.2012

 • Особливості формування культури поведінки школярів в умовах дозвіллєвої діяльності. Зміст, форми і методи формування культури поведінки у школярів. Труднощі, які гальмують формування культури поведінки, оптимізація процесу формування культури поведінки.

  дипломная работа, добавлен 23.09.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.