Екологічний вплив міського транспорту на навколишнє середовище

Розгляд впливу вихлопних газів (бензапірен, чадний газ, окиси азоту, приземний озон, альдегіди, важкі метали) громадського транспорту на екологію міста та стан здоров'я населення. Перспективи розвитку та широкого використання електро- та сонцемобілів.

Подобные документы

 • Характеристика шляхів та особливостей формування флори міста. Вивчення ролі рослинного світу в урбоекосистемі і житті міського населення. Властивості рослин, що використовуються у складі міських і приміських насаджень. Екологічні основи інтродукції.

  курсовая работа, добавлен 21.09.2010

 • Виявлення причинно-наслідкових зв`язків між впливом факторів навколишнього середовища та можливими змінами стану здоров`я людини. Ознаки екологічної природи захворювання. Аналіз показників смертності, захворюваності, середньої тривалості життя.

  реферат, добавлен 21.02.2010

 • Сучасний стан атомної енергетики. Характер ядерно-енергетичного комплексу України. Переміщення радіоактивності в навколишнім середовищі. Вплив радіації на організм людини. Види радіоактивного випромінювання. Радіаційна безпека в зоні відчуження.

  курсовая работа, добавлен 03.06.2013

 • Джерела енергії, їх класифікація. Завдання та мета екологічної освіти. Вплив на довкілля ТЕС, АЕС, ГЕС, ВЕС, СЕС, сільського господарства, військової справи, наукової діяльності, транспорту. Суть альтернативного землеробства. Проблема утилізації відходів.

  учебное пособие, добавлен 29.09.2012

 • Загальна гідрографічна характеристика поверхневих вод, джерела їх забруднення та головні екологічні проблеми сьогодення. Поняття про токсичність речовини, класифікація токсикантів та оцінка їх негативного впливу на навколишнє середовище, методи контролю.

  курсовая работа, добавлен 19.10.2014

 • Рівні циркуляції інформації усередині антропоекосистеми. Забруднення навколишнього середовища. Безпека в екології людини. Вплив якості питної води на населення міста Пенза. Чинники, що впливають на здоров'ї городян. Екологічно небезпечні речовини.

  реферат, добавлен 19.06.2010

 • Характеристика відділу екологічної інспекції в Білій Церкві. Оцінка стану водойм і атмосферного повітря. Охорона природних ресурсів. Утилізація промислових і побутових відходів. Аналіз негативного впливу автозаправочних станцій району на довкілля.

  курсовая работа, добавлен 19.10.2010

 • Заходи охорони і раціонального використання водних ресурсів, характеристика різних типів їх забруднення (хімічне, теплове). Причини кризової ситуації Дніпра, Чорного й Азовського морів. Вплив забруднень на життєдіяльність організмів і здоров`я людей.

  реферат, добавлен 10.11.2010

 • Причини виникнення екологічних проблем. Урбанізація та її вплив на природне середовище. Шумове та електромагнітне забруднення міст. Екологічний стан м. Київ. Портове місто Одеса. Шляхи поліпшення стану міст в Україні. Чорнобиль: відлуння подій.

  курсовая работа, добавлен 25.09.2010

 • Предмет та завдання екології. Вивчення історії становлення екології як науки. Роботи Ч. Дарвіна та їх значення у підготовці наукового співтовариства до сприйняття подальших екологічних ідей. Вплив людини на навколишнє середовище. Нові напрямки екології.

  реферат, добавлен 24.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.