Вплив девіантної поведінки на взаємовідносини в сім'ї

Сутність і підходи до вивчення девіантної поведінки. Поняття та форми прояву протиправної, адиктивної та суїцидальної поведінки. Характеристика ризикованої поведінки щодо зараження на ВІЛ/СНІД. Аналіз впливу девіантної поведінки на стосунки в сім’ї.

Подобные документы

 • Теорія девіантної поведінки. Форми і засоби соціального контролю корекції поведінки індивідів і груп. Основні форми девіантної поведінки. Фактори, що впливають на поширення наркоманії в Україні. Аналіз рівня поширення наркоманії у південному регіоні.

  курсовая работа, добавлен 04.03.2011

 • Типологія поведінки людини, що відхиляється. Статистичні дані, пов'язані з проявами девіантної поведінки. Суїцид як найбільш небезпечна форма девіантної поведінки. Основні причини і чинники суїциду. Статистика захворювань на наркоманію і алкоголізм.

  курсовая работа, добавлен 11.11.2014

 • Поняття алкоголізму як форми девіантної поведінки. Небезпека алкоголізму неповнолітніх. Дослідження А.Є. Личко і зв'язок девіантної поведінки з акцентуацією характеру. Алкоголізм в дитячому та зрілому віці. Мотиви підлітково-юнацького алкоголізму.

  курсовая работа, добавлен 21.08.2012

 • Визначення поняття і причин правопорушень серед підлітків. Розгляд девіантної поведінки як фактора схильності до правопорушень. Методи соціальної роботи з неповнолітніми. Розробка проекту "Майбутнє в твоїх руках" для попередження неправомірної поведінки.

  курсовая работа, добавлен 09.09.2014

 • Поняття девіації і причини її виникнення. Специфіка злочинності, алкоголізму, наркоманії, проституції та суїциду як форм девіантної поведінки підлітків. Характеристика засобів і методів впливу суспільства на небажані (асоціальні) форми поводження.

  реферат, добавлен 05.01.2012

 • Особливості залежності від наркогенних речовин. Фактори, які впливають на початок уживання наркотиків. Профілактика адиктивної поведінки. Практика впровадження методів профілактики наркозалежності. Профілактика наркотизму як соціальна технологія.

  курсовая работа, добавлен 18.05.2009

 • Потреба у спілкуванні з однолітками, яких не можуть замінити батьки. Вплив однолітків на процес соціалізації дитини. Особливості поведінки підлітків у колективі. Підлітковий тип спілкування. Формальні, неформальні та антисоціальні підліткові угрупування.

  реферат, добавлен 15.03.2009

 • Сутність і характерні особливості девіантної поведінки в умовах соціальної аномії, її зміст, можливі варіації та різновиди, місце в сучасному суспільстві та розповсюдження серед молоді. Значення в даному процесі змін в соціокультурній реальності України.

  курсовая работа, добавлен 14.01.2010

 • Проблема ранньої злочинності. Девіантна поведінка. Ризик правопорушень неповнолітніх. Інстинктивне групування з однолітками. Диференційований підхід у вихованні. Причини формування у підлітка кримінальних нахилів. Профілактика девіантної поведінки.

  реферат, добавлен 15.03.2009

 • Причини виникнення у підлітків схильності до алкоголізму. Основні прояви у поведінці підлітка схильного до алкоголізму. Наслідки девіантної поведінки молодої людини пов’язаної зі схильністю до алкоголізму. Технологія соціально-педагогічної роботи.

  курсовая работа, добавлен 05.04.2008

 • Фемінізм як феномен культури: соціальна практика. Специфіка українського феміністичного руху. Нова модель жіночої гендерної поведінки у фемінізмі та її вплив на сучасні культурні процеси. Аналіз впливу фемінізму на культурні стереотипи сімейних стосунків.

  магистерская работа, добавлен 05.06.2014

 • Нормативна база та методи соціальної корекції і відновлення адиктивної поведінки молоді в умовах християнського реабілітаційного центру. Формування нормальної самооцінки, підвищення рівня надії, розкриття індивідуальності залежної молоді у колективі.

