Дослідження ефективності системи менеджменту на туристичному підприємстві

Формування функцій менеджменту на підприємстві: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Механізми прийняття управлінських рішень та управління групами працівників, побудова комунікацій. Оцінка ефективності системи менеджменту.

Подобные документы

 • Значення менеджменту як науки і навчальної дисципліни. Необхідність комплексного вирішення кадрових проблем, удосконалення форм і методів кадрової роботи для розвитку ефективної системи управління на підприємстві. Зарубіжний досвід управління персоналом.

  контрольная работа, добавлен 27.01.2014

 • Історія дослідження реалізації законів та закономірностей менеджменту в управлінні організацією. Сутність законів теорії та практики менеджменту, проблеми їх застосування. Функції фінансового менеджменту, топ-менеджменту та менеджменту планування.

  курсовая работа, добавлен 15.12.2011

 • Менеджмент як наукова система управління. Організація, її внутрішнє середовище і зовнішнє оточення. Розвиток теорії і практики менеджменту. Задачі менеджменту. Процес і методи прийняття рішення. Методи прийняття та оптимізації управлінських рішень.

  учебное пособие, добавлен 02.01.2009

 • Дослідження системи регуляторів, яку використовують для організування певної поведінки й діяльності груп працівників і трудових колективів організацій. Характеристика сутності організаційно-розпорядчих методів менеджменту, особливостей їх застосування.

  контрольная работа, добавлен 19.10.2012

 • Характеристика моделей менеджменту. Підходи до оцінювання ефективності менеджменту. Основні напрями діяльності менеджера. Напрямки підвищення ефективності управлінської праці на ТОВ "ЛАРОС", вимоги до професійної компетенції менеджерів підприємства.

  курсовая работа, добавлен 21.03.2012

 • Результативність та ефективність системи менеджменту, показники ефективності управління. Система інформаційного забезпечення та структура ухвалення рішень. Оцінка ділових якостей менеджера та результатів його праці. Раціональний розподіл робочого часу.

  реферат, добавлен 16.05.2010

 • Принципи системного, ситуаційного підходів до управління та реалізації управлінських функцій: планування, організації, мотивації і контролю. Використання методу прогнозування та найменших квадратів для розрахунку можливого стану об’єкта в майбутньому.

  курсовая работа, добавлен 28.04.2011

 • Розкриття суті і дослідження основних етапів процесу управління ризиками на підприємстві. Критерії оцінки міри ризику в діяльності фірми. Аналіз системи управління ризиками у ВАТ "Більшовик". Мінімізації фінансових і управлінських ризиків на підприємстві.

  дипломная работа, добавлен 24.05.2013

 • Поняття та організаційна характеристика, методи, етапи та інструменти впровадження, закордонний досвід формування систем менеджменту на сучасному підприємстві. Аналіз ефективності контролінгу на ТОВ "Braun". Обґрунтування заходів по вдосконаленню.

  дипломная работа, добавлен 24.03.2014

 • Філософія японського менеджменту. Система службового просування. Японський менеджмент як нове економічне чудо. Принципи японського управління. Керування персоналом у Японії. Система прийняття рішень. Японські методи управління якістю, виробництвом.

  реферат, добавлен 19.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.