Статистичне моделювання сітьового графіка побудови судна

Загальна характеристика предметної області. Дослідження процесу побудови судна. Вітчизняний і закордонний досвід використання СУПС. Розробка детермінованої моделі сітьового графіка і моделювання. Моделювання сітьового графіка методом статвипробувань.

Подобные документы

 • Використання CMY та CMYK для опису кольору при отриманні зображень методом поглинання кольорів. Субтрактивні кольори: блакитний (Cyan), пурпурний (Magenta) та жовтий (Yellow). Моделювання розповсюдження світла в об'ємі напівпрозорого середовища.

  контрольная работа, добавлен 22.10.2009

 • Засоби візуального моделювання об'єктно-орієнтованих інформаційних систем. Принципи прикладного системного аналізу. Принцип ієрархічної побудови моделей складних систем. Основні вимоги до системи. Розробка моделі програмної системи засобами UML.

  курсовая работа, добавлен 28.02.2012

 • Характеристика програмного забезпеченнягалузь його використання, вимоги до розробки та її джерела, мета та призначення. Структура й основні принципи побудови систем автоматизації конструкторської документації. Технології параметричного моделювання.

  дипломная работа, добавлен 26.10.2012

 • Розповсюдження об'єкно-орієнтованих мов програмування. Моделювання предметної області. Постановка задачі. Інформаційне забезпечення. Алгоритм розв'вязання задачі. Пограмне забезпечення. Основні задачі при моделюванні предметної області. Стан сутностей.

  курсовая работа, добавлен 03.10.2008

 • Розгляд принципів моделювання для дослідження роботи гідроакумулятора в системах водопостачання. Опис математичної моделі для підбору гідроакумулятора. Створення графічної моделі процесу вмикання та вимикання насосу, комп’ютерної в середовищі Delphi.

  курсовая работа, добавлен 08.12.2015

 • Загальна характеристика інтернет-магазину Rozetka.ua. Загальна характеристика та особливості функціонального та структурного моделювання. Моделювання переметної області методами IDF0, DFD (діаграма потоків даних) та ERD (діаграма "сутність-зв'язок").

  курсовая работа, добавлен 25.10.2012

 • Моделювання в області системотехніки та системного аналізу. Імітація випадкових величин, використання систем масового обслуговування, дискретних і дискретно-безперервних марковських процесів, імовірнісних автоматів для моделювання складних систем.

  методичка, добавлен 24.04.2011

 • Демонстрація базової функції та функції в загальному вигляді з можливістю зміни параметрів A, B, C, D. Збереження поточних параметрів у файлі з наступним завантаженням. Підписи шкали осей координат і точки центру осей координат; друк отриманого графіка.

  курсовая работа, добавлен 18.12.2013

 • Опис програми Grapher, призначеної для математичної і графічної обробки даних, що описуються одновимірною функцією. Процес побудови графіка. Запис файлу даних мовою програмування Pascal. Моделювання вигляду апроксимаційних кривих та дискретних точок.

  лабораторная работа, добавлен 23.09.2009

 • Дослідження сутності UML (уніфікована мова моделювання) - мови графічного опису для об'єктного моделювання в області розробки програмного забезпечення. Передумови й історія виникнення UML. Керована моделями інженерія. Огляд англомовної літератури UML.

  реферат, добавлен 19.07.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.