  дипломная работа, добавлен 07.02.2011

 • Аналіз фільму про життя моделі Джіа Каранджі, що загинула від СНІДу. Альтернативні шляхи профілактики ризикованої поведінки, яка є однією із причин інфікування на ВІЛ. Структура тренінгу для ВІЛ-інфікованих дітей у групі підтримки про особисту гігієну.

  контрольная работа, добавлен 13.10.2014

 • "Метод соціології" і проблеми самогубства. Дослідження Е. Дюркгеймом залежності кількості самогубств від ступеня ціннісно-нормативної інтеграції суспільства. Аналіз динаміки рівня смертності внаслідок суїцидальної поведінки в різних європейських країнах.

  курсовая работа, добавлен 19.05.2014

 • Характеристика дефініцій "сім’я", "молодь". Агресія с куту зору сучасної психологічної науки. Огляд факторів агресивної поведінки молоді. Аналіз результатів дослідження за "Тестом руки". Аналітична оцінка ступеню впливу суспільства і сім’ї на молодь.

  реферат, добавлен 28.11.2010

 • Висновки із расово-антропологічної концепції Гобіно: нерівність рас обумовлює нерівність культур, змішання народностей шкідливе. Розгляд форм біологічного підходу до вивчення культур. Психологічний аналіз впливу поведінки народу на культурні зміни.

  реферат, добавлен 11.06.2010

 • Поняття соціальної норми, її функції. Регулюючий вплив норм в суспільстві. Спільність та відмінність моралі і права. Девіація як відхилення від норми. Типи поведінки при девіації, характеристика причин девіацій як протиріччя соціального розвитку.

  курсовая работа, добавлен 13.11.2010

 • Теоретико-методологічні аспекти соціології молоді: концептуальні підходи до вивчення її проблем. Молодіжна проблематика з позиції психології, фізіології демографії. Роль соціології молоді в суспільстві та специфіка молодіжної свідомості та поведінки.

  курсовая работа, добавлен 06.08.2008

 • Аналіз типології, причин, проявів, наслідків приналежності підлітків до молодіжних субкультур у Польщі. Ідеологія і антисуспільні форми поведінки таких небезпечних субкультур, як скінхеди, хулігани, шаликівці та сатаністи, які сповідують культ насильства.

  статья, добавлен 31.08.2017

 • Розгляд основних класичних концепцій теорії підприємництва. Вивчення особливостей економічної поведінки вітчизняного підприємця. Аналіз мотивації суб`єктів підприємницької діяльності. Дослідження готовності населення до здійснення даної діяльності.

  курсовая работа, добавлен 15.12.2014

 • Поняття натовпу як суб'єкта масових форм внеколлектівної поведінки, її характерні особливості, емоційний настрій та розуміння. Організовані соціальні форми натовпу та їх переход у стихійні. Методи контролю над стихією натовпу та правила виживання в ній.

  презентация, добавлен 05.05.2011

 • Теоретичні підходи до аналізу гендерних стереотипів та їх походження. Стандартизовані уявлення про моделі поведінки та риси характеру відповідно до понять "чоловіче" та "жіноче". Гендерні стереотипи крізь призму громадської думки в Україні та світі.

  курсовая работа, добавлен 09.01.2011

 • Розвиток й тенденції розповсюдження наркоманії у підлітково-юнацькому віці. Соціально-психологічні чинники виникнення наркозалежної поведінки підлітків. Мотивація зловживання психоактивними речовинами. Аналіз українського протинаркотичного законодавства.

  курсовая работа, добавлен 21.03.2014

 • Стратегії втручання — загальні підходи до процесу надання допомоги, якими послуговуються соціальні працівники у своїй повсякденній діяльності: догляд, ведення випадку, соціально-психологічне консультування, навчання (наставництво), зміна поведінки.

  реферат, добавлен 18.08.2008

 • Загальні принципи управління конфліктами. Підходи і стиль поведінки в конфліктній ситуації, способи їх врегулювання, розв'язання, придушення та ініціювання в інтересах суспільства. Особливості міждержавних конфліктів, шляхи їх вирішення та запобігання.

  реферат, добавлен 17.10.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.