Фінансове забезпечення регіонів

Основна мета й поняття стимулювання розвитку регіонів, засади його здійснення та методи державного регулювання. Особливості фінансового забезпечення депресивних територій. Проблема фінансування регіонів в Україні та найкоротші шляхи її вирішення.

Подобные документы

 • Сутність фінансового механізму та його складові: методи, важелі, інструменти, нормативно-правове, інформаційне та організаційне забезпечення. Оцінка фінансового механізму в Україні. Дослідження основних принципів побудови системи доходів держави.

  контрольная работа, добавлен 02.11.2014

 • Сутність та значення фінансової звітності. Нормативно-правове забезпечення здійснення державного фінансового контролю в Україні. Аналіз методичних основ складання фінансової звітності в бюджетних установах на прикладі Кіровоградської обласної лікарні.

  курсовая работа, добавлен 18.01.2013

 • Поняття та критерії оцінювання стану бюджетного фонду. Джерела фінансування дефіциту бюджету та їх класифікація, методи обмеження та шляхи скорочення. Аналіз виконання державного бюджету України, визначення та заходи щодо покриття його дефіциту.

  курсовая работа, добавлен 08.02.2014

 • Поняття і структура управління проектами фінансування. Забезпечення проектів матеріально-технічними ресурсами. Впровадження інвестиційних проектів. Передумови розвитку проектного фінансування в Україні. Правила досягнення успіху в управлінні проектами.

  курсовая работа, добавлен 07.08.2010

 • Державні запозичення як основна форма державного кредиту. Класифікація державних запозичень. Основні механізми використання державних запозичень для фінансування дефіциту державного бюджету. Оцінка та шляхи забезпечення фінансової безпеки України.

  курсовая работа, добавлен 07.05.2014

 • Поняття бюджетного фінансування та його організація. Методи і види бюджетного фінансування із Державного бюджету. Бюджетні потоки і їх види. Регулюючі загальнодержавні податки. Порядок та нормативна база вилучення коштів на користь Державного бюджету.

  контрольная работа, добавлен 23.03.2011

 • Нормативно-правові засади діяльності системи державного фінансового моніторингу України. Відповідальність за невиконання чи недотримання банками вимог законодавства. Особливості та роль механізму взаємодії Служби державного фінансового моніторингу.

  курсовая работа, добавлен 17.06.2013

 • Проблема фінансування державного апарату в Україні. Вивчення сучасного стану бюджету міста і Оболонського району Києва. Аналіз видатків бюджету на фінансування державного апарату. Аналіз кон’юнктури внутрішніх коливань і ефективності структурної політики.

  дипломная работа, добавлен 21.09.2010

 • Забезпечення розвитку малої інноваційної компанії як основне призначення венчуру. Вивчення особливостей механізму венчурного фінансування та виявлення основних проблем розвитку венчурного бізнесу в Україні. Функції і принципи діяльності венчурних фірм.

  статья, добавлен 31.01.2011

 • Теоретико-організаційні засади формування і виконання державного бюджету України. Особливості його збалансування та стан бюджетного дефіциту. Забезпечення ефективного формування, раціонального використання та оптимального розподілу бюджетних ресурсів.

  курсовая работа, добавлен 08.11.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.