Технологія виробництва молока у ПАТ "Полтаваплемсервіс"

Аналіз технології виробництва молока у ПАТ "Полтаваплемсервіс" Полтавської області. Особливості технології відкорму, генеалогічної структури стада, господарська пригодність корів і бугаїв-плідників. Економічна ефективність молочного виробництва.

Подобные документы

 • Суть економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. Показники економічної ефективності виробництва свинини і методика їх визначення. Виробничі ресурси господарства та їх використання. Обґрунтування рівня беззбитковості свинарства.

  курсовая работа, добавлен 18.05.2014

 • Розгляд наукових основ організації виробництва соняшнику. Характеристика діяльності ФГ "Максим" Генічеського району Херсонської області, знайомство з напрямками розвитку виробництва соняшнику. Макуха як цінний корм для сільськогосподарських тварин.

  дипломная работа, добавлен 14.01.2014

 • Природні та економічні умови підприємства. Економічна ефективність виробництва продукції рослинництва. Планування використання земельних угідь, врожайності сільськогосподарських культур, розміру посівних площ, виробництва продукції та її розподіл.

  курсовая работа, добавлен 23.09.2013

 • Імпотенція плідників, її суть та значення. Методи діагностики імпотенції у бугаїв. Парувальна імпотенція: уроджені та набуті захворювання статевих органів. Запліднювальна імпотенція: уроджена та набута. Адрологічна диспансеризація бугаїв-плідників.

  лекция, добавлен 26.10.2013

 • Динаміка посівних площ та урожайності сільськогосподарських культур. Наявність поголів’я тварин та їх продуктивність. Виробничий напрямок та спеціалізація виробництва. Аналіз ефективності виробництва продукції рослинництва. Організація реалізації ячменю.

  курсовая работа, добавлен 29.03.2014

 • Поняття і показники економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. Аналіз динаміки і виконання плану валового виробництва зерна СФГ "Урожай", оцінка трудомісткості, собівартості та рентабельності. Шляхи підвищення урожайності продукції.

  курсовая работа, добавлен 26.02.2012

 • Предмет, завдання і система показників ефективності сільськогосподарського виробництва. Статистична оцінка показників виробництва льоноволокна. Ряди розподілу вибіркової сукупності, їх характеристика, графічне зображення, поняття і види кореляції.

  дипломная работа, добавлен 15.01.2011

 • Современное состояние и проблемы молочного скотоводства. Обеспеченность ресурсами, уровень их использования и результаты деятельности. Характеристика племенной работы, качество стада и кормовой базы. Резервы повышения эффективности производства молока.

  курсовая работа, добавлен 11.06.2014

 • Народногосподарське значення, розміщення та стан виробництва картоплі в Україні. Забезпеченість ТОВ "Прогрес" основними виробничими ресурсами та рівень їх використання. Удосконалення агротехнічних заходів вирощування картоплі та показники їх ефективності.

  дипломная работа, добавлен 07.03.2011

 • Характеристика червоної степової породи корів як породи молочної продуктивності. Основні характерні ознаки і якості тварин, фактори поширення. Жирність молока і продуктивність його виробництва. Оцінка витрат на утримання худоби, рентабельності розведення.

  презентация, добавлен 26.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.