Моніторинг соціально-трудових відносин

Сутність та зміст соціального моніторингу. Принципи ефективного управління. Моніторинг соціально-трудових відносин як складова соціального моніторингу. Сфера труда як головна сфера визнання, реалізації та захисту основних прав людини і громадянина.

Подобные документы

 • Сутність, форми і принципи соціального партнерства, механізми для функціонування розвинутого, здорового суспільного організму, держава в системі соціально-трудових відносин. Роль профспілок, об'єднання роботодавців як суб'єкти соціального партнерства.

  реферат, добавлен 18.05.2010

 • Тип відносин між роботодавцями і працівниками, за якого забезпечується узгодження їхніх соціально-трудових відносин. Законодавче забезпечення системи соціального партнерства. Поняття трипартизму та біпартизму. Соціальне партнерство в сучасний Україні.

  реферат, добавлен 10.05.2011

 • Соціально-економічні й політичні передумови розвитку соціального партнерства та трудових відносин в Ірландії. Система соціально-трудових відносин в Ірландії та її інститути. Cтpyктypа coцiaльнoгo пapтнepcтвa. Трудовий контракт.

  практическая работа, добавлен 06.04.2007

 • Поняття та основні риси глобалізації. Сучасні світові тенденції розвитку соціально-трудових відносин. Цілі, завдання, структура, пріоритетні напрями діяльності міжнародної організації праці. Проблеми формування соціально-трудових відносин в Україні.

  реферат, добавлен 14.10.2009

 • Моніторинг дiяльностi органiв управлiння освiтою. Мета, завдання, порядок та відповідальність за проведення моніторингу. Методи опрацювання і накопичення інформації. Показники моніторингу у системі загальної середної освіти Автономної Республіки Крим.

  методичка, добавлен 25.02.2009

 • Сутність соціально-правових відносин, історія їх становлення та стан на сучасному етапі економічного розвитку. Проблеми соціально-трудової сфери України та можливі шляхи їх вирішення. Світові моделі відносин соціального партнерства в сфері праці.

  реферат, добавлен 10.08.2009

 • Завдання, об'єкти, інструментарій та результати моніторингу якості діяльності управлінь освіти, коефіцієнт його ефективності. Фактори функціонування системи моніторингу якості освіти на республіканському та регіональному рівнях, умови її якісних змін.

  научная работа, добавлен 15.02.2009

 • Поняття й сутність системи соціального трипартизму. Сутність, значення й зміст управління персоналом організації. Вибір методики й розрахунок економічної й соціальної ефективності від удосконалювання управління персоналом в умовах соціального трипартизму.

  дипломная работа, добавлен 27.06.2012

 • Суб’єкти та об’єкти, мета податкового менеджменту. Програма створення державної комп'ютеризованої системи моніторингу сплати податків, зборів. Менеджмент роботи з платниками податків і зборів. Сукупність прийомів і методів організації податкових відносин.

  реферат, добавлен 10.11.2012

 • Характеристика філії ПАТ "Дельта Банк" та нормативно-правової інформації підприємства. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами. Співвідношення темпів росту продуктивності праці і оплати прац. Аналіз соціально-трудових відносин філії.

  отчет по практике, добавлен 25.03.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